Пословодство

Директор ЈП Топлификација
Предраг Јанковић
дипломирани екомноиста

 
Извршни директор економских, правних и комерцијалних послова    
Коста Јеремић    
дипломирани екомноиста
 
Извршни директор техничких послова, развоја и инвестиција  
Златко Цвејић
дипломирани инжењер машинства
 

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник
Славко Живковић 
дипл.правник

 

Члан    
Малиша Обрадовић
дипломирани инж. електротехнике

 

Члан    
Светлана Николић   
дипломирани математичар