Одлука о обустави поступка ЈНМВ 1218/2020; КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100

Дана 27. фебруар 2020. године, након спроведеног поступка јавне набавке  мале вредности услуга: ЈНМВ 1218/2020 КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100, по  донетој одлуци о обустави поступка јавне набавке услуга, објављује се садржај на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени и предлога за обуставу поступка,  нису се стекли услови за доделу уговора, објављујемо предметну Одлуку у прилогу.
Прилог: Одлука о обустави поступка Кошење

Leave a Reply