Пословодство

Директор ЈП Топлификација
Предраг Јанковић
дипломирани екомноиста

 
Извршни директор економских, правних и комерцијалних послова    
Коста Јеремић    
дипломирани екомноиста
Рођен у 1963. у Пожаревцу. Основну и средњу школу завршио у Београду, а Економски факултет Универзитета у Београду 1987. године.
У периоду од 1987-92. радио у РО “Пољопривреда” на пословима финансијске оперативе и финансијског директора. Од 1992-93. радио у КИ “Бамби” на месту руководиоца финансијке службе.
1993-96. био на дужности председника СО Пожаревац. 1997-98. на месту директора Дирекције за изградњу општине Пожаревац. 1998-2008. у ДП “Шећерана”, стечајни управник, по завршетку стечаја директор
Од 2009. године у ЈП Топлификација на месту помоћника директора за инвестиције и развој и заменика директора.
Извршни директор техничких послова, развоја и инвестиција  
Мирко Аранђеловић    
дипломирани инжењер машинства
Рођен у 1964. у Пожаревцу. Основну и средњу школу завршио у Пожаревцу, а Машински факултет Универзитета у Београду 1991. године.
У периоду од 1992-2003. ради у ЈП Топлификација као Директор сектора за пренос, дистрибуцију и одржавање.
Од 2003.-12. ради на пословима машинског пројектовања и надзора у Минел Еним Смедерево, Доминг и Гас Инвест.
Од априла 2015. у ЈП Топлификација као помоћник директора за техничке послове и развој

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник
Славко Живковић 
дипл.правник

 
Члан    
Верица Савић   
мастер инжењер организационих наука

 

Члан    
Светлана Николић   
дипломирани математичар