Пословодство

Директор ЈП Топлификација
Славиша Стојковић
дипломирани правник
 
Извршни директор економских, правних и комерцијалних послова    
Коста Јеремић    
дипломирани економиста
Рођен у 1963. у Пожаревцу. Основну и средњу школу завршио у Београду, а Економски факултет Универзитета у Београду 1987. године.
У периоду од 1987-92. радио у РО „Пољопривреда“ на пословима финансијске оперативе и финансијског директора. Од 1992-93. радио у КИ „Бамби“ на месту руководиоца финансијке службе.
1993-96. био на дужности председника СО Пожаревац. 1997-98. на месту директора Дирекције за изградњу општине Пожаревац. 1998-2008. у ДП „Шећерана“, стечајни управник, по завршетку стечаја директор
Од 2009. године у ЈП Топлификација на месту помоћника директора за инвестиције и развој и заменика директора.
Извршни директор техничких послова, развоја и инвестиција  
Мирко Аранђеловић    
дипломирани инжењер машинства
Рођен у 1964. у Пожаревцу. Основну и средњу школу завршио у Пожаревцу, а Машински факултет Универзитета у Београду 1991. године.
У периоду од 1992-2003. ради у ЈП Топлификација као Директор сектора за пренос, дистрибуцију и одржавање.
Од 2003.-12. ради на пословима машинског пројектовања и надзора у Минел Еним Смедерево, Доминг и Гас Инвест.
Од априла 2015. у ЈП Топлификација као помоћник директора за техничке послове и развој

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник
Небојша Јочић
дипломирани економиста
 
Члан    
Ненад Обрадовић    
дипломирани економиста

Рођен 1975. године у Пожаревцу . Основну школу је завршио у Влашком Долу, Гимназију у Великом Градишту. Звање дипломирани економиста стиче 2001. на Универзитету у Београду. У периоду од 2002. до 2003. године ради у рачуноводственим агенцијама. 2004 године у Winer Stadtishe осигурању.
Од 2005. године оснивач и директор привредног друштва за рачуноводствене услуге Cons fina net доо.
Од 2011. године запослен у Пд Авала ад и Авала Градња на местима шеф рачуноводства, менаџер и председник скупштине акционара. Од јула 2015. године је члан надзорног одбора ЈПТ.

Члан    
Златко Цвејић   
дипломирани инжењер машинства

Рођен 1966. у Пожаревцу. Основну и средњу школу завршио у Пожаревцу. Дипломирао на Машинском факултету Универзитета у Београду 1996. године, на смеру за термотехнику.
Од 1996. је запослен у ЈП „Топлификација“ Пожаревац, где је радио на местима: конструктор термотехничких инсталација, инжењер одржавања машински службе, водећи инжењер одржавања машинске службе, директор сектора за пренос одржавање и дистрибуцију, технички директор и руководилац техничког система.
Члан Управног одбора ЈП „Топлификација“ у периоду од 2005-2012. године.