Обавештење о покретању поступка; Н 001/2021 Набавка клима уређаја

Објављујемо: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Н 001/2021 Набавка клима уређаја
На основу усвојеног плана набавки на коју се Закон о ЈН не примењује: 001 усвојеног 29. јануара 2021. године са бројем 509/2021.
Процењена вредност набавке на коју се закон о ЈН не примењује: 490.000,00 динара.
Критеријум за избор привредног субјекта: најнижа понуђена цена
Набавку спроводи лице запослено на пословима јавних набавки односно службеник за јавне набавке.
Контакт подаци: Слободан Живковић,
E-mail: szivkovic@toplifikacija.rs; телефон; 012 542 785 локал: 381,  факс:012 542 543.
Информације и упутство можете преузети:
Обавештење о покретању поступка Набавка клима уређаја

Leave a Reply