ЈН ОП 1.3.24/2018 Машински и грађевински радови на локацији Моравска 56, Одлука о додели уговора

ЈН ОП 1.3.24/2018 Машински и грађевински радови на локацији Моравска 56, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.3.24/2018 Машински и грађевински радови на локацији Моравска 56 донела Одлуку о додели уговора коју, можете преузети овде: … Настави са читањем “ЈН ОП 1.3.24/2018 Машински и грађевински радови на локацији Моравска 56, Одлука о додели уговора”

Интервенција 16.01.2019.

Интервенција 16.01.2019.

Данас ће се извршити интервенција због цурења на примарном прикључку за Високу техничку школу струковних студија Пожаревац, у дворишту школе. Због наведених радова доћи ће … Настави са читањем “Интервенција 16.01.2019.”

НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка електроенергетског материјала и опреме.  Набавка је спроведена као јавна набавка … Настави са читањем “НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА”

ЈНМВ 2.2.6Н/2018 Редован преглед ПП апарата, испитивање хидрантних црева и ванредно пуњење апарата, Конкурсна документација

ЈНМВ 2.2.6Н/2018 Редован преглед ПП апарата, испитивање хидрантних црева и ванредно пуњење апарата, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.6Н/2018 Редован преглед ПП апарата, испитивање хидрантних црева и ванредно пуњење апарат израдила конкурсну документацију коју,  Можете преузети овде:  Конкурсна … Настави са читањем “ЈНМВ 2.2.6Н/2018 Редован преглед ПП апарата, испитивање хидрантних црева и ванредно пуњење апарата, Конкурсна документација”

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 9/60+11/60 – НЕМАЊЕ ТОМИЋА 18

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 9/60+11/60 – НЕМАЊЕ ТОМИЋА 18

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци радова – Машински и грађевински радови на локацији ТПС 9/60+11/60-Немање Томића 18.  Уговор је потписан на основу … Настави са читањем “МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 9/60+11/60 – НЕМАЊЕ ТОМИЋА 18”

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1222/2018; СЕРВИС АРМАТУРЕ РУЧНЕ И СИГУРНОСНЕ, ОРН: 50510000

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1222/2018; СЕРВИС АРМАТУРЕ РУЧНЕ И СИГУРНОСНЕ, ОРН: 50510000

Дана 11. јануара 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности: ЈНМВ 1222/2018- СЕРВИС АРМАТУРЕ РУЧНЕ И СИГУРНОСНЕ, ОРН: 50510000, након донете и објављене … Настави са читањем “Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1222/2018; СЕРВИС АРМАТУРЕ РУЧНЕ И СИГУРНОСНЕ, ОРН: 50510000”

Интервенције на топлификационом систему 11.01.2018.

Интервенције на топлификационом систему 11.01.2018.

Због повремених жалби корисника грејања, због изузетно лоших временских услова, у року од 24 сата, искориговаћемо темепературу воде која иде према грејним телима навише за … Настави са читањем “Интервенције на топлификационом систему 11.01.2018.”

ШТАМПАЊЕ РАЧУНА И ОБРАЗАЦА  -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ШТАМПАЊЕ РАЧУНА И ОБРАЗАЦА -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор бр. 3  који је закључен на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку услуга ЈНМВ ОС 1.2.11/2017  –“Штампање рачуна и … Настави са читањем “ШТАМПАЊЕ РАЧУНА И ОБРАЗАЦА -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ”

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци услуга-  Услуге мобилне телефоније.  Уговор је потписан на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.26-2/2018.  … Настави са читањем “УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ”

Преглед инвестиција 2018

Преглед инвестиција 2018

Година НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ Изведене дужине трасе(м) Укупно изграђених  прикључака             2018 ул. Милоша Обилића 36а 79 1 Ћириковац – доградња … Настави са читањем “Преглед инвестиција 2018”

ПРЕДНОСТИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање по најнижим ценама у Србији. више

АКОНТАТИВНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купцима који немају уграђене мерне уређаје, већ учествују у расподели утрошене енргије на заједничком мерачу, омогућен је аконтативни начин плаћања и варијабилног дела рачуна, односно, расподељене утрошене енергије.
Код аконтативног начина плаћања варијабилног дела, током грејне сезоне плаћа се 1/12 годишње специфичне потрошње по KW или m2. више

НАПЛАТА ПО УТРОШКУ

У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“ Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку. Овај начин обрачуна је примењен код свих купаца у складу са тарифним системом који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног. више

ВЛАСНИЧКЕ СТАТУСНЕ И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ

Купци топлотне енергије су у обавези да обавесте ЈП Топлификација Пожаревац, о свим власничким, статусним и другим променама које утичу на њихов однос са дистрибутером топлотне енергије. више

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ

Купци топлотне енергије дужни су да рачун за утрошену топлотну енергију измире најкасније до краја наредног месеца. Уколико се деси да купац није био у стању да у одређеном периоду испуни своје обавезе, потребно  је да са ЈП Топлификација склопи споразум о отплати дуга. више