Набавке 2022

РБ ТИП ЈН
НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОКУМЕНТ
РОК
ОБАВЕШТЕЊА
1.

Набавка на које се закон о ЈН  не примењује

Н-55у/2022 Редован шестомесечан преглед П.П апарата, испитивање хидрантских црева и ванредно пуњење апарата Н 55-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон Ј.Н не примењује 03.03.2022 до 10 сати

Н-55- 2022, 1. Појашњење

Н 055-2022 Обавештење о закљученом уговору.

2. Набавка на које се закон о Ј.Н не примењује Н-47-у/2022 Услуге техничког прегледа редовног и ванредног Н 47-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 17.03.2022 до 10 сати Н 047-2022 Обавештење о закљученом уговору.

3.

Набавка на које се закон о Ј.Н не примењује Н У 060/2022 Услуга ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду Н У 60-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон о  јн не примењује 18.03.2022 до 10 сати Н У  60/ 2022  1. Појашњење
Н У  060/2022 Обавештење о закљученом уговору

4.

Набавка на које се закон о Ј.Н не примењује
Н-32-у/2022 Услуге интернета и повезивања удаљених локација. Хостинг (ВОИП)
Н 32-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 18.03.2022 до  10 Сати
Н 32-2022 Обавештење о закљученом уговору.

5.

Набавка на које се закон о Ј.Н не примењује Н У 029/2022 Одржавање и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока Н У 029/2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 28.03.2022 до  10 Сати Н У 029/2022 Обавештење о закљученом уговору

6.

Набавке на које се закон о Ј.Н не примењује
Н-69-у/2022 Услуге мобилног оператера
Н 69-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 19.04.2022 до 10 сати

Н-69-у- 2022, 1. Појашњење, ИЗМЕЊЕНА Н 69-2022-Пoзив за достављања понуда- Услуге мобилних апарата 2.Измењена Н 69-2022-Позив за достављање понуда– Услуге мобилних апарата, –Н 69-2022 Обавештење о закљученом уговору.

7.

Набавке на које се закон о Ј.Н не примењује
Н-67-у/2022 Израда стручних налаза електромагнетских и громобранских инсталација
Н 67-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 27.04.2022. до 10 сати.

Н 67-2022 Обавештење о закљученом уговору. 

8.

Набабвка на коју се закон о Ј.Н не примењује
Н-53-у/2022 Угоститељске услуге за прославу славе ЈПТ
Н 53-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 27.04.2022 до 10 сати

Н 053-у-2022 Обавештење о закљученом уговору. 

9.

Набавке на које се закон о Ј.Н не примењује
Н-54-у/2022 Угоститељске услуге за потребе пословног ручка
Н 54-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 27.04.2022. у 10 сати

Н 054-u-2022 Обавештење о закљученом уговору.

10.

Набавке на које се закон о Ј.Н не примењује
Н-14-д/2022 Набавка за Бифе
Н 14-д-2022 Oбавештење о покретањu поступка на који се закон о Ј.Н не примењује 05.05.2022. у 10 сати

Н 14-д-2022 Обавештење о обустави поступка на који се закон о Ј.Н не примењује

11.

Набавке на које се закон о Ј.Н не примењује Н-71-у-2022 Услуге увођења пословног система финансијског управљања и контроле (ФУК)
Н 71-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон Ј.Н не примењује 09.05.2022. у 10 сати

Н 71-2022 Обавештење о закљученом уговору. 

12.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује
Н 9-д/2022 Набавка канцеларијског намештаја
Н 9-d-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон Ј.Н не примењујеu  16.05.2022 у 10 сати