Набавке 2018

РБ ТИП ЈН
НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОКУМЕНТ
РОК
ОБАВЕШТЕЊА
1343/2018 Отворени поступак

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНАСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140

 Позив за достављање понуда
Конкурсна документација Локација Горанаска
Измењена конкурсна документација
5.2.2019. до 9 сати
Измењен рок:
12.2.2019. до 9 сати
Питање и појашњење заинтересованог лица
Обавештење о измени рока за достављање понуда са изменама
Одлука о додели Уговора
Одлука о обустави поступка
Obavestenje o obustavi postupka
1.1.24/2018 Јана набавка мале вредности

НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
10.01.2019. до 10 сати  
138/2018 Отворени поступак

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊИ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140

 Позив за достављање понуда набавка радова и ТПС Моше Пијаде
Конкурсна документација Набавка радова и ТПС Моше Пијаде
22.1.2019. до 9 сати Одлука о обустави поступка јавне набавке
Обавештење о обустави поступка
1222/2018 Јана набавка мале вредности СЕРВИС АРМАТУРЕ РУЧНЕ И СИГУРНОСНЕ Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
25.12.2018. до 9 сати Појашњење и одговор ,
Појашњење и одговор 2
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом уговору
1.3.24/2018 Отворени поступак МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ МОРАВСКА 56 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
09.01.2019. до 10.00 сати  
1.2.30/2018 ЈНМВ УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ – СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НОВОГОДИШЊИХ И БОЖИЋНИХ ПРАЗНИКА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
10.12.2018

 

до 10 сати

Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2.2.21Н/2018 Наруџбеница ИЗРАДА ПРОЈЕКТА О ПРИВРЕМЕНОЈ РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈА ДОК ТРАЈУ РАДОВИ Конкурсна документација 05.12.2018

 

до 10 сати

Обавештење о закљученом уговора
1.2.26-2/2018 ЈНМВ – поновљени поступак УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
07.12.2018

 

до 10 сати

1. Појашњење
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2.2.9-II N/2018 Наруџбеница Сервис виљушкара редовни и ванредни ЈНМВ 2.2.9-II. Н 2018Конкурсна документација 05.12.2018

 

до 10 сати

2.2.9-II Н 2018 OБавештење о закљученом уговору-Поновљени поступак.
1.3.20/2018 Отворени поступак МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 9/60+11/60- НЕМАЊЕ ТОМИЋА 18 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
20.12.2018. до 10:00 Одлука о додeли уговора
Обавештење о закљученом уговору
 1.2.4/2018 ЈНМВ  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НОВИХ ОБЈЕКАТА ТС  Позив за подношње понуда
Конкурсна документација
19.11.2018. до 10:00  Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2.2.12Н/2018 Наруџбеница

Корективна процена ризика радних места

ЈНМВ 2.2.12. Н 2018 Конкурсна документација. 07.11.2018 до 10:00 сати 2.2.12Н 2018 Обавештење о закљученом уговору. 
1.2.26/2018 ЈНМВ

УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
13.11.2018. до 10:00 сати  Појашњење 1.
Обавештење о продужењу рока за отварање понуда
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
1110/2018  ЈНМВ Н Јавна набавка мале вредности Наруџбеницом

НАБАВКА ТЕХНИЧКИХ ГАСОВА ПО ПАРТИЈАМА, ОРН: 09122000
Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
Партија II – Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈПТ

Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
7.11.2018. до 10 сати Одлука о додели Уговора Набавка техничких гасова Партија 1
Одлука о додели Уговора Набавка техничких гасова Партија 2
Обавештење о закљученом Уговору Партија 2
Обавештење о закљученом Уговору Партија 1
2.2.38Н/2018 Наруџбеница

Услуге техничког прегледа редовног и ванредног-двогодишњи уговор.

2.2.38. Н/ 2018  Конкурсна документација 01.11.2018 до 10 сати ЈНМВ 2.2.38Н 2018 Обавештење о закљученом уговору 
1.1.8-II/2018 ЈНМВ

Набавка рачунарске и сродне опреме, II Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме

Позив 1.1.8-II-2018, 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме,ЈНМВ 1. 1. 8-II-2018 Koнкурсна документација 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме. 15.11.2018.

 

до 10 сати

 ПОЈАШЊЕЊЕ бр 1. JНМВ 1.1.8-II- 2018, 2. ПОЈАШЊЕЊЕ.1.1.8-II 2018 Oбавештење о продужетку рока за достављање понуда,ЈНМВ 1. 1. 8-2018 Измењена Koнкурсна документација 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме.1.1.8-II-2018-Oбавештење-о-продужетку-рока-за-достављање-понуда-1,2. ЈНМВ 1. 1. 8-2018 Измењена Koнкурсна документација 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме.ЈНМВ 1.1.8-II-2018 Одлука о додели уговора, ЈНМВ 1.1.8-II.-2018 Обавештење о закљученом уговору
138/2018 ЈНОП Отворени поступак

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊИ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140

 Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
 22.11.2018.

 

до 9 сати

Одлука о обустави поступка
Obavestenje o obustavi postupka
1.2.3/2018 ЈНМВ РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
30.10.2018. Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
 1.3.16/2018  Отворени поступак  НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЛОКАЦИЈИ ТПС МИЛОША ОБИЛИЋА 36А Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
 14.11.2018.   Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Oдлука о измени уговора о ЈН
1218/2018 Јавна набавка
мале вредности
 

 

ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА Орн: 71353200

Poziv za dostavljanje ponuda Termovizijsko snimanje
Konkursna dokumentacija Termovizijsko snimanje iz vazduha
 
10.10.2018. до 9 сати.
Одлука о додели Уговора Термовизијско снимање трасе вреловода
Обавештење о потписаном Уговору
1214/2018

Јавна набавка
мале вредности

 

 

НАБАВКА УСЛУГА – СТРУЧНА ОБУКА

Poziv za dostavljanje ponuda Strucna obuka
Konkursna dokumentacija Strucna obuka

9.10.2018. до 9 сати.
 Odgovor i pojasnjenje
Одлука о додели Уговора
Обавештење о потписаном Уговору
2.1.7/2018 Наруџбеница НАБАВКА САНИТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ Конкурсна документација 24.09.2018.  Обавештење о закљученом уговору – наруџбеници
1.2.19/2018 ЈНМВ УСЛУГЕ ВПН КАБЛОВСКОГ ПОВЕЗИВАЊА УДАЉЕНИХ ТАЧАКА Позив за подношење
понуда.
Конкурсна документација
 27.09.2018.  1.Појашњење
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

1.1.5/2018 Отворени поступак- оквирни споразум НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА  (МРС)  ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
 11.10.2018.  Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом појединачном уговору бр 1
Обавештење о закљученом појединачном уговору бр.2
Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 3
Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 4
Oбавештење о закључењу појединачног уговора бр. 5,  
Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 6

Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 7
Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 8
Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр 9.
Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр 10.
Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 11
Oбавештење о закључењу појединачног уговора бр. 12
Oбавештење о закључењу појединачног уговора бр. 13

 1.1.6/2018  ЈНМВ  НАБАВКА ГОРИВА И ТНГ Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
 18.09.2018.  Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
1.1.10 -I /2018 ЈНМВ НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ И ОДЕЋЕ ПО ПАРТИЈАМА – I ПАРТИЈА- НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ И ОДЕЋЕ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измењен Позив за подношење понуда
1.Измењена конкурсна документација

 01.10.2018 1.Појашњење
Обавештење опродужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
1.3.20/2018 Преговарачки поступак без објављивања позива за достављање понуда МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 9/60+11/60 – НЕМАЊЕ ТОМИЋА 18 Обавештење о пократању поступка
Конкурсна документација
 17.09.2018.  Одлука о обустави поступка
2.1.8/2018 Наруџбеница Набавка канцеларијског намештаја   30.08.2018. 2.1.8Н 2018 Oбавештење о закљученом уговору.
1.1.23/2018 Отворени поступак НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЗА ТПС ДОМ КУТУРЕ И ТПС ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА у поновљеном поступку
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
18.09.2018. Обавештење о промени рока
Промена рока

