Набавке

РБ ТИП ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОКУМЕНТ РОК ОБАВЕШТЕЊА
1.1.9-I /2016 ЈН мале вредности НАБАВКА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА I ПАРТИЈА-НАБАВКА MS Office Позив
Кoнкурсна док.
17.11.16  
1.1.28 /2016 ЈН мале вредности НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТС Позив
Кoнкурсна док.
14.11.16 Одлука о додели уговора
1.1.6 /2016 ЈН мале вредности Набавка горива и ТНГ-а по паријама Измењена кoнкурсна док.1
Позив 1
Кoнкурсна док.1
Позив 2
Кoнкурсна док.2

09.11.16 Одлука о додели уговора1
Обав. о зак.уговора2
Одлука о додели уговора2
Одл. о померању рока
Обав. о померању рока

1.2.12 /2016 ЈН мале вредности УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ Измењена кoнкурсна док.
Измењен позив
Позив
Кoнкурсна док.
02.11.16 Одлука о додели уговора
Појашњење 3
Појашњење 2
Појашњење 1
1.1.27 /2016 Отворени поступак НАБАВКА OПРЕМЕ АУТОМАТИКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТС Позив
Кoнкурсна док.
24.11.16  
2.2.8 Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА Кoнкурсна док.
28.10.16 Обав. о зак.уговора
1.1.16 /2016 ЈН мале вредности НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈA Измењена кoнкурсна док.
Позив
Кoнкурсна док.
01.11.16 Појашњење 9
Појашњење 8
Појашњење 7
Појашњење 6
Појашњење 5
Појашњење 4
Појашњење 3
Обав. о померању рока
Појашњење 2
Појашњење 1
1.3.18 /2016 Отворени поступак Изградња преносне мреже, примарног прикључка и топлопредајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ „Сопот“ 2 Позив
Кoнкурсна док.
15.11.16  
1.1.10-1 /2016 ЈН мале вредности НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА Измењена кoнкурсна док.1
Позив1
Кoнкурсна док.1
Позив2
Кoнкурсна док.2
28.10.16 Обав. о зак.уговора2
Обав. о зак.уговора1
Одлука о додели уговора2
Одлука о додели уговора1
Одл. о померању рока
Обав. о померању рока
2.2.1 Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница Услуге превоза материјала из магацина на локацији Кoнкурсна док.
17.10.16 Обав. о зак.уговора
1.3.19 /2016 Отворени поступак Изградња дистрибутивне мреже и доградња топлопредајне станице ТПС „Алфа банка“ у Његошевој улици Позив
Кoнкурсна док.
03.11.16 Одлука о додели уговора
2.2.24-3Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница Поновљена набавка услуга сервиса расхладних уређаја-клима за 2016. и 2017. године Кoнкурсна док.
12.10.16 Обав. о зак.уговора
2.1.4 Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи Измењена кoнкурсна док
Кoнкурсна док.
03.10.16 Обав. о зак.уговора
2.1.12Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница Набавка посуђа за Бифе Кoнкурсна док.
30.09.16 Обав. о зак.уговора
1.3.24 /2016 Отворени поступак Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 8/59 ПИОНИРСКИ ТРГ 13, Пожаревац, Војска Југославије 43-45 и Јадранска 30-38 Позив
Кoнкурсна док.
15.09.16 Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
2.1.3-IIН/2016 ЈНМВ Наруџбеница Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈПТ Позив
Кoнкурсна док.
18.08.16 Обустава поступка
1.3.14 /2016 Отворени поступак Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС 3/59 МЗ РАДНА МАЛА Позив
Кoнкурсна док.
09.09.16 Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.1.15 /2016 Отворени поступак – Оквирни споразум НАБАВКА СИСТЕМА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА Измењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
06.09.16 Обав. о зак.уговора1
Обав. о зак. ОС
Одлука о додели ОС
Појашњење 3
Појашњење 2
Појашњење 1
1.2.27 /2016 ЈН мале вредности СНИМАЊЕ И ИЗРАДЕ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТС Позив
Кoнкурсна док.
15.08.16 Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 2
Појашњење 1
1.3.26 /2016 Отворени поступак ИЗГРАДЊА ПРИМАРНОГ ВОДА И ДОГРАДЊА ТПС ЗА ЛОКАЦИЈУ БЕОБАНКА ПОЖАРЕВАЦ 1.5 МW Измењена кoнкурсна док1 Позив
Кoнкурсна док.
09.09.16 Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Померање рока
1.3.25 /2016 Отворени поступак ИЗГРАДЊА ПРИМАРНОГ ВОДА И ТПС ЗА ЛОКАЦИЈУ ЂУРА ЈАКШИЋ 1 У УЛИЦИ ЧЕДЕ ВАСОВИЋА 4 ПОЖАРЕВАЦ 800 Kw Измењена кoнкурсна док1 Измењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
09.09.16 Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Померање рока
1.3.4 /2016 Отворени поступак ПОНОВЉЕНА НАБАВКА МАШИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТС града Пожаревца Позив ПП
Кoнкурсна док. ПП
Измењена кoнкурсна док2
Измењена кoнкурсна док1
Измењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
  Одлука о покретању ПП
Одлука о обуставаи поступка
Померање рока
Појашњење 1
1.3.3 /2016 Отворени поступак ПОНОВЉЕНА НАБAВКА РАДОВА НА МОНТАЖИ ПОЛИЕСТЕРСКЕ И АЛУМИНИЈУМСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС по партијама Измењена кoнкурсна док2
Измењена кoнкурсна док1
Позив
Кoнкурсна док.
15.09.16 Обав. о зак.уговора2
Обав. о зак.уговора1
Одлука о додели уговора2
Одлука о додели уговора1
Померање рока2
Појашњење
Померање рока1
1.1.7 II /2016 ЈН мале вредности Набавка канцеларијског потрошног материјала II- Партија- OРИГИНАЛНИ ТОНЕРИ Измењена кoнкурсна док2
Позив2
Кoнкурсна док.2
11.08.16 Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора2
Појашњење 1
1.1.7 I /2016 ЈН мале вредности Набавка канцеларијског потрошног материјала I- Партија- Канцеларијски материјал Позив1
Кoнкурсна док.1
11.08.16 Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора1
Појашњење 1
1.1.8 /2016 ЈН мале вредности Набавка рачунарске и сродне опреме – по партијама Позив2
Позив1
Кoнкурсна док.2
Кoнкурсна док.1
09.08.16 Обав. о зак.уговора 2 партија
Обав. о зак.уговора 1 партија
Одлука о додели уговора2
Одлука о додели уговора1
Појашњење 1
2.2.24-2 Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница Поновљена набавка услуга сервиса расхладних уређаја-клима за 2016. и 2017. године Кoнкурсна док.
05.08.16 Обустава поступка
1.2.24 /2016 ЈН мале вредности Услугa физичко техничко обезбеђење магацина ЈПТ Измењена кoнкурсна док1
Позив
Кoнкурсна док.
08.08.16 Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Померање рока
Појашњење 1
2.1.6-II Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница Поновљена набавка уређаја за пречишћавање воде Кoнкурсна док.
28.07.16 Обав. о зак.уговора
2.2.9-Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница Сервис виљушкара Кoнкурсна док.
28.07.16 Обав. о зак.уговора
Појашњење 1
2.2.26-Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница Услуге израде пројеката за привремену регулацију саобраћаја док трају радови Кoнкурсна док.
27.07.16 Обав. о зак.уговора
1.2.18 /2016 ЈН мале вредности СЕРВИС ПЛОЧАСТИХ РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ «ТRACO» Позив
Кoнкурсна док.
25.07.16 Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
2.2.24-Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница Набавка услуга сервиса расхладних уређаја-клима за 2016. и 2017. године Кoнкурсна док.
20.07.16 Обустава поступка
2.2.12-Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница Набавка услуга одржавања штампача Кoнкурсна док.
20.07.16 Обав. о зак.уговора
2.1.6-Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница Набавка уређаја за пречишћавање воде Кoнкурсна док.
19.07.16 Обустава поступка
1.2.22 /2016 ЈН мале вредности НАБАВКА УСЛУГА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ, ОБУКА ЗАВАРИВАЧА – ПО ПАРТИЈАМА Позив
Кoнкурсна док.
20.07.16 Обав. о зак.уговора4
Обав. о зак.уговора3
Обав. о зак.уговора2
Обав. о зак.уговора1
Одлука о додели уговора4
Одлука о додели уговора3
Одлука о додели уговора2
Одлука о додели уговора1
Појашњење 1
1.2.20 /2016 ЈН мале вредности KOШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА Измењена кoнкурсна док2
Измењена кoнкурсна док1
Позив
Кoнкурсна док.
22.07.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 2-1
Појашњење 2
Промена рока
Појашњење 1
1.1.9-2/2016 ЈН мале вредности НАБАВКА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА II ПАРТИЈА-НАБАВКА АНТИВИРУС ПРОГРАМА Позив
Кoнкурсна док.
15.07.16 Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.2.4 2016 ЈН мале вредности УСЛУГЕ СЕРВИСА И БАЖДАРЕЊА УЛТРАЗВУЧНИХ МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ и ВОДОМЕРА Позив
Кoнкурсна док.
12.07.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.3.12 2016 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи ТС на локацији: МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ Измењена кoнкурсна док2
Измењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
10.08.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 5
Појашњење 4
Померање рока
Појашњење 3
Појашњење 2
Појашњење 1
2.2.13-Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница Набавка услуга систематске дератизације и дезинсекције пословног простора, магацина и објеката ТПС Позив
Кoнкурсна док.
11.07.16 Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
2.1.1-Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница Набавка клима уређаја Кoнкурсна док.
30.06.16 Обав. о зак.уговора
1.3.4 2016 ЈНВВ Отворени поступак НАБАВКА МАШИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТС града Пожаревца Позив
Кoнкурсна док.
15.07.16. Обав. о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
2.2.7-Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница Услуге ГПС праћења возила за 2016-2017 годину Кoнкурсна док.
20.06.16 Обав. о зак.уговора
1.1.14 2016 ЈНВВ Отворени поступак НАБАВКА АРМАТУРЕ РУЧНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ, ЗАПОРНЕ И СЕКЦИОНЕ – магацинске резерве Измењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
12.07.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
1.3.3 2016 ЈНВВ Отворени поступак НАБAВКА РАДОВА НА МОНТАЖИ ПОЛИЕСТЕРСКЕ И АЛУМИНИЈУМСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС по партијама Позив
Кoнкурсна док.
13.07.16. Обав. о обустави Партија2
Обав. о обустави Партија1
Одлука о обустави Партија 2
Одлука о обустави Партија 1
1.3.10 2016 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи ТС на локацији: БОШКОВА Позив
Кoнкурсна док.
06.07.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
1.1.22-2 2016 ЈН мале вредности ПОНОВЉЕНА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ ЗА СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА Позив
Кoнкурсна док.
13.06.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.3.5 2016 ЈНВВ Отворени поступак Грађевински радови на одржавању ВРЕЛОВОДА КОСТОЛАЦ – ПОЖАРЕВАЦ и ТОПЛИФИКАЦИОНОМ СИСТЕМУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Измењена кoнкурсна док2
Измењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
28.06.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Промена рока2
Појашњење 2
Промена рока
Појашњење 1
1.1.22 2015 ЈНВВ Отворени поступак НАБАВКА АРМАТУРЕ РУЧНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ, ЗАПОРНЕ И СЕКЦИОНЕ – магацинске резерве Позив
Кoнкурсна док.
22.06.16. Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
1.3.3 2015 ЈН мале вредности НАБAВКА РАДОВА НА МОНТАЖИ ПОЛИЕСТЕРСКЕ И АЛУМИНИЈУМСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС по партијама Позив
Кoнкурсна док.
21.06.16. Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
1.1.22 2016 ЈН мале вредности НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ ЗА СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА Позив
Кoнкурсна док.
26.05.16. Одлука о обустави поступка
1.1.23 2016 ЈН мале вредности НАБАВКА ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА И СКЛОПОВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА Измењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
24.05.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
1.2.10 2016 ЈН мале вредности ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА Измењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
19.05.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Промена рока
Појашњење 1
1.1.4 2016 ЈНВВ Отворени поступак Набавка предизолованих цеви за потребе изградње и одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца Позив
Кoнкурсна док.
03.06.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
1.3.8 2016 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи преносне мреже ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ Позив
Кoнкурсна док.
23.05.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.3.7 2016 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи ТС на локацији: МОРАВСКА 11 Позив
Кoнкурсна док.
23.05.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
2.2.4-Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница Сервис електрике редовни и ванредни сервис за возила ван гарантног рока Кoнкурсна док.
09.05.16 Обав. о зак.уговора
1.3.11 2016 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС СИЊСКА Позив
Кoнкурсна док.
20.05.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.2.21 2016 ЈН мале вредности СЕРВИС РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ ЗА ВОЗИЛА ВАН ГАРАНТНОГ РОКА Позив
Кoнкурсна док.
28.04.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
1.3.15 2016 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу Измењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
16.05.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 2
Обавештење о измени КД
Појашњење 1
2.2.25-Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница Одржавање и сервис рачунара ван гарантног рока за 2016-2017 годину Кoнкурсна док.
25.04.16 Обав. о зак.уговора
1.1.3 2016 ЈН мале вредности НАБАВКА ДИКТИР СИСТЕМА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ДИКТИР СИСТЕМЕ Позив
Кoнкурсна док.
22.04.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 3
Појашњење 2
Појашњење 1
1.2.9 2016 ЈН мале вредности Угоститељске услуге Измењена кoнкурсна док.2
Позив
Кoнкурсна док.1
Кoнкурсна док.2
20.04.16. Обав. о зак.уговора 1
Обав. о зак.уговора 2
Одлука о додели уговора2
Одлука о додели уговора1
Појашњење 1
Померање рока Партија 2
1.1.1 2016 ЈНВВ Отворени поступак Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала Кoнкурсна док. за преговарачки поступак
Позив
Кoнкурсна док.
27.05.16. Одлука о додели уговора
Померање рока
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обустава поступка
1.1.18 2016 ЈНВВ Отворени поступак НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ Измењена кoнкурсна док.
Позив
Кoнкурсна док.
25.04.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 2
Појашњење 1
1.2.6 2016 ЈН мале вредности РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС Позив
Кoнкурсна док.
01.04.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење1
1.2.19 2016 ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Услуге одржавања пословног софтвера Аполо са специјализованим модулима наручиоца 2016/17 – преговарачки поступак Обавештење о покретању преговарачког поступка
  Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.2.17 2016 ЈН мале вредности МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ Позив I
Кoнкурсна док. I
Позив II
Кoнкурсна док. II
Позив III
Кoнкурсна док. III
Позив IV
Кoнкурсна док. IV
21.03.16. Обав. о зак.уговора1
Обав. о зак.уговора2
Обав. о зак.уговора3
Обав. о зак.уговора4
Одлука о додели уговора4
Одлука о додели уговора3
Одлука о додели уговора2
Одлука о додели уговора1
Појашњење 4. партија
1.1.11 2016 ЈН мале вредности НАБАВКА САНИТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАНЈЕ ХИГИЈЕНЕ Позив
Кoнкурсна док.
