Почетна

НАБАВКА БИРОТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ОПРЕМЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

НАБАВКА БИРОТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ОПРЕМЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку добара наруџбеницом ЈН МВ 2.1.6Н/2020 –“Набавка биротехничке и друге опреме”. Можете преузети овде  Обавештење о … Настави са читањем “НАБАВКА БИРОТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ОПРЕМЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ”

Обавештење о донетом Решењу о одбацивању Захтева за заштиту права понуђача у поступку јавне набавке

Обавештење о донетом Решењу о одбацивању Захтева за заштиту права понуђача у поступку јавне набавке

У поступку јавне набавке мале вредности услуга:ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200. Редни број јавне набавке је: 1216/2019 ЈНМВ од 28. новембра 2019. … Настави са читањем “Обавештење о донетом Решењу о одбацивању Захтева за заштиту права понуђача у поступку јавне набавке”

УСЛУГЕ ПРОЦЕНИТЕЉА ИМОВИНЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

УСЛУГЕ ПРОЦЕНИТЕЉА ИМОВИНЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку  услуга  ЈНМВ 1.2.24/2020 “Услуге проценитеља имовине”..  Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.

ПРЕДНОСТИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање по најнижим ценама у Србији. више

НАПЛАТА ПО УТРОШКУ
У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“ Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку топлотне енергије. Овај начин обрачуна је примењен код свих купаца у складу са тарифним системом који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног.  више

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ
Купци топлотне енергије дужни су да рачун за утрошену топлотну енергију измире најкасније до краја наредног месеца. Уколико се деси да купац није био у стању да у одређеном периоду испуни своје обавезе, потребно  је да са ЈП Топлификација склопи споразум о отплати дуга. више

АКОНТАТИВНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купцима који немају сопствене мераче, већ учествују у расподели утрошене енeргије на заједничком мерачу, омогућен је аконтативни начин плаћања и варијабилног дела рачуна, односно, расподељене утрошене енергије. Код аконтативног  начина плаћања варијабилног дела, током грејне сезоне плаћа се 1/12 годишње специфичне потрошње  више

ВЛАСНИЧКЕ СТАТУСНЕ И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ
Купци топлотне енергије су у обавези да обавесте ЈП Топлификација Пожаревац, о свим власничким, статусним и другим променама које утичу на њихов однос са дистрибутером топлотне енергије. више