Почетна

ЈНМВ 1.1.6/2020 Набавка горива и тнг, Обавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 1.1.6/2020 Набавка горива и тнг, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.6/2020 Набавка Горива и ТНГ уредила обавештење о закљученом уговору, који можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.6-2020 Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1.2.15/2020 Сервиси и баждарење калориметара, Измењена конкурсна документација

ЈНМВ 1.2.15/2020 Сервиси и баждарење калориметара, Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.15/2020 Сервиси  баждарење калориметара уредила Измену конкурсне документације коју можете преузети овде:JНМВ 1.2.15- 2020 Измењена Kонкурсна документација

ЈНМВ 1.2.15/2020 Сервиси баждарење калориметара, Позив и Конкурсна документација.

ЈНМВ 1.2.15/2020 Сервиси баждарење калориметара, Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.15/2020 Сервиси и баждарење калориметара, уредила Позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде: ЈНМВ 1.2.15-2020 Позив за подношење … Настави са читањем “ЈНМВ 1.2.15/2020 Сервиси баждарење калориметара, Позив и Конкурсна документација.”

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели Уговора за ЈНОП  1.3.1/2020 Хитне интервенције – машински и грађевински радови. Можете преузети овде Oдлука о додели … Настави са читањем “ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА”

НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку добара поклопаца за ревизионе коморе”. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности  ЈНМВ 1.1.15/2020. Можете преузети … Настави са читањем “НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ”

ЈНМВ 2.2.40Н/2020 Ангажовање покретне дизалице са корпом, Конкурсна документација.

ЈНМВ 2.2.40Н/2020 Ангажовање покретне дизалице са корпом, Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.4Н/2020 Ангажовање покретне дизалице са корпом уредила Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.40. Н- 2020 Конкурсна документација

ЈНМВ 1.1.6/2020 Набавка горива и ТНГ, Одлука о додели уговора

ЈНМВ 1.1.6/2020 Набавка горива и ТНГ, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.6/2020 Набавка горива и ТНГ  уредила Одлуку о додели уговора који можете преузети овде: ЈНМВ 1.1.6-2020 Одлука о додели … Настави са читањем “ЈНМВ 1.1.6/2020 Набавка горива и ТНГ, Одлука о додели уговора”

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА И УНОСА У КАТАСТАР- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА И УНОСА У КАТАСТАР- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку услуга  “еодетске услуге за потребе изградње топлификационог система и уноса у катастар,”. Набавка је спроведена као јавна … Настави са читањем “ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА И УНОСА У КАТАСТАР- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ”

ПРЕДНОСТИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање по најнижим ценама у Србији. више

НАПЛАТА ПО УТРОШКУ
У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“ Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку топлотне енергије. Овај начин обрачуна је примењен код свих купаца у складу са тарифним системом који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног.  више

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ
Купци топлотне енергије дужни су да рачун за утрошену топлотну енергију измире најкасније до краја наредног месеца. Уколико се деси да купац није био у стању да у одређеном периоду испуни своје обавезе, потребно  је да са ЈП Топлификација склопи споразум о отплати дуга. више

АКОНТАТИВНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купцима који немају сопствене мераче, већ учествују у расподели утрошене енeргије на заједничком мерачу, омогућен је аконтативни начин плаћања и варијабилног дела рачуна, односно, расподељене утрошене енергије. Код аконтативног  начина плаћања варијабилног дела, током грејне сезоне плаћа се 1/12 годишње специфичне потрошње  више

ВЛАСНИЧКЕ СТАТУСНЕ И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ
Купци топлотне енергије су у обавези да обавесте ЈП Топлификација Пожаревац, о свим власничким, статусним и другим променама које утичу на њихов однос са дистрибутером топлотне енергије. више