Обавештење о обустави поступка ЈНОП 111/2019; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121

Обавештење о обустави поступка ЈНОП 111/2019; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121

Дана 12. септембра 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара број ЈНОП 111/2019 НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121, … Настави са читањем “Обавештење о обустави поступка ЈНОП 111/2019; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121”

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС И УНОСА У КАТАСТАР – ПОЗИВ ЗАПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС И УНОСА У КАТАСТАР – ПОЗИВ ЗАПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –”Геодетске услуге за потребе изградње ТС и уноса у катастар”. Набавка се спроводи као … Настави са читањем “ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС И УНОСА У КАТАСТАР – ПОЗИВ ЗАПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА”

ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА И ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА- ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА И ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА- ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка набавке мале вредности – наруџбеницом, ЈНМВ 2.2.42Н/2019 Израда акта о процени ризика и заштити лица, имовине … Настави са читањем “ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА И ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА- ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА”

РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКЕУМНТАЦИЈА

РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКЕУМНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности – услуга –     “Радиографска контрола заварених спојева на ТС”. Набавка се спроводи као … Настави са читањем “РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКЕУМНТАЦИЈА”

ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА И ЗАШТИТИ ЛИЦА ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА -1. ПОЈАШЊЕЊЕ

ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА И ЗАШТИТИ ЛИЦА ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА -1. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је заинтересованом лицу дала 1. Појашњење на постављено питање за предметну јавну набавку  наруџбеницом  ЈНМВ 2.2.42Н/2019   – Изградња акта о процени ризика и … Настави са читањем “ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА И ЗАШТИТИ ЛИЦА ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА -1. ПОЈАШЊЕЊЕ”

Одлука о обустави поступка ЈНОП 111/2019; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121

Одлука о обустави поступка ЈНОП 111/2019; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121

Дана 28. јавгуста 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке  добара у отвореном поступку: ЈНОП 111/2019  НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: … Настави са читањем “Одлука о обустави поступка ЈНОП 111/2019; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121”

ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС „ИЛИЈЕ ГОЈКОВИЋА“ – 2. ПОЈАШЊЕЊЕ

ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС „ИЛИЈЕ ГОЈКОВИЋА“ – 2. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је заинтересованом лицу дала 2. Појашњење на постављено питање за предметну јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП 1.3.23/2019   – Изградња топлификационе мреже на лоакцији … Настави са читањем “ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС „ИЛИЈЕ ГОЈКОВИЋА“ – 2. ПОЈАШЊЕЊЕ”

ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС „ИЛИЈЕ ГОЈКОВИЋА“ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС „ИЛИЈЕ ГОЈКОВИЋА“ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је заинтересованом лицу дала 1. Појашњење на постављено питање за предметну јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП 1.3.23/2019   – Изградња топлификационе мреже на … Настави са читањем “ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС „ИЛИЈЕ ГОЈКОВИЋА“ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ”

НАБАВКА ПОСЛОВНОГ СОФТВЕРА MS OFFICE -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

НАБАВКА ПОСЛОВНОГ СОФТВЕРА MS OFFICE -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор  за ЈНМВ 1.1.9/2019  Набавка пословног софтвера Ms office. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности. Можете преузети овде Oбавештење о … Настави са читањем “НАБАВКА ПОСЛОВНОГ СОФТВЕРА MS OFFICE -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ”

РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за јавну набавку ЈНОП 1.3.7/2019 Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање. Набавка је … Настави са читањем “РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА”

УСЛУГЕ ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

УСЛУГЕ ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.18/2019 Услуге очитавања калориметара. Можете преузети овде Oбавештење  о закљученом  уговору

ПРЕДНОСТИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање по најнижим ценама у Србији. више

НАПЛАТА ПО УТРОШКУ
У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“ Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку топлотне енергије. Овај начин обрачуна је примењен код свих купаца у складу са тарифним системом који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног.  више

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ
Купци топлотне енергије дужни су да рачун за утрошену топлотну енергију измире најкасније до краја наредног месеца. Уколико се деси да купац није био у стању да у одређеном периоду испуни своје обавезе, потребно  је да са ЈП Топлификација склопи споразум о отплати дуга. више

АКОНТАТИВНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купцима који немају сопствене мераче, већ учествују у расподели утрошене енeргије на заједничком мерачу, омогућен је аконтативни начин плаћања и варијабилног дела рачуна, односно, расподељене утрошене енергије. Код аконтативног  начина плаћања варијабилног дела, током грејне сезоне плаћа се 1/12 годишње специфичне потрошње  више

ВЛАСНИЧКЕ СТАТУСНЕ И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ
Купци топлотне енергије су у обавези да обавесте ЈП Топлификација Пожаревац, о свим власничким, статусним и другим променама које утичу на њихов однос са дистрибутером топлотне енергије. више