Политика квалитета

Руководство Јавног предузећа “ТОПЛИФИКАЦИЈА” опредељено је да применом поузданог, сигурног, еколошки прихватљивог и економски ефикасног снабдевања грађана топлотном енергијом на територији града Пожаревца, испуни њихове захтеве, потребе и очекивања.

У свом пословању акценат ћемо увек стављати на кориснике услуга и њихове потребе за најквалитетнијом услугом, јер смо свесни да нашим квалитетним радом подижемо квалитет живота грађана.

Основна начела наше политике су:

  • Повећање задовољства свих корисника услуга, запослених и друштва у целини, уважавањем њихових захтева, потреба и очекивања. Спремни смо на брз одговор на промене у потребама корисника и флексибилност у вези са њиховим захтевима, што се постиже: ефикасним, економичним и одговорним радом, праћењем трендова у развијеном свету и њиховом благовременом имплементацијом код нас, обезбеђивањем савремених ресурса.
  • Континуиран развој и унапређење система квалитета, према захтевима ИСО 9001 и у складу са законом, обезбеђује ефикасно и квалитетно пружање услуга, у складу са постављеним критеријумима и стандардима.
  • Коришћење знања и искуства свих запослених и сарадника омогућава да адекватно одговоримо на све захтеве, потребе корисника и да иницирамо пројекте који ће допринети достизању бољи животних услова у Браничевском округу.
  • Перманентна едукација свих запослених омогућава нам да развојем и унапређивањем знања и способности запослених континуирано повећавамо квалитет производа и услуга и да корисницима нудимо најбоља решења, као и нове могућности.
  • Стално усавршавање процеса изградње топлификационе мреже и дистрибуције топлотне енергије. Обезбеђује повећавање квалитета производа и услуга, а самим тим и задовољство корисника и запослених.
  • Стална сарадња са произвођачима и дистрибутерима топлотне енергије у земљи. На овај начин желимо да обезбедимо размену искустава, као и праћење светских трендова.
  • Обезбеђивање ресурса за реализацију процеса од реномираних испоручилаца, уз најповољније услове и најбољи квалитет. Испоручиоци су уједно и наши партнери при реализацији процеса и континуирано испуњавају дефинисане захтеве за квалитетом и роковима испоруке.

Примена ове политике је обавеза свих запослених у ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” и  проистекла је из става и визије оснивача, руководства и свих запослених.