24.03.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
2.2.12-Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница Услуге одржавања штампача,копир апарата и опреме ван гарантног рока за 2016/2017 Кoнкурсна док.
22.03.16 Обав. о зак.уговора
1.2.14 2015 ЈНМВ ОС НАБАВКА УСЛУГА ШТАМПАЊА РАЧУНА ЗА ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ Позив
Кoнкурсна док.
18.03.16. Обав. о зак.уговора 1
Потписан ОС
Одлука о закључењу ОС
2.1.3-Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница Набавка ауто гума, акумулатора и сл. Кoнкурсна док.
14.03.16 Обав. о зак.уговора
2.1.5-Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница Набавка за бифе ЈПТ Кoнкурсна док.
11.03.16 Обав. о зак.уговора
2.1.2. II -Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница Набавка ситног потрошног материјала (Набавка компоненети А и В полиуретана) Кoнкурсна док.
03.03.16 Обав. о зак.уговора
2.2.6.-Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница Услуге возног парка-Услуге прања возила Кoнкурсна док.
07.03.16. Обав. о зак.уговора
2.2.5.-Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница Услуге возног парка-Вулканизерске услуге Кoнкурсна док.
07.03.16. Обав. о зак.уговора
1.3.13 2016 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи друге етапе прве фазе топлификационе мреже села Ћириковац Позив
Кoнкурсна док.
24.03.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
2.1.2.-Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница Набавка ситног потрошног материјала Кoнкурсна док.
26.02.16. Обав. о зак.уговора
2.2.11.-Н/2016 ЈНМВ Наруџбеница Набавка интернет услуга и повезивање удаљених локација Кoнкурсна док.
01.03.16. Обав. о зак.уговора
1.3.2 2015 ЈН мале вредности НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА – ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Позив
Кoнкурсна док.
22.02.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
1.1.2 2016 ЈНВВ Отворени поступак НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ Позив
Кoнкурсна док.
11.03.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.1.34 ОС 2015 ЈНВВ Отворени поступак НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ВЕНТИЛА Измењена кoнкурсна док.
Позив
Кoнкурсна док.
04.03.16. Одлука о додели уговора
Промена рока
1.3.34 2015 ЈН мале вредности Грађевинско адаптирање унутар магацина Измењена кoнкурсна док.
Позив
Кoнкурсна док.
18.02.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
1.3.1 2015 ЈН мале вредности НАБАВКА МАШИНСКИХ РАДОВА – ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Позив
Кoнкурсна док.
02.02.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.2.16 2015 ЈН мале вредности Физичко техничко обезбеђење објекатa ЈПТ Измењена кoнкурсна док.
Позив
Кoнкурсна док.
05.02.16. Обав. о зак.уговора
Поднет захтев за заштиту понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење 2
Промена рока
1.2.3 2015 ЈН мале вредности СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ – ПО ПАРТИЈАМА Позив
Кoнкурсна док.
26.01.16. Обав. о зак.уговора1
Обав. о зак.уговора2
Обав. о зак.уговора3
Обав. о зак.уговора4
Одлука о додели уговора1
Одлука о додели уговора2
Одлука о додели уговора3
Одлука о додели уговора4
Појашњење2
Појашњење1
2.2.42.-Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Услуге за именовање тела за разврставање преглед и испитивање посуда под притиском Кoнкурсна док.
20.01.16. Обавештење
1.3.37 ОС 2015 ЈНВВ Отворени поступак НАБАВКА МАШИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТС-ГП Позив
Кoнкурсна док.
01.02.16. Обав. о зак.уговора2
Обав. о зак.уговора1
Обав. о зак.ОС
Одлука о додели ОС
1.2.4 ОС 2015 ЈН мале вредности СЕРВИС И БАЖДАРЕЊЕ КАЛОРИМЕТАРА Позив
Кoнкурсна док.
14.01.16. Обавештење о обустави поступка
Обустава поступка
1.1.16-2 2015 ЈН мале вредности НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА-2 Позив
Кoнкурсна док.
11.01.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.1.26 2015 ЈН мале вредности НАБАВКА СОФТВЕРСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ SCADA ПозивКoнкурсна док.
Измењена кoнкурсна док.
11.01.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
2.1.4.-Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Набавка техничких гасова – ацетилена и кисеоника Позив
Кoнкурсна док.
29.12.15. Обав. о зак.уговора
2.1.9 Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Набавка канцеларијског, кухињског намештаја са опремом Кoнкурсна док.
28.12.15. Обав. о зак.уговора
1.2.32 2015 ЈН мале вредности УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉИВАЊА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ СОФТВЕРА АУТОКЕД ЛТ ПозивКoнкурсна док.
30.12.15. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.3.7 2015 ЈН мале вредности Електро радови на адаптацији магацина ЈПТ Измењена кoнкурсна док.
ПозивКoнкурсна док.
30.12.15. Обав. о измени уговора
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Промена рока
Појашњење1
1.1.30 2015 ЈН мале вредности НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ПДО – ЛОКАЦИЈА ШЕСТА ЛИЧКА И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ Друга измењена кoнкурсна док.
Измењена кoнкурсна док.
ПозивКoнкурсна док.
02.02.16. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Промена рока 2
Промена рока
1.2.5 2015 ЈН мале вредности СЕРВИС ОПРЕМЕ АУТОМАТИКЕ ПозивКoнкурсна док.
25.12.15. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.1.33 2015 ЈН мале вредности Набавка рачунарске опреме и сервера Измењена кoнкурсна док.
ПозивКoнкурсна док.
29.12.15. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Промена рока
Појашњење1
1.2.24-Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Услуге штампања пропагандног материјала Кoнкурсна док.
17.12.15. Обав. о зак.уговора
1.3.28 2015 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС 16/58, доградња локације ТПС Дечјег вртића „Даница“ ПозивКoнкурсна док.
29.12.15. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора1
Захтев за заштиту права понуђача
Одлука о додели уговора
Појашњење2
Појашњење1
1.3.16 2015 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи ТС на локацији: Сињска у Пожаревцу ПозивКoнкурсна док.
28.12.15. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење2
Појашњење1
2.1.15-Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Биротехничка опрема Кoнкурсна док.
07.12.15. Обав. о зак.уговора
1.1.19 2015 ЈН мале вредности НАБАВКА ФРЕКВЕНТНИХ РЕГУЛАТОРА БРОЈА ОБРТАЈА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ Измењен ПозивИзмењена кoнкурсна док.
ПозивКoнкурсна док.
08.12.15. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење7
Појашњење6
Појашњење5
Појашњење2,3,4
Појашњење1
1.1.20 2015 ЈН мале вредности НАБАВКА МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ВОДОМЕРА И КОМУНИКАЦИЈСКОГ МОДУЛА ПозивКoнкурсна док.
07.12.15. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Поднет захтев за заштиту понуђача
Одлука о додели уговора
Појашњење2
Појашњење
2.2.21-Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Редован преглед П.П апарата Кoнкурсна док.
30.11.15. Обав. о зак.уговора
1.3.36 2015 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи ТПС на локацији Синђелићева у Пожаревцу ПозивКoнкурсна док.
22.12.15. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење1
2.1.10-Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Набавка санитетског материјала Кoнкурсна док.
27.11.15. Обав. о зак.уговора
1.3.29 2015 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи ТС на локацији: индивидуалне ТПС у ул. Шеста личка ПозивКoнкурсна док.
21.12.15. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење2
Појашњење1
1.1.16 2015 ЈН мале вредности НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА ПозивКoнкурсна док.1
Кoнкурсна док.2
Кoнкурсна док.3
01.12.15. Обав. о зак.уговора3
Обустава поступка1
Одлука о додели уговора3
Појашњење и померање рока
2.2.43-Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Набавка услуга електронског праћења и надзора присуства запослених Кoнкурсна док.
13.11.15. Обав. о зак.уговора
1.3.31-1 2015 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи ТС на локацији: ПРЕНОСНА ВРЕЛОВОДНА МРЕЖА РК 102, СИНЂЕЛИЋЕВА-КНЕЗА ЛАЗАРА У ПОЖАРЕВЦУ ПозивКoнкурсна док.
23.11.15. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.3.27. 2015 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС 10/85+ТПС 11/85+ТПС 14/85 у ул. Алексе Дундића Измењена кoнкурсна док.Кoнкурсна док.
Позив
13.11.15. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Обустава поступка
Обавештење1
1.3.25. 2015 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу ПозивКoнкурсна док.
Измењена кoнкурсна док.
06.11.15. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Обустава поступка
Обавештење1
1.1.10-2 2015 ЈН мале вредности ПОНОВЉЕНА НАБAВКА ГОРИВА ПозивКoнкурсна док.
Измењена кoнкурсна док.
19.10.15. Обав. о зак.уговора
Појашњење2 и померање рокаПојашњење
1.3.14. 2015 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС Црногорска у Пожаревцу Измењена кoнкурсна док.2Измењена кoнкурсна док.
Кoнкурсна док.
Позив
02.11.15. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Обавештење2Обавештење1
2.2.12Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА – УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА Кoнкурсна док.
02.10.15. Обав. о зак.уговора
1.3.13. 2015 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС 3/60 МЗ Сопот у Пожаревцу ПозивКoнкурсна док.
21.10.15. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење1
1.3.12. 2015 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС Влајка Павловића бб у Пожаревцу ПозивКoнкурсна док.
28.10.15. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење1
1.3.11. 2015 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС Моравска 11 у Пожаревцу ПозивКoнкурсна док.
26.10.15. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење3Појашњење2Појашњење1
1.3.8. 2015 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи ТС на локацији Синђелићева ТПС 21/64+10/64 у Пожаревцу ПозивКoнкурсна док.
15.10.15. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.3.9. 2015 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи ТС на локацији Николе Тесле-Изворска и прикључка вреловода ТПС 14/60 15/60 Бошкова ПозивКoнкурсна док.
Измењена Кoнкурсна док.
Измењена Кoнкурсна док.2
12.10.15. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење3Промена рокаПојашњење2ОбавештењеПојашњење
1.1.10. 2015 ЈН мале вредности НАБAВКА ГОРИВА ПозивКoнкурсна док.
28.08.15. Обустава поступка1
1.3.10. 2015 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи ТС на локацији 4153 – ТПС 8/76-1 МЗ Чачалица у Пожаревцу ПозивИзмењена кoнкурсна док.
22.09.15. Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора2
Поднет захтев за заштиту права понуђача
Одлука о додели уговораПојашњењеПомерање рокаОбавештење о измени
1.3.24. 2015 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи ТС на локацији 4174 – ТПС 8/53 Улица Милоша Обилића 3 у Пожаревцу ПозивКoнкурсна док.
10.09.15. Обав. о зак.уговораПојашњење 3
Трећа измењена конкурсна документација
Појашњење 2
Друга измењена конкурсна документација
Појашњење 1
Измењена конкурсна документација
211 Н /2015 ЈНМВ Наруџбеница Набавка дренажних пумпи ПозивКoнкурсна док.
14.08.15. Обав. о зак.уговора
1.3.26. 2015 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи ТС на локацији ТПС 5/77 Улица Косовска друга фаза у Пожаревцу ПозивКoнкурсна док.
07.09.15. Обав. о зак.уговораПојашњење 1
Измењена конкурсна документација
1.1.8. 2015 ЈНВВ Отворени поступак Набавка опреме за мерење и управљање ТПС за потребе изградње и одржавање ТС ПозивКoнкурсна док.
04.09.15.  
1.3.21. 2015 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи TС на локацији 4072 ТПС НЕВЕН – друга фаза, Сопотска улица; ТПС 21/72 ПозивКoнкурсна док.
31.08.15. Обав. о зак.уговораПојашњење 1
Измењена конкурсна документација
1.1.23. 2015 ЈН мале вредности НАБAВКА ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС И ОДРЖАВАЊА ПозивКoнкурсна док.
12.08.15. Обав. о зак.уговора
1.2.9. 2015 ЈН мале вредности Набавка услуга радиографске контроле заварених спојева на ТС ПозивКoнкурсна док.
Измењена кoнкурсна док.
14.08.15. Поднет захтев за заштиту понуђача
Одговори 1
1.3.20.-2015 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи TС на локацији ТПС Косте Абрашевића 101 ПозивКoнкурсна док.
27.08.15. Обав. о зак.уговора
Појашњење 2
Друга измењена конкурсна документација
Појашњење 1
Измењена конкурсна документација
Одговори 1
1.3.30 2015 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи TС на локацији ТПС Невесињска 5 у Пожаревцу ПозивКoнкурсна док.
21.08.15. Обав. о зак.уговораПојашњење 1
Обавештење о промени рока
Измењена конкурсна документација
1.2.31-5 2015 ЈН мале вредности Набавка услуга медија – партија V ПозивКoнкурсна док.
27.07.15. Обав. о зак.уговора
1.2.31-4 2015 ЈН мале вредности Набавка услуга медија – партија IV ПозивКoнкурсна док.
27.07.15. Обав. о зак.уговора
1.2.31-3 2015 ЈН мале вредности Набавка услуга медија – партија III ПозивКoнкурсна док.
27.07.15. Обав. о зак.уговора
1.2.31-2 2015 ЈН мале вредности Набавка услуга медија – партија II ПозивКoнкурсна док.
27.07.15. Обав. о зак.уговора
1.2.31-1 2015 ЈН мале вредности Набавка услуга медија – партија I ПозивКoнкурсна док.
27.07.15. Обав. о зак.уговора
1.1.14-2 2015 ЈН мале вредности Поновљена набавка пословног софтвера Аполо ПозивКoнкурсна док.
24.07.15. Обав. о зак.уговора IОбав. о зак.уговора II
1111- 2015 ЈН мале вредности НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ПозивКoнкурсна док.
22.07.15. Обав. о зак.уговора
113 -2 – 2015 ЈН мале вредности НАБAВКА АЛАТА И УРЕЂАЈА ПозивКoнкурсна док.
16.07.15. Обав. о зак.уговора
213-2Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Поновљена набавка ситног потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТ ПозивКoнкурсна док.
15.07.15.  
112-2 – 2015 ЈН мале вредности ПОНОВЉЕНА НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА ПозивКoнкурсна док.
21.07.15. Обав. о зак.уговораИзмењена конкурсна документација
222-1 – 2015 ЈН мале вредности Поновљена набавка услуга превоза материјала из магацина на локацију ПозивКoнкурсна док.
14.07.15. Обав. о зак.уговора
2112 Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Набавка воде за пиће у аутоматима Кoнкурсна док.
15.07.15. Обав. о зак.уговораИзмењена конкурсна документација
Одговори
2114 Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Набавка телекомуникационе опреме Кoнкурсна док.
08.07.15. Обав. о зак.уговора
134 – 2015 ЈН мале вредности НАБАВКА МАШИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТС ПозивКoнкурсна док.
30.06.15. Обав. о зак.уговора
222 Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Услуге превоза материјала из магацина на локацију ПозивКoнкурсна док.
23.06.15. Обустава поступка
1.3.18 – 2015 ЈН мале вредности ЕЛЕКТРО РАДОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС ПозивКoнкурсна док.
01.07.15. Обав. о зак.уговора
2.2.37Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Пројектат саобраћајне сигнализације привременог регулисања саобраћаја док трају радови на изградњи ТС Кoнкурсна док.
17.06.15. Обав. о зак.уговора
113 – 2015 ЈН мале вредности НАБAВКА АЛАТА И УРЕЂАЈА ПозивКoнкурсна док.
23.06.15.  
213 Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Набавка ситног потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТ ПозивКoнкурсна док.
24.06.15.  
1.3.22 /2015 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС 12/85-1 “Шеста Личка 34” у Пожаревцу ПозивКoнкурсна док.
15.07.15. Обав. о зак.уговораИзмењена конкурсна документација
Обавештење о промени рока
2.1.2 Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Набавка клима уређаја и фрижидера Кoнкурсна док.
15.06.15. Обав. о зак.уговора
1122 – 2015 ЈН мале вредности НАБAВКА АРМАТУРЕ- РУЧНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ, ЗАПОРНЕ И СЕКЦИОНЕ ПозивКoнкурсна док.
17.06.15. Обав. о зак.уговораОдговори 1
112 – 2015 ЈН мале вредности НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА ПозивКoнкурсна док.
16.06.15. Обустава поступка
1.2.7 2015 ЈНВВ Отворени поступак УСЛУГЕ ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДЊЕ ТС И УНОСА У КАТАСТАР ПозивКoнкурсна док.
29.06.15. Обав. о зак.уговораОдговори 2
Одговори 1
1.1.28-2 2015 ЈН мале вредности Поновљена набавка телекомуникационог кабла за потребе изградње ТС ПозивКoнкурсна док.
09.06.15. Обав. о зак.уговора
2241 Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Набавка услуге испитивања механичких особина челичних цевовода и челичних заварених спојева Кoнкурсна док.
03.06.15. Обав. о зак.наруџбенице
1.2.8 /2015 ЈН мале вредности Техничка контрола пројеката ТС ПозивКoнкурсна док.
27.05.15. Обав. о зак.уговора
1.3.6 /2015 ЈН мале вредности КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП – одношење смећа ПозивКoнкурсна док.
03.06.15. Обав. о зак.уговора
Измена, допуна и промена рокаОдговори 1Измена и допуна 1
214 Н-2015 ЈНМВ Наруџбеница Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈП ПозивКoнкурсна док.
22.05.15. Обав. о зак.уговора
1.3.19 -2015 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи друге етапе I прве фазе топлификационе мреже села Ћириковац ПозивКoнкурсна док.
08.06.15. Обав. о зак.уговораПојашњење 4
Појашњење 3
Појашњење 2
Појашњење 1
2116 Н-2015 ЈНМВ Наруџбеница Набавка антивирус софтвера ПозивКoнкурсна док.
15.05.15. Обав. о зак.уговораОдговори 2
Одговори 1
1.2.18 -2015 ЈН мале вредности Набавка услуга ревизије финансијских извештаја за 2015, 2016 и 2017. годину ПозивКoнкурсна док.
19.05.15. Обав. о зак.уговораПромена рока и одговори 2
Одговори 1

Измењена конкурсна документација
1.3.17 -2015 ЈНВВ Отворени поступак Радови на изградњи ТС на локацији: Мале локације ПозивКoнкурсна док.
04.06.15. Обав. о зак.уговора
1.1.28 -2015 ЈН мале вредности Набавка телекомуникационог кабла за потребе изградње ТС ПозивКoнкурсна док.
18.05.15. Обустава поступкаОдговори 1
2235 Н /2015 ЈНМВ Наруџбеница Набавка услуга сервисирања расхладних уређаја Преузми
14.05.15. Обав. о зак.уговора
1.2.13-2 /2015 ЈН мале вредности Набавка угоститељских услуга – по партијама – пословни ручак ПозивКoнкурсна док.
15.05.15. Обав. о зак.уговора
1.2.23-2 2015 ЈН мале вредности Поновљена набавка услуга штампања рачуна ПозивКoнкурсна док.
11.05.15. Обав. о зак.уговора
1.2.13-1 /2015 ЈН мале вредности Набавка угоститељских услуга – по партијама – слава ПозивКoнкурсна док.
08.05.15. Обав. о зак.уговора
1.2.14-2 2015 ЈН мале вредности Поновљена набавка услуга осигурања имовине и запослених у ЈПТ ПозивКoнкурсна док.
12.05.15. Обав. о зак.уговораОдговори 3
Одговори 2
Одговори 1
1.1.15-2 /2015 ЈН мале вредности Поновљена набавка лиценци и софтвера „Microsoft“ ПозивКoнкурсна док.
11.05.15. Обав. о зак.уговора
1.1.6 -2015 Отворени поступак- Оквирни споразум Набавка арматуре и мерно – регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС ПозивКoнкурсна док.
