Ценовник

Избором одговарајућих параметара у доњем менију (или у табели) можете наћи тарифне елементе који се примењују за формирање обрачуна услуга ЈП Топлификација. 
Варијабилни део обрачунава се на основу Тарифног елемента (цена) који зависи од:
врсте простора: Стамбени простор, Пословни простор и врсте мерења утрошене енергија: Сопствено мерење, Заједничко мерење.
Фиксни део, зависи од начина обрачуна: Површина, Инсталисана снага.
Тарифни елемент


Стамбени_простор

Сопствено_мерење
Тф11 – 0,77 дин/kWh
Површина
Тф21-12 месеци-25,95 дин/m2

Инсталисана_снага
Тф211-12 месеци – 165,47 дин/kW


Заједничко_мерење
Тф12 – 0,85 дин/kWh
Површина
Тф22-12 месеци-25,95 дин/m2

Инсталисана_снага
Тф221-12 месеци – 165,47 дин/kWПословни_простор

Сопствено_мерење
Тф13 – 0,96 дин/kWh
Површина
Тф23-12 месеци- 32,43 дин/m2

Инсталисана_снагаТф231-12 месеци – 206.83 дин/kW[/expandsub4]

Заједничко_мерење
Тф14 – 1,06 дин/kWh
Површина
Тф24-12 месеци – 32,43 дин/m2

Инсталисана_снага
Тф241-12 месеци – 206.83 дин/kWЦеновник
 Варијаблини деоФиксни део 
Сопствено мерење (дин/kWh)Заједничко мерење (дин/kWh)Површина  (дин/m2)Обр. снага (дин/kW)
Стамбени0,770,8525,95165.47
Пословни0,961,06 32,43206.83

 

 

Ценовник – детаљно
НАЧИН КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТАТЕНАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ТСЈЕД.МЕРЕНАЧИН ПЛАЋАЊАЦЕНА
ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ Тф1- ЕНЕРГИЈА
 Стамбени просторТф11ИТПС/МЗТПС – заједнички мерачkWhпо мерењу 0,77 дин.
Тф12ЗТПС – расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног местаkWhпо мерењу 0,85 дин.
Пословни просторТф13ИТПС/МЗТПС – заједнички мерачkWhпо мерењу 0,96 дин.
Тф14ЗТПС – расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног местаkWhпо мерењу 1,06 дин.
ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- ПОВРШИНА
 Стамбени просторТф21ИТПС/МЗТПС – заједнички мерачm212 месеци 25,95 дин
Тф22ЗТПС – расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног местаm212 месеци 25,95 дин
Пословни просторТф23ИТПС/МЗТПС – заједнички мерачm212 месеци 32,43 дин
Тф24ЗТПС – расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног местаm212 месеци 32,43 дин
ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ – ИНСТАЛИСАНА СНАГА
 Стамбени просторТф211ИТПС/МЗТПС – заједнички мерачkW12 месеци 165,47 дин
Тф221ЗТПС – расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног местаkW12 месеци 165,47 дин
Пословни просторТф231ИТПС/МЗТПС – заједнички мерачkW12 месеци206.83 дин
Тф241ЗТПС – расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног местаkW12 месеци206.83 дин
ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ – ОЧИТАВАЊЕ
 Стамбени и пословни просторТф3очитавање и расподела трошкова на крајње купце (систем појединачних мерила/делитеља топлоте изван ТПС)по месту расподелепо очитавању25 дин.

ИТПС – Индивидуална топлопредајна станица
МЗТПС – Мини зонска топлопредајна станица
ЗТПС – Зонска топлопредајна станица

У случају да објекат прикључен на ЗТПС нема уграђен свој мерач, њему се додељује део потрошње измерене на заједничком мерном месту у топлопредајној станици. Укупно измерена заједничка потрошња, умањена за износ просечних губитака у дистрибутивној мрежи и збир директно измерних потрошњи на мерачима у објектима купаца, расподељује се у складу са структуром прикључених објеката на ЗТПС и исказује се у kWh/m2 или kWh/kW за обрачунски период. У овим случајевима максимално додељена потрошња на нивоу грејне сезоне не може прећи следеће вредности:
 180 kWh/m2 по грејној сезони – за стамбени простор који се обрачунава по површини;
 210 kWh/m2 по грејној сезони – за пословни простор који се обрачунава по површини;
 1700 kWh/kW по грејној сезони – за простор који се обрачунава по инсталисаној снази.

Цене су изражене по тарифним елементима, без урачунатог ПДВ  и важе од 01.12.2017. године.
Цена и начин обрачуна прикључења се формира по основу Тарифног система и Уредбе о методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом чији се текст може преузети овде.
Уплата се може извршити на шалтеру (од 7-19 часова – радним даном и суботом од 7-12) или уплатницом на рачун 160-7537-66.  При томе се као позив на број уноси шифра грејног места или број рачуна који плаћате.
Уплатом до краја текуђег месеца у коме је рачун достављен, обезбеђујете да на задужење не зарачунава законска камата.

 ЦЕНА ИЗДАВАЊА ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА