Набавке 2023

 

РБ

ТИП ЈН

НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ДОКУМЕНТ

РОК

ОБАВЕШТЕЊЕ

1.

Набавка на које се закон о Ј.Н не примењује

Н-60у-2023 Редован шестомесечни преглед П.П апарата, испитивање хидранстских црева и ванредно пуњење апарата. Н 60-у-2023 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 01.03.2023. године, до 10 сати. Н 60-2023 Обавештење о закљученом уговору.
2.

Набавка на које се закон о Ј.Н не примењује

Н-45у-2023 Периодични преглед стабилних система јавља пожара. Н 45-2023 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује. 02.03.2023. године до 10 сати. Н 45-2023 Обавештење о закљученом уговору.
3.

Набавка на које се закон о Ј.Н не примењује

Н-54у/2023 Услуге прања возила Н 54-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон о Ј.Н не примењујеу 02.03.2023. године до 10 сати. Н 54-2023 Обавештење о закљученом уговору.
4.

Набавке на које се закон о Ј.Н не примењује

Н-65у/2023 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду Н 65-2023 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује. 24.03.2023. године до 10 сати. Н 65-2023 Обавештење о закљученом уговору.
5.

Набавке на које се закон о Ј.Н не примењује

Н У 0035/2023 Одржавање и сервис рачунара и рачунарске опреме гарантног рока У 035-2023 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 27.03.2023. године до 09 сати. Н У 035-2023 Обавештење о обустави
6.

Набавке на које се закон о Ј.Н не примењује

Н-37у/2023 Кориштење интернета и повезивање удаљених локација. Хостинг (ВОИП) Н 37-у-2023 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 27.03.2023. Године до 10 сати. Н 37-2023 Обавештење о закљученом уговору.
7.

Набавка на које се закон о Ј.Н не примењује

Н-18д/2023 Набавка канцеларијског материјала Н 18-у-2023 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 4.4.2023. године до 10 сати Н 18-2023 Обавештење о закљученом уговору.
8.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н-52у/2023 Услуге техничког прегледа редовног и ванредног Н 52-у-2023 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује 12.04.2023.године до 10 сати Н-52-2023 Обавештење о закљученом уговору
9.

Набавка на које се Закон о ЈН не примењује

Н 0008 2023 ЈНН Набавка за бифе

Обавештење о покретању поступка и Позив за достављање понуда

преузети документацију : Н 0008 2023 ЈНН Набавка за бифе

Рок за достављање

18. април

до 10 сати

0008 2023 ЈНН

Обавештење о закљученом Уговору

10.

Набавка на које се Закон о ЈН не примењује 

0031/2023 ЈНН Услуге одржавања и сервиса климе и расхладних уређаја ван гарантног рока

ЦПВ 3977172 Уређаји за климатизацију

Обавештење о покретању поступка и Позив за достављање понуда

0031 2023 ЈНН

преузети документацију : Услуге одржавања и сервиса климе и расхладних уређаја ван гарантног рока

Рок за достављање

20. април

до 10 сати

 

0031 2023 ЈНН

Обавештење о закљученом Уговору

11.

Набавка на које се Закон о ЈН не примењује 

0033/2023 ЈНН Услуге одржавања штампача, копир апарата и опреме гарантног рока,

ЦПВ 50313100 Услуге поправки фотокопир апарата.

Обавештење о покретању поступка и Позив за достављање понуда

преузети документацију : 0033 2023 ЈНН Услуге одржавања штампача копир апарата и опреме гарантног рока

Рок за достављање

20. април

до 10 сати

 

0033 2023 ЈНН

Обавештење о закљученом Уговору

12.

Набавка на које се Закон о ЈН не примењује 

0035/2023 ЈНН Услуге одржавања и сервиса рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока,

ЦПВ 50320000 Услуге поправке и одржавања персоналних рачунара.

Обавештење о покретању поступка и Позив за достављање понуда

преузети документацију : 0035 2023 ЈНН Услуге одржавања и сервиса рачунара и опреме гарантног рока

Рок за достављање

25.април до 10 сати

0035 2023 ЈНН

Обавештење о закљученом Уговору

13.

Набавка на које се Закон о ЈН не примењује 

Н У 040/2023 Услуге електронског надзора и праћења пословања запослених

 Н У 040-2023 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

19.04.2023. године до 09,00  сати

 

Н У 040-2023 Обавештење о закљученом уговору.

14.

Набавка на које се Закон о ЈН не примењује 

0076/2023 ЈНН Кошење траве на траси вреловода Пожаревац Костолац и града Пожаревца

77340000- Услуге орезивања дрвета и шишања живе ограде

Обавештење о покретању поступка и Позив за достављање понуда

преузети документацију : 0076 2023 ЈНН Услуге Кошења ВКП и у граду Пожаревцу

 

Рок за достављање

26.април до 10 сати

 

0076 2023 ЈНН

Обавештење о закљученом Уговору

15.

Набавка на које се Закон о ЈН не примењује 

 

0073/2023 ЈНН Услуге уклањања и одвоза смећа на ВКП и града Пожаревца

ЦПВ 601181000- Најам Теретних возила са возачем

 

Обавештење о покретању поступка и Позив за достављање понуда

преузети документацију : 0073 2023 ЈНН Услуге уклањања и одвођења смећа ВКП и у граду Пожаревцу

Рок за достављање

26.април до 10 сати

0073 2023 ЈНН

Обавештење о закљученом Уговору

16.

Набавка на коју се Закон о Ј.Н не примењује

Н-72/2023 Услуге ангажовања дизалице са корпом и лица за рад на висини

Н 72-у-2023 Обавештење о покретању поступка на који се закон Ј.Н не примењује

до 5.5 2023 до 10 сати

Н 72-2023 Обавештење о закљученом уговору.
17.

Набавка на коју се Закон о Ј.Н. не примењује

Н Д 021/2023 Набавка изолационе минералне вуне

Н Д 021-2023 Обавештење о покретању поступка на који се закон о јн не примењује
Н У 021-2023 измена рока отварања -Обавештење о покретању поступка на који се не примењује закон.

до 18.05.2023. године до 10,00 сати

Н У 021-2023 Обавештење о обустави
18.

Набавка на коју се Закон о Ј.Н. не примењује

Н У 073/2023 Услуга мобилног оператера

Н У 073-2023 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

до 16.05.2023. године до 9,00 сати

Н У 073-2023 Обавештење о закљученом уговору.
19.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н у 58/2023 Угоститељске услуге за прославу славе ЈПТ

Н -58-2023 Обавештење о покретању поступка на који се закон о Ј.Н не примењујеу 

до 17.05.2023.године до 10 сати.

Н 58-2023 Обавештење о закљученом уговору.
20.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н Д 020/2023 НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И СРОДНЕ ОПРЕМЕ

Н Д 020-2023 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

до 26.05.2023.године до 9,00 сати

Н Д 020-2023 Обавештење о обустави поступка
21.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н Д 009/2023 Набавка санитарног материјала и опреме за рад чистачица

 НД 009-2023 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

до 05.06.2023.године до 9,00 сати

Н Д 009-2023 Обавештење о закљученом уговору.
22.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н Д 021/2023 Набавка изолационе минералне вуне

1.поновљени Н Д 021-2023 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује.

до 12.06.2023.године до 9,00 сати

Н Д 021-2023 Обавештење о закљученом уговору.
23.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

1. Поновљени Н Д 020-2023 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује.

до 16.06.2023.године до 9,00 сати

Н Д 020-2023 Обавештење о закљученом уговору
24.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н 22/2023 Набавка мобилних уређаја за потребе ЈПТ

 

Н 22-2023 Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује.

До 14.06.2023.године до 10 сати

Н 22-2023 Обавештење о закљученом уговору.
25.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н У 078/2023 УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА ЈПТ

Н У 078-2023 Обавештење о покретању набавке на којој се закон о Ј.Н не примењује.

До 13.07.2023.године до 9,00 сати

Н У 078-2023 Обавештење о закљученом уговору.
26.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н 10/2023 Набвка аутомата и воде за пиће

Н 10-2023 Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује.

До 20.07.2023 године до 10 сати

Н 10-2023 Обавештење о закљученом уговору.
27.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н 79/2023 Израда пројеката привремене регулације саобраћаја за време трајања радова.

Н 79-2023 Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује. 

До 31.08.2023 године до 10 сати

Н 79-2023 Обавештење о закљученом уговору.
28.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н 59/2023 Угоститељске услуге-Пословни ручак

Н 59-у-2023 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

До 6.9.2023 године до 10 сати

Н 59-2023 Oбавештење о закљученом уговору