Почетна

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС НА МАЛИМ ЛОКАЦИЈАМА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ 2. ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС НА МАЛИМ ЛОКАЦИЈАМА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ 2. ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр.2  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2020  –“Набавка арматуре и […]

СЕРВИС АУТОЕЛЕКТРИКЕ ВАН ГАРАНТНОГ РОКА –  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

СЕРВИС АУТОЕЛЕКТРИКЕ ВАН ГАРАНТНОГ РОКА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила Уговор за набавку услуге Сервис аутоелектрике ван гарантног рока Н 0062/2021. Можете преузети овде Н 0062-2021 Обавештење о закљученом уговору_

Н-060/2021 Одржавање и сервис клима и расхладних уређаја ван гарантног рока, Обавештење о закљученом уговру.

Н-060/2021 Одржавање и сервис клима и расхладних уређаја ван гарантног рока, Обавештење о закљученом уговру.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-060/2021 Одржавање и сервис клима и расхладних уређаја ван гарантног рока, уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:Н […]

Обавештење о покретању поступка; Н 001/2021 Набавка клима уређаја

Обавештење о покретању поступка; Н 001/2021 Набавка клима уређаја

Објављујемо: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ Н 001/2021 Набавка клима уређаја На основу усвојеног плана набавки на коју се Закон […]

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС НА ЛОКАЦИЈИ ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ 1. ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС НА ЛОКАЦИЈИ ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ 1. ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр.1  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2020  –“Набавка арматуре и […]

ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС НА ЛОКАЦИЈИ ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ 6. ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ

ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС НА ЛОКАЦИЈИ ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ 6. ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр.6  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2020  –“Набавка предизолованих цеви […]

Завршетак грејне сезоне 2020-21.

Завршетак грејне сезоне 2020-21.

Званични крај грејне сезоне ће бити у суботу 08.05.2021. године, за када је предвиђен престанак преузимања паре са турбине у ТЕ-KО „А“. За дане викенда […]

Н-009-II-2021 Набавка техничких гасова-2.Партија-Пропан Бутан, Обавештење о покретању набавке

Н-009-II-2021 Набавка техничких гасова-2.Партија-Пропан Бутан, Обавештење о покретању набавке

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 009-II-2021 Набавка техничких гасова-2.Партија-Пропан Бутан , уредила Обавештење о покретању набаваке који можете преузети овде:Н 009-II-2021 Oбавештење о покретању […]

Н 009-I-/2021 Набавка течних гасова 1. Партија-Ацетилен и Кисеоник,Обавештење о покретању

Н 009-I-/2021 Набавка течних гасова 1. Партија-Ацетилен и Кисеоник,Обавештење о покретању

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-009-I-2021 , 1. Партија-Ацетилен и Кисеоник уредила Обавештење о покретању набавке,  који можете преузети овде:Н 009-I-2021 Oбавештење о покретању набавке […]

Н-012/2021 Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме. Обавештење о закљученом уговору.

Н-012/2021 Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме. Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-012/2021 Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме уредила Обавештење о закљученом уговору, који можете преузети овде:Н 012-2021 Обавештење […]

ПРЕДНОСТИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање по најнижим ценама у Србији. више

НАПЛАТА ПО УТРОШКУ
У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“ Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку топлотне енергије. Овај начин обрачуна је примењен код свих купаца у складу са тарифним системом који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног.  више

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ
Купци топлотне енергије дужни су да рачун за утрошену топлотну енергију измире најкасније до краја наредног месеца. Уколико се деси да купац није био у стању да у одређеном периоду испуни своје обавезе, потребно  је
да са ЈП Топлификација склопи споразум о отплати дуга. више

АКОНТАТИВНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купцима који немају сопствене мераче, већ учествују у расподели утрошене енeргије на заједничком мерачу, омогућен је аконтативни начин плаћања и варијабилног дела рачуна, односно, расподељене утрошене енергије. Код аконтативног  начина плаћања варијабилног дела, током грејне сезоне плаћа се 1/12 годишње специфичне потрошње  више

ВЛАСНИЧКЕ СТАТУСНЕ И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ
Купци топлотне енергије су у обавези да обавесте ЈП Топлификација Пожаревац, о свим власничким, статусним и другим променама које утичу на њихов однос са дистрибутером топлотне енергије. више