ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ; Н 038/2021 РЕДОВАН ПРЕГЛЕД И СЕРВИС ПП АПАРАТА, ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ СА НАБАВКОМ ИСТЕ И ОСНОВНОМ ОБУКОМ ЗАПОСЛЕНИХ

Н 038/2021 РЕДОВАН ПРЕГЛЕД И СЕРВИС ПП АПАРАТА, ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ СА НАБАВКОМ ИСТЕ И ОСНОВНОМ ОБУКОМ ЗАПОСЛЕНИХ
На основу усвојеног плана набавки на коју се закон о ЈН не примењује: 038 усвојеног 29. јануара 2021. године са бројем 509/2021 Објављујемо:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ:
Н 038/2021 РЕДОВАН ПРЕГЛЕД И СЕРВИС ПП АПАРАТА, ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ СА НАБАВКОМ ИСТЕ И ОСНОВНОМ ОБУКОМ ЗАПОСЛЕНИХ
Процењена вредност набавке на коју се закон о ЈН не примењује: 225.000,00 динара. Критеријум за избор привредног субјекта: најнижа понуђена цена
Набавку спроводи лице запослено на пословима јавних набавки односно службеник за јавне набавке, контакт подаци: Слободан Живковић,
дипл. правник; E-mail: szivkovic@toplifikacija.rs, телефон; 012 542 785 локал: 381,  факс:012 542 543. Информације и детаљније упутство на линку:
Обавештење о покретању поступка

Leave a Reply