Одлука о додели Уговора 1112/2019 ЈНОП ПП; НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА 1 И 2, ОРН: 44163000

Одлука о додели Уговора 1112/2019 ЈНОП ПП; НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА 1 И 2, ОРН: 44163000

Дана 14. маја 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара по партијама; ЈНОП ПП 1112/2019 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000 … Настави са читањем “Одлука о додели Уговора 1112/2019 ЈНОП ПП; НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА 1 И 2, ОРН: 44163000”

ИЗГРАДЊА ТПС “МОРАВСКА 22”  – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗГРАДЊА ТПС “МОРАВСКА 22” – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Изградња ТПС “Моравска 22”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број … Настави са читањем “ИЗГРАДЊА ТПС “МОРАВСКА 22” – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА”

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВКП, ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛИФИКАЦИОНОЈ МРЕЖИ И ТПС  – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВКП, ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛИФИКАЦИОНОЈ МРЕЖИ И ТПС – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац донела одлуку о обустави  поступка набавке радова у отвореном поступку ЈНОП 1.3.16/2019 – Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС. … Настави са читањем “ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВКП, ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛИФИКАЦИОНОЈ МРЕЖИ И ТПС – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА”

СИСТЕМАТСКИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ   –  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

СИСТЕМАТСКИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписла  Уговор за предметну јавну набавку услуга – Систематски лекарски преглед запослених. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.26/2019. … Настави са читањем “СИСТЕМАТСКИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ”

ЈНМВ 1.1.7-II/2019 Набавка канцеларијског потрошног материјала-По партијама, 2. Партија-Оригинални тонери,Позив и Конкурсна документација.

ЈНМВ 1.1.7-II/2019 Набавка канцеларијског потрошног материјала-По партијама, 2. Партија-Оригинални тонери,Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-II/2019 Набавка канцеларијског потрошног материјала по партијама, 2.Партија-Оригинални тонери је уредила Позив и Конкурсну документацију ,коју можете преузети овде:Позив … Настави са читањем “ЈНМВ 1.1.7-II/2019 Набавка канцеларијског потрошног материјала-По партијама, 2. Партија-Оригинални тонери,Позив и Конкурсна документација.”

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ КОМПЛЕТНЕ ПРИМЕРНЕ МРЕЖЕ – ГОРАНСКА И I СРПСКИ УСТАНАК – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ КОМПЛЕТНЕ ПРИМЕРНЕ МРЕЖЕ – ГОРАНСКА И I СРПСКИ УСТАНАК – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

JП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку од додели Уговора  за набавку радова у отвореном поступку ЈНОП 1.3.29/2019 -Машински и грађевински радови на замени комплетне примарне … Настави са читањем “МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ КОМПЛЕТНЕ ПРИМЕРНЕ МРЕЖЕ – ГОРАНСКА И I СРПСКИ УСТАНАК – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА”

јнмв 1.2.7/2019 Услуге осигурања имовине и запослених, Позив и Конкурсна документација

јнмв 1.2.7/2019 Услуге осигурања имовине и запослених, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.7/2019 Услуге осигурања имовине и запослених уредила Позив и Конкурсну документацију коју, можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.7-2019 Конкурсна документацијa, 1.2.7-2019-Позив … Настави са читањем “јнмв 1.2.7/2019 Услуге осигурања имовине и запослених, Позив и Конкурсна документација”

СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

JП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о додлеи уговора за јавну набавку мале вредности  ЈНМВ 1.2.14/2019 – Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања … Настави са читањем “СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА”

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТПС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТПС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала уговор за предметну јавну набавку добара – Набавка опреме за мерење и управљање у ТПС. Набавка је спроведена као јавна … Настави са читањем “НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТПС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ”

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС.  Уговор је потписан на основу … Настави са читањем “НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ”

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Нaбавка телекомуникационог кабла за потребе изградње ТС.   Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности … Настави са читањем “НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ”

Обавештење 07.05.2019

Обавештење 07.05.2019

Због ремонтних активности које су у току на систему даљинског грејања у Пожаревцу, не постоје техничке могућности за поновно покретање испоруке топлотне енергије објектима прикљученим … Настави са читањем “Обавештење 07.05.2019”

ПРЕДНОСТИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање по најнижим ценама у Србији. више

АКОНТАТИВНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купцима који немају уграђене мерне уређаје, већ учествују у расподели утрошене енргије на заједничком мерачу, омогућен је аконтативни начин плаћања и варијабилног дела рачуна, односно, расподељене утрошене енергије. Код аконтативног начина плаћања варијабилног дела, током грејне сезоне плаћа се 1/12 годишње специфичне потрошње по KW или m2. више
НАПЛАТА ПО УТРОШКУ
У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“ Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку. Овај начин обрачуна је примењен код свих купаца у складу са тарифним системом који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног. више

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ
Купци топлотне енергије дужни су да рачун за утрошену топлотну енергију измире најкасније до краја наредног месеца. Уколико се деси да купац није био у стању да у одређеном периоду испуни своје обавезе, потребно  је да са ЈП Топлификација склопи споразум о отплати дуга. више

ВЛАСНИЧКЕ СТАТУСНЕ И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ
Купци топлотне енергије су у обавези да обавесте ЈП Топлификација Пожаревац, о свим власничким, статусним и другим променама које утичу на њихов однос са дистрибутером топлотне енергије. више