Вести

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА И СПОЈНЕ ОПРЕМЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку добара “Набавка телекомуникационог кабла и спојне опреме”. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.17/2020.
Можете преузети овде Oдлука о додели.

ЈНМВ 1.19/2020 Набавка пословног софтвера MS OFFICE и др. софтвера, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација је за ЈНМВ 1.1.9/2020 Набавка пословног софтвера MS OFFICE и др. софтвера уредила Одлука о додели уговора који можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.9-2020 Одлука о додели уговора

ЈНМВ 1.2.7/2020 Услуге физичко техничког обезбеђења објеката, Појашњење бр.1

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.7/2020 Услуге физичко техничког обезбеђења објеката уредила Појашњење бр.1, који можете преузеети овде:JНМВ 1.2.7- 2020, 1. ПОЈАШЊЕЊE

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТОПЛОПРЕДАЈНИМ СТАНИЦАМА 1. ПАРТИЈА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТОПЛОПРЕДАЈНИМ СТАНИЦАМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –Набавка опреме за мерење и управљање у топлопредајним станицама- по партијама Партија 1- Набавка опреме за мерење и управљање у топлопредајним станицама за инвестиције. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.1.16/2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација.

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР. 10

JП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 10  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2018  –“Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС .
Можете преузети овде Обаштење о закљученом појединачном уговору.

ЈНМВ 1.2.7/2020 Услуге физичко техничког обезбеђења објеката, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација је за ЈНМВ 1.2.7/2020 Услуге физичко техничког обезбеђења објеката уредило Позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.7-2020 Позив за достављање документације,1.2.7-2020 ЈНМВ- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈНМВ 1.2.6/2020 Услуге осигурања имовине и запослених, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.6/2020 Услуге осигурања имовине и запослених уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:ЈНМВ-1.2.6.-2020-Oбавештење-о-закљученом-угопвору

СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку услуге “КСнимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања топлификационог система“. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности услуга ЈНМВ 1.2.11/2020.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора.

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о закључењу оквирног споразума  за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2020  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система”.
Можете преузети овде Oдлука о закључењу оквирног споразума. 

КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку услуге “Кошење траве и ниског растиња поред ВКП и одношење смећа”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.18/2020.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора.