Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 1218/2020: КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100

Дана 5. марта 2020. године, након спроведене јавне набавке мале вредности услуга, број ЈНМВ 1218/2020; КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100, након донете и објављене одлуке о обустави поступка и њене коначности, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ”одбијене све неприхватљиве понуде” , нису створени услови за доделу Уговора.  Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о обустави поступка

Leave a Reply