Набавке 2015-16

РБ
ТИП ЈАВНЕ НАБАВКЕ
НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОКУМЕНТ
РОК
ОБАВЕШТЕЊА
 1.2.7/2016
Отворени поступак
Технички преглед нових објеката ТС – поновљени поступакИзмењена конкурсна документација
Конкурсна документација
 
 18.01.17Обавештење о зак. уговору
Одлука о додели уговора
Обавештење опродужењу рока
Појашњење 1
  1.2.2/2016
ЈН мале вредности
Набавка алата и уређаја
 Позив
 
Конкурсна док.
 10.01.17 Обавештење о обустави поступка
1.3.6/2016
ЈН мале вредности
Набавка електро радова  на ТС града Пожаревца и одржавање на објкетима ТПС
Позив1
Конкурсна док.1
Позив2

Конкурсна док.2
Позив3
Конкурсна док.3
 12.01.17 Одлука о додели уговора1
  1.2.7/2016
Отворени поступак
Технички преглед нових објеката ТСПозив
Конкурсна документација
 26.12.16Одлука о обустави поступка
  2.1.7Н/2016
Наруџбеница
Опрема видео надзора и уградња  Обавештење о зак. уговору
  2.2.30Н/2016 НаруџбеницаУслуге електронског надзора праћења присуства запосленихКонкурсна документација 23.12.16 Обавештење о зак. уговору
  1.3.16/2016
Отворени поступак
Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање

Измењена конкурсна документација
Позив
Конкурсна документација

 09.01.17

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Појашњење1

Обавештење о измени конкурсне документације

 1.1.24/2016
ЈН мале вредности
НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПУШТАЊЕ У РАД И ЗАШТИТУ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНАПозив
Конкурсна документација
 16.12.16

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Појашњење3

Појашњење2
Појашњење1

1.2.23/2016
ЈН мале вредности
Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар Позив
Конкурсна документација
  12.12.16

Одлука о додели
Појашњење1

1.1.21/2016
ЈН мале вредности
Набавка поклопаца за ревизионе шахте

Позив
Конкурсна док.

 09.12.16

Обавештење о зак. уговора
Одлука о додели уговора

 1.2.26 /2016
ЈН мале вредности
СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ

 Позив
Конкурсна док.

 07.12.16Обавештење о закљученом уговору 
Одлука о додели уговора
 1.2.15 /2016
Наруџбеница
Услуге штампања пропагандног материјала
Конкурсна документација 07.12.16Обавештење о закљученом уговору
 2.1.8-Н /2016
Наруџбеница
НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
Измењена конкурсна док.
Конкурсна док.
 22.11.16Обавештење о зак. уговору 2-1-8
1.1.5 /2016
Отворени поступак
Набавка арматуре и мерно – регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТСИзмењена конкурсна документација
Позив
Конкурсна документација
26.12.16Обавештење о зак. уговора
Обавештење о измени документације
Појашњење
1.1.9-I /2016
ЈН мале вредности
НАБАВКА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА I ПАРТИЈА-НАБАВКА MS Office
Позив
Кoнкурсна док.
17.11.16
 Одлука о додели
1.1.28 /2016
ЈН мале вредности
НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТС
Позив
Кoнкурсна док.
14.11.16

Обавештеље о зак. уговора
Одлука о додели уговора

1.1.6 /2016
ЈН мале вредности
Набавка горива и ТНГ-а по паријама
Измењена кoнкурсна док.1
Позив 1
Кoнкурсна док.1
Позив 2
Кoнкурсна док.2
09.11.16
Обавештење о закљученом уговору1
Одлука о додели уговора1
Обав. о зак.уговора2
Одлука о додели уговора2
Одл. о померању рока
Обав. о померању рока
1.2.12 /2016
ЈН мале вредности
УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Измењена кoнкурсна док.
Измењен позив
Позив
Кoнкурсна док.
02.11.16
Обавештење о зак. уговору
Одлука о додели уговора
Појашњење 3
Појашњење 2
Појашњење 1
1.1.27 /2016
Отворени поступак
НАБАВКА OПРЕМЕ АУТОМАТИКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТС
Позив
Кoнкурсна док.
24.11.16
 Обавештење о закљученом уговору
2.2.8 Н/2016
Наруџбеница
УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА
Кoнкурсна док.
28.10.16
Обав. о зак.уговора
1.1.16 /2016
ЈН мале вредности
НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈA
Измењена кoнкурсна док.
Позив
Кoнкурсна док.
01.11.16
Одлука о додели
Појашњење 9
Појашњење 8
Појашњење 7
Појашњење 6
Појашњење 5
Појашњење 4
Појашњење 3
Обав. о померању рока
Појашњење 2
Појашњење 1
1.3.18 /2016
Отворени поступак
Изградња преносне мреже, примарног прикључка и топлопредајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ „Сопот“ 2
Позив
Кoнкурсна док.
15.11.16

