Почетна

ЈНМВ 2.2.30Н/2019 Сервис опреме аутоматике, Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2.2.30Н/2019 Сервис опреме аутоматике, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.30Н/2019 Сервис опреме аутоматике уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.30Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.

Одговор, појашњење и објава измењене ЈНМВ 1216/2019: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН: 71353200,

Одговор, појашњење и објава измењене ЈНМВ 1216/2019: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН: 71353200,

Заинтересовано лице доставило је писано, елктронском поштом захтев за појашњењем дана 5. децембра 2019. године, заведеног од стране Наручиоца дана 6. децембра 2019. године, под … Настави са читањем “Одговор, појашњење и објава измењене ЈНМВ 1216/2019: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН: 71353200,”

Појашњење и одговор на достављена питања ЈНМВ 1216/2019: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН: 71353200

Појашњење и одговор на достављена питања ЈНМВ 1216/2019: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН: 71353200

Заинтересовано лице доставило је писано, елктронском поштом захтев за појашњењем дана 4. децембра 2019. године, заведеног од стране Наручиоца дана 5. децембра 2019. године, под … Настави са читањем “Појашњење и одговор на достављена питања ЈНМВ 1216/2019: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН: 71353200”

Набавка услуга 1216/2019 ЈНМВ: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН:71353200

Набавка услуга 1216/2019 ЈНМВ: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН:71353200

Дана 28. новембра 2019. године,  донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу … Настави са читањем “Набавка услуга 1216/2019 ЈНМВ: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН:71353200”

Прекид у испроуци топлотне енергије на локацији Братства јединства 5

Прекид у испроуци топлотне енергије на локацији Братства јединства 5

Због квара на електро мрежи, у објекту на локацији Братства јединства 5, у коме се налази топлопредајна станица ЈП „Топлификација“ Пожаревац, тренутно су без грејања … Настави са читањем “Прекид у испроуци топлотне енергије на локацији Братства јединства 5”

НАБАВКА ГОРИВА И ТНГ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

НАБАВКА ГОРИВА И ТНГ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за набавку добара ЈНМВ 1.1.6/2019 -Набавка горива и ТНГ. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности. Можете преузети … Настави са читањем “НАБАВКА ГОРИВА И ТНГ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ”

Набавка радова 132/2019 ЈНОП; МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС, ОРН:45321000

Набавка радова 132/2019 ЈНОП; МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС, ОРН:45321000

Дана 25.новембра 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну … Настави са читањем “Набавка радова 132/2019 ЈНОП; МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС, ОРН:45321000”

ПРЕДНОСТИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање по најнижим ценама у Србији. више

НАПЛАТА ПО УТРОШКУ
У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“ Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку топлотне енергије. Овај начин обрачуна је примењен код свих купаца у складу са тарифним системом који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног.  више

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ
Купци топлотне енергије дужни су да рачун за утрошену топлотну енергију измире најкасније до краја наредног месеца. Уколико се деси да купац није био у стању да у одређеном периоду испуни своје обавезе, потребно  је да са ЈП Топлификација склопи споразум о отплати дуга. више

АКОНТАТИВНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купцима који немају сопствене мераче, већ учествују у расподели утрошене енeргије на заједничком мерачу, омогућен је аконтативни начин плаћања и варијабилног дела рачуна, односно, расподељене утрошене енергије. Код аконтативног  начина плаћања варијабилног дела, током грејне сезоне плаћа се 1/12 годишње специфичне потрошње  више

ВЛАСНИЧКЕ СТАТУСНЕ И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ
Купци топлотне енергије су у обавези да обавесте ЈП Топлификација Пожаревац, о свим власничким, статусним и другим променама које утичу на њихов однос са дистрибутером топлотне енергије. више