Kрај грејне сезоне 22. април

Kрај грејне сезоне 22. април

У складу са прогнозираним временским условима и закључка на колегијуму ЈП “Топлификација”-Пожаревац (18.04.2019. год.), крај текуће грејне сезоне је 22. април текуће године. 21. априла … Настави са читањем “Kрај грејне сезоне 22. април”

ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС “ЦРНОГОРСКА” – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС “ЦРНОГОРСКА” – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела је Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС „Црногорска. Набавка … Настави са читањем “ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС “ЦРНОГОРСКА” – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА”

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела је Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара –„Набавка телекомуникационог кабла за потребе изградње ТС“. Набавка је спроведена као … Настави са читањем “НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА”

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТПС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТПС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела је Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка опреме за мерење и управљање у ТПС. Набавка … Настави са читањем “НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТПС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА”

Започети радови на реконструкцији дела градског топловода у Синђелићевој

Започети радови на реконструкцији дела градског топловода у Синђелићевој

Започети су радови на реконструкцији дела градског топловода у улици Синђелићевој. Овај део топловода изграђен је осамдесетих година прошлог века. Изведен је челичним цевима положеним … Настави са читањем “Започети радови на реконструкцији дела градског топловода у Синђелићевој”

ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ  МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС “ЦАНЕ БАБОВИЋ 1” – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС “ЦАНЕ БАБОВИЋ 1” – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци радова – Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС „Цане Бабовић 1“. Набавка је спроведена кароз отворени … Настави са читањем “ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС “ЦАНЕ БАБОВИЋ 1” – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ”

Интервенције на делу цевовода

Интервенције на делу цевовода

Због неодложне интервенције на делу цевовода који се налази на „Железнички крак“, без грејања ће привремено остати корисници у улицама: – Моше Пијаде, парна страна, … Настави са читањем “Интервенције на делу цевовода”

Санација топловода у Радомира Миленића Руса 2 и Трг Радомира Вујовића 11

Санација топловода у Радомира Миленића Руса 2 и Трг Радомира Вујовића 11

Услед изненадног квара на делу цевовода који снабдева потрошаче у улицама  Радомира Миленића Руса бр. 2 и 4 и Трг Радомира Вујовића бр. 11. Обзиром … Настави са читањем “Санација топловода у Радомира Миленића Руса 2 и Трг Радомира Вујовића 11”

КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр.1  на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНМВ 1.2.22/2019 – Кошење траве и ниског … Настави са читањем “КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ”

ПРЕДНОСТИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање по најнижим ценама у Србији. више

АКОНТАТИВНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купцима који немају уграђене мерне уређаје, већ учествују у расподели утрошене енргије на заједничком мерачу, омогућен је аконтативни начин плаћања и варијабилног дела рачуна, односно, расподељене утрошене енергије.
Код аконтативног начина плаћања варијабилног дела, током грејне сезоне плаћа се 1/12 годишње специфичне потрошње по KW или m2. више

НАПЛАТА ПО УТРОШКУ

У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“ Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку. Овај начин обрачуна је примењен код свих купаца у складу са тарифним системом који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног. више

ВЛАСНИЧКЕ СТАТУСНЕ И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ

Купци топлотне енергије су у обавези да обавесте ЈП Топлификација Пожаревац, о свим власничким, статусним и другим променама које утичу на њихов однос са дистрибутером топлотне енергије. више

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ

Купци топлотне енергије дужни су да рачун за утрошену топлотну енергију измире најкасније до краја наредног месеца. Уколико се деси да купац није био у стању да у одређеном периоду испуни своје обавезе, потребно  је да са ЈП Топлификација склопи споразум о отплати дуга. више