Пословање

 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊАИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
2019.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.

Извештај о пословању за II квартал 2019.
Извештај о пословању за I квартал 2019.
 
2018.

Ребаланс 1 Програма пословања за 2018.
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018
Извештај о пословању за IV квартал 201
8
Извештај о пословању за III квартал 2018

Извештај о пословању за II квартал 2018.
Извештај о пословању за I квартал 2018.
2017.

Ребаланс 2 Програма пословања за 2017.
Ребаланс 1 Програма пословања за 2017.
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017.
Извештај о пословању за IV квартал 2017.

Извештај о пословању за III квартал 2017.

Извештај о пословању за II квартал 2017.
Извештај о пословању за I квартал 2017.

2016.Ребаланс 1 Програма пословања за 2016.
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016.
Извештај о пословању за IV квартал 2016
Извештај о пословању за III квартал 2016
Извештај о пословању за II квартал 2016.

Извештај о пословању за I квартал 2016.
2015.

Ребаланс 2 Програма пословања за 2015.
Ребаланс 1 Програма пословања за 2015.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2015.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015.
2014.Ребаланс 2 Програма пословања за 2014.
Ребаланс 1 Програма пословања за 2014.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2014.
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014.
2013. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013.
2012. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2012.
Извештај независног ревизора 2012
2011. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2011.