Саопштење 13.01.2022.

Због проблема у испоруци топлотне енергије из ТЕKО “Kостолац”, током дана ће бити умањен квалитет грејања објеката прикључених на топлификациони систем. Нормализација испоруке топлотне енергије и успостављање устаљеног режима рада система очекује се у току вечерњих часова.

Н-0055-у/2021 Штампање пропагандног материјала, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-0055-у-2021 Штампање пропагандног материјала уредила

Обавештење о закљученом уговору на коју се закон о Ј.Н не примењује који можете преузети овде: Н 055u-2021 Обавештење о закљученом уговору на који се закон о Ј.Н не примењује.

Н-0055-2021 Штампање пропагандног материјала, Обавештење о покретању набавке.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-0055/2021 Штампање пропагандног материјала уредила

Обавештење о покретању поступка, који можете преузети овде:Н 055-2021 Oбавештење о покретању набавке.

 

Н-У 0077/2021 Радиографска контрола заварених спојева на ТС

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н у 0077/2021 Радиографска контрола заварених спојева на ТС, уредила Обавештење о закљученом уговору,

који можете преузети овде:Н У 0077-2021 Обавештење о закљученом уговору.

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСАНОМ 3. УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала 3. појединачни уговор потписан по оквирном  споразуму ЈНОП ОС 1.1.5/2020. 
Можете преузети овде Обавештење о потписаном 3. појединачном уговору.

РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН О ЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н У -077/2021 „Радиографска контрола зааврених спојева” дала Обавештење о покретању набавке на коју се закон о ЈН не примењује
Можете преузети овде Н 0077-2021 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује