Одлука о обустави поступка ЈНМВ 1223; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 1223; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100

Дана 11.јуна 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности добара: ЈНМВ 1223/2019  НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100, по  донетој одлуци о обустави отвореног … Настави са читањем “Одлука о обустави поступка ЈНМВ 1223; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100”

УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ – ОБАВЕШЕТЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ – ОБАВЕШЕТЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за јавну набавку мале вредностзи ЈНМВ 1.2.7/2019 – Услуга осигурања имовине и запослених. Можете преузети овде Oбавештење о закљученом … Настави са читањем “УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ – ОБАВЕШЕТЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ”

Појашњење са изменом ЈНОП 114/2019; ЈНОП 114/2019; НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 44163120

Појашњење са изменом ЈНОП 114/2019; ЈНОП 114/2019; НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 44163120

     Заинтересовано лице доставило је писано елктронском поштом, захтев за појашњењем дана 10.јун 2019. године, заведеног под бројем 3994 од стране Наручиоца у вези са … Настави са читањем “Појашњење са изменом ЈНОП 114/2019; ЈНОП 114/2019; НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 44163120”

НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о покретању јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.15/2019 – Набавка поклопаца за ревизионе коморе. Может епреузети овде Позив за подношење … Настави са читањем “НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА”

Радови на реконструкцији дела даљинског система грејања у Синђелићевој улици улазе у завршну фазу

Радови на реконструкцији дела даљинског система грејања у Синђелићевој улици улазе у завршну фазу

Радови на реконструкцији дела даљинског система грејања у Синђелићевој улици су синхронизовани са завршетком грејне сезоне. Интензивно се изводе у складу са временским приликама, тако … Настави са читањем “Радови на реконструкцији дела даљинског система грејања у Синђелићевој улици улазе у завршну фазу”

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ  МАТЕРИЈАЛА, 2. ПАРТИЈА ОРИГИНАЛНИ ТОНЕРИ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА, 2. ПАРТИЈА ОРИГИНАЛНИ ТОНЕРИ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.7-/2019 Набавка канцеларијског материјала, 2. Партија – Оригинални тонери. Можете … Настави са читањем “НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА, 2. ПАРТИЈА ОРИГИНАЛНИ ТОНЕРИ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА”

ЈНМВ ОС 1.2.29/2019 Штампање рачуна и образаца-Поновљени поступак, Позив и Конкурсна документација

ЈНМВ ОС 1.2.29/2019 Штампање рачуна и образаца-Поновљени поступак, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација је за ЈНМВ ОС 1.2.29/2019 Штампање рачуна и образаца-Поновљени поступак уредила Позив за достављање понуда и Конкурсну документацију коју, можете преузети овде:JНМВ-ОС-1.2.29-2019-Позив-за-подношење-понуда-Поновљени поступак,ЈНМВ … Настави са читањем “ЈНМВ ОС 1.2.29/2019 Штампање рачуна и образаца-Поновљени поступак, Позив и Конкурсна документација”

ЈН МВ -ОС 1.2.29/2019 Штампање рачуна и образаца, Обавештење о обустави поступка.

ЈН МВ -ОС 1.2.29/2019 Штампање рачуна и образаца, Обавештење о обустави поступка.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН МВ -ОС Штампање рачуна и образаца израдило Обавештење о обустави поступка који, можете преузети овде: ЈН МВ-ОС 1.2.29 2019 … Настави са читањем “ЈН МВ -ОС 1.2.29/2019 Штампање рачуна и образаца, Обавештење о обустави поступка.”

ЈНМВ 2.2.20Н-I Партија-Услуге техничког обезбеђења, Конкурсна документација.

ЈНМВ 2.2.20Н-I Партија-Услуге техничког обезбеђења, Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.20Н-I/2019 Периодични преглед и сервис опреме ПП заштите, I-Партија- Услуге техничког обезбеђења, уредила конкурсну документацију коју, можете преузети овде:ЈНМВ … Настави са читањем “ЈНМВ 2.2.20Н-I Партија-Услуге техничког обезбеђења, Конкурсна документација.”

ПРЕДНОСТИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање по најнижим ценама у Србији. више

АКОНТАТИВНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купцима који немају уграђене мерне уређаје, већ учествују у расподели утрошене енргије на заједничком мерачу, омогућен је аконтативни начин плаћања и варијабилног дела рачуна, односно, расподељене утрошене енергије. Код аконтативног начина плаћања варијабилног дела, током грејне сезоне плаћа се 1/12 годишње специфичне потрошње по KW или m2. више
НАПЛАТА ПО УТРОШКУ
У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“ Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку. Овај начин обрачуна је примењен код свих купаца у складу са тарифним системом који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног. више

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ
Купци топлотне енергије дужни су да рачун за утрошену топлотну енергију измире најкасније до краја наредног месеца. Уколико се деси да купац није био у стању да у одређеном периоду испуни своје обавезе, потребно  је да са ЈП Топлификација склопи споразум о отплати дуга. више

ВЛАСНИЧКЕ СТАТУСНЕ И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ
Купци топлотне енергије су у обавези да обавесте ЈП Топлификација Пожаревац, о свим власничким, статусним и другим променама које утичу на њихов однос са дистрибутером топлотне енергије. више