Обав. о зак. уговора 
Одлука о додели уговора

1.1.10-1 /2016
ЈН мале вредности
НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА
Измењена кoнкурсна док.1
Позив1
Кoнкурсна док.1
Позив2
Кoнкурсна док.2
28.10.16
Обав. о зак.уговора2
Обав. о зак.уговора1
Одлука о додели уговора2
Одлука о додели уговора1
Одл. о померању рока
Обав. о померању рока
2.2.1 Н/2016
Наруџбеница
Услуге превоза материјала из магацина на локацији
Кoнкурсна док.
17.10.16
Обав. о зак.уговора
1.3.19 /2016
Отворени поступак
Изградња дистрибутивне мреже и доградња топлопредајне станице ТПС „Алфа банка“ у Његошевој улици
Позив
Кoнкурсна док.
03.11.16
Обавештење о зак. уговора
Одлука о додели уговора
2.2.24-3Н/2016
Наруџбеница
Поновљена набавка услуга сервиса расхладних уређаја-клима за 2016. и 2017. године
Кoнкурсна док.
12.10.16
Обав. о зак.уговора
2.1.4 Н/2016
Наруџбеница
Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи
Измењена кoнкурсна док
Кoнкурсна док.
03.10.16
Обав. о зак.уговора
2.1.12Н/2016
Наруџбеница
Набавка посуђа за Бифе
Кoнкурсна док.
30.09.16
Обав. о зак.уговора
1.3.24 /2016
Отворени поступак
Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 8/59 ПИОНИРСКИ ТРГ 13, Пожаревац, Војска Југославије 43-45 и Јадранска 30-38
Позив
Кoнкурсна док.
15.09.16
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
2.1.3-IIН/2016
Наруџбеница
Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈПТ
Позив
Кoнкурсна док.
18.08.16
Обустава поступка
1.3.14 /2016
Отворени поступак
Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС 3/59 МЗ РАДНА МАЛА
Позив
Кoнкурсна док.
09.09.16
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.1.15 /2016
Отворени поступак – Оквирни споразум
НАБАВКА СИСТЕМА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА
Измењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
06.09.16
Обав. о зак.уговора7
Обав. о зак.уговора6
Обав. о зак.уговора5

Обав. о зак.уговора4
Обав. о зак.уговора3

Обав. о зак.уговора2

Обав. о зак.уговора1
Обав. о зак. ОС
Одлука о додели ОС
Појашњење 3
Појашњење 2
Појашњење 1
1.2.27 /2016
ЈН мале вредности
СНИМАЊЕ И ИЗРАДЕ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТС
Позив
Кoнкурсна док.
15.08.16
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 2
Појашњење 1
1.3.26 /2016
Отворени поступак
ИЗГРАДЊА ПРИМАРНОГ ВОДА И ДОГРАДЊА ТПС ЗА ЛОКАЦИЈУ БЕОБАНКА ПОЖАРЕВАЦ 1.5 МW
Измењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
09.09.16
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Померање рока
1.3.25 /2016
Отворени поступак
ИЗГРАДЊА ПРИМАРНОГ ВОДА И ТПС ЗА ЛОКАЦИЈУ ЂУРА ЈАКШИЋ 1 У УЛИЦИ ЧЕДЕ ВАСОВИЋА 4 ПОЖАРЕВАЦ 800 Kw
Измењена кoнкурсна док
Измењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
09.09.16
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Померање рока
1.3.4 /2016
Отворени поступак
ПОНОВЉЕНА НАБАВКА МАШИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТС града Пожаревца
Позив ПП
Кoнкурсна док. ПП
Измењена кoнкурсна док2
Измењена кoнкурсна док1
Измењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
 
