Обавештење о закљученом Уговорру ЈНМВ 1216/20019: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200

Дана 13. априла 2020. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200. Редни број јавне набавке је: 1216/2019 ЈНМВ, по донетој и објављеној одлуци о додели уговора, на предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда, окончања поступка за заштиту права понуђача и донетог решења, потписаног уговора са понуђачем, SGS doo, Novi Beograd, Jurija Gagarina 7b, самостално извршење Уговора. Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о потписаном Уговору Термовизија

Leave a Reply