Корисници

Јавно предузеће “Топлификација“ Пожаревац континуирано ради на унапређењу односа с купцима и изградњи обостраног поверења. Приоритет у пословању Предузећа је висок степен задовољства купаца пруженом услугом, те је управо због тога корисницима услуга “Топлификација“ Пожаревац доступан Инфо-центар, у коме се могу добити све информације у вези са пруженим услугама Предузећа и упутити примедбе или похвале на њихов квалитет.
Топлификациона мрежа се из године у годину шири, а број задовољних корисника се свакодневно повећава.


Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца понуди квалитетно грејање по најнижим ценама у Србији.За предуговорене прикључке омогућена је отплата на одложено до 36 месечних рата.

ИНФОРМАТОР О РАДУ 2022