Почетна

– НАБАВКА ШТАМПАЧА, КОПИР АПАРАТА И ОПРЕМЕ – 2. ПАРТИЈА.- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

– НАБАВКА ШТАМПАЧА, КОПИР АПАРАТА И ОПРЕМЕ – 2. ПАРТИЈА.- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку добара –  Набавка рачунарске и сродне опреме- По партијама  – Партија 2. – Набавка штампача, копир апарата … Настави са читањем “– НАБАВКА ШТАМПАЧА, КОПИР АПАРАТА И ОПРЕМЕ – 2. ПАРТИЈА.- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ”

НАБАВКА РАЧУНАРА И СРОДНЕ ОПРЕМЕ-1. ПАРТИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

НАБАВКА РАЧУНАРА И СРОДНЕ ОПРЕМЕ-1. ПАРТИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку добара –  Набавка рачунарске и сродне опреме- По партијама,  Партија 1.  – Набавка рачунара и сродне опреме“.  … Настави са читањем “НАБАВКА РАЧУНАРА И СРОДНЕ ОПРЕМЕ-1. ПАРТИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ”

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку услуга – “Сервис моторне арматуре”. Јавна набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности  ЈНМВ 1.2.17/2020. Можете … Настави са читањем “”

НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку добара –  “Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала”. Јавна набавка је спроведена као набавка   у отвореном … Настави са читањем “НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА”

СЕРВИС АУТОМАТИКЕ И ОПРЕМЕ – Обавештење о закљученом уговору

СЕРВИС АУТОМАТИКЕ И ОПРЕМЕ – Обавештење о закљученом уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку услуге –  “Сервис  аутоматике и опреме”. Јавна набавка је спроведена као набавка  на коју се закон о … Настави са читањем “СЕРВИС АУТОМАТИКЕ И ОПРЕМЕ – Обавештење о закљученом уговору”

Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС – Oбавештење о закљученом уговору

Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС – Oбавештење о закљученом уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку радова  – Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС”. Јавна набавка је спроведена … Настави са читањем “Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС – Oбавештење о закљученом уговору”

Набавка челичних цеви,  цевних елемената и материјала- 3. Појашњење и 1. Измењена конкурсна документација

Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала- 3. Појашњење и 1. Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.1.1/2020 Набавка челичних цеви, цевних елемената уредила Појашњење бр.3. Можете овде преузети Појашњење 3,  1.Измењена конкурсна документација

СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА МАГАЦИНА, ДИРЕКЦИЈЕ ЈПТ И ТПС – 0БАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА МАГАЦИНА, ДИРЕКЦИЈЕ ЈПТ И ТПС – 0БАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку услуга  – “Систематска дератизација магацина, дирекције јпт и тпс”. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности … Настави са читањем “СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА МАГАЦИНА, ДИРЕКЦИЈЕ ЈПТ И ТПС – 0БАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ”

СЕРВИС И БАЖДАРЕЊЕ КАЛОРИМЕТАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

СЕРВИС И БАЖДАРЕЊЕ КАЛОРИМЕТАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку услуга  – “Сервис и баждарење калориметара”. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности  ЈНМВ 1.2.15/2020. Можете … Настави са читањем “СЕРВИС И БАЖДАРЕЊЕ КАЛОРИМЕТАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ”

ПРЕДНОСТИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање по најнижим ценама у Србији. више

НАПЛАТА ПО УТРОШКУ
У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“ Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку топлотне енергије. Овај начин обрачуна је примењен код свих купаца у складу са тарифним системом који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног.  више

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ
Купци топлотне енергије дужни су да рачун за утрошену топлотну енергију измире најкасније до краја наредног месеца. Уколико се деси да купац није био у стању да у одређеном периоду испуни своје обавезе, потребно  је да са ЈП Топлификација склопи споразум о отплати дуга. више

АКОНТАТИВНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купцима који немају сопствене мераче, већ учествују у расподели утрошене енeргије на заједничком мерачу, омогућен је аконтативни начин плаћања и варијабилног дела рачуна, односно, расподељене утрошене енергије. Код аконтативног  начина плаћања варијабилног дела, током грејне сезоне плаћа се 1/12 годишње специфичне потрошње  више

ВЛАСНИЧКЕ СТАТУСНЕ И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ
Купци топлотне енергије су у обавези да обавесте ЈП Топлификација Пожаревац, о свим власничким, статусним и другим променама које утичу на њихов однос са дистрибутером топлотне енергије. више