Обавештење о закљученом Уговору; Н 038/2021 РЕДОВАН ПРЕГЛЕД И СЕРВИС ПП АПАРАТА, ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ СА НАБАВКОМ ИСТЕ И ОСНОВНОМ ОБУКОМ ЗАПОСЛЕНИХ

Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка услуга;
Н 038/2021 РЕДОВАН ПРЕГЛЕД И СЕРВИС ПП АПАРАТА, ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ СА НАБАВКОМ ИСТЕ И ОСНОВНОМ ОБУКОМ ЗАПОСЛЕНИХ
На основу усвојеног плана набавки на коју се закон о ЈН не примењује: 038 усвојеног 29. јануара 2021. године са бројем 509/2021и спроведеног поступка oбјављујемо у прилогу: Обавештење о закљученом Уговору

Leave a Reply