Набавке

РБТИП ЈАВНЕ НАБАВКЕНАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕДОКУМЕНТРОКОБАВЕШТЕЊА
1.1.9-I /2016ЈН мале вредностиНАБАВКА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА I ПАРТИЈА-НАБАВКА MS OfficeПозив
Кoнкурсна док.
17.11.16 
1.1.28 /2016ЈН мале вредностиНАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТСПозив
Кoнкурсна док.
14.11.16Одлука о додели уговора
1.1.6 /2016ЈН мале вредностиНабавка горива и ТНГ-а по паријамаИзмењена кoнкурсна док.1
Позив 1
Кoнкурсна док.1
Позив 2
Кoнкурсна док.2

09.11.16Одлука о додели уговора1
Обав. о зак.уговора2
Одлука о додели уговора2
Одл. о померању рока
Обав. о померању рока

1.2.12 /2016ЈН мале вредностиУСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕИзмењена кoнкурсна док.
Измењен позив
Позив
Кoнкурсна док.
02.11.16Одлука о додели уговора
Појашњење 3
Појашњење 2
Појашњење 1
1.1.27 /2016Отворени поступакНАБАВКА OПРЕМЕ АУТОМАТИКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТСПозив
Кoнкурсна док.
24.11.16 
2.2.8 Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаУСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛАКoнкурсна док.
28.10.16Обав. о зак.уговора
1.1.16 /2016ЈН мале вредностиНАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈAИзмењена кoнкурсна док.
Позив
Кoнкурсна док.
01.11.16Појашњење 9
Појашњење 8
Појашњење 7
Појашњење 6
Појашњење 5
Појашњење 4
Појашњење 3
Обав. о померању рока
Појашњење 2
Појашњење 1
1.3.18 /2016Отворени поступакИзградња преносне мреже, примарног прикључка и топлопредајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ „Сопот“ 2Позив
Кoнкурсна док.
15.11.16 
1.1.10-1 /2016ЈН мале вредностиНАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМАИзмењена кoнкурсна док.1
Позив1
Кoнкурсна док.1
Позив2
Кoнкурсна док.2
28.10.16Обав. о зак.уговора2
Обав. о зак.уговора1
Одлука о додели уговора2
Одлука о додели уговора1
Одл. о померању рока
Обав. о померању рока
2.2.1 Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаУслуге превоза материјала из магацина на локацијиКoнкурсна док.
17.10.16Обав. о зак.уговора
1.3.19 /2016Отворени поступакИзградња дистрибутивне мреже и доградња топлопредајне станице ТПС „Алфа банка“ у Његошевој улициПозив
Кoнкурсна док.
03.11.16Одлука о додели уговора
2.2.24-3Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаПоновљена набавка услуга сервиса расхладних уређаја-клима за 2016. и 2017. годинеКoнкурсна док.
12.10.16Обав. о зак.уговора
2.1.4 Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаНабавка материјала и опреме за пружање прве помоћиИзмењена кoнкурсна док
Кoнкурсна док.
03.10.16Обав. о зак.уговора
2.1.12Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаНабавка посуђа за БифеКoнкурсна док.
30.09.16Обав. о зак.уговора
1.3.24 /2016Отворени поступакИзградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 8/59 ПИОНИРСКИ ТРГ 13, Пожаревац, Војска Југославије 43-45 и Јадранска 30-38Позив
Кoнкурсна док.
15.09.16Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
2.1.3-IIН/2016ЈНМВ НаруџбеницаНабавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈПТПозив
Кoнкурсна док.
18.08.16Обустава поступка
1.3.14 /2016Отворени поступакРадови на изградњи ТС на локацији: ТПС 3/59 МЗ РАДНА МАЛАПозив
Кoнкурсна док.
09.09.16Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.1.15 /2016Отворени поступак – Оквирни споразумНАБАВКА СИСТЕМА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦАИзмењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
06.09.16Обав. о зак.уговора1
Обав. о зак. ОС
Одлука о додели ОС
Појашњење 3
Појашњење 2
Појашњење 1
1.2.27 /2016ЈН мале вредностиСНИМАЊЕ И ИЗРАДЕ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТСПозив
Кoнкурсна док.
15.08.16Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 2
Појашњење 1
1.3.26 /2016Отворени поступакИЗГРАДЊА ПРИМАРНОГ ВОДА И ДОГРАДЊА ТПС ЗА ЛОКАЦИЈУ БЕОБАНКА ПОЖАРЕВАЦ 1.5 МWИзмењена кoнкурсна док1 Позив
Кoнкурсна док.
09.09.16Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Померање рока
1.3.25 /2016Отворени поступакИЗГРАДЊА ПРИМАРНОГ ВОДА И ТПС ЗА ЛОКАЦИЈУ ЂУРА ЈАКШИЋ 1 У УЛИЦИ ЧЕДЕ ВАСОВИЋА 4 ПОЖАРЕВАЦ 800 KwИзмењена кoнкурсна док1 Измењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
09.09.16Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Померање рока
1.3.4 /2016Отворени поступакПОНОВЉЕНА НАБАВКА МАШИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТС града ПожаревцаПозив ПП
Кoнкурсна док. ПП
Измењена кoнкурсна док2
Измењена кoнкурсна док1
Измењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
 Одлука о покретању ПП
Одлука о обуставаи поступка
Померање рока
Појашњење 1
1.3.3 /2016Отворени поступакПОНОВЉЕНА НАБAВКА РАДОВА НА МОНТАЖИ ПОЛИЕСТЕРСКЕ И АЛУМИНИЈУМСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС по партијамаИзмењена кoнкурсна док2
Измењена кoнкурсна док1
Позив
Кoнкурсна док.
15.09.16Обав. о зак.уговора2
Обав. о зак.уговора1
Одлука о додели уговора2
Одлука о додели уговора1
Померање рока2
Појашњење
Померање рока1
1.1.7 II /2016ЈН мале вредностиНабавка канцеларијског потрошног материјала II- Партија- OРИГИНАЛНИ ТОНЕРИИзмењена кoнкурсна док2
Позив2
Кoнкурсна док.2
11.08.16Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора2
Појашњење 1
1.1.7 I /2016ЈН мале вредностиНабавка канцеларијског потрошног материјала I- Партија- Канцеларијски материјалПозив1
Кoнкурсна док.1
11.08.16Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора1
Појашњење 1
1.1.8 /2016ЈН мале вредностиНабавка рачунарске и сродне опреме – по партијамаПозив2
Позив1
Кoнкурсна док.2
Кoнкурсна док.1
09.08.16Обав. о зак.уговора 2 партија
Обав. о зак.уговора 1 партија
Одлука о додели уговора2
Одлука о додели уговора1
Појашњење 1
2.2.24-2 Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаПоновљена набавка услуга сервиса расхладних уређаја-клима за 2016. и 2017. годинеКoнкурсна док.
05.08.16Обустава поступка
1.2.24 /2016ЈН мале вредностиУслугa физичко техничко обезбеђење магацина ЈПТИзмењена кoнкурсна док1
Позив
Кoнкурсна док.
08.08.16Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Померање рока
Појашњење 1
2.1.6-II Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаПоновљена набавка уређаја за пречишћавање водеКoнкурсна док.
28.07.16Обав. о зак.уговора
2.2.9-Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаСервис виљушкараКoнкурсна док.
28.07.16Обав. о зак.уговора
Појашњење 1
2.2.26-Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаУслуге израде пројеката за привремену регулацију саобраћаја док трају радовиКoнкурсна док.
27.07.16Обав. о зак.уговора
1.2.18 /2016ЈН мале вредностиСЕРВИС ПЛОЧАСТИХ РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ «ТRACO»Позив
Кoнкурсна док.
25.07.16Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
2.2.24-Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаНабавка услуга сервиса расхладних уређаја-клима за 2016. и 2017. годинеКoнкурсна док.
20.07.16Обустава поступка
2.2.12-Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаНабавка услуга одржавања штампачаКoнкурсна док.
20.07.16Обав. о зак.уговора
2.1.6-Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаНабавка уређаја за пречишћавање водеКoнкурсна док.
19.07.16Обустава поступка
1.2.22 /2016ЈН мале вредностиНАБАВКА УСЛУГА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ, ОБУКА ЗАВАРИВАЧА – ПО ПАРТИЈАМАПозив
Кoнкурсна док.
20.07.16Обав. о зак.уговора4
Обав. о зак.уговора3
Обав. о зак.уговора2
Обав. о зак.уговора1
Одлука о додели уговора4
Одлука о додели уговора3
Одлука о додели уговора2
Одлука о додели уговора1
Појашњење 1
1.2.20 /2016ЈН мале вредностиKOШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋАИзмењена кoнкурсна док2
Измењена кoнкурсна док1
Позив
Кoнкурсна док.
22.07.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 2-1
Појашњење 2
Промена рока
Појашњење 1
1.1.9-2/2016ЈН мале вредностиНАБАВКА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА II ПАРТИЈА-НАБАВКА АНТИВИРУС ПРОГРАМАПозив
Кoнкурсна док.
15.07.16Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.2.4 2016ЈН мале вредностиУСЛУГЕ СЕРВИСА И БАЖДАРЕЊА УЛТРАЗВУЧНИХ МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ и ВОДОМЕРАПозив
Кoнкурсна док.
12.07.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.3.12 2016ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи ТС на локацији: МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕИзмењена кoнкурсна док2
Измењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
10.08.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 5
Појашњење 4
Померање рока
Појашњење 3
Појашњење 2
Појашњење 1
2.2.13-Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаНабавка услуга систематске дератизације и дезинсекције пословног простора, магацина и објеката ТПСПозив
Кoнкурсна док.
11.07.16Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
2.1.1-Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаНабавка клима уређајаКoнкурсна док.
30.06.16Обав. о зак.уговора
1.3.4 2016ЈНВВ Отворени поступакНАБАВКА МАШИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТС града ПожаревцаПозив
Кoнкурсна док.
15.07.16.Обав. о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
2.2.7-Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаУслуге ГПС праћења возила за 2016-2017 годинуКoнкурсна док.
20.06.16Обав. о зак.уговора
1.1.14 2016ЈНВВ Отворени поступакНАБАВКА АРМАТУРЕ РУЧНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ, ЗАПОРНЕ И СЕКЦИОНЕ – магацинске резервеИзмењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
12.07.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
1.3.3 2016ЈНВВ Отворени поступакНАБAВКА РАДОВА НА МОНТАЖИ ПОЛИЕСТЕРСКЕ И АЛУМИНИЈУМСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС по партијамаПозив
Кoнкурсна док.
13.07.16.Обав. о обустави Партија2
Обав. о обустави Партија1
Одлука о обустави Партија 2
Одлука о обустави Партија 1
1.3.10 2016ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи ТС на локацији: БОШКОВАПозив
Кoнкурсна док.
06.07.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
1.1.22-2 2016ЈН мале вредностиПОНОВЉЕНА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ ЗА СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛАПозив
Кoнкурсна док.
13.06.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.3.5 2016ЈНВВ Отворени поступакГрађевински радови на одржавању ВРЕЛОВОДА КОСТОЛАЦ – ПОЖАРЕВАЦ и ТОПЛИФИКАЦИОНОМ СИСТЕМУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦАИзмењена кoнкурсна док2
Измењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
28.06.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Промена рока2
Појашњење 2
Промена рока
Појашњење 1
1.1.22 2015ЈНВВ Отворени поступакНАБАВКА АРМАТУРЕ РУЧНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ, ЗАПОРНЕ И СЕКЦИОНЕ – магацинске резервеПозив
Кoнкурсна док.
22.06.16.Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
1.3.3 2015ЈН мале вредностиНАБAВКА РАДОВА НА МОНТАЖИ ПОЛИЕСТЕРСКЕ И АЛУМИНИЈУМСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС по партијамаПозив
Кoнкурсна док.
21.06.16.Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
1.1.22 2016ЈН мале вредностиНАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ ЗА СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛАПозив
Кoнкурсна док.
26.05.16.Одлука о обустави поступка
1.1.23 2016ЈН мале вредностиНАБАВКА ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА И СКЛОПОВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛАИзмењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
24.05.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
1.2.10 2016ЈН мале вредностиОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈАИзмењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
19.05.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Промена рока
Појашњење 1
1.1.4 2016ЈНВВ Отворени поступакНабавка предизолованих цеви за потребе изградње и одржавања топлификационог система за конзумно подручје ПожаревцаПозив
Кoнкурсна док.
03.06.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
1.3.8 2016ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи преносне мреже ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББПозив
Кoнкурсна док.
23.05.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.3.7 2016ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи ТС на локацији: МОРАВСКА 11Позив
Кoнкурсна док.
23.05.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
2.2.4-Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаСервис електрике редовни и ванредни сервис за возила ван гарантног рокаКoнкурсна док.
09.05.16Обав. о зак.уговора
1.3.11 2016ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи ТС на локацији: ТПС СИЊСКАПозив
Кoнкурсна док.
20.05.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.2.21 2016ЈН мале вредностиСЕРВИС РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ ЗА ВОЗИЛА ВАН ГАРАНТНОГ РОКАПозив
Кoнкурсна док.
28.04.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
1.3.15 2016ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи ТС на локацији: ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у ПожаревцуИзмењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
16.05.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 2
Обавештење о измени КД
Појашњење 1
2.2.25-Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаОдржавање и сервис рачунара ван гарантног рока за 2016-2017 годинуКoнкурсна док.
25.04.16Обав. о зак.уговора
1.1.3 2016ЈН мале вредностиНАБАВКА ДИКТИР СИСТЕМА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ДИКТИР СИСТЕМЕПозив
Кoнкурсна док.
22.04.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 3
Појашњење 2
Појашњење 1
1.2.9 2016ЈН мале вредностиУгоститељске услугеИзмењена кoнкурсна док.2
Позив
Кoнкурсна док.1
Кoнкурсна док.2
20.04.16.Обав. о зак.уговора 1
Обав. о зак.уговора 2
Одлука о додели уговора2
Одлука о додели уговора1
Појашњење 1
Померање рока Партија 2
1.1.1 2016ЈНВВ Отворени поступакНабавка челичних цеви, цевних елемената и материјалаКoнкурсна док. за преговарачки поступак
Позив
Кoнкурсна док.
27.05.16.Одлука о додели уговора
Померање рока
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обустава поступка
1.1.18 2016ЈНВВ Отворени поступакНАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИИзмењена кoнкурсна док.
Позив
Кoнкурсна док.
25.04.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 2
Појашњење 1
1.2.6 2016ЈН мале вредностиРАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТСПозив
Кoнкурсна док.
01.04.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење1
1.2.19 2016ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАУслуге одржавања пословног софтвера Аполо са специјализованим модулима наручиоца 2016/17 – преговарачки поступакОбавештење о покретању преговарачког поступка
 Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.2.17 2016ЈН мале вредностиМЕДИЈСКЕ УСЛУГЕПозив I
Кoнкурсна док. I
Позив II
Кoнкурсна док. II
Позив III
Кoнкурсна док. III
Позив IV
Кoнкурсна док. IV
21.03.16.Обав. о зак.уговора1
Обав. о зак.уговора2
Обав. о зак.уговора3
Обав. о зак.уговора4
Одлука о додели уговора4
Одлука о додели уговора3
Одлука о додели уговора2
Одлука о додели уговора1
Појашњење 4. партија
1.1.11 2016ЈН мале вредностиНАБАВКА САНИТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАНЈЕ ХИГИЈЕНЕПозив
Кoнкурсна док.
24.03.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
2.2.12-Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаУслуге одржавања штампача,копир апарата и опреме ван гарантног рока за 2016/2017Кoнкурсна док.
22.03.16Обав. о зак.уговора
1.2.14 2015ЈНМВ ОСНАБАВКА УСЛУГА ШТАМПАЊА РАЧУНА ЗА ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУПозив
Кoнкурсна док.
18.03.16.Обав. о зак.уговора 1
Потписан ОС
Одлука о закључењу ОС
2.1.3-Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаНабавка ауто гума, акумулатора и сл.Кoнкурсна док.
14.03.16Обав. о зак.уговора
2.1.5-Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаНабавка за бифе ЈПТКoнкурсна док.
11.03.16Обав. о зак.уговора
2.1.2. II -Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаНабавка ситног потрошног материјала (Набавка компоненети А и В полиуретана)Кoнкурсна док.
03.03.16Обав. о зак.уговора
2.2.6.-Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаУслуге возног парка-Услуге прања возилаКoнкурсна док.
07.03.16.Обав. о зак.уговора
2.2.5.-Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаУслуге возног парка-Вулканизерске услугеКoнкурсна док.
07.03.16.Обав. о зак.уговора
1.3.13 2016ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи друге етапе прве фазе топлификационе мреже села ЋириковацПозив
Кoнкурсна док.
24.03.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
2.1.2.-Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаНабавка ситног потрошног материјалаКoнкурсна док.
26.02.16.Обав. о зак.уговора
2.2.11.-Н/2016ЈНМВ НаруџбеницаНабавка интернет услуга и повезивање удаљених локацијаКoнкурсна док.
01.03.16.Обав. о зак.уговора
1.3.2 2015ЈН мале вредностиНАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА – ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦАПозив
Кoнкурсна док.
22.02.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
1.1.2 2016ЈНВВ Отворени поступакНАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕПозив
Кoнкурсна док.
11.03.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.1.34 ОС 2015ЈНВВ Отворени поступакНАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ВЕНТИЛАИзмењена кoнкурсна док.
Позив
Кoнкурсна док.
04.03.16.Одлука о додели уговора
Промена рока
1.3.34 2015ЈН мале вредностиГрађевинско адаптирање унутар магацинаИзмењена кoнкурсна док.
Позив
Кoнкурсна док.
18.02.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
1.3.1 2015ЈН мале вредностиНАБАВКА МАШИНСКИХ РАДОВА – ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦАПозив
Кoнкурсна док.
02.02.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.2.16 2015ЈН мале вредностиФизичко техничко обезбеђење објекатa ЈПТИзмењена кoнкурсна док.
Позив
Кoнкурсна док.
05.02.16.Обав. о зак.уговора
Поднет захтев за заштиту понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење 2
Промена рока
1.2.3 2015ЈН мале вредностиСЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ – ПО ПАРТИЈАМАПозив
Кoнкурсна док.
26.01.16.Обав. о зак.уговора1
Обав. о зак.уговора2
Обав. о зак.уговора3
Обав. о зак.уговора4
Одлука о додели уговора1
Одлука о додели уговора2
Одлука о додели уговора3
Одлука о додели уговора4
Појашњење2
Појашњење1
2.2.42.-Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаУслуге за именовање тела за разврставање преглед и испитивање посуда под притискомКoнкурсна док.
20.01.16.Обавештење
1.3.37 ОС 2015ЈНВВ Отворени поступакНАБАВКА МАШИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТС-ГППозив
Кoнкурсна док.
01.02.16.Обав. о зак.уговора2
Обав. о зак.уговора1
Обав. о зак.ОС
Одлука о додели ОС
1.2.4 ОС 2015ЈН мале вредностиСЕРВИС И БАЖДАРЕЊЕ КАЛОРИМЕТАРАПозив
Кoнкурсна док.
14.01.16.Обавештење о обустави поступка
Обустава поступка
1.1.16-2 2015ЈН мале вредностиНАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА-2Позив
Кoнкурсна док.
11.01.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.1.26 2015ЈН мале вредностиНАБАВКА СОФТВЕРСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ SCADAПозивКoнкурсна док.
Измењена кoнкурсна док.
11.01.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
2.1.4.-Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаНабавка техничких гасова – ацетилена и кисеоникаПозив
Кoнкурсна док.
29.12.15.Обав. о зак.уговора
2.1.9 Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаНабавка канцеларијског, кухињског намештаја са опремомКoнкурсна док.
28.12.15.Обав. о зак.уговора
1.2.32 2015ЈН мале вредностиУСЛУГЕ ИЗНАЈМЉИВАЊА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ СОФТВЕРА АУТОКЕД ЛТПозивКoнкурсна док.
30.12.15.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.3.7 2015ЈН мале вредностиЕлектро радови на адаптацији магацина ЈПТИзмењена кoнкурсна док.
ПозивКoнкурсна док.
30.12.15.Обав. о измени уговора
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Промена рока
Појашњење1
1.1.30 2015ЈН мале вредностиНАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ПДО – ЛОКАЦИЈА ШЕСТА ЛИЧКА И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕДруга измењена кoнкурсна док.
Измењена кoнкурсна док.
ПозивКoнкурсна док.
02.02.16.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Промена рока 2
Промена рока
1.2.5 2015ЈН мале вредностиСЕРВИС ОПРЕМЕ АУТОМАТИКЕПозивКoнкурсна док.
25.12.15.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.1.33 2015ЈН мале вредностиНабавка рачунарске опреме и сервераИзмењена кoнкурсна док.
ПозивКoнкурсна док.
29.12.15.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Промена рока
Појашњење1
1.2.24-Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаУслуге штампања пропагандног материјалаКoнкурсна док.
17.12.15.Обав. о зак.уговора
1.3.28 2015ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи ТС на локацији: ТПС 16/58, доградња локације ТПС Дечјег вртића „Даница“ПозивКoнкурсна док.
29.12.15.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора1
Захтев за заштиту права понуђача
Одлука о додели уговора
Појашњење2
Појашњење1
1.3.16 2015ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи ТС на локацији: Сињска у ПожаревцуПозивКoнкурсна док.
28.12.15.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење2
Појашњење1
2.1.15-Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаБиротехничка опремаКoнкурсна док.
07.12.15.Обав. о зак.уговора
1.1.19 2015ЈН мале вредностиНАБАВКА ФРЕКВЕНТНИХ РЕГУЛАТОРА БРОЈА ОБРТАЈА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИИзмењен ПозивИзмењена кoнкурсна док.
ПозивКoнкурсна док.
08.12.15.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење7
Појашњење6
Појашњење5
Појашњење2,3,4
Појашњење1
1.1.20 2015ЈН мале вредностиНАБАВКА МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ВОДОМЕРА И КОМУНИКАЦИЈСКОГ МОДУЛАПозивКoнкурсна док.
07.12.15.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Поднет захтев за заштиту понуђача
Одлука о додели уговора
Појашњење2
Појашњење
2.2.21-Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаРедован преглед П.П апаратаКoнкурсна док.
30.11.15.Обав. о зак.уговора
1.3.36 2015ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи ТПС на локацији Синђелићева у ПожаревцуПозивКoнкурсна док.
22.12.15.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење1
2.1.10-Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаНабавка санитетског материјалаКoнкурсна док.
27.11.15.Обав. о зак.уговора
1.3.29 2015ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи ТС на локацији: индивидуалне ТПС у ул. Шеста личкаПозивКoнкурсна док.
21.12.15.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење2
Појашњење1
1.1.16 2015ЈН мале вредностиНАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМАПозивКoнкурсна док.1
Кoнкурсна док.2
Кoнкурсна док.3
01.12.15.Обав. о зак.уговора3
Обустава поступка1
Одлука о додели уговора3
Појашњење и померање рока
2.2.43-Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаНабавка услуга електронског праћења и надзора присуства запосленихКoнкурсна док.
13.11.15.Обав. о зак.уговора
1.3.31-1 2015ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи ТС на локацији: ПРЕНОСНА ВРЕЛОВОДНА МРЕЖА РК 102, СИНЂЕЛИЋЕВА-КНЕЗА ЛАЗАРА У ПОЖАРЕВЦУПозивКoнкурсна док.
23.11.15.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.3.27. 2015ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи ТС на локацији: ТПС 10/85+ТПС 11/85+ТПС 14/85 у ул. Алексе ДундићаИзмењена кoнкурсна док.Кoнкурсна док.
Позив
13.11.15.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Обустава поступка
Обавештење1
1.3.25. 2015ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи ТС на локацији: ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у ПожаревцуПозивКoнкурсна док.
Измењена кoнкурсна док.
06.11.15.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Обустава поступка
Обавештење1
1.1.10-2 2015ЈН мале вредностиПОНОВЉЕНА НАБAВКА ГОРИВАПозивКoнкурсна док.
Измењена кoнкурсна док.
19.10.15.Обав. о зак.уговора
Појашњење2 и померање рокаПојашњење
1.3.14. 2015ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи ТС на локацији: ТПС Црногорска у ПожаревцуИзмењена кoнкурсна док.2Измењена кoнкурсна док.
Кoнкурсна док.
Позив
02.11.15.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Обавештење2Обавештење1
2.2.12Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА – УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДАКoнкурсна док.
02.10.15.Обав. о зак.уговора
1.3.13. 2015ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи ТС на локацији: ТПС 3/60 МЗ Сопот у ПожаревцуПозивКoнкурсна док.
21.10.15.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење1
1.3.12. 2015ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи ТС на локацији: ТПС Влајка Павловића бб у ПожаревцуПозивКoнкурсна док.
28.10.15.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење1
1.3.11. 2015ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи ТС на локацији: ТПС Моравска 11 у ПожаревцуПозивКoнкурсна док.
26.10.15.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење3Појашњење2Појашњење1
1.3.8. 2015ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи ТС на локацији Синђелићева ТПС 21/64+10/64 у ПожаревцуПозивКoнкурсна док.
15.10.15.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.3.9. 2015ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи ТС на локацији Николе Тесле-Изворска и прикључка вреловода ТПС 14/60 15/60 БошковаПозивКoнкурсна док.
Измењена Кoнкурсна док.
Измењена Кoнкурсна док.2
12.10.15.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење3Промена рокаПојашњење2ОбавештењеПојашњење
1.1.10. 2015ЈН мале вредностиНАБAВКА ГОРИВАПозивКoнкурсна док.
28.08.15.Обустава поступка1
1.3.10. 2015ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи ТС на локацији 4153 – ТПС 8/76-1 МЗ Чачалица у ПожаревцуПозивИзмењена кoнкурсна док.
22.09.15.Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора2
Поднет захтев за заштиту права понуђача
Одлука о додели уговораПојашњењеПомерање рокаОбавештење о измени
1.3.24. 2015ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи ТС на локацији 4174 – ТПС 8/53 Улица Милоша Обилића 3 у ПожаревцуПозивКoнкурсна док.
10.09.15.Обав. о зак.уговораПојашњење 3
Трећа измењена конкурсна документација
Појашњење 2
Друга измењена конкурсна документација
Појашњење 1
Измењена конкурсна документација
211 Н /2015ЈНМВ НаруџбеницаНабавка дренажних пумпиПозивКoнкурсна док.
14.08.15.Обав. о зак.уговора
1.3.26. 2015ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи ТС на локацији ТПС 5/77 Улица Косовска друга фаза у ПожаревцуПозивКoнкурсна док.
07.09.15.Обав. о зак.уговораПојашњење 1
Измењена конкурсна документација
1.1.8. 2015ЈНВВ Отворени поступакНабавка опреме за мерење и управљање ТПС за потребе изградње и одржавање ТСПозивКoнкурсна док.
04.09.15. 
1.3.21. 2015ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи TС на локацији 4072 ТПС НЕВЕН – друга фаза, Сопотска улица; ТПС 21/72ПозивКoнкурсна док.
31.08.15.Обав. о зак.уговораПојашњење 1
Измењена конкурсна документација
1.1.23. 2015ЈН мале вредностиНАБAВКА ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС И ОДРЖАВАЊАПозивКoнкурсна док.
12.08.15.Обав. о зак.уговора
1.2.9. 2015ЈН мале вредностиНабавка услуга радиографске контроле заварених спојева на ТСПозивКoнкурсна док.
Измењена кoнкурсна док.
14.08.15.Поднет захтев за заштиту понуђача
Одговори 1
1.3.20.-2015ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи TС на локацији ТПС Косте Абрашевића 101ПозивКoнкурсна док.
27.08.15.Обав. о зак.уговора
Појашњење 2
Друга измењена конкурсна документација
Појашњење 1
Измењена конкурсна документација
Одговори 1
1.3.30 2015ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи TС на локацији ТПС Невесињска 5 у ПожаревцуПозивКoнкурсна док.
21.08.15.Обав. о зак.уговораПојашњење 1
Обавештење о промени рока
Измењена конкурсна документација
1.2.31-5 2015ЈН мале вредностиНабавка услуга медија – партија VПозивКoнкурсна док.
27.07.15.Обав. о зак.уговора
1.2.31-4 2015ЈН мале вредностиНабавка услуга медија – партија IVПозивКoнкурсна док.
27.07.15.Обав. о зак.уговора
1.2.31-3 2015ЈН мале вредностиНабавка услуга медија – партија IIIПозивКoнкурсна док.
27.07.15.Обав. о зак.уговора
1.2.31-2 2015ЈН мале вредностиНабавка услуга медија – партија IIПозивКoнкурсна док.
27.07.15.Обав. о зак.уговора
1.2.31-1 2015ЈН мале вредностиНабавка услуга медија – партија IПозивКoнкурсна док.
27.07.15.Обав. о зак.уговора
1.1.14-2 2015ЈН мале вредностиПоновљена набавка пословног софтвера АполоПозивКoнкурсна док.
24.07.15.Обав. о зак.уговора IОбав. о зак.уговора II
1111- 2015ЈН мале вредностиНАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛАПозивКoнкурсна док.
22.07.15.Обав. о зак.уговора
113 -2 – 2015ЈН мале вредностиНАБAВКА АЛАТА И УРЕЂАЈАПозивКoнкурсна док.
16.07.15.Обав. о зак.уговора
213-2Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаПоновљена набавка ситног потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТПозивКoнкурсна док.
15.07.15. 
112-2 – 2015ЈН мале вредностиПОНОВЉЕНА НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛАПозивКoнкурсна док.
21.07.15.Обав. о зак.уговораИзмењена конкурсна документација
222-1 – 2015ЈН мале вредностиПоновљена набавка услуга превоза материјала из магацина на локацијуПозивКoнкурсна док.
14.07.15.Обав. о зак.уговора
2112 Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаНабавка воде за пиће у аутоматимаКoнкурсна док.
15.07.15.Обав. о зак.уговораИзмењена конкурсна документација
Одговори
2114 Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаНабавка телекомуникационе опремеКoнкурсна док.
08.07.15.Обав. о зак.уговора
134 – 2015ЈН мале вредностиНАБАВКА МАШИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТСПозивКoнкурсна док.
30.06.15.Обав. о зак.уговора
222 Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаУслуге превоза материјала из магацина на локацијуПозивКoнкурсна док.
23.06.15.Обустава поступка
1.3.18 – 2015ЈН мале вредностиЕЛЕКТРО РАДОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТСПозивКoнкурсна док.
01.07.15.Обав. о зак.уговора
2.2.37Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаПројектат саобраћајне сигнализације привременог регулисања саобраћаја док трају радови на изградњи ТСКoнкурсна док.
17.06.15.Обав. о зак.уговора
113 – 2015ЈН мале вредностиНАБAВКА АЛАТА И УРЕЂАЈАПозивКoнкурсна док.
23.06.15. 
213 Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаНабавка ситног потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТПозивКoнкурсна док.
24.06.15. 
1.3.22 /2015ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи ТС на локацији: ТПС 12/85-1 “Шеста Личка 34” у ПожаревцуПозивКoнкурсна док.
15.07.15.Обав. о зак.уговораИзмењена конкурсна документација
Обавештење о промени рока
2.1.2 Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаНабавка клима уређаја и фрижидераКoнкурсна док.
15.06.15.Обав. о зак.уговора
1122 – 2015ЈН мале вредностиНАБAВКА АРМАТУРЕ- РУЧНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ, ЗАПОРНЕ И СЕКЦИОНЕПозивКoнкурсна док.
17.06.15.Обав. о зак.уговораОдговори 1
112 – 2015ЈН мале вредностиНАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛАПозивКoнкурсна док.
16.06.15.Обустава поступка
1.2.7 2015ЈНВВ Отворени поступакУСЛУГЕ ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДЊЕ ТС И УНОСА У КАТАСТАРПозивКoнкурсна док.
29.06.15.Обав. о зак.уговораОдговори 2
Одговори 1
1.1.28-2 2015ЈН мале вредностиПоновљена набавка телекомуникационог кабла за потребе изградње ТСПозивКoнкурсна док.
09.06.15.Обав. о зак.уговора
2241 Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаНабавка услуге испитивања механичких особина челичних цевовода и челичних заварених спојеваКoнкурсна док.
03.06.15.Обав. о зак.наруџбенице
1.2.8 /2015ЈН мале вредностиТехничка контрола пројеката ТСПозивКoнкурсна док.
27.05.15.Обав. о зак.уговора
1.3.6 /2015ЈН мале вредностиКОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП – одношење смећаПозивКoнкурсна док.
03.06.15.Обав. о зак.уговора
Измена, допуна и промена рокаОдговори 1Измена и допуна 1
214 Н-2015ЈНМВ НаруџбеницаНабавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈППозивКoнкурсна док.
22.05.15.Обав. о зак.уговора
1.3.19 -2015ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи друге етапе I прве фазе топлификационе мреже села ЋириковацПозивКoнкурсна док.
08.06.15.Обав. о зак.уговораПојашњење 4
Појашњење 3
Појашњење 2
Појашњење 1
2116 Н-2015ЈНМВ НаруџбеницаНабавка антивирус софтвераПозивКoнкурсна док.
15.05.15.Обав. о зак.уговораОдговори 2
Одговори 1
1.2.18 -2015ЈН мале вредностиНабавка услуга ревизије финансијских извештаја за 2015, 2016 и 2017. годинуПозивКoнкурсна док.
19.05.15.Обав. о зак.уговораПромена рока и одговори 2
Одговори 1

Измењена конкурсна документација
1.3.17 -2015ЈНВВ Отворени поступакРадови на изградњи ТС на локацији: Мале локацијеПозивКoнкурсна док.
04.06.15.Обав. о зак.уговора
1.1.28 -2015ЈН мале вредностиНабавка телекомуникационог кабла за потребе изградње ТСПозивКoнкурсна док.
18.05.15.Обустава поступкаОдговори 1
2235 Н /2015ЈНМВ НаруџбеницаНабавка услуга сервисирања расхладних уређајаПреузми
14.05.15.Обав. о зак.уговора
1.2.13-2 /2015ЈН мале вредностиНабавка угоститељских услуга – по партијама – пословни ручакПозивКoнкурсна док.
15.05.15.Обав. о зак.уговора
1.2.23-2 2015ЈН мале вредностиПоновљена набавка услуга штампања рачунаПозивКoнкурсна док.
11.05.15.Обав. о зак.уговора
1.2.13-1 /2015ЈН мале вредностиНабавка угоститељских услуга – по партијама – славаПозивКoнкурсна док.
08.05.15.Обав. о зак.уговора
1.2.14-2 2015ЈН мале вредностиПоновљена набавка услуга осигурања имовине и запослених у ЈПТПозивКoнкурсна док.
12.05.15.Обав. о зак.уговораОдговори 3
Одговори 2
Одговори 1
1.1.15-2 /2015ЈН мале вредностиПоновљена набавка лиценци и софтвера „Microsoft“ПозивКoнкурсна док.
11.05.15.Обав. о зак.уговора
1.1.6 -2015Отворени поступак- Оквирни споразумНабавка арматуре и мерно – регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТСПозивКoнкурсна док.
25.05.15.Појашњење 3-1
Појашњење 2-1Обав. о обустави поступкаОбав. о закључењу уговора 1Обав. о закључењу оквирног споразумаПојашњење 13Појашњење 12Појашњење 11Појашњење 10Појашњење 9Појашњење 8Појашњење 7Појашњење 6Појашњење 5Појашњење 4Појашњење 3
Измена документације2Одговори 2
Одговори 1Измена документације1
1.1.21-2015ЈН мале вредностиНабавка рачунарске и сродне опреме- ПО ПАРТИЈАМАПозивКoнкурсна док.
13.05.15.Обав. о зак.уговора I партија
Обав. о одлуци ком. за заш.права
Обав. о зак.уговора II партија
Поднет захтев за 1. партију
Одговори 6

5 Измена и промена рока
Одговори 4
Одговори 3
Промена рока
Одговори и измена конкурсне документације
1.1.27 -2015Отворени поступак- Оквирни споразумНАБАВКА СИСТЕМА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА И ЋИРИКОВЦАПозивInvitation for bids
22.05.15.Обав. о закључењу уговора 3
Обав. о закључењу уговора 2Обав. о обустави поступка 4Обав. о закључењу оквирног споразумаОдговори 4Одговори 3Одговори 2Измењена конкурсна документација 2Измењена конкурсна документацијаОдговори 1
2210-2Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаУслуге ГПСПреузми
30.04.15.Обав. о зак.уговора
1.3.32 -2015ЈНВВ Отворени поступакГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ „КУЛА СТИГ“–Бошка Вребалова„ у ПожаревцуПозивКoнкурсна док.
20.05.15.Обав. о зак.уговораОдговори 1
1.1.24-2015ЈН мале вредностиНабавка софтвера АУТОКЕДПозивКoнкурсна док.
27.04.15.Обав. о зак.уговора
1.2.23-2015ЈН мале вредностиНабавка услуга штампања рачунаПозивКoнкурсна док.
23.04.15.Обустава поступка
216-2Н /2014ЈНМВ НаруџбеницаПоновљена набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возилаПреузми
14.04.15.Обав. о зак.уговора
1.1.15 /2015ЈН мале вредностиНабавка лиценци и софтвера „Microsoft“ ПозивПозивКoнкурсна док.
09.04.15.Обустава поступка
227 Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаУслуге сервиса aуто-електрике редовни и ванредни сервис за возила ван гарантног рокаПреузми
03.04.15.Обав. о зак.уговора
218 Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаНабавка електро материјала и склопова за возилаПреузми
02.04.15.Обав. о зак.уговора
1.1.14-2015ЈН мале вредностиНабавка пословног софтвера Аполо -лиценце, одржавањеПозивКoнкурсна док.
02.07.15.Померање рокаОдговор на захтев за заштиту права
Поднет захтев за заштиту права
Одговори 1
1.2.14-2015ЈН мале вредностиУслуге осигурања имовине и запослених у ЈПТПозивКoнкурсна док.
27.03.15.Решење – захтев за заштиту праваПоднет захтев за заштиту права
2210 Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаУслуге ГПС -праћење возилаПреузми
23.03.15.Обустава поступка
2225 Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаТекуће одржавање пословног простораПреузми
20.03.15.Обав. о зак.уговора
2111-2Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаНабавка за бифе ЈПТ – поновљенаПреузми
20.03.15.Обав. о зак.уговора
215 Н/2014ЈНМВ НаруџбеницаМерна опрема за потребе извођења машинског надзораПреузми
10.03.15.Обав. о зак.уговора
216 Н/2014ЈНМВ НаруџбеницаНабавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возилаПреузми
12.03.15.Обустава поступка
217 Н/2014ЈНМВ НаруџбеницаНабавка ауто гума, акумулатора и сличноПреузми
06.03.15.Обав. о зак.уговора
226 Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаСервис редовни и ванредни за возила ван гарантног рокаПреузми
05.03.15.Обав. о зак.уговора
126-ЈНОПОС-2015Отворени поступак- Оквирни споразумУСЛУГЕ СНИМАЊА И ИЗРАДЕ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМАПозивКoнкурсна док.
01.04.15.Обав. о зак.уговора 2Обав. о зак.уговора
Одговори 3
Промена рока
Одговори 2
Одговори 1
2219 Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаУслуге сервиса штампачаПреузми
04.03.15.Обав. о зак.уговора
229 Н/2015ЈНМВ НаруџбеницаУслуге прања возилаПреузми
03.03.15.Обав. о зак.уговора
2111 Н /2015ЈНМВ НаруџбеницаНабавка за бифе ЈПТПреузми
24.02.15.Обустава поступка
2218 Н /2015ЈНМВ НаруџбеницаУслуге интернета и повезивања удаљених локацијаПреузми
23.02.15.Обав. о зак.уговора
ПО Број 1/2015ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕНабавка предизолованих цевиПретходна објава
  
ПО Број 2/2015ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕНабавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС ПожаревцаПретходна објава
  
ПО Број 3/2015ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕНабавка радова на изградњи ТС Пожаревца и ТС ЋириковцаПретходна објава
  
113-ЈНОП -2015ЈНВВ Отворени поступакНАБАВКА АКТИВНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ПРИПАДАЈУЋИМ ТРОШКОВИМАПозивКoнкурсна док.
16.03.15.Обав. о измени уговора2
Обав. о измени уговораОбав. о зак.уговора