Author: Slobodan Zivkovic

Набавке

Обавештење о закљученом уговору Јавна набавка добара; Н 001/2021 НАБАВКA КЛИМА УРЕЂАЈА На основу усвојеног плана набавки на коју се закон о ЈН не примењује: набавка по редним бројем 001…Више

Набавке

Обавештење о покретању поступка; Н 001/2021 Набавка клима уређаја

Објављујемо: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ Н 001/2021 Набавка клима уређаја На основу усвојеног плана набавки на коју се Закон о ЈН не примењује: 001…ВишеОбавештење о покретању поступка; Н 001/2021 Набавка клима уређаја

Набавке

Обавештење о закљученом уговору; Н 008/2021 НАБАВКА ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID 19 ЗАШТИТЕ

Обавештење о закљученом уговору Јавна набавка добара; Н 008/2021 НАБАВКА ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID 19 ЗАШТИТЕ На основу усвојеног плана набавки на коју се закон о ЈН не примењује:…ВишеОбавештење о закљученом уговору; Н 008/2021 НАБАВКА ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID 19 ЗАШТИТЕ

Набавке

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ; Н 008/2021 НАБАВКА ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID 19 ЗАШТИТЕ

Објављујемо: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ Н 008/2021 НАБАВКА ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID 19 ЗАШТИТЕ На основу усвојеног плана набавки на коју се Закон…ВишеОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ; Н 008/2021 НАБАВКА ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID 19 ЗАШТИТЕ

Набавке

Обавештење о закљученом Уговорру ЈНМВ 1216/20019: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200

Дана 13. априла 2020. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200. Редни број јавне набавке је: 1216/2019 ЈНМВ, по донетој и објављеној одлуци…ВишеОбавештење о закљученом Уговорру ЈНМВ 1216/20019: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200

Набавке

Обавештење о донетом Решењу о одбацивању Захтева за заштиту права понуђача у поступку јавне набавке

У поступку јавне набавке мале вредности услуга:ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200. Редни број јавне набавке је: 1216/2019 ЈНМВ од 28. новембра 2019. године. По донетој Одлуци о…ВишеОбавештење о донетом Решењу о одбацивању Захтева за заштиту права понуђача у поступку јавне набавке

Набавке

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 1218/2020: КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100

Дана 5. марта 2020. године, након спроведене јавне набавке мале вредности услуга, број ЈНМВ 1218/2020; КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100, након донете и…ВишеОбавештење о обустави поступка ЈНМВ 1218/2020: КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100

Набавке

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 1218/2020; КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100

Дана 27. фебруар 2020. године, након спроведеног поступка јавне набавке  мале вредности услуга: ЈНМВ 1218/2020 КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100, по  донетој одлуци…ВишеОдлука о обустави поступка ЈНМВ 1218/2020; КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100