Вести

Набавке

Н 71-у-2022 Услуге увођења пословног система финансијског управљања и контроле (ФУК), Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 71-у/2022 уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:Н 71-2022 Обавештење о закљученом уговору.

Набавке

Н-14-д/2022 Набавка за Бифе, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-14-д/2022 Набавка за Бифе, је уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује, које можете прузети овде:Н 14-д-2022 Oбавештење о…ВишеН-14-д/2022 Набавка за Бифе, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

Набавке

Н-67-у/2022 Израда стручних анализа електроенергетских и громобранских инсталација, Обавештење о покретање набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-69-у/2022 Израда стручних налаза електромагнетских и громобранских инсталација уредила, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује који ожете преузети овде:Н…ВишеН-67-у/2022 Израда стручних анализа електроенергетских и громобранских инсталација, Обавештење о покретање набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.