ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ; Н 008/2021 НАБАВКА ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID 19 ЗАШТИТЕ

Објављујемо: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Н 008/2021 НАБАВКА ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ
COVID 19 ЗАШТИТЕ
На основу усвојеног плана набавки на коју се Закон о ЈН не примењује: 008 усвојеног 29. јануара 2021. године са бројем 509/2021.
Процењена вредност набавке на коју се закон о ЈН не примењује: 990.000,00 динара. Критеријум за избор привредног субјекта: најнижа понуђена цена
Набавку спроводи лице запослено на пословима јавних набавки односно службеник за јавне набавке, контакт подаци: Слободан Живковић, дипл. правник; E-mail: szivkovic@toplifikacija.rs; телефон; 012 542 785 локал: 381,  факс:012 542 543. Информације и упутство можете преузети:
Н 008 2021 Обавештење о покретању поступка

Leave a Reply