Организација

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

 Менаџмент
Извршни директор техничких послова, развоја и инвестиција,        Извршни директор економских, правних и комерцијалних послова
  Технички систем
Извршни руководилац техничког система
   Служба ПДО
Руководилилац службе ПДО
    Машинско одељење
Шеф машинског одељења
   
    Електро одељење
Шеф електро одељења
   
    Одељење диспечера
Шеф одељења диспечера
   
  
   Служба инвестиција
Руководилилац службе инвестиција
    Грађевинско одељење
   
    Машинско одељење
   
  
 
  Пословни систем
Извршни руководилац пословног система
   Финансијска служба
Руководилилац финансијске службе
    Одељење рачуноводства
Шеф одељења рачуноводства
   
    План, анализа и јавне набавке
   
    Финансијска оператива
Шеф одељења финансијске оперативе
   
  
   Комерцијална служба
Руководилилац комерцијалне службе
    Одељење магацина
Шеф одељења магацина
   
    Одељење послова са купцима
   
    Одељење продаје и фактурисања
Шеф одељења продаје и фактурисања
   
  
   Правна служба
Руководилилац правне службе
    О. општих, заједничких и кадровских послова
Шеф одељења општих, заједничких и кадровских послова
   
    О. правних послова, заступања и утужењаШеф одељења правних послова, заступања и утужења
  
   Одељење ИТ и развоја