Пословање

 

  ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
2024. Ребаланс 1 Програма пословања за 2024
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2024
Извештај о пословању за I квартал 2024
2023. Ребаланс 1 Програма пословања за 2023
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2023
Извештај о пословању за IV квартал 2023.
Извештај о пословању за III квартал 2023.
Извештај о пословању за II квартал 2023. 
Извештај о пословању за I квартал 2023. 
2022. Ребаланс 1 Програма пословања за 2022
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2022
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022
Извештај о пословању за IV квартал 2022.

Извештај о пословању за III квартал 2022. 
Извештај о пословању за II квартал 2022. 
Извештај о пословању за I квартал 2022. 
2021. Ребаланс 1 Програма пословања за 2021
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2021
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021
Извештај о пословању за IV квартал 2021.
Извештај о пословању за III квартал 2021. 
Извештај о пословању за II квартал 2021. 
Извештај о пословању за I квартал 2021. 
2020. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2020 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020
Извештај о пословању за IV квартал 2020
Извештај о пословању за III квартал 2020. 
Извештај о пословању за II квартал 2020. 
Извештај о пословању за I квартал 2020. 
2019. Ребаланс 1 Програма пословања за 2019
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019
Извештај о пословању за IV квартал 2019
Извештај о пословању за III квартал 2019
Извештај о пословању за II квартал 2019.

Извештај о пословању за I квартал 2019.
 
2018. Ребаланс 1 Програма пословања за 2018.
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018
Извештај о пословању за IV квартал 201
8
Извештај о пословању за III квартал 2018

Извештај о пословању за II квартал 2018.
Извештај о пословању за I квартал 2018.
2017. Ребаланс 2 Програма пословања за 2017.
Ребаланс 1 Програма пословања за 2017.
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017.
Извештај о пословању за IV квартал 2017.

Извештај о пословању за III квартал 2017.

Извештај о пословању за II квартал 2017.
Извештај о пословању за I квартал 2017.
2016. Ребаланс 1 Програма пословања за 2016.
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016.
Извештај о пословању за IV квартал 2016
Извештај о пословању за III квартал 2016
Извештај о пословању за II квартал 2016.
Извештај о пословању за I квартал 2016.
2015. Ребаланс 2 Програма пословања за 2015.
Ребаланс 1 Програма пословања за 2015.
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2015.
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015.
2014. Ребаланс 2 Програма пословања за 2014.
Ребаланс 1 Програма пословања за 2014.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2014.
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014.
2013.   ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013.
2012.   ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2012.