Набавке 2022

РБ

ТИП ЈН

НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ДОКУМЕНТ

РОК

ОБАВЕШТЕЊА

1.

Набавка на које се закон о ЈН  не примењује

Н-55у/2022 Редован шестомесечан преглед П.П апарата, испитивање хидрантских црева и ванредно пуњење апарата Н 55-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон Ј.Н не примењује 03.03.2022 до 10 сати

Н-55- 2022, 1. Појашњење

Н 055-2022 Обавештење о закљученом уговору.

2. Набавка на које се закон о Ј.Н не примењује Н-47-у/2022 Услуге техничког прегледа редовног и ванредног Н 47-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 17.03.2022 до 10 сати Н 047-2022 Обавештење о закљученом уговору.

3.

Набавка на које се закон о Ј.Н не примењује Н У 060/2022 Услуга ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду Н У 60-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон о  јн не примењује 18.03.2022 до 10 сати Н У  60/ 2022  1. Појашњење
Н У  060/2022 Обавештење о закљученом уговору

4.

Набавка на које се закон о Ј.Н не примењује
Н-32-у/2022 Услуге интернета и повезивања удаљених локација. Хостинг (ВОИП)
Н 32-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 18.03.2022 до  10 Сати
Н 32-2022 Обавештење о закљученом уговору.

5.

Набавка на које се закон о Ј.Н не примењује Н У 029/2022 Одржавање и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока Н У 029/2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 28.03.2022 до  10 Сати Н У 029/2022 Обавештење о закљученом уговору

6.

Набавке на које се закон о Ј.Н не примењује
Н-69-у/2022 Услуге мобилног оператера
Н 69-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 19.04.2022 до 10 сати

Н-69-у- 2022, 1. Појашњење, ИЗМЕЊЕНА Н 69-2022-Пoзив за достављања понуда- Услуге мобилних апарата 2.Измењена Н 69-2022-Позив за достављање понуда– Услуге мобилних апарата, –Н 69-2022 Обавештење о закљученом уговору.

7.

Набавке на које се закон о Ј.Н не примењује
Н-67-у/2022 Израда стручних налаза електромагнетских и громобранских инсталација
Н 67-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 27.04.2022. до 10 сати.

Н 67-2022 Обавештење о закљученом уговору. 

8.

Набабвка на коју се закон о Ј.Н не примењује
Н-53-у/2022 Угоститељске услуге за прославу славе ЈПТ
Н 53-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 27.04.2022 до 10 сати

Н 053-у-2022 Обавештење о закљученом уговору. 

9.

Набавке на које се закон о Ј.Н не примењује
Н-54-у/2022 Угоститељске услуге за потребе пословног ручка
Н 54-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 27.04.2022. у 10 сати

Н 054-u-2022 Обавештење о закљученом уговору.

10.

Набавке на које се закон о Ј.Н не примењује
Н-14-д/2022 Набавка за Бифе
Н 14-д-2022 Oбавештење о покретањu поступка на који се закон о Ј.Н не примењује 05.05.2022. у 10 сати

Н 14-д-2022 Обавештење о обустави поступка на који се закон о Ј.Н не примењује

11.

Набавке на које се закон о Ј.Н не примењује Н-71-у-2022 Услуге увођења пословног система финансијског управљања и контроле (ФУК)
Н 71-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон Ј.Н не примењује 09.05.2022. у 10 сати

Н 71-2022 Обавештење о закљученом уговору. 

12.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује
Н 9-д/2022 Набавка канцеларијског намештаја
Н 9-d-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон Ј.Н не примењујеu  16.05.2022 у 10 сати

Н 9-d-2022 Обавештење о закљученом уговору.

13.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује
Н 14-д/2022 Набавка за Бифе-Поновљени поступак
Н 14-d-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон о Ј.Н не примењујеk 6.6.2022 до 10 сати.

Н 14-2022 Обавештење о закљученом уговору. 

14.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује
Н 19-д/2022 Набавка ауто гума, акумулатора и сл.
Н 19-d-2022 Oбавештење о покретању поступка на који се закон о Ј.Н не примењујеu 7.6.2022 до 10 сати.

Н 19-d-2022 Обавештење о закљученом уговору. 

15.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује
Н-64-у/2022 Израда плана заштите и спашавања
Н 64-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 17.06.2022 до 10 сати

Н 064-2022 Обавештење о закљученом уговору.

16.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује
Н-65-у/2022 Израда процене ризика од катастрофа
Н 65-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 17.06.2022 до 10 сати

Н 65-2022 Обавештење о закљученом уговору.

