Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка добара;
Н 001/2021 НАБАВКA КЛИМА УРЕЂАЈА
На основу усвојеног плана набавки на коју се закон о ЈН не примењује:
набавка по редним бројем 001 усвојеног 29. јануара 2021. године са бројем 509/2021,
и спроведеног поступка oбјављујемо у прилогу:
Н001 2021 Обавешт о закљученом Уговору набавка клима уређ.

Leave a Reply