Ценовник

Избором одговарајућих параметара у доњем менију (или у табели) можете наћи тарифне елементе који се примењују за формирање обрачуна услуга ЈП Топлификација.
Варијабилни део обрачунава се на основу Тарифног елемента (цена) који зависи од:
врсте простора: Стамбени простор, Пословни простор и врсте мерења утрошене енергија: Сопствено мерење, Заједничко мерење.
Фиксни део, зависи од начина обрачуна: Површина, Инсталисана снага.

Ценовник
  Варијаблини део Фиксни део 
Сопствено мерење (дин/kWh) Заједничко мерење (дин/kWh) Површина  (дин/m2) Обр. снага (дин/kW)
Стамбени 0,78 дин. 0,86 дин. 30.87 дин. 199.61 дин.
Пословни 0,97 дин. 1,07 дин. 38,59 дин. 249.51 дин.

 

 

 

 

 

Ценовник – детаљно
НАЧИН КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА ТЕ НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ТС ЈЕД.МЕРЕ НАЧИН ПЛАЋАЊА ЦЕНА
ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ Тф1- ЕНЕРГИЈА
  Стамбени простор Тф11 ИТПС/МЗТПС – заједнички мерач kWh по мерењу  0,78 дин.
Тф12 ЗТПС – расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места kWh по мерењу  0,86 дин.
Пословни простор Тф13 ИТПС/МЗТПС – заједнички мерач kWh по мерењу  0,97 дин.
Тф14 ЗТПС – расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места kWh по мерењу  1,07 дин.
ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- ПОВРШИНА
  Стамбени простор Тф21 ИТПС/МЗТПС – заједнички мерач m2 12 месеци  30.87 дин
Тф22 ЗТПС – расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места m2 12 месеци  30.87 дин
Пословни простор Тф23 ИТПС/МЗТПС – заједнички мерач m2 12 месеци 38,59 дин
Тф24 ЗТПС – расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места m2 12 месеци 38,59 дин
ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ – ИНСТАЛИСАНА СНАГА
  Стамбени простор Тф211 ИТПС/МЗТПС – заједнички мерач kW 12 месеци  199,61 дин
Тф221 ЗТПС – расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места kW 12 месеци 199,61 дин
Пословни простор Тф231 ИТПС/МЗТПС – заједнички мерач kW 12 месеци 249.51 дин
Тф241 ЗТПС – расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места kW 12 месеци 249.51 дин
ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ – ОЧИТАВАЊЕ
  Стамбени и пословни простор Тф3 очитавање и расподела трошкова на крајње купце (систем појединачних мерила/делитеља топлоте изван ТПС) по месту расподеле по очитавању 30 дин.
 

ИТПС – Индивидуална топлопредајна станица
МЗТПС – Мини зонска топлопредајна станица
ЗТПС – Зонска топлопредајна станица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У случају да објекат прикључен на ЗТПС нема уграђен свој мерач, њему се додељује део потрошње измерене на заједничком мерном месту у топлопредајној станици. Укупно измерена заједничка потрошња, умањена за износ просечних губитака у дистрибутивној мрежи и збир директно измерних потрошњи на мерачима у објектима купаца, расподељује се у складу са структуром прикључених објеката на ЗТПС и исказује се у kWh/m2 или kWh/kW за обрачунски период. У овим случајевима максимално додељена потрошња на нивоу грејне сезоне не може прећи следеће вредности:
180 kWh/m2 по грејној сезони – за стамбени простор који се обрачунава по површини;
 210 kWh/m2 по грејној сезони – за пословни простор који се обрачунава по површини;
 1700 kWh/kW по грејној сезони – за простор који се обрачунава по инсталисаној снази.

Цене су изражене по тарифним елементима, без урачунатог ПДВ  и важе од 01.10.2020. године. Скупштина града Пожаревца усвојила је ценовник на својој седници одраној 9.10.2020. године. Документ се може преузети овде
Цена и начин обрачуна прикључења се формира по основу Тарифног система и Уредбе о методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом чији се текст може преузети овде.
Уплата се може извршити на шалтеру (од 7-19 часова – радним даном и суботом од 7-12) или уплатницом на рачун 160-7537-66.  При томе се као позив на број уноси шифра грејног места или број рачуна који плаћате.
Уплатом до краја текуђег месеца у коме је рачун достављен, обезбеђујете да на задужење не зарачунава законска камата.

Остале услуге

Услуга
Цена
ПДВ
Укупно
Прив. искључење објекта 1652,35 дин. 330,47 дин.
1,982.82 дин.
Прикључење објекта – такса
1652,35 дин. 330,47 дин. 1,982.82 дин.
Пражњење објекта 4956,00 дин. 991.20 дин.
5,947.20 дин.

 ЦЕНА ИЗДАВАЊА ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА