Ценовник

Избором одговарајућих параметара у доњем менију (или у табели) можете наћи тарифне елементе који се примењују за формирање обрачуна услуга ЈП Топлификација.
Варијабилни део обрачунава се на основу Тарифног елемента (цена) који зависи од:
врсте простора: Стамбени простор, Пословни простор и врсте мерења утрошене енергија: Сопствено мерење, Заједничко мерење.
Фиксни део, зависи од начина обрачуна: Површина, Инсталисана снага.
Тарифни елемент


Стамбени_простор

Сопствено_мерење
Тф11-0,78 дин/kWh
Површина
Тф21-12 месеци-30.87 дин/m2

Инсталисана_снага
Тф211-12 месеци-199.61 дин/kW


Заједничко_мерење
Тф12 – 0,86 дин/kWh
Површина
Тф22-12 месеци-30.87 дин/m2

Инсталисана_снага
Тф221-12 месеци-199.61 дин/kWПословни_простор

Сопствено_мерење
Тф13 – 0,97 дин/kWh
Површина
Тф23-12 месеци- 38,59 дин/m2

Инсталисана_снага
Тф231-12 месеци – 249.51 дин/kW


Заједничко_мерење
Тф14 – 1,07 дин/kWh
Површина
Тф24-12 месеци – 38,59 дин/m2

Инсталисана_снага
Тф241-12 месеци – 249.51 дин/kWЦеновник
  Варијаблини део Фиксни део 
Сопствено мерење (дин/kWh) Заједничко мерење (дин/kWh) Површина  (дин/m2) Обр. снага (дин/kW)
Стамбени 0,78 дин. 0,86 дин. 30.87 дин. 199.61 дин.
Пословни 0,97 дин. 1,07 дин. 38,59 дин. 249.51 дин.

 

 

 

 

 

Ценовник – детаљно
НАЧИН КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА ТЕ НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ТС ЈЕД.МЕРЕ НАЧИН ПЛАЋАЊА ЦЕНА
ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ Тф1- ЕНЕРГИЈА
  Стамбени простор Тф11 ИТПС/МЗТПС – заједнички мерач kWh по мерењу  0,78 дин.
Тф12 ЗТПС – расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места kWh по мерењу  0,86 дин.
Пословни простор Тф13 ИТПС/МЗТПС – заједнички мерач kWh по мерењу  0,97 дин.
Тф14 ЗТПС – расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места kWh по мерењу  1,07 дин.
ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- ПОВРШИНА
  Стамбени простор Тф21 ИТПС/МЗТПС – заједнички мерач m2 12 месеци  30.87 дин
Тф22 ЗТПС – расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места m2 12 месеци  30.87 дин
Пословни простор Тф23 ИТПС/МЗТПС – заједнички мерач m2 12 месеци 38,59 дин
Тф24 ЗТПС – расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места m2 12 месеци 38,59 дин
ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ – ИНСТАЛИСАНА СНАГА
  Стамбени простор Тф211 ИТПС/МЗТПС – заједнички мерач kW 12 месеци  199,61 дин
Тф221 ЗТПС – расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места kW 12 месеци 199,61 дин
Пословни простор Тф231 ИТПС/МЗТПС – заједнички мерач kW 12 месеци 249.51 дин
Тф241 ЗТПС – расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места kW 12 месеци 249.51 дин
ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ – ОЧИТАВАЊЕ
  Стамбени и пословни простор Тф3 очитавање и расподела трошкова на крајње купце (систем појединачних мерила/делитеља топлоте изван ТПС) по месту расподеле по очитавању 30 дин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТПС – Индивидуална топлопредајна станица
МЗТПС – Мини зонска топлопредајна станица
ЗТПС – Зонска топлопредајна станица

У случају да објекат прикључен на ЗТПС нема уграђен свој мерач, њему се додељује део потрошње измерене на заједничком мерном месту у топлопредајној станици. Укупно измерена заједничка потрошња, умањена за износ просечних губитака у дистрибутивној мрежи и збир директно измерних потрошњи на мерачима у објектима купаца, расподељује се у складу са структуром прикључених објеката на ЗТПС и исказује се у kWh/m2 или kWh/kW за обрачунски период. У овим случајевима максимално додељена потрошња на нивоу грејне сезоне не може прећи следеће вредности:
180 kWh/m2 по грејној сезони – за стамбени простор који се обрачунава по површини;
 210 kWh/m2 по грејној сезони – за пословни простор који се обрачунава по површини;
 1700 kWh/kW по грејној сезони – за простор који се обрачунава по инсталисаној снази.

Цене су изражене по тарифним елементима, без урачунатог ПДВ  и важе од 01.10.2020. године. Скупштина града Пожаревца усвојила је ценовник на својој седници одраној 9.10.2020. године. Документ се може преузети овде
Цена и начин обрачуна прикључења се формира по основу Тарифног система и Уредбе о методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом чији се текст може преузети овде.
Уплата се може извршити на шалтеру (од 7-19 часова – радним даном и суботом од 7-12) или уплатницом на рачун 160-7537-66.  При томе се као позив на број уноси шифра грејног места или број рачуна који плаћате.
Уплатом до краја текуђег месеца у коме је рачун достављен, обезбеђујете да на задужење не зарачунава законска камата.

Остале услуге

Услуга
Цена
ПДВ
Укупно
Искључење објекта 1652,35 дин. 330,47 дин.
1,982.82 дин.
Прикључење објекта 1652,35 дин. 330,47 дин. 1,982.82 дин.
Пражњење објекта 4956,00 дин. 991.20 дин.
5,947.20 дин.

 ЦЕНА ИЗДАВАЊА ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА