Набавке 2023

РБ

ТИП ЈН

НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ДОКУМЕНТ

РОК

ОБАВЕШТЕЊА

1.

Набавка на које се закон о Ј.Н  не примењује

Н-60у-2023 Редован шестомесечни преглед П.П апарата, испитивање хидранстских црева и ванредно пуњење апарата. Н 60-у-2023 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 01.03.2023. године, до 10 сати. Н 60-2023 Обавештење о закљученом уговору.
2.

Набавка на које се закон о Ј.Н не примењује

Н-45у-2023 Периодични преглед стабилних система дојаве пожара. Н 45-2023 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 02.03.2023. године до 10 сати. Н 45-2023 Обавештење о закљученом уговору.
3.

Набавка на које се закон о Ј.Н не примењује

Н-54у/2023 Услуге прања возила Н 54-2022 Oбавештење о покретањ поступка на који се закон о Ј.Н не примењујеу 02.03.2023. године до 10 сати. Н 54-2023 Обавештење о закљученом уговору.
4.

Набавке на које се закон о Ј.Н не примењује

Н-65у/2023 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду Н 65-2023 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 24.03.2023. године до 10 сати.  
5.

Набавке на које се закон о Ј.Н не примењује

Н У 0035/2023 Одржавања и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока У 035-2023 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 27.03.2023. године до 09 сати.  
6.

Набавке на које се закон о Ј.Н не примењује

Н-37у/2023 Услиге интернета и повезивања удаљених локација. Хостинг (ВОИП) Н 37-у-2023 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 27.03.2023. Године до 10 сати.