Category: Набавке

Набавке

Н-67-у/2022 Израда стручних анализа електроенергетских и громобранских инсталација, Обавештење о покретање набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-69-у/2022 Израда стручних налаза електромагнетских и громобранских инсталација уредила, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује који ожете преузети овде:Н…ВишеН-67-у/2022 Израда стручних анализа електроенергетских и громобранских инсталација, Обавештење о покретање набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

Набавке

