ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НОВИХ ОБЈЕКАТА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НОВИХ ОБЈЕКАТА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела  Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку  услуга – Технички преглед  нових објеката ТС.  Набавка је спроведена као јавна набавка … Настави са читањем “ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НОВИХ ОБЈЕКАТА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ”

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ – СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НОВОГОДИШЊИХ И БОЖИЋНИХ ПРАЗНИКА – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ – СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НОВОГОДИШЊИХ И БОЖИЋНИХ ПРАЗНИКА – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне мале вредности ЈНМВ 1.2.30/2018 за набавку услуга  –” Угоститељске услуге- свечано обележавање новогодишњих и божићних празник”.  … Настави са читањем “УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ – СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НОВОГОДИШЊИХ И БОЖИЋНИХ ПРАЗНИКА – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА”

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ И  1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  услуга  Услуге мобилне телефоније. Набавка се спроводи као … Настави са читањем “УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА”

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА О ПРИВРЕМЕНОЈ РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈА ДОК ТРАЈУ РАДОВИ – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА О ПРИВРЕМЕНОЈ РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈА ДОК ТРАЈУ РАДОВИ – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности – наруџбеницом- ЈНМВ 2.2.21Н/2018  –” „Израда Пројекта о привременој регулацији саобраћаја док  трају … Настави са читањем “ИЗРАДА ПРОЈЕКТА О ПРИВРЕМЕНОЈ РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈА ДОК ТРАЈУ РАДОВИ – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА”

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању поновљеног поступка јавне набавке услуга  –” Услуге мобилне телефоније”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности  број ЈНМВ … Настави са читањем “УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА”

ЈНМВ 2.2.9-II Н/2018 Сервис виљушкара редовни и ванредни-Поновљени поступак, Конкурсна документација

ЈНМВ 2.2.9-II Н/2018 Сервис виљушкара редовни и ванредни-Поновљени поступак, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за јнмв 2.2.9 н/2018 Сервис виљушкарарадовни и ванредни-Поновљени поступак израдила Конкурсну документацију коју, можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.9-II. Н 2018 Конкурсна документација

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКЦИЈИ ТПС МИЛОША ОБИЛИЋА 36А – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКЦИЈИ ТПС МИЛОША ОБИЛИЋА 36А – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о јавној набавци ЈНОП  1.3.16/2018, Машиснки и грађевински радови на локацији ТПС Милоша Обилића 36а. Набавка је спроведена кроз … Настави са читањем “МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКЦИЈИ ТПС МИЛОША ОБИЛИЋА 36А – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ”

НАБАВКА АРМАТУРА И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

НАБАВКА АРМАТУРА И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала Оквирни споразум  по спроведеном отвореном поступку ЈН ОП ОС 1.1.5/2018 – Набавка арамтуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње … Настави са читањем “НАБАВКА АРМАТУРА И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ”

ПРЕДНОСТИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање по најнижим ценама у Србији. више

АКОНТАТИВНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купцима који немају уграђене мерне уређаје, већ учествују у расподели утрошене енргије на заједничком мерачу, омогућен је аконтативни начин плаћања и варијабилног дела рачуна, односно, расподељене утрошене енергије.
Код аконтативног начина плаћања варијабилног дела, током грејне сезоне плаћа се 1/12 годишње специфичне потрошње по KW или m2. више

НАПЛАТА ПО УТРОШКУ

У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“ Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку. Овај начин обрачуна је примењен код свих купаца у складу са тарифним системом који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног. више

ВЛАСНИЧКЕ СТАТУСНЕ И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ

Купци топлотне енергије су у обавези да обавесте ЈП Топлификација Пожаревац, о свим власничким, статусним и другим променама које утичу на њихов однос са дистрибутером топлотне енергије. више

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ

Купци топлотне енергије дужни су да рачун за утрошену топлотну енергију измире најкасније до краја наредног месеца. Уколико се деси да купац није био у стању да у одређеном периоду испуни своје обавезе, потребно  је да са ЈП Топлификација склопи споразум о отплати дуга. више