Почетна

ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 146 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 146 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –”Изградња дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 146“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне … Настави са читањем “ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 146 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА”

ЈНМВ 1.2.24/2020 Услуге проценитеља имовине, Одлука о додели уговора.

ЈНМВ 1.2.24/2020 Услуге проценитеља имовине, Одлука о додели уговора.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.24/2020 Услуге проценитеља имовине уредила Одлуку о додели уговора, коју можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.24-2020 Одлука о додели уговора

ЈНМВ 2.1.12Н/2020 Набавка гума за аутомобиле, акумулаторе и остала опрема, Позив и Конкурсна документација

ЈНМВ 2.1.12Н/2020 Набавка гума за аутомобиле, акумулаторе и остала опрема, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.12Н/2020 Набавка гума за аутомобиле, акумулаторе и остала опрему уредила позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.12. … Настави са читањем “ЈНМВ 2.1.12Н/2020 Набавка гума за аутомобиле, акумулаторе и остала опрема, Позив и Конкурсна документација”

ЈНМВ 2.2.22Н/2020 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду, Позив и Конкурсна документација

ЈНМВ 2.2.22Н/2020 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.22Н/2020 Услуге ангажовања лица за обављање безбедности и заштите на раду уредила Позив и Конкурсну документацију коју можете преузети … Настави са читањем “ЈНМВ 2.2.22Н/2020 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду, Позив и Конкурсна документација”

ЈНМВ 2.2.47Н/2020 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока, Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2.2.47Н/2020 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.47Н/2020 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.47 Н 2020 Обавештење … Настави са читањем “ЈНМВ 2.2.47Н/2020 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока, Обавештење о закљученом уговору”

ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 5/65 И 10/65 ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ-  1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 5/65 И 10/65 ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ- 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је на основу уочених ненамерних пропуста извршила 1. измену конкурсне документације за јавну набавку радова ЈН ОП 1.3.8/2020″ Изградња топлопредајне станице 5/65 … Настави са читањем “ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 5/65 И 10/65 ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ- 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА”

ИЗГРАДЊА  ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС МОРАВСКА 22 – 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС МОРАВСКА 22 – 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је на основу уочених ненамерних пропуста извршила 1. измену конкурсне документације за јавну набавку радова ЈН ОП 1.3.5/2020″ Изградња дистрибутивне топлификационе мреже … Настави са читањем “ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС МОРАВСКА 22 – 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА”

ПРЕДНОСТИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање по најнижим ценама у Србији. више

НАПЛАТА ПО УТРОШКУ
У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“ Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку топлотне енергије. Овај начин обрачуна је примењен код свих купаца у складу са тарифним системом који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног.  више

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ
Купци топлотне енергије дужни су да рачун за утрошену топлотну енергију измире најкасније до краја наредног месеца. Уколико се деси да купац није био у стању да у одређеном периоду испуни своје обавезе, потребно  је да са ЈП Топлификација склопи споразум о отплати дуга. више

АКОНТАТИВНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купцима који немају сопствене мераче, већ учествују у расподели утрошене енeргије на заједничком мерачу, омогућен је аконтативни начин плаћања и варијабилног дела рачуна, односно, расподељене утрошене енергије. Код аконтативног  начина плаћања варијабилног дела, током грејне сезоне плаћа се 1/12 годишње специфичне потрошње  више

ВЛАСНИЧКЕ СТАТУСНЕ И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ
Купци топлотне енергије су у обавези да обавесте ЈП Топлификација Пожаревац, о свим власничким, статусним и другим променама које утичу на њихов однос са дистрибутером топлотне енергије. више