Вести

Н 053/2021 Одржавање и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока, Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 053/2021 Одржаање и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока уредила Обавештење о покретању набавке , које можете преузети овде:Н 053-2021 Обавештење о покретањu

Н-013/2021 Набавка делова за аутоелектричарске поправке, Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 013/2021 Набавка делова за аутоелектричарске поправке уредила Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује који можете преузети овде:Н 013-2021 Oбавештење о покретању

Н 023/2021 Услуге мобилне телефоније, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 023/2021 Услуге мобилне телефоније, уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:Н 023-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н-063/2021 Услуге техничког прегледа редовног и ванредног, Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н -063/2021 , Услуге техничког прегледа редовног и ванредног уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује који можете преузети овде:Н 063-2021 Oбавештење о покретањu

Обавештење 26.02.2021.

Дана 26.02.2021 доћи ће до прекида у испоруци топлотне енергије на краку “Пионирски Трг” због извођења радова (хитне интервенције). Без грејања ће бити све топлопредајне станице на том воду.
Радова ће бити и у улици Симе Симића, вод ка улици Бошка Вребалова.

Интервенција у ул. Немање Томића 25.02.2021.

Због радова на топлификационој мрежи затворен је део систем у улици Немање Томића . Док интервенција траје, без грејања, могу остати корисници везани за ТПС Пионирски трг 1 и 2,  Вука Караџића 23, Немање Томића 1 и Немање Томића 18.

Н-007/2021 Набавка санитарног материјала и опреме за рад чистачица, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за набавку Н-007/2021 Набавка санитарног материјала и опреме за рад чистачица уредила Обавештење о закљученом уговору , које можете преузети овде:Н 007-2021 Обавештење о закљученом уговору.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ; Н 008/2021 НАБАВКА ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID 19 ЗАШТИТЕ

Објављујемо: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Н 008/2021 НАБАВКА ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ
COVID 19 ЗАШТИТЕ
На основу усвојеног плана набавки на коју се Закон о ЈН не примењује: 008 усвојеног 29. јануара 2021. године са бројем 509/2021.
Процењена вредност набавке на коју се закон о ЈН не примењује: 990.000,00 динара. Критеријум за избор привредног субјекта: најнижа понуђена цена
Набавку спроводи лице запослено на пословима јавних набавки односно службеник за јавне набавке, контакт подаци: Слободан Живковић, дипл. правник; E-mail: szivkovic@toplifikacija.rs; телефон; 012 542 785 локал: 381,  факс:012 542 543. Информације и упутство можете преузети:
Н 008 2021 Обавештење о покретању поступка

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ; Н 038/2021 РЕДОВАН ПРЕГЛЕД И СЕРВИС ПП АПАРАТА, ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ СА НАБАВКОМ ИСТЕ И ОСНОВНОМ ОБУКОМ ЗАПОСЛЕНИХ

Н 038/2021 РЕДОВАН ПРЕГЛЕД И СЕРВИС ПП АПАРАТА, ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ СА НАБАВКОМ ИСТЕ И ОСНОВНОМ ОБУКОМ ЗАПОСЛЕНИХ
На основу усвојеног плана набавки на коју се закон о ЈН не примењује: 038 усвојеног 29. јануара 2021. године са бројем 509/2021 Објављујемо:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ:
Н 038/2021 РЕДОВАН ПРЕГЛЕД И СЕРВИС ПП АПАРАТА, ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ СА НАБАВКОМ ИСТЕ И ОСНОВНОМ ОБУКОМ ЗАПОСЛЕНИХ
Процењена вредност набавке на коју се закон о ЈН не примењује: 225.000,00 динара. Критеријум за избор привредног субјекта: најнижа понуђена цена
Набавку спроводи лице запослено на пословима јавних набавки односно службеник за јавне набавке, контакт подаци: Слободан Живковић,
дипл. правник; E-mail: szivkovic@toplifikacija.rs, телефон; 012 542 785 локал: 381,  факс:012 542 543. Информације и детаљније упутство на линку:
Обавештење о покретању поступка

јнмв 1.2.21/2020 Услуге одржавања софтвера централног система надзора и управљања топлопредајним станицама ЈП “Топлификација” Пожарвац,Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.21/2020 уредила Обавештење о закљученом уговору , који можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.21-2020 Обавештење о закљученом уговору