Вести

НАБАВКА ГОРИВА И ТНГ -ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –” Набавка горива и ТНГ”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.6/2019..
Можете преузети овде Позив за подношење понуда ,Kонкурсна документација

НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА – 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација је извршила 1. Измену конкурсне документације за набавку  добара: Набавка челичних цеви,  цевних елемената и материјала, по партијама – Партија 1- Набавка челичних цеви,  цевних елемената и материјала. Набавка се спроводи кроз отворени поступка јавне набавке ЈНОП 1.1.1/2019.
Можете преузети овде 1. Измењена конкурсна документација

ЈНМВ 2.1.17Н/2019 Набавка алата, дренажних и потапајућих пумпи, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.17Н/2019 Набавка алата, дренажних и потапајућих пумпи уредила Обавештење о закљученом уговору које

можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.17Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је на осносу постављеног питања заинтересованог лица извршила измену конкурсне документације за набавку радова –” Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система,“ Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.31/2019 закључењем оквирног споразума.
Можете преузети овде Појашњење 11 Измењена конкурсна документација

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС И УНОСА У КАТАСТАР – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

JП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.13/2019 Геодетске услуге за потреб изградње ТС и уноса у катастар.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС “ИЛИЈЕ ГОЈКОВИЋА” – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

JП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за  радове Изградњу топлификационе мреже на локацији ИТПС “Илије Гојковића”. Набавка је спроведена кроз отворени поступак јавне набавке ЈНОП 1.3.23/2019.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2.2.13Н/2019 Партија 1. Услуге испитивања стабилних система дојаве пожара објеката у власништву ЈП “Топлификација” Пожаревац, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.13Н/2019 Партија 1.-Услуге испитивања стабилних система дојеаве пожара објеката у власништву ЈП Топлификација Пожаревац, уредила Обавештење о закљученом уговору који

можете преузети овде:JНМВ 2.2.13н 2019 Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2.2.42Н/2019 Израда акта о процени ризика и заштите лица, имовине и пословања-Поновљени поступак, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.42Н/2019 Израда акта о процени ризика и заштите лица, имовине и пословања-Поновљени поступак, уредила Обавештење о закљученом уговору коју можете преузети овде:2.2.42Н 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка набавке мале вредности – ЈНМВ 1.1.22/2019 набавка електроенергетског материјала, делова и опреме.
Можете преузети овде Oдлука о обустави поступка

Интервенција на делу ТС

Због већег појаве цурења на делу топлификационе мреже, у току је санација секундарног топловода за зграду ДПО у улици Дринска .
Због сложенијег захвата, планирано је да се санација заврши сутра до краја дана.
Обзиром да се ради о цевоводу који је стар преко 40 година, и на коме су већ вршене интервенције, комплетна замена ће се извршити следеће године у летњем периоду.
Цевовод је грађен и постављен у бетонски канал како би се прикључила зграда ДПО на котларницу у згради СО Пожаревац.