Појашњење бр 1

Odluka o dodeli Ugovora Nabavka razmenjivaca
Obavestenje o potpisanom Ugovoru
1.1.25/2018 ЈНМВ НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ МЕРИЛА УТРОШКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
10.09.2018.  Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
1.3.35/2018 Отворени поступак МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧНИХ ТОПЛОВОДА НА ЛОКАЦИЈИ ТПС КУЧЕВАЧКА
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
28.09.2018. Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Oдлука о оизмени уговора
1.3.8p/2018 Преговарачки поступка без објављивања позива за достављање понуда НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊИ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ Poziv za dostavljanje ponuda P postupak
Pregovaracki postupak Konkursna dokumentacija Mose Pijade
4.10.2018. Obaveštenje o pokretanju pregovarackog postupka
Odluka o obustavi pregovarackog postupka Radovi Mosa Pijade

Обавештење о обустави преговарачког поступка
1.3.8/2018 Отворени поступак НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊИ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ Јавни позив
Конкурсна документација
19.09.2018 Odluka o obustavi postupka Radovi i TPS Mose Pijade
Obavestenje o obustavi postupka
1.3.43/2018 Отворени поступак НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ ТС У УЛИЦАМА ГОРАНСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА
Јавни позив
Конкурсна документација
13.09.2018 Odluka o obustavi postupka JN Nabavka radova Goranska i …
Obavestenje o obustavi postupka
2.2.37-II Н/2018 Наруџбеница Сервис аутоелектрике ван гарантног рока, двогодишњи уговор. 2.2.37-II Н-2018 Конкурсна документација 16.08.2018 Обавештење о закљученом уговору.
2.1.16-II Н/2018 Наруџбеница Набавка делова за аутоелектричарске поправке-Поновљени поступак ЈНМВ 2.1.16-II. Н-2018 Koнкурсна документација 16.08.2018  Обавештење о закљученом уговору
1.1.7-II/2018 ЈНМВ Набавка канцеларијског потрошног материјала по партијама, II Партија-Оригинални тонери. ЈНМВ 1.1.7-II-2018-Позив за подношење понуда, ЈНМВ 1 1 7-II 2018 Конкурсна документација 15.08.2018  ЈНМВ 1.1.7-II- 2018,  Појашњење бр 1.ЈНМВ 1 1 7-II 2018 Измењена конкурсна документација,ЈНМВ 1.1.7-II-2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.ЈНМВ 1 1 7-II 2018 2. Измењена конкурсна документација,ЈНМВ 1.1.7-II-2018 2.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.ЈНМВ 1 1 7-II 2018 3. Измењена конкурсна документација,ЈНМВ 1.1.7-II- 2018, 2. Појашњење.JНМВ 1.1.7-II-2018- Одлука о додели уговора
1.1.7-II 2018 Обавештење о закљученом уговору
1.1.13/2018 ЈН ОП-ОС Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система ЈН ОП-ОС 1.1.13-2018 Позив за подношење понуде pdf,JН ОП-ОС 1.1.13-2018 Kонкурсна документација. 03.09.2018  Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 1.
Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 2
Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 3
Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 4
Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 5
Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 6
Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр.7
Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 8
Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 9
Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 10
Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 11
1.3.20-II/2018 Отворени поступак Машински и Грађевински радови на локацији ТПС 9/60+11/60-Немање Томића 18-Поновљени поступак ЈН ОП 1.3.20-II-2018 Позив за подношење понуда, ЈН ОП 1.3.20-II-2018 Koнкурсна документација. 31.08.2018  Одлука о обустави поступка
1.3.38/2018 Отворени Поступак Машински и грађевински радови на дистрибутивној топлификационој мрежи на локацији ТПС”Алексе Дундића” Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
20.08.2018. Појашњење 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
1.1.8-I/2018 ЈНМВ Набавка рачунарске и сродне опреме по партијама,                               1.партија-Набавка рачунарске и сродне опреме Позив ЈНМВ 1.1.8-2018-I Партија-Набавка рачунарске и сродне опреме ,JНМВ 1. 1. 8-2018 -I партија -Конкурсна документација 01.08.2018. ЈНМВ 1.1.8-I-2018 Oдлука о додели уговора.1.1.8-I.-2018-Obavestenje-O-Zakljucenom-Ugovoru
1.3.12/ 2018 Отворени Поступак Машински и грађевински радови на локацији ИТПС на потезу  улица VI личка 59-62г/2, Сокобањска 2-14 и 11-47. Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
06.08.2018. Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора.
Обавештење о закљученом уговору
2.2.8Н/2018 Наруџбеница Одржавањеа и сервис клима уређаја-ван гарантног рока. ЈНМВ 2.2.8 Н/2018 Kонкурсна документација 10.07.2018 ЈНМВ 2.2.8n 2018 Oбавештење о закљученом уговору.
1.2.16/2018 ЈНМВ Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
16.07.2018 1.Појашњење
ЈНМВ 1.2.16-2018
Померање рока

Одлука о додели уговора,ЈНМВ 1.2.16 218 Обавештење о закљученом уговору.
2.1.4Н/2018 Наруџбеница Набавка аутомата и воде за пиће ЈНМВ 2.1.4 Н 2018 Конкурсна документација 11.07.2018 ЈНМВ 2.1.4Н- 2018 Oбавештење о закљученом уговору.
1.3.14/ 2018 Отворени Поступак Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање ЈН ОП 1.3.14-2018 Позив за подношење понуда,ЈН ОП 1.3.14-2018 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 30.07.2018  Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
1.1.11/2018 ЈНМВ Набавка ултразвучних мерила топлотне енергије Позив за подношење понуде,
 Конкурсна документација.
11.07.2018 Појашњење 1.
Појашњење 2.
ЈНМВ 1.1.11-2018 Одлука о додели уговора.
Обавештење о закљученом уговору
2.1.24-II Н/2018 Наруџбеница Софтверски пакет за евиденцију и праћење правних предмета и утужења-Поновљени поступак. 2.1.24-II. Н 2018 Конкурсна документација-Поновљени поступак 05.07.2018 ЈНМВ 2.1.24-II-2018 Обавештење о закљученом уговору.
1.3.20/2018 Отворени Поступак Машински и грађевински радови на локацији ТПС 9/60+11/60 Немање Томића 18. ЈН ОП 0 Позив за подношење понуда,ЈН ОП 1.3.20 Koнкурсна документација 27.07.2018 JNOP 1.3.20-2018 Одлука о обустави поступка, JН ОП 1.3.202018 Обавештење о обустави поступка
2.2.37Н/2018 Наруџбеница Сервис аутоелектрике ван гарантног рока 2.2.37 Н-2018 Конкурсна документација 06.07.2018  JНМВ 2.2.37Н-2018 Обавештење о обустави поступка
2.1.16Н/2018 Наруџбеница Набавка делова за аутоелектричарске поправке ЈНМВ 2.1.16. Н 2018 Koнкурсна документација 06.07.2018 2.1.16 Н-2018 Oбавештење о обустави поступка
1.2.29/2018 ЈНМВ Сервис редовни и ванредни за возила ван гарантно рока 1.2.29-2018 Позив,JНМВ 1.2.29-2018 Конкурсна документација 04.07.2018 ЈНМВ 1.2.29-2018 Одлука о додели уговора. ЈНМВ 1.2.29. 2018 Oбавештење о закљученом уговору.
1.1.22/2018 ЈНМВ Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила Позив-JНМВ-1.1.22-2018,ЈНМВ 1.1.22-2018 Конкурсна документација 04.07.2018 ЈНМВ 1.1.22-2018 Одлука о додели уговора, JНМВ 1.1.22 Oбавештење о закљученом уговору.
2.2.34Н/2018 Наруџбеница Сервис опреме и каблова телекомуникације JНМВ 2.2.34-Н 2018 Конкурсна документација 02.07.2018 ЈНМВ 2.2.34Н- 2018 Oбавештење о закљученом уговору.
2.2.43Н/2018 Наруџбеница Сервис аутоматике и опреме ЈНМВ 2.2.43.Н-2018 Сервис аутоматике и опреме-Конкурсна документација.  29.06.2018  2.2.43Н 2018 Обавештење о закљученом уговору.
1.1.23/2018 Отворени поступак НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЗА ТПС ДОМ КУТУРЕ И ТПС ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
25.07.2018 Одлука о обустави
Појашњење1
1.2.21/2018 ЈНМВ Сервис и баждарење калориметара ЈНМВ 1.2.21-2018 Позив за подношење понуда,ЈНМВ 1.2.21 2018 Kонкурсна документација 29.06.2018 Одлука о додели уговора
ЈНМВ 1.2.21 2018 Обавештење о закљученом уговору
1.1.16/2018 ЈНМВ Набавка опреме за мерење и управљање у ТПС ЈНМВ 1 1 16 -2018 Позив за подношење понуда, JНМВ 1 1 16 2018 Конкурсна документација,ЈНМВ 1.1.16-2018 Измењена конкурсна документација,ЈНМВ 1.1.16-2018 Oбавештење о проодужењу рока за подношење понуда. 02.07.2018 Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
1.2.23/2018 Наруџбеница Сервис моторне арматуре ЈНМВ 1.2.23. Н 2018 Конкурсна документација 27.06.2018 ЈНМВ 1.2.23Н 2018 Oбавештење о закљученом уговору.
