Почетна

Н-060/2021 Одржавање и сервис клима и расхладних уређаја ван гарантног рока, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

Н-060/2021 Одржавање и сервис клима и расхладних уређаја ван гарантног рока, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-060/2021 Одржавање и сервис клима и расхладних уређаја ван гарантног рока уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон […]

Сервис аутоелектрике ван гарантног рока – Обавештење о покретању набавке на коју се закон о јавним набавкама  не примењује

Сервис аутоелектрике ван гарантног рока – Обавештење о покретању набавке на коју се закон о јавним набавкама не примењује

ЈП “Топлификација” је покренула набавку Н 0062/2021 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока. Можете преузети овде   Н 0062-2021 Обавештење о покретању поступка на који се закон […]

Обавештење 20.04.2021.

Обавештење 20.04.2021.

Дана 20.04. око 08.30 часова доћи ће до обуставе испоруке топлотне енергије на локацији ТПС “Ђура Јакшић”, због радова на секундарној топловодној мрежи. Без грејања […]

Испорука топлотне енергије и након 15. априла

Испорука топлотне енергије и након 15. априла

Према одлуци града Пожаревац, грејна сезона се завршава сутра, 15. априла. Међутим, услед температурних осцилација и погоршања времена, испорука топлотне енергије биће настављена и даље. […]

Н-012/2021 Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме, Обавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује

Н-012/2021 Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме, Обавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-012/2021 Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме, урдила Обавештење о покретању набавке које можете преузети овде:Н 012-2021 Oбавештење […]

Н-064/2021 Услуге прања возила, Обавештење о покретању.

Н-064/2021 Услуге прања возила, Обавештење о покретању.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-064/2021 Услуге прања возила уредила Обавештење о покретању, коју можете преузети овде:Н 064-2021 Oбавештење о покретању

Н-061/2021 Услуге интернета и повезивање удаљених локација ХОСТИНГ (ВОИП), Обавештење о закљученом уговору

Н-061/2021 Услуге интернета и повезивање удаљених локација ХОСТИНГ (ВОИП), Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-061/2021 Услуге интернета и повезивање удаљених локација ХОСТИНГ (ВОИП), УРЕДИЛА оБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ КОЈИ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ:Н 061-2021 Обавештење […]

Н-054/I/2021 Угоститељске услуге,I-Партија-Пословни ручак, Обавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује

Н-054/I/2021 Угоститељске услуге,I-Партија-Пословни ручак, Обавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-054/I/2021 Угоститељске услуге-1. Партија: Пословни ручак, уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује који можете […]

Н-015/2021 Набавка за бифе, Обавештење о покретању

Н-015/2021 Набавка за бифе, Обавештење о покретању

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-015/2021 Набавка за бифе уредила, Обавештење о покретању коју можете преузети овде:Н 015-2021 Oбавештење о покретањu

Н-46 Услуге електронског надзора праћење присуства запослених, Обавештење о закљученом уговору.

Н-46 Услуге електронског надзора праћење присуства запослених, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н -046 Услуге електронског надзора праћења присуства запослених уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:Н 046-2021 Обавештење о […]

ПРЕДНОСТИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање по најнижим ценама у Србији. више

НАПЛАТА ПО УТРОШКУ
У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“ Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку топлотне енергије. Овај начин обрачуна је примењен код свих купаца у складу са тарифним системом који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног.  више

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ
Купци топлотне енергије дужни су да рачун за утрошену топлотну енергију измире најкасније до краја наредног месеца. Уколико се деси да купац није био у стању да у одређеном периоду испуни своје обавезе, потребно  је
да са ЈП Топлификација склопи споразум о отплати дуга. више

АКОНТАТИВНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купцима који немају сопствене мераче, већ учествују у расподели утрошене енeргије на заједничком мерачу, омогућен је аконтативни начин плаћања и варијабилног дела рачуна, односно, расподељене утрошене енергије. Код аконтативног  начина плаћања варијабилног дела, током грејне сезоне плаћа се 1/12 годишње специфичне потрошње  више

ВЛАСНИЧКЕ СТАТУСНЕ И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ
Купци топлотне енергије су у обавези да обавесте ЈП Топлификација Пожаревац, о свим власничким, статусним и другим променама које утичу на њихов однос са дистрибутером топлотне енергије. више