О нама

Пун назив:Јавно предузеће “Топлификација” Пожаревац
Седиште:Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 2
Датум оснивања :17.07.1987. године
Број запослених :83
Делатност :Производња и дистрибуција толотне енергије
Толотни извор:Термоелектрана Костолоац
Укупан номинални инсталирани капацитет :125 MW
Годишња испорука топлотне енергије600 ТЈ
Укупан број подстаница :145 зонских и 291 индивидуалних
Дужина топловодне мреже :190 km
Структура тржишта (конзума) :5,00%  пословни корисници (500) и 95,00% индивидуални (9500)
Матични број :07351682 
ПИБ :101971396
Шифра делатности :3530
Телефон:+381 800 105 104, +381 12 542 785
Факс:+381 12 542 543
Електронска пошта:jpt@toplifikacija.rs
Текући рачун:160 – 7537 – 66