1.3.3/2018 Отворени поступак МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
24.07.2018 Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
2.1.24Н/2018 Наруџбеница Софтверски пакет за евиденцију и праћење правних предмета и утужења-трогодишњи уговор. ЈНМВ 2.1.24. Н 2018 Конкурсна документација 22.06.2018  2.1.24Н-2018 Oбавештеље о обустави поступка
1.3.17/2018 Отворени поступак МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЛОКАЦИЈИ ШУМАДИЈСКА (угао са Зеленгорском улицом) И БЕОГРАДСКА ПРЕМА ЂУРЂЕВОЈ Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
09.07.2018 Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.1.1Н/2018 Наруџбеница Набавка клима уређаја Обавештење о закљученом уговору.
Конкурсна документација
13.06.2018  
2.2.46Н/2018 Наруџбеница Услуге одржавања лиценци антивирусног и др. софтвера
Конкурсна документација 12.06.2018 2.2.46N 2018 Обавештење о закљученом уговору
1.2.8/2018 ЈНМВ Услуге физичко техничког обезбеђења ЈПТ Позив за достављање документације1.2.8-2018 Физичко техничко обезбеђење објеката ЈПТ1.2.8-2018 ЈНМВ- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Појашњење 1
13.06.2018  ЈНМВ 1.2.8-2018 Oдлука о додели уговора,  ЈНМВ 1.2.8. 2018 Oбавештење о закљученом уговору.
1.3.11/2018 Отворени поступак МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 3/76 – ТПС ЦАНЕ БАБОВИЋ1  НА ЧАЧАЛИЦИ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
1. ИЗМЕЊЕНА KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
03.07.2018. Одлука о додели
ЈНОП 1.3.11 2018 Обавештење о закљученом уговору
1.2.20/2018 ЈНМВ УСЛУГЕ ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРА Oбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
11.06.2018  
2.2.26Н/2018 Наруџбеница Периодични преглед и сервис опреме ПП заштите по партијама, Партија 1.-Услуге техничког обезбеђења 2.2.26. Н 2018 Конкурсна документација 06.06.2018 2.2.26-Н 2018 Oбавештеље о закљученом уговору.
1.3.34/2018 Отворени поступак МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА ТПС КУЧЕВАЧКА Позив за подношење понуда
конкурсна документација
 20.06.2018.  JН ОП 1.3.34-2018, Одлука о додели уговора.
Обавештење о закљученом уговору
 Oдлука о измени уговора
2.2.18/2018 Наруџбеница Испитивање и сервис инсталација и опреме стабилних система дојаве пожарa 2.2.18. Н 2018  Конкурсна дкуемнтација 28.05.2018.  2.2.18n 2018 Oбавештење о закљученом уговору
1.3.2/2018 Отворени поступак НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ ТС, ОРН: 45231100 Партија-I Набавка маш. и грађ. радова на замени примарне мреже Београдска ЈАВНИ ПОЗИВ
Конкурсна документација
19.06.2018. Oбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Појашњење1
2.1.2-II-Н/2018 Наруџбеница Набавка ситног потрошног материјала (Поновљени поступак) 2.1.2.-II -Н- 2018 Конкурсна документација (Поновљени поступак) 15.05.2018 2.1.2-II Н- 2018 Oбавештење о закљученом уговру.
1.2.7/2018 ЈНМВ Услуге осигурања имовине и запослених 1.2.7-2018-Позив за подношење понуда, 1.2.7-2018 Конкурсна документација  15.05.2018. Oбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора.
1.1.7/2108 ЈНМВ Набавка канцеларијског потрошног материјала-по партијама, 1.Партија-Канцеларијски материјал. POZIV 1.1.7-I-2018-Kancelarijski materijal, ЈНМВ 1 1 7-I 2018 Конкурсна документација 11.05.2018 1.1.7-I/2018 Одлука о додели уговора

 

1.1.7-I-2018 Обавештење о закљученом уговору

2.1.2Н/2018 Наруџбеница Набавка ситног потрошног материјала 2.1.2. Н 2018 Конкурсна документација 08.05.2018  2.1.2Н-2018 Oбавештеље о обустави поступка
1.2.15/2018 ЈНМВ ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС И ОНОСА У КАТАСТАР Позив за достављање понуда ЈНМВ 1.2.15 2018
ЈНМВ 1.2.15 2018 ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ – КОНКУРСНА ДОК.
14.05.2018. Обавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 1.2.15 2018 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ
 

1. ПОЈАШЊЕЊЕ ЈНМВ 1.2.15 2018
1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА JNMV 1.2.15 2018
ЈНМВ 1.2.15 https://www.toplifikacija.rs/wp-content/uploads/2018/05/1.-ИЗМЕЊЕНА-КОНКУРСНА-JNMV-1.2.15-2018.pdf2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
1.1.12/2018 Отворени поступак НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
26.04.2018 Обавештеље о зак. уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење1
1.3.7/2018 Отворени поступак НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА МОНТАЖИ ЦЕВОВОДА ПО ПАРТИЈАМА – Партија I – Монтажа цевовода на локацији VI Личка ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
29.05.2018 Oбавештење о закљученом уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ
2.2.9Н/2018 Наруџбеница СЕРВИС ВИЉУШКАРА РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ 2.2.9. N 2018 JNMV KONKURSNA DOKUM 08.05.2018.  ЈНМВ 2.2.9Н-2018 Обавештење о обустави поступка
2.1.21/2018 Наруџбеница НАБАВКА БАКАРНИХ ЦЕВИ И ФИТИНГА ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
08.05.2018  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ
1.3.2/2018 Отворени поступак НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ БЕОГРАДСКА I ФАЗА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
24.05.2018 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ
1.3.32/2018 Отворени поступак МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
08.05.2018  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ
1.1.1/2018 Отворени поступак НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
17.05.2018 Oбавештење о закљученом уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ
1.2.28/2018 ЈНМВ Услуге ревизије ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
25.04.2018 Oбавештење о закљученом уговору
Појашњење3

ПРОМЕНА РОКА

Појашњење2

Појашњење1
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЈНМВ 1.2.28 2018
2.2.23Н/2018 Наруџбеница Услуге ГПС праћење возила КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 20.04.2018 Појашњење1
JNMV 2.2.23n 2018 OBAVESTENJE O ZAKLJ. UGOVORU.
1.3.4/2018 ЈНМВ Електрорадови на одржавању ТПС ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
23.04.2018  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЈНМВ 1.3.4 2018
обавештење о закљученом уговору
2.2.30Н/2018 ЈНМВ Услуге ангажовања лица за обављање послова Б.З.Р КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 23.03.2018 Обавештеље о зак. уговора
2.2.14/2018 ЈНМВ Превентивно и периодично испитивање радне околине у просторијама КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 23.03.2018 Обавештеље о зак. уговора
1.2.6-I/2018 ЈНМВ Набавка угоститељких услуга Партија I Пословни ручак ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-Партија 1
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
02.04.2018 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

 

Oбавештење о закљученом уговору

1.3.5/2017. Отворени поступак Машински и грађевински радови на замени топловода због уређења јавних површина ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
16.04.2018 Обавештеље о зак. уговора
Појашњење2
 

Појашњење1
JNOP 1.3.5 2018 ODLUKA O DODELI
ЈНОП 1.3.5 2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
1.3.10/2018 Отворени поступак Машински и грађевински радови на изградњи  ТС  на локацији Мале локације ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
13.04.2018 Појашњење1
ODLUKA O DODELI JNOP 1.3.10 2018
ЈНОП 1.3.10 2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
1.3.1/2018 ЈНМВ ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ- МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
05.04.2018 Обавештеље о зак. уговора
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ
1.3.21/2018 Отворени поступак Машински и грађевински радови на локацији ТПС 1/60+2/60+4/60+10/60 – Милоша Обилића 36А ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
10.04.2018 Oбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ
Појашњење1
1.2.12/2018 ЈНМВ Израда пројекта за грађевинску дозволу станице за подизање притиска ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
21.03.2018 Обавештеље о зак. уговора
Одлука о додели уговора

Обав. о промени рока

Појашњење1
1.1.17/2018 ЈНМВ Набавка телекомуникационог кабла за потребе изградње ТС ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
21.02.2018 Обав. о промени рока
Одлука о додели уговора
1.2.6/2018 ЈНМВ Угоститељске услуге по партијама, II Партија-Прослава славе, Позив и конкурсна документација ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
16.03.2018 Обавештеље о зак. уговора
Појашњење1
1.1.10-2/2018 ЈНМВ Набавка ХТЗ опреме, II Партија, Набавка службене одеће и обуће ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
12.03.2018 Одлука о додели уговора
ЈНМВ 1.1.10-II-2018 Набавка службене одеће и обуће- Обавештење о закљученом уговору
1.1.4/2018 Отворени поступак Набавка предизолованих цеви и цевних елемената за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС) ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
30.03.2018 Одлука о додели уговораJNOP 1.1.4 2018
Obavestenje O Zakljucenom Ugovora
1.1.9-2/2018 ЈНМВ Набавка пословног софтвера Ms Office  и другох софтвера, у поновљеном поступку ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
16.03.2018 Одлука о додели уговора1.1.9-2 2018
Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru
1.2.12/2018 Преговарачки поступак без објављивања позива Израда пројекта за грађевинску дозволу станице  за подизање притиска     Одлука о обустави
1.3.31/2018 Отворени поступак ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
01.03.2018 Обавештеље о зак. уговора
Одлука о додели уговора
1.2.10/2018 Преговарачки поступак без објављивања позива Услуге одржавања рачунарских лиценци и софтвера – пословни систем Apolo Обавештење о покретању поступка   Одлука о додели уговора
2.1.14Н/2018 ЈНМВ Набавку поштанских сандучића ,донела одлуку о покретању КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 05.02.2018 Обавештеље о зак. уговора
1.1.9/2018 ЈНМВ Набавка пословног софтвера MS Office  и других софтвера ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
20.02.2018 Одлука о обустави
2.2.28Н/2018 Наруџбеница Услуге одржавања штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 05.02.2018 Обавештење о зак. уговора
1.2.24/2018 ЈНМВ КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
06.02.2018 Обавештеље о зак. уговора
Одлука о додели уговора
 

Појашњење1
2.1.15Н/2018 Наруџбеница Набавка гума за аутомобиле, акумулаторе и остале опреме КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 29.01.2018 Обавештење о зак. уговора
2.2.39Н/2018 Наруџбеница Вулканизерске услуге за потребе возног парка КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 31.01.2018 Обавештење о зак. уговора
1.1.18/2018 Отворени поступак Набавка електричне енергије ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
19.02.2018 Обавештеље о зак. уговора
Одлука о додели уговора

Појашњење1
2.2.41Н/2018 Наруџбеница Услуге интернета и повезивање удаљених локација Хостинг (Воип) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 01.02.2018 Обавештење о зак. уговору
2.2.40Н/2018 Наруџбеница Услуге прања возила КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 31.01.2018 Обавештење о зак. уговору
2.1.23Н/2018 Наруџбеница Набавка за бифе КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 23.01.2018 Обавештење о зак. уговору