Почетна

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА И СПОЈНЕ ОПРЕМЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА И СПОЈНЕ ОПРЕМЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку добара “Набавка телекомуникационог кабла и спојне опреме”. Набавка је спроведена као јавна набавка мале … Настави са читањем “НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА И СПОЈНЕ ОПРЕМЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА”

ЈНМВ 1.19/2020 Набавка пословног софтвера MS OFFICE и др. софтвера, Одлука о додели уговора

ЈНМВ 1.19/2020 Набавка пословног софтвера MS OFFICE и др. софтвера, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација је за ЈНМВ 1.1.9/2020 Набавка пословног софтвера MS OFFICE и др. софтвера уредила Одлука о додели уговора који можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.9-2020 Одлука … Настави са читањем “ЈНМВ 1.19/2020 Набавка пословног софтвера MS OFFICE и др. софтвера, Одлука о додели уговора”

ЈНМВ 1.2.7/2020 Услуге физичко техничког обезбеђења објеката, Појашњење бр.1

ЈНМВ 1.2.7/2020 Услуге физичко техничког обезбеђења објеката, Појашњење бр.1

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.7/2020 Услуге физичко техничког обезбеђења објеката уредила Појашњење бр.1, који можете преузеети овде:JНМВ 1.2.7- 2020, 1. ПОЈАШЊЕЊE

ЈНМВ 1.2.7/2020 Услуге физичко техничког обезбеђења објеката, Позив и Конкурсна документација

ЈНМВ 1.2.7/2020 Услуге физичко техничког обезбеђења објеката, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација је за ЈНМВ 1.2.7/2020 Услуге физичко техничког обезбеђења објеката уредило Позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.7-2020 Позив за достављање документације,1.2.7-2020 … Настави са читањем “ЈНМВ 1.2.7/2020 Услуге физичко техничког обезбеђења објеката, Позив и Конкурсна документација”

ЈНМВ 1.2.6/2020 Услуге осигурања имовине и запослених, Обавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 1.2.6/2020 Услуге осигурања имовине и запослених, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.6/2020 Услуге осигурања имовине и запослених уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:ЈНМВ-1.2.6.-2020-Oбавештење-о-закљученом-угопвору

СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку услуге “КСнимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања топлификационог система“. Набавка се спроводи … Настави са читањем “СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА”

НАБАВКА  ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о закључењу оквирног споразума  за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2020  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње … Настави са читањем “НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА”

КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку услуге “Кошење траве и ниског растиња поред ВКП и одношење смећа”. Набавка се спроводи … Настави са читањем “КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА”

ПРЕДНОСТИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање по најнижим ценама у Србији. више

НАПЛАТА ПО УТРОШКУ
У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“ Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку топлотне енергије. Овај начин обрачуна је примењен код свих купаца у складу са тарифним системом који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног.  више

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ
Купци топлотне енергије дужни су да рачун за утрошену топлотну енергију измире најкасније до краја наредног месеца. Уколико се деси да купац није био у стању да у одређеном периоду испуни своје обавезе, потребно  је да са ЈП Топлификација склопи споразум о отплати дуга. више

АКОНТАТИВНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купцима који немају сопствене мераче, већ учествују у расподели утрошене енeргије на заједничком мерачу, омогућен је аконтативни начин плаћања и варијабилног дела рачуна, односно, расподељене утрошене енергије. Код аконтативног  начина плаћања варијабилног дела, током грејне сезоне плаћа се 1/12 годишње специфичне потрошње  више

ВЛАСНИЧКЕ СТАТУСНЕ И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ
Купци топлотне енергије су у обавези да обавесте ЈП Топлификација Пожаревац, о свим власничким, статусним и другим променама које утичу на њихов однос са дистрибутером топлотне енергије. више