Пословање

  ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
2022. Ребаланс 1 Програма пословања за 2022
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2022
Извештај о пословању за II квартал 2022. 
Извештај о пословању за I квартал 2022. 
2021. Ребаланс 1 Програма пословања за 2021
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2021
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021
Извештај о пословању за IV квартал 2021.
Извештај о пословању за III квартал 2021. 
Извештај о пословању за II квартал 2021. 
Извештај о пословању за I квартал 2021. 
2020. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2020 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020
Извештај о пословању за IV квартал 2020
Извештај о пословању за III квартал 2020. 
Извештај о пословању за II квартал 2020. 
Извештај о пословању за I квартал 2020. 
2019. Ребаланс 1 Програма пословања за 2019
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019
Извештај о пословању за IV квартал 2019
Извештај о пословању за III квартал 2019
Извештај о пословању за II квартал 2019.

Извештај о пословању за I квартал 2019.
 
2018. Ребаланс 1 Програма пословања за 2018.
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018
Извештај о пословању за IV квартал 201
8
Извештај о пословању за III квартал 2018

Извештај о пословању за II квартал 2018.
Извештај о пословању за I квартал 2018.
2017. Ребаланс 2 Програма пословања за 2017.
Ребаланс 1 Програма пословања за 2017.
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017.
Извештај о пословању за IV квартал 2017.

Извештај о пословању за III квартал 2017.

Извештај о пословању за II квартал 2017.
Извештај о пословању за I квартал 2017.
2016. Ребаланс 1 Програма пословања за 2016.
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016.
Извештај о пословању за IV квартал 2016
Извештај о пословању за III квартал 2016
Извештај о пословању за II квартал 2016.
Извештај о пословању за I квартал 2016.
2015. Ребаланс 2 Програма пословања за 2015.
Ребаланс 1 Програма пословања за 2015.
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2015.
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015.
2014. Ребаланс 2 Програма пословања за 2014.
Ребаланс 1 Програма пословања за 2014.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2014.
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014.
2013.   ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013.
2012.   ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2012.
Извештај независног ревизора 2012
2011.   ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2011.