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Обавештење о покретању ПП
Одлука о обуставаи поступка
Померање рока
Појашњење 1
1.3.3 /2016
Отворени поступак
ПОНОВЉЕНА НАБAВКА РАДОВА НА МОНТАЖИ ПОЛИЕСТЕРСКЕ И АЛУМИНИЈУМСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС по партијама
Измењена кoнкурсна док2
Измењена кoнкурсна док1
Позив
Кoнкурсна док.
15.09.16
Обав. о зак.уговора2
Обав. о зак.уговора1
Одлука о додели уговора2
Одлука о додели уговора1
Померање рока2
Појашњење
Померање рока1
1.1.7 II /2016
ЈН мале вредности
Набавка канцеларијског потрошног материјала II- Партија- OРИГИНАЛНИ ТОНЕРИ
Измењена кoнкурсна док2
Позив2
Кoнкурсна док.2
11.08.16
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора2
Појашњење 1
1.1.7 I /2016
ЈН мале вредности
Набавка канцеларијског потрошног материјала I- Партија- Канцеларијски материјал
Позив1
Кoнкурсна док.1
11.08.16
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора1
Појашњење 1
1.1.8 /2016
ЈН мале вредности
Набавка рачунарске и сродне опреме – по партијама
Позив2
Позив1
Кoнкурсна док.2
Кoнкурсна док.1
09.08.16
Обав. о зак.уговора 2 партија
Обав. о зак.уговора 1 партија
Одлука о додели уговора2
Одлука о додели уговора1
Појашњење 1
2.2.24-2 Н/2016
Наруџбеница
Поновљена набавка услуга сервиса расхладних уређаја-клима за 2016. и 2017. године
Кoнкурсна док.
05.08.16
Обустава поступка
1.2.24 /2016
ЈН мале вредности
Услугa физичко техничко обезбеђење магацина ЈПТ
Измењена кoнкурсна док1
Позив
Кoнкурсна док.
08.08.16
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Померање рока
Појашњење 1
2.1.6-II Н/2016
Наруџбеница
Поновљена набавка уређаја за пречишћавање воде
Кoнкурсна док.
28.07.16
Обав. о зак.уговора
2.2.9-Н/2016
Наруџбеница
Сервис виљушкара
Кoнкурсна док.
28.07.16
Обав. о зак.уговора
Појашњење 1
2.2.26-Н/2016
Наруџбеница
Услуге израде пројеката за привремену регулацију саобраћаја док трају радови
Кoнкурсна док.
27.07.16
Обав. о зак.уговора
1.2.18 /2016
ЈН мале вредности
СЕРВИС ПЛОЧАСТИХ РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ «ТRACO»
Позив
Кoнкурсна док.
25.07.16
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
2.2.24-Н/2016
Наруџбеница
Набавка услуга сервиса расхладних уређаја-клима за 2016. и 2017. године
Кoнкурсна док.
20.07.16
Обустава поступка
2.2.12-Н/2016
Наруџбеница
Набавка услуга одржавања штампача
Кoнкурсна док.
20.07.16
Обав. о зак.уговора
2.1.6-Н/2016
Наруџбеница
Набавка уређаја за пречишћавање воде
Кoнкурсна док.
19.07.16
Обустава поступка
1.2.22 /2016
ЈН мале вредности
НАБАВКА УСЛУГА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ, ОБУКА ЗАВАРИВАЧА – ПО ПАРТИЈАМА
Позив
Кoнкурсна док.
20.07.16
Обав. о зак.уговора4
Обав. о зак.уговора3
Обав. о зак.уговора2
Обав. о зак.уговора1
Одлука о додели уговора4
Одлука о додели уговора3
Одлука о додели уговора2
Одлука о додели уговора1
Појашњење 1
1.2.20 /2016
ЈН мале вредности
KOШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА
Измењена кoнкурсна док2
Измењена кoнкурсна док1
Позив
Кoнкурсна док.
22.07.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 2-1
Појашњење 2
Промена рока
Појашњење 1
1.1.9-2/2016
ЈН мале вредности
НАБАВКА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА II ПАРТИЈА-НАБАВКА АНТИВИРУС ПРОГРАМА
Позив
Кoнкурсна док.
15.07.16
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.2.4/2016
ЈН мале вредности
УСЛУГЕ СЕРВИСА И БАЖДАРЕЊА УЛТРАЗВУЧНИХ МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ и ВОДОМЕРА
Позив
Кoнкурсна док.
12.07.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.3.12/2016
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи ТС на локацији: МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ
Измењена кoнкурсна док2
Измењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
10.08.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 5
Појашњење 4
Померање рока
Појашњење 3
Појашњење 2
Појашњење 1
2.2.13-Н/2016
Наруџбеница
Набавка услуга систематске дератизације и дезинсекције пословног простора, магацина и објеката ТПС
Позив
Кoнкурсна док.
11.07.16
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
2.1.1-Н/2016
Наруџбеница
Набавка клима уређаја
Кoнкурсна док.
30.06.16
Обав. о зак.уговора
1.3.4/2016
ЈНВВ Отворени поступак
НАБАВКА МАШИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТС града Пожаревца
Позив
Кoнкурсна док.
15.07.16.
Обав. о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
2.2.7-Н/2016
Наруџбеница
Услуге ГПС праћења возила за 2016-2017 годину
Кoнкурсна док.
20.06.16
Обав. о зак.уговора
1.1.14/2016
ЈНВВ Отворени поступак
НАБАВКА АРМАТУРЕ РУЧНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ, ЗАПОРНЕ И СЕКЦИОНЕ – магацинске резерве
Измењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
12.07.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
1.3.3/2016
ЈНВВ Отворени поступак
НАБAВКА РАДОВА НА МОНТАЖИ ПОЛИЕСТЕРСКЕ И АЛУМИНИЈУМСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС по партијама
Позив
Кoнкурсна док.
13.07.16.
Обав. о обустави Партија2
Обав. о обустави Партија1
Одлука о обустави Партија 2
Одлука о обустави Партија 1
1.3.10/2016
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи ТС на локацији: БОШКОВА
Позив
Кoнкурсна док.
06.07.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
1.1.22-2/2016
ЈН мале вредности
ПОНОВЉЕНА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ ЗА СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
Позив
Кoнкурсна док.
13.06.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.3.5/2016
ЈНВВ Отворени поступак
Грађевински радови на одржавању ВРЕЛОВОДА КОСТОЛАЦ – ПОЖАРЕВАЦ и ТОПЛИФИКАЦИОНОМ СИСТЕМУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Измењена кoнкурсна док2
Измењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
28.06.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Промена рока2
Појашњење 2
Промена рока
Појашњење 1
1.1.22/2015
ЈНВВ Отворени поступак
НАБАВКА АРМАТУРЕ РУЧНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ, ЗАПОРНЕ И СЕКЦИОНЕ – магацинске резерве
Позив
Кoнкурсна док.
22.06.16.
Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
1.3.3/2015
ЈН мале вредности
НАБAВКА РАДОВА НА МОНТАЖИ ПОЛИЕСТЕРСКЕ И АЛУМИНИЈУМСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС по партијама
Позив
Кoнкурсна док.
21.06.16.
Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
1.1.22/2016
ЈН мале вредности
НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ ЗА СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
Позив
Кoнкурсна док.
26.05.16.
Одлука о обустави поступка
1.1.23/2016
ЈН мале вредности
НАБАВКА ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА И СКЛОПОВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
Измењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
24.05.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
1.2.10/2016
ЈН мале вредности
ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА
Измењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
19.05.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Промена рока
Појашњење 1
1.1.4/2016
ЈНВВ Отворени поступак
Набавка предизолованих цеви за потребе изградње и одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца
Позив
Кoнкурсна док.
03.06.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
1.3.8/2016
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи преносне мреже ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ
Позив
Кoнкурсна док.
23.05.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.3.7/2016
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи ТС на локацији: МОРАВСКА 11
Позив
Кoнкурсна док.
23.05.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
2.2.4-Н/2016
Наруџбеница
Сервис електрике редовни и ванредни сервис за возила ван гарантног рока
Кoнкурсна док.
09.05.16
Обав. о зак.уговора
1.3.11/2016
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС СИЊСКА
Позив
Кoнкурсна док.
20.05.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.2.21/2016
ЈН мале вредности
СЕРВИС РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ ЗА ВОЗИЛА ВАН ГАРАНТНОГ РОКА
Позив
Кoнкурсна док.
28.04.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
1.3.15/2016
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу
Измењена кoнкурсна док
Позив
Кoнкурсна док.
16.05.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 2
Обавештење о измени КД
Појашњење 1
2.2.25-Н/2016
Наруџбеница
Одржавање и сервис рачунара ван гарантног рока за 2016-2017 годину
Кoнкурсна док.
25.04.16
Обав. о зак.уговора
1.1.3/2016
ЈН мале вредности
НАБАВКА ДИКТИР СИСТЕМА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ДИКТИР СИСТЕМЕ
Позив
Кoнкурсна док.
22.04.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 3
Појашњење 2
Појашњење 1
1.2.9 2016
ЈН мале вредности
Угоститељске услуге
Измењена кoнкурсна док.2
Позив
Кoнкурсна док.1
Кoнкурсна док.2
20.04.16.
Обав. о зак.уговора 1
Обав. о зак.уговора 2
Одлука о додели уговора2
Одлука о додели уговора1
Појашњење 1
Померање рока Партија 2
1.1.1 2016
ЈНВВ Отворени поступак
Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала
Кoнкурсна док. за преговарачки поступак
Позив
Кoнкурсна док.
27.05.16.
Одлука о додели уговора
Померање рока
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обустава поступка
1.1.18 2016
ЈНВВ Отворени поступак
НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ
Измењена кoнкурсна док.
Позив
Кoнкурсна док.
25.04.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 2
Појашњење 1
1.2.6 2016
ЈН мале вредности
РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС
Позив
Кoнкурсна док.
01.04.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење1
1.2.19 2016
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Услуге одржавања пословног софтвера Аполо са специјализованим модулима наручиоца 2016/17 – преговарачки поступак
Обавештење о покретању преговарачког поступка
 
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.2.17 2016
ЈН мале вредности
МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ
Позив I
Кoнкурсна док. I
Позив II
Кoнкурсна док. II
Позив III
Кoнкурсна док. III
Позив IV
Кoнкурсна док. IV
21.03.16.
Обав. о зак.уговора1
Обав. о зак.уговора2
Обав. о зак.уговора3
Обав. о зак.уговора4
Одлука о додели уговора4
Одлука о додели уговора3
Одлука о додели уговора2
Одлука о додели уговора1
Појашњење 4. партија
1.1.11 2016
ЈН мале вредности
НАБАВКА САНИТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАНЈЕ ХИГИЈЕНЕ
Позив
Кoнкурсна док.
24.03.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
2.2.12-Н/2016
Наруџбеница
Услуге одржавања штампача,копир апарата и опреме ван гарантног рока за 2016/2017
Кoнкурсна док.
22.03.16
Обав. о зак.уговора
1.2.14 2015
ЈНМВ ОС
НАБАВКА УСЛУГА ШТАМПАЊА РАЧУНА ЗА ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ
Позив
Кoнкурсна док.
18.03.16.
Обав. о зак.уговора 1
Потписан ОС
Одлука о закључењу ОС
2.1.3-Н/2016
Наруџбеница
Набавка ауто гума, акумулатора и сл.
Кoнкурсна док.
14.03.16
Обав. о зак.уговора
2.1.5-Н/2016
Наруџбеница
Набавка за бифе ЈПТ
Кoнкурсна док.
11.03.16
Обав. о зак.уговора
2.1.2. II -Н/2016
Наруџбеница
Набавка ситног потрошног материјала (Набавка компоненети А и В полиуретана)
Кoнкурсна док.
03.03.16
Обав. о зак.уговора
2.2.6.-Н/2016
Наруџбеница
Услуге возног парка-Услуге прања возила
Кoнкурсна док.
07.03.16.
Обав. о зак.уговора
2.2.5.-Н/2016
Наруџбеница
Услуге возног парка-Вулканизерске услуге
Кoнкурсна док.
07.03.16.
Обав. о зак.уговора
1.3.13/2016
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи друге етапе прве фазе топлификационе мреже села Ћириковац
Позив
Кoнкурсна док.
24.03.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
2.1.2.-Н/2016
Наруџбеница
Набавка ситног потрошног материјала
Кoнкурсна док.
26.02.16.
Обав. о зак.уговора
2.2.11.-Н/2016
Наруџбеница
Набавка интернет услуга и повезивање удаљених локација
Кoнкурсна док.
01.03.16.
Обав. о зак.уговора
1.3.2 2015
ЈН мале вредности
НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА – ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Позив
Кoнкурсна док.
22.02.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
1.1.2 2016
ЈНВВ Отворени поступак
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Позив
Кoнкурсна док.
11.03.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.1.34 ОС 2015
ЈНВВ Отворени поступак
НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ВЕНТИЛА
Измењена кoнкурсна док.
Позив
Кoнкурсна док.
04.03.16.
Одлука о додели уговора
Промена рока
1.3.34 2015
ЈН мале вредности
Грађевинско адаптирање унутар магацина
Измењена кoнкурсна док.
Позив
Кoнкурсна док.
18.02.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење 1
1.3.1 2015
ЈН мале вредности
НАБАВКА МАШИНСКИХ РАДОВА – ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Позив
Кoнкурсна док.
02.02.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.2.16 2015
ЈН мале вредности
Физичко техничко обезбеђење објекатa ЈПТ
Измењена кoнкурсна док.
Позив
Кoнкурсна док.
05.02.16.
Обав. о зак.уговора
Поднет захтев за заштиту понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење 2
Промена рока
1.2.3 2015
ЈН мале вредности
СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ – ПО ПАРТИЈАМА
Позив
Кoнкурсна док.
26.01.16.
Обав. о зак.уговора1
Обав. о зак.уговора2
Обав. о зак.уговора3
Обав. о зак.уговора4
Одлука о додели уговора1
Одлука о додели уговора2
Одлука о додели уговора3
Одлука о додели уговора4
Појашњење2
Појашњење1
2.2.42.-Н/2015
Наруџбеница
Услуге за именовање тела за разврставање преглед и испитивање посуда под притиском
Кoнкурсна док.
20.01.16.
Обавештење
1.3.37 ОС 2015
ЈНВВ Отворени поступак
НАБАВКА МАШИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТС-ГП
Позив
Кoнкурсна док.
01.02.16.
Обав. о зак.уговора2
Обав. о зак.уговора1
Обав. о зак.ОС
Одлука о додели ОС
1.2.4 ОС 2015
ЈН мале вредности
СЕРВИС И БАЖДАРЕЊЕ КАЛОРИМЕТАРА
Позив
Кoнкурсна док.
14.01.16.
Обавештење о обустави поступка
Обустава поступка
1.1.16-2 2015
ЈН мале вредности
НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА-2
Позив
Кoнкурсна док.
11.01.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.1.26/2015
ЈН мале вредности
НАБАВКА СОФТВЕРСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ SCADA
Позив
Кoнкурсна док.
Измењена кoнкурсна док.
11.01.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
2.1.4.-Н/2015
Наруџбеница
Набавка техничких гасова – ацетилена и кисеоника
Позив
Кoнкурсна док.
29.12.15.
Обав. о зак.уговора
2.1.9 Н/2015
Наруџбеница
Набавка канцеларијског, кухињског намештаја са опремом
Кoнкурсна док.
28.12.15.
Обав. о зак.уговора
1.2.32/2015
ЈН мале вредности
УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉИВАЊА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ СОФТВЕРА АУТОКЕД ЛТ
Позив
Кoнкурсна док.
30.12.15.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.3.7/2015
ЈН мале вредности
Електро радови на адаптацији магацина ЈПТ
Измењена кoнкурсна док.
Позив
Кoнкурсна док.
30.12.15.
Обав. о измени уговора
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Промена рока
Појашњење1
1.1.30 2015
ЈН мале вредности
НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ПДО – ЛОКАЦИЈА ШЕСТА ЛИЧКА И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
Друга измењена кoнкурсна док.
Измењена кoнкурсна док.
Позив
Кoнкурсна док.
02.02.16.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Промена рока 2
Промена рока
1.2.5 2015
ЈН мале вредности
СЕРВИС ОПРЕМЕ АУТОМАТИКЕ
Позив Кoнкурсна док.
25.12.15.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.1.33 2015
ЈН мале вредности
Набавка рачунарске опреме и сервера
Измењена кoнкурсна док.
Позив
Кoнкурсна док.
29.12.15.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Промена рока
Појашњење1
1.2.24-Н/2015
Наруџбеница
Услуге штампања пропагандног материјала
Кoнкурсна док.
17.12.15.
Обав. о зак.уговора
1.3.28 2015
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС 16/58, доградња локације ТПС Дечјег вртића „Даница“
Позив Кoнкурсна док.
29.12.15.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора1
Захтев за заштиту права понуђача
Одлука о додели уговора
Појашњење2
Појашњење1
1.3.16 2015
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи ТС на локацији: Сињска у Пожаревцу
Позив Кoнкурсна док.
28.12.15.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење2
Појашњење1
2.1.15-Н/2015
Наруџбеница
Биротехничка опрема
Кoнкурсна док.
07.12.15.
Обав. о зак.уговора
1.1.19 2015
ЈН мале вредности
НАБАВКА ФРЕКВЕНТНИХ РЕГУЛАТОРА БРОЈА ОБРТАЈА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ
Измењен
Позив
Измењена кoнкурсна док.
Позив
Кoнкурсна док.
08.12.15.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење7
Појашњење6
Појашњење5
Појашњење2,3,4
Појашњење1
1.1.20 2015
ЈН мале вредности
НАБАВКА МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ВОДОМЕРА И КОМУНИКАЦИЈСКОГ МОДУЛА
Позив Кoнкурсна док.
07.12.15.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Поднет захтев за заштиту понуђача
Одлука о додели уговора
Појашњење2
Појашњење
2.2.21-Н/2015
Наруџбеница
Редован преглед П.П апарата
Кoнкурсна док.
30.11.15.
Обав. о зак.уговора
1.3.36 2015
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи ТПС на локацији Синђелићева у Пожаревцу
Позив
Кoнкурсна док.
22.12.15.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење1
2.1.10-Н/2015
Наруџбеница
Набавка санитетског материјала
Кoнкурсна док.
27.11.15.
Обав. о зак.уговора
1.3.29 2015
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи ТС на локацији: индивидуалне ТПС у ул. Шеста личка
Позив
Кoнкурсна док.
21.12.15.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење2
Појашњење1
1.1.16 2015
ЈН мале вредности
НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА
Позив
Кoнкурсна док.1
Кoнкурсна док.2
Кoнкурсна док.3
01.12.15.
Обав. о зак.уговора3
Обустава поступка1
Одлука о додели уговора3
Појашњење и померање рока
2.2.43-Н/2015
Наруџбеница
Набавка услуга електронског праћења и надзора присуства запослених
Кoнкурсна док.
13.1Обав. о зак.уговора4.
Обав. о зак.уговора
1.3.31-1 2015
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи ТС на локацији: ПРЕНОСНА ВРЕЛОВОДНА МРЕЖА РК 102, СИНЂЕЛИЋЕВА-КНЕЗА ЛАЗАРА У ПОЖАРЕВЦУ
Позив Кoнкурсна док.
23.11.15.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.3.27. 2015
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС 10/85+ТПС 11/85+ТПС 14/85 у ул. Алексе Дундића
Измењена кoнкурсна док.Кoнкурсна док.
Позив
13.11.15.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Обустава поступка
Обавештење1
1.3.25. 2015
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу
Позив Кoнкурсна док.
Измењена кoнкурсна док.
06.11.15.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Обустава поступка
Обавештење1
1.1.10-2 2015
ЈН мале вредности
ПОНОВЉЕНА НАБAВКА ГОРИВА
Позив Кoнкурсна док.
Измењена кoнкурсна док.
19.10.15.
Обав. о зак.уговора
Појашњење2 и померање рокаПојашњење
1.3.14. 2015
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС Црногорска у Пожаревцу
Измењена кoнкурсна док.2
Измењена кoнкурсна док.
Кoнкурсна док.
Позив
02.11.15.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Обавештење2Обавештење1
2.2.12Н/2015
Наруџбеница
ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА – УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА
Кoнкурсна док.
02.10.15.
Обав. о зак.уговора
1.3.13. 2015
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС 3/60 МЗ Сопот у Пожаревцу
Позив Кoнкурсна док.
21.10.15.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење1
1.3.12. 2015
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС Влајка Павловића бб у Пожаревцу
Позив Кoнкурсна док.
28.10.15.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење1
1.3.11. 2015
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС Моравска 11 у Пожаревцу
Позив Кoнкурсна док.
26.10.15.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење3Појашњење2Појашњење1
1.3.8. 2015
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи ТС на локацији Синђелићева ТПС 21/64+10/64 у Пожаревцу
Позив Кoнкурсна док.
15.10.15.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
1.3.9. 2015
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи ТС на локацији Николе Тесле-Изворска и прикључка вреловода ТПС 14/60 15/60 Бошкова
Позив
Кoнкурсна док.
Измењена Кoнкурсна док.
Измењена Кoнкурсна док.2
12.10.15.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење3
Промена рокаПојашњење2ОбавештењеПојашњење
1.1.10. 2015
ЈН мале вредности
НАБAВКА ГОРИВА
Позив
Кoнкурсна док.
28.08.15.
Обустава поступка1
1.3.10. 2015
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи ТС на локацији 4153 – ТПС 8/76-1
МЗ Чачалица у Пожаревцу
Позив
Измењена кoнкурсна док.
22.09.15.
Обав. о зак.уговора
Одлука о додели уговора2
Поднет захтев за заштиту права понуђача
Одлука о додели уговора
Појашњење
Померање рока
Обавештење о измени
1.3.24. 2015
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи ТС на локацији 4174 – ТПС 8/53 Улица Милоша Обилића 3 у Пожаревцу
Трећа измењена конкурсна документација
Друга измењена конкурсна документација
Измењена конкурсна документација
Позив
Кoнкурсна док.
10.09.15.
Обав. о зак.уговора
Појашњење 3

