Почетна

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПРИВРЕМЕНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПРИВРЕМЕНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н У -074/2021 „Израда пројекта о привременој регулацији саобраћаја”, дала обавештење о покретању набавке на коју се закон о ЈН не […]

Н 020/2021 Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила, Обавештење о закљученом уговору.

Н 020/2021 Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 020/2021 Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила, уредила Обавештење о додели уговора које можете овде […]

ИСПИТИВАЊЕ СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ИСПИТИВАЊЕ СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП Топлификација Пожаревац је закључила уговор за наваку на коју се закон о јавнимнабавкама не примењујее, набавка услуга Н У 0032/2021 Испитивање стабилних система дојаву […]

Н-026/2021 Услуге сервиса виљушкара редовног и ванредног, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

Н-026/2021 Услуге сервиса виљушкара редовног и ванредног, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-026/2021 Услуге сервиса виљушкара редовног и ванредног уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује, […]

Н-029/2021 Превентивно и периодично испитивање радне околине, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н-029/2021 Превентивно и периодично испитивање радне околине, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 029/2021 Превентивно и периодично испитивање радне околине уредила Обавештење о покретању набаке, који можете преузети овде:Н 029-2021 Обавештење о […]

Н-005/2021 набавка аутомата и воде за пиће, Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује

Н-005/2021 набавка аутомата и воде за пиће, Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-005/2021 Набавка аутомата и воде за пиће уредила Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује, који можете […]

Н-020/2021 Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила, Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује

Н-020/2021 Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила, Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-020/2021 Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила, уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон […]

УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБАЗБЕЂЕЊА- OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБАЗБЕЂЕЊА- OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку  на које се закон о јавним набавкама не примењује, набавку услуга Н0072/2021 “Физичко техничко обезбеђење”. […]

ИСПИТИВАЊЕ СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ИСПИТИВАЊЕ СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н У 0032/2021 Испитивање стабилних система дојаву пожара је уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује. […]

УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕНЊ

УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕНЊ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку на коју се закон о јавним набавкама не примењује, набавка услуге – “Услуге физичко- […]

ПРЕДНОСТИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање по најнижим ценама у Србији. више

НАПЛАТА ПО УТРОШКУ
У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“ Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку топлотне енергије. Овај начин обрачуна је примењен код свих купаца у складу са тарифним системом који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног.  више

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ
Купци топлотне енергије дужни су да рачун за утрошену топлотну енергију измире најкасније до краја наредног месеца. Уколико се деси да купац није био у стању да у одређеном периоду испуни своје обавезе, потребно  је
да са ЈП Топлификација склопи споразум о отплати дуга. више

АКОНТАТИВНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купцима који немају сопствене мераче, већ учествују у расподели утрошене енeргије на заједничком мерачу, омогућен је аконтативни начин плаћања и варијабилног дела рачуна, односно, расподељене утрошене енергије. Код аконтативног  начина плаћања варијабилног дела, током грејне сезоне плаћа се 1/12 годишње специфичне потрошње  више

ВЛАСНИЧКЕ СТАТУСНЕ И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ
Купци топлотне енергије су у обавези да обавесте ЈП Топлификација Пожаревац, о свим власничким, статусним и другим променама које утичу на њихов однос са дистрибутером топлотне енергије. више