Почетна

Обавештење о увођењу електронског фактурисања за правне субјекте

Обавештење о увођењу електронског фактурисања за правне субјекте

Поштовани купци, обавештавамо вас да је ЈП Топлификација, сходно  Закону о елелектронском фактурисању(„Службени гласник РС“,број 44/21 и 129/21) почев од 1.7.2022.године у обавези да прима…ВишеОбавештење о увођењу електронског фактурисања за правне субјекте

Н-51-у/2022 Аутолимарске услуге за потребе возног парка, Обавештење о покретању набавке.

Н-51-у/2022 Аутолимарске услуге за потребе возног парка, Обавештење о покретању набавке.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-51-у/2022 Аутолимарске услуге возног парка, уредила Обавештење о покретању набавке коју можете преузети овде:Н 051-у-2022 Oбавештење о покретању

Н-76-д/2022 Набавка рачунарске и сродне опреме, Обавештење о покретању набавке.

Н-76-д/2022 Набавка рачунарске и сродне опреме, Обавештење о покретању набавке.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-76-д/2022 Набавка рачунарске и сродне опреме уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује, коју…ВишеН-76-д/2022 Набавка рачунарске и сродне опреме, Обавештење о покретању набавке.

Н-65-у-2022 Израда процене од ризика катастрофа, Обавештење о покретању.

Н-65-у-2022 Израда процене од ризика катастрофа, Обавештење о покретању.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-65-у/2022 Израда процене од ризика катастрофа је уредила Обавештење о покретању коју можете преузети овде:Н 65-у-2022 Обавештење о покретању поступка…ВишеН-65-у-2022 Израда процене од ризика катастрофа, Обавештење о покретању.

Н-64-у/2022 Израда плана заштите и спасавања, Обавештење о покретању.

Н-64-у/2022 Израда плана заштите и спасавања, Обавештење о покретању.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-64-у/2022 Израда плана заштите и спашавања уредила уредила Обавештење о покретању који можете преузети овде:Н 64-у-2022 Обавештење о покретању поступка…ВишеН-64-у/2022 Израда плана заштите и спасавања, Обавештење о покретању.

н-19-д/2022 Набавка ауто гума, акумулатора и сл.,Обавештење о покретању

н-19-д/2022 Набавка ауто гума, акумулатора и сл.,Обавештење о покретању

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-19-д/2022 уредила Обавештење о покретању, који можете преузети овде:Н 19-d-2022 Obaveštenje o pokretanju

Н-14-д/2022 Набавка за бифе-поновљен поступак, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

Н-14-д/2022 Набавка за бифе-поновљен поступак, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-14-д/2022 уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује, који можете преузети овде:Н 14-d-2022 Obaveštenje…ВишеН-14-д/2022 Набавка за бифе-поновљен поступак, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

Н 71-у-2022 Услуге увођења пословног система финансијског управљања и контроле (ФУК), Обавештење о закљученом уговору

Н 71-у-2022 Услуге увођења пословног система финансијског управљања и контроле (ФУК), Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 71-у/2022 уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:Н 71-2022 Обавештење о закљученом уговору.

Н-69-у-2022 Услуге мобилног оператера, Обавештење о закљученом уговору

Н-69-у-2022 Услуге мобилног оператера, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-69-у-2022 уредила Обавештење о закљученом уговору који, можете преузети овде:Н 69-2022 Обавештење о закљученом уговору.

ПРЕДНОСТИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање по најнижим ценама у Србији. више

НАПЛАТА ПО УТРОШКУ
У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“ Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку топлотне енергије. Овај начин обрачуна је примењен код свих купаца у складу са тарифним системом који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног.  више

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ
Купци топлотне енергије дужни су да рачун за утрошену топлотну енергију измире најкасније до краја наредног месеца. Уколико се деси да купац није био у стању да у одређеном периоду испуни своје обавезе, потребно  је
да са ЈП Топлификација склопи споразум о отплати дуга. више

АКОНТАТИВНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купцима који немају сопствене мераче, већ учествују у расподели утрошене енeргије на заједничком мерачу, омогућен је аконтативни начин плаћања и варијабилног дела рачуна, односно, расподељене утрошене енергије. Код аконтативног  начина плаћања варијабилног дела, током грејне сезоне плаћа се 1/12 годишње специфичне потрошње  више

ВЛАСНИЧКЕ СТАТУСНЕ И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ
Купци топлотне енергије су у обавези да обавесте ЈП Топлификација Пожаревац, о свим власничким, статусним и другим променама које утичу на њихов однос са дистрибутером топлотне енергије. више