17.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује
Н-51-у/2022 Аутолимарске услуге за потребе возног парка
Н 051-U-2022 Oбавештење о покретању поступка на који се закон о Ј.Н не примењује. 21.06.2022 до 10 сати

Н 051-2022 Обавештење о закљученом уговору. 

18.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н-76-d/2022 Набавка рачунарске и сродне опреме

 

Н 76-d-2022 Oбавештење о покретању поступка на који се закон о Ј.Н не примењује. 22.06.2022 до 10 сати

Н 76-d-2022 Обавештење о закљученом уговору. 

19.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н 49-у/2022 Услуге прања возила

Н 049-2022 Oбавештење о покретањ поступка на који се зкон о Ј.Н не примењујеу 28.06.2022 до 10 сати

Н 049-2022 Обавештење о закљученом уговору. 

20.

Набавка на коју се закон о Ј.н не примењује

Н-77-У/2022 Услуге физичког обезбеђења објекта ЈПТ

Н 077-2022 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује. 04.07.2022 до 10 сати

Н У 077-2022 Обавештење о закљученом уговору. 

21.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н-16-д/2022 Набавка аутомата и воде за пиће

Н 16-2022 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује. 21.07.2022 до 10 сати

Н 16-2022 Обавештење о закљученом уговору.

22.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н-48-у/2022 Вулканизерске услуге

Н 48-2022 Oбавештење о покретањ набавке на коју се закон не примењујеу 01.08.2022 до 10 сати

Н 048-2022 Обавештење о закљученом уговору. 

23.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н Д 022/20022 Набавка електромоторне регулационе амратуре

Н Д 022-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 03.08.2022 до 10 сати

 Н Д 022-2022 Обавештење о закљученом уговору.

24.

Набавке на које се закон о Ј.Н не примењује

Н-у-43/2022 Набавка услуге сервиса и замене стабилних система дојаве пожара

Н 43-2022 Oбавештење о покретањ поступка на који се закон Ј.Н не примењујеу 12.08.2022 до 10 сати

Н 043-2022 Обавештење о закљученом уговору_ 

25.

Набавке на које се закон о Ј.Н не примењује

Н Д 079/2022 Набавка изолационе минералне вуне

Н Д  079-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 18.08.2022. године до 10,00 сати

Н 79-d-2022 Обавештење о закљученом уговору. 

26.

Набавка на које се закон о Ј.Н не примењује

Н У 42/2022 Набавка услуга техничке заштите објеката ЈПТ

Н 42-2022 Oбавештење о покретањ поступка на који се закон о Ј.Н не примењујеу  20.09.2022 године до 10 сати

Н 042-2022 Обавештење о закљученом уговору.

27.

Набавке на које се закон о Ј.Н не примењује

Н у 78/2022 Израда пројеката привремене регулације саобраћаја за време трајања радова

Н 078-2022 Oбавештење о покретању поступка на који се закон о Ј.Н не примењујеу 11.10.2022 године до 10 сати

Н 78-2022 Обавештење о закљученом уговору.

28.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н-3-д/I/2022 I -Партија: Ацетилен и кисеоник

Н 3-I-2022 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује. 13.10.2022 године до 10 сати

Н 3-I-2022 Обавештење о закљученом уговору.

29.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н-3-д/II/2022 II-Партија: Пропан-Бутан

Н 3-II-2022 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује.Н 3-d-II-2022

Измењен Позив за достављање понуда

13.10.2022 године до 10 и 30 сати.

Н 3-II-2022 Обавештење о закљученом уговору.

30.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н-13-д/2022 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи

Н 13-2022 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује.

17.10.2022 године до 10 сати

Н 13-2022 Обавештење о закљученом уговору.

31

Набавка на коју се закон о ЈН не примењује

0021/2022 Н Набавка биротехничке опремe

 

 

 

0021 2022 H  Обавештeње о закљученом Уговору

32

Набавка на коју се закон о ЈН не примењује

0050/2022 Н Услуге сервиса виљушкара, редовног и ванредног

 

 

0050 2022 H Обавештење о закљученом Уговору

33.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н 18/2022 Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила

Н-18-2022 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

15.12.2022 године до 10 сати.

Н 18-d-2022 Обавештење о закљученом уговору. 

34.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н-45/2022 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока

 Н 45-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон Ј.Н не примењује

09.01.2023. године од 10 сати

Н 45-U-2022 Обавештење о закљученом уговору. 

35.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н-46/2022 Сервис редовни и ванредни за возила ван гарантног рока

Н 46-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон Ј.Н не примењује

09.01.2023 године до 10 сати

Н 46-U-2022 Обавештење о закљученом уговору.