25.05.15. Појашњење 3-1
Појашњење 2-1Обав. о обустави поступкаОбав. о закључењу уговора 1Обав. о закључењу оквирног споразумаПојашњење 13Појашњење 12Појашњење 11Појашњење 10Појашњење 9Појашњење 8Појашњење 7Појашњење 6Појашњење 5Појашњење 4Појашњење 3
Измена документације2Одговори 2
Одговори 1Измена документације1
1.1.21-2015 ЈН мале вредности Набавка рачунарске и сродне опреме- ПО ПАРТИЈАМА ПозивКoнкурсна док.
13.05.15. Обав. о зак.уговора I партија
Обав. о одлуци ком. за заш.права
Обав. о зак.уговора II партија
Поднет захтев за 1. партију
Одговори 6

5 Измена и промена рока
Одговори 4
Одговори 3
Промена рока
Одговори и измена конкурсне документације
1.1.27 -2015 Отворени поступак- Оквирни споразум НАБАВКА СИСТЕМА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА И ЋИРИКОВЦА ПозивInvitation for bids
22.05.15. Обав. о закључењу уговора 3
Обав. о закључењу уговора 2Обав. о обустави поступка 4Обав. о закључењу оквирног споразумаОдговори 4Одговори 3Одговори 2Измењена конкурсна документација 2Измењена конкурсна документацијаОдговори 1
2210-2Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Услуге ГПС Преузми
30.04.15. Обав. о зак.уговора
1.3.32 -2015 ЈНВВ Отворени поступак ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ „КУЛА СТИГ“–Бошка Вребалова„ у Пожаревцу ПозивКoнкурсна док.
20.05.15. Обав. о зак.уговораОдговори 1
1.1.24-2015 ЈН мале вредности Набавка софтвера АУТОКЕД ПозивКoнкурсна док.
27.04.15. Обав. о зак.уговора
1.2.23-2015 ЈН мале вредности Набавка услуга штампања рачуна ПозивКoнкурсна док.
23.04.15. Обустава поступка
216-2Н /2014 ЈНМВ Наруџбеница Поновљена набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила Преузми
14.04.15. Обав. о зак.уговора
1.1.15 /2015 ЈН мале вредности Набавка лиценци и софтвера „Microsoft“ Позив ПозивКoнкурсна док.
09.04.15. Обустава поступка
227 Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Услуге сервиса aуто-електрике редовни и ванредни сервис за возила ван гарантног рока Преузми
03.04.15. Обав. о зак.уговора
218 Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Набавка електро материјала и склопова за возила Преузми
02.04.15. Обав. о зак.уговора
1.1.14-2015 ЈН мале вредности Набавка пословног софтвера Аполо -лиценце, одржавање ПозивКoнкурсна док.
02.07.15. Померање рокаОдговор на захтев за заштиту права
Поднет захтев за заштиту права
Одговори 1
1.2.14-2015 ЈН мале вредности Услуге осигурања имовине и запослених у ЈПТ ПозивКoнкурсна док.
27.03.15. Решење – захтев за заштиту праваПоднет захтев за заштиту права
2210 Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Услуге ГПС -праћење возила Преузми
23.03.15. Обустава поступка
2225 Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Текуће одржавање пословног простора Преузми
20.03.15. Обав. о зак.уговора
2111-2Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Набавка за бифе ЈПТ – поновљена Преузми
20.03.15. Обав. о зак.уговора
215 Н/2014 ЈНМВ Наруџбеница Мерна опрема за потребе извођења машинског надзора Преузми
10.03.15. Обав. о зак.уговора
216 Н/2014 ЈНМВ Наруџбеница Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила Преузми
12.03.15. Обустава поступка
217 Н/2014 ЈНМВ Наруџбеница Набавка ауто гума, акумулатора и слично Преузми
06.03.15. Обав. о зак.уговора
226 Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Сервис редовни и ванредни за возила ван гарантног рока Преузми
05.03.15. Обав. о зак.уговора
126-ЈНОПОС-2015 Отворени поступак- Оквирни споразум УСЛУГЕ СНИМАЊА И ИЗРАДЕ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ПозивКoнкурсна док.
01.04.15. Обав. о зак.уговора 2Обав. о зак.уговора
Одговори 3
Промена рока
Одговори 2
Одговори 1
2219 Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Услуге сервиса штампача Преузми
04.03.15. Обав. о зак.уговора
229 Н/2015 ЈНМВ Наруџбеница Услуге прања возила Преузми
03.03.15. Обав. о зак.уговора
2111 Н /2015 ЈНМВ Наруџбеница Набавка за бифе ЈПТ Преузми
24.02.15. Обустава поступка
2218 Н /2015 ЈНМВ Наруџбеница Услуге интернета и повезивања удаљених локација Преузми
23.02.15. Обав. о зак.уговора
ПО Број 1/2015 ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ Набавка предизолованих цеви Претходна објава
   
ПО Број 2/2015 ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС Пожаревца Претходна објава
   
ПО Број 3/2015 ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ Набавка радова на изградњи ТС Пожаревца и ТС Ћириковца Претходна објава
   
113-ЈНОП -2015 ЈНВВ Отворени поступак НАБАВКА АКТИВНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ПРИПАДАЈУЋИМ ТРОШКОВИМА ПозивКoнкурсна док.
16.03.15. Обав. о измени уговора2
Обав. о измени уговораОбав. о зак.уговора