Појашњење 2
Појашњење 1
 
211 Н /2015
Наруџбеница
Набавка дренажних пумпи
Позив Кoнкурсна док.
14.08.15.
Обав. о зак.уговора
1.3.26. 2015
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи ТС на локацији ТПС 5/77 Улица Косовска друга фаза у Пожаревцу
Позив
Кoнкурсна док.
07.09.15.
Обав. о зак.уговора
Појашњење 1
Измењена конкурсна документација
1.1.8. 2015
ЈНВВ Отворени поступак
Набавка опреме за мерење и управљање ТПС за потребе изградње и одржавање ТС
Позив
Кoнкурсна док.
04.09.15.
 
1.3.21. 2015
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи TС на локацији 4072 ТПС НЕВЕН – друга фаза, Сопотска улица; ТПС 21/72
Позив
Кoнкурсна док.
31.08.15.
Обав. о зак.уговораПојашњење 1
Измењена конкурсна документација
1.1.23. 2015
ЈН мале вредности
НАБAВКА ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС И ОДРЖАВАЊА
Позив
Кoнкурсна док.
12.08.15.
Обав. о зак.уговора
1.2.9. 2015
ЈН мале вредности
Набавка услуга радиографске контроле заварених спојева на ТС
Позив
Кoнкурсна док.
Измењена кoнкурсна док.
14.08.15.
Поднет захтев за заштиту понуђача
Одговори 1
1.3.20.-2015
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи TС на локацији ТПС Косте Абрашевића 101
Позив
Кoнкурсна док.
27.08.15.
Обав. о зак.уговора
Појашњење 2
Друга измењена конкурсна документација
Појашњење 1
Измењена конкурсна документација
Одговори 1
1.3.30 2015
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи TС на локацији ТПС Невесињска 5 у Пожаревцу
Позив
Кoнкурсна док.
21.08.15.
Обав. о зак.уговораПојашњење 1
Обавештење о промени рока
Измењена конкурсна документација
1.2.31-5 2015
ЈН мале вредности
Набавка услуга медија – партија V
Позив
Кoнкурсна док.
27.07.15.
Обав. о зак.уговора
1.2.31-4 2015
ЈН мале вредности
Набавка услуга медија – партија IV
Позив
Кoнкурсна док.
27.07.15.
Обав. о зак.уговора
1.2.31-3 2015
ЈН мале вредности
Набавка услуга медија – партија III
Позив
Кoнкурсна док.
27.07.15.
Обав. о зак.уговора
1.2.31-2 2015
ЈН мале вредности
Набавка услуга медија – партија II
Позив Кoнкурсна док.
27.07.15.
Обав. о зак.уговора
1.2.31-1 2015
ЈН мале вредности
Набавка услуга медија – партија I
Позив Кoнкурсна док.
27.07.15.
Обав. о зак.уговора
1.1.14-2 2015
ЈН мале вредности
Поновљена набавка пословног софтвера Аполо
Позив Кoнкурсна док.
24.07.15.
Обав. о зак.уговора I
Обав. о зак.уговора II
1111- 2015
ЈН мале вредности
НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА
Позив Кoнкурсна док.
22.07.15.
Обав. о зак.уговора
113 -2 – 2015
ЈН мале вредности
НАБAВКА АЛАТА И УРЕЂАЈА
Позив Кoнкурсна док.
16.07.15.
Обав. о зак.уговора
213-2Н/2015
Наруџбеница
Поновљена набавка ситног потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТ
Позив Кoнкурсна док.
15.07.15.
 
112-2 – 2015
ЈН мале вредности
ПОНОВЉЕНА НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА
Позив Кoнкурсна док.
21.07.15.
Обав. о зак.уговораИзмењена конкурсна документација
222-1 – 2015
ЈН мале вредности
Поновљена набавка услуга превоза материјала из магацина на локацију
Позив Кoнкурсна док.
14.07.15.
Обав. о зак.уговора
2112 Н/2015
Наруџбеница
Набавка воде за пиће у аутоматима
Кoнкурсна док.
15.07.15.
Обав. о зак.уговораИзмењена конкурсна документација
Одговори
2114 Н/2015
Наруџбеница
Набавка телекомуникационе опреме
Кoнкурсна док.
08.07.15.
Обав. о зак.уговора
134 – 2015
ЈН мале вредности
НАБАВКА МАШИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТС
Позив Кoнкурсна док.
30.06.15.
Обав. о зак.уговора
222 Н/2015
Наруџбеница
Услуге превоза материјала из магацина на локацију
Позив Кoнкурсна док.
23.06.15.
Обустава поступка
1.3.18 – 2015
ЈН мале вредности
ЕЛЕКТРО РАДОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС
Позив Кoнкурсна док.
01.07.15.
Обав. о зак.уговора
2.2.37Н/2015
Наруџбеница
Пројектат саобраћајне сигнализације привременог регулисања саобраћаја док трају радови на изградњи ТС
Кoнкурсна док.
17.06.15.
Обав. о зак.уговора
113 – 2015
ЈН мале вредности
НАБAВКА АЛАТА И УРЕЂАЈА
Позив Кoнкурсна док.
23.06.15.
 
213
Н/2015
Наруџбеница
Набавка ситног потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТ
Позив Кoнкурсна док.
24.06.15.
 
1.3.22
/2015
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС 12/85-1 “Шеста Личка 34” у Пожаревцу
Позив Кoнкурсна док.
15.07.15.
Обав. о зак.уговора
Измењена конкурсна документација
Обавештење о промени рока
2.1.2 Н/2015
Наруџбеница
Набавка клима уређаја и фрижидера
Кoнкурсна док.
15.06.15.
Обав. о зак.уговора
1122 – 2015
ЈН мале вредности
НАБAВКА АРМАТУРЕ- РУЧНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ, ЗАПОРНЕ И СЕКЦИОНЕ
Позив Кoнкурсна док.
17.06.15.
Обав. о зак.уговора
Одговори 1
112 – 2015
ЈН мале вредности
НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА
Позив Кoнкурсна док.
16.06.15.
Обустава поступка
1.2.7 2015
ЈНВВ Отворени поступак
УСЛУГЕ ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДЊЕ ТС И УНОСА У КАТАСТАР
Позив Кoнкурсна док.
29.06.15.
Обав. о зак.уговораОдговори 2
Одговори 1
1.1.28-2 2015
ЈН мале вредности
Поновљена набавка телекомуникационог кабла за потребе изградње ТС
Позив Кoнкурсна док.
09.06.15.
Обав. о зак.уговора
2241
Н/2015
Наруџбеница
Набавка услуге испитивања механичких особина челичних цевовода и челичних заварених спојева
Кoнкурсна док.
03.06.15.
Обав. о зак.наруџбенице
1.2.8 /2015
ЈН мале вредности
Техничка контрола пројеката ТС
Позив Кoнкурсна док.
27.05.15.
Обав. о зак.уговора
1.3.6 /2015
ЈН мале вредности
КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП – одношење смећа
Позив Кoнкурсна док.
03.06.15.
Обав. о зак.уговора
Измена, допуна и промена рокаОдговори 1Измена и допуна 1
214 Н-2015
Наруџбеница
Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈП
Позив Кoнкурсна док.
22.05.15.
Обав. о зак.уговора
1.3.19 -2015
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи друге етапе I прве фазе топлификационе мреже села Ћириковац
Позив Кoнкурсна док.
08.06.15.
Обав. о зак.уговора
Појашњење 4
Појашњење 3
Појашњење 2
Појашњење 1
2116 Н-2015
Наруџбеница
Набавка антивирус софтвера
Позив Кoнкурсна док.
15.05.15.
Обав. о зак.уговора
Одговори 2
Одговори 1
1.2.18 -2015
ЈН мале вредности
Набавка услуга ревизије финансијских извештаја за 2015, 2016 и 2017. годину
Позив Кoнкурсна док.
19.05.15.
Обав. о зак.уговора
Промена рока и одговори 2
Одговори 1

Измењена конкурсна документација
1.3.17 -2015
ЈНВВ Отворени поступак
Радови на изградњи ТС на локацији: Мале локације
Позив Кoнкурсна док.
04.06.15.
Обав. о зак.уговора
1.1.28 -2015
ЈН мале вредности
Набавка телекомуникационог кабла за потребе изградње ТС
Позив Кoнкурсна док.
18.05.15.
Обустава поступкаОдговори 1
2235 Н /2015
Наруџбеница
Набавка услуга сервисирања расхладних уређаја
Преузми
14.05.15.
Обав. о зак.уговора
1.2.13-2 /2015
ЈН мале вредности
Набавка угоститељских услуга – по партијама – пословни ручак
Позив Кoнкурсна док.
15.05.15.
Обав. о зак.уговора
1.2.23-2 2015
ЈН мале вредности
Поновљена набавка услуга штампања рачуна
Позив Кoнкурсна док.
11.05.15.
Обав. о зак.уговора
1.2.13-1 /2015
ЈН мале вредности
Набавка угоститељских услуга – по партијама – слава
Позив Кoнкурсна док.
08.05.15.
Обав. о зак.уговора
1.2.14-2 2015
ЈН мале вредности
Поновљена набавка услуга осигурања имовине и запослених у ЈПТ
Позив Кoнкурсна док.
12.05.15.
Обав. о зак.уговораОдговори 3
Одговори 2
Одговори 1
1.1.15-2/2015
ЈН мале вредности
Поновљена набавка лиценци и софтвера „Microsoft“
Позив Кoнкурсна док.
11.05.15.
Обав. о зак.уговора
1.1.6 -2015
Отворени поступак- Оквирни споразум
Набавка арматуре и мерно – регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС
Позив Кoнкурсна док.
25.05.15.
Појашњење 3-1
Појашњење 2-1
Обав. о обустави поступка
Обав. о закључењу уговора 1
Обав. о закључењу оквирног споразума
Појашњење 13
Појашњење 12
Појашњење 11
Појашњење 10
Појашњење 9
Појашњење 8
Појашњење 7
Појашњење 6
Појашњење 5
Појашњење 4
Појашњење 3
Измена документације2
Одговори 2
Одговори 1
Измена документације1
1.1.21-2015
ЈН мале вредности
Набавка рачунарске и сродне опреме- ПО ПАРТИЈАМА
Позив Кoнкурсна док.
13.05.15.
Обав. о зак.уговора I партија
Обав. о одлуци ком. за заш.права
Обав. о зак.уговора II партија
Поднет захтев за 1. партију
Одговори 6

5 Измена и промена рока
Одговори 4
Одговори 3
Промена рока
Одговори и измена конкурсне документације
1.1.27 -2015
Отворени поступак- Оквирни споразум
НАБАВКА СИСТЕМА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА И ЋИРИКОВЦА
ПозивInvitation for bids
22.05.15.
Обав. о закључењу уговора 3
Обав. о закључењу уговора 2
Обав. о обустави поступка 4
Обав. о закључењу оквирног споразума
Одговори 4
Одговори 3
Одговори 2
Измењена конкурсна документација 2
Измењена конкурсна документација
Одговори 1
2210-2Н/2015
Наруџбеница
Услуге ГПС
Преузми
30.04.15.
Обав. о зак.уговора
1.3.32 -2015
ЈНВВ Отворени поступак
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ „КУЛА СТИГ“–Бошка Вребалова„ у Пожаревцу
Позив Кoнкурсна док.
20.05.15.
Обав. о зак.уговораОдговори 1
1.1.24-2015
ЈН мале вредности
Набавка софтвера АУТОКЕД
Позив Кoнкурсна док.
27.04.15.
Обав. о зак.уговора
1.2.23-2015
ЈН мале вредности
Набавка услуга штампања рачуна
Позив Кoнкурсна док.
23.04.15.
Обустава поступка
216-2Н /2014
Наруџбеница
Поновљена набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила
Преузми
14.04.15.
Обав. о зак.уговора
1.1.15
/2015
ЈН мале вредности
Набавка лиценци и софтвера „Microsoft“ Позив
Позив Кoнкурсна док.
09.04.15.
Обустава поступка
227 Н/2015
Наруџбеница
Услуге сервиса aуто-електрике редовни и ванредни сервис за возила ван гарантног рока
Преузми
03.04.15.
Обав. о зак.уговора
218 Н/2015
Наруџбеница
Набавка електро материјала и склопова за возила
Преузми
02.04.15.
Обав. о зак.уговора
1.1.14-2015
ЈН мале вредности
Набавка пословног софтвера Аполо -лиценце, одржавање
Позив Кoнкурсна док.
02.07.15.
Померање рокаОдговор на захтев за заштиту права
Поднет захтев за заштиту права
Одговори 1
1.2.14-2015
ЈН мале вредности
Услуге осигурања имовине и запослених у ЈПТ
Позив Кoнкурсна док.
27.03.15.
Решење – захтев за заштиту праваПоднет захтев за заштиту права
2210 Н/2015
Наруџбеница
Услуге ГПС -праћење возила
Преузми
23.03.15.
Обустава поступка
2225 Н/2015
Наруџбеница
Текуће одржавање пословног простора
Преузми
20.03.15.
Обав. о зак.уговора
2111-2Н/2015
Наруџбеница
Набавка за бифе ЈПТ – поновљена
Преузми
20.03.15.
Обав. о зак.уговора
215 Н/2014
Наруџбеница
Мерна опрема за потребе извођења машинског надзора
Преузми
10.03.15.
Обав. о зак.уговора
216 Н/2014
Наруџбеница
Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила
Преузми
12.03.15.
Обустава поступка
217 Н/2014
Наруџбеница
Набавка ауто гума, акумулатора и слично
Преузми
06.03.15.
Обав. о зак.уговора
226 Н/2015
Наруџбеница
Сервис редовни и ванредни за возила ван гарантног рока
Преузми
05.03.15.
Обав. о зак.уговора
126-ЈНОПОС-2015
Отворени поступак- Оквирни споразум
УСЛУГЕ СНИМАЊА И ИЗРАДЕ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА
Позив Кoнкурсна док.
01.04.15.
Обав. о зак.уговора 2Обав. о зак.уговора
Одговори 3
Промена рока
Одговори 2
Одговори 1
2219 Н/2015
Наруџбеница
Услуге сервиса штампача
Преузми
04.03.15.
Обав. о зак.уговора
229 Н/2015
Наруџбеница
Услуге прања возила
Преузми
03.03.15.
Обав. о зак.уговора
2111 Н /2015
Наруџбеница
Набавка за бифе ЈПТ
Преузми
24.02.15.
Обустава поступка
2218 Н /2015
Наруџбеница
Услуге интернета и повезивања удаљених локација
Преузми
23.02.15.
Обав. о зак.уговора
ПО Број 1/2015
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Набавка предизолованих цеви
Претходна објава
  
ПО Број 2/2015
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС Пожаревца
Претходна објава
  
ПО Број 3/2015
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Набавка радова на изградњи ТС Пожаревца и ТС Ћириковца
Претходна објава
  
113-ЈНОП -2015
ЈНВВ Отворени поступак
НАБАВКА АКТИВНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ПРИПАДАЈУЋИМ ТРОШКОВИМА
Позив Кoнкурсна док.
16.03.15.
Обав. о измени уговора2
Обав. о измени уговораОбав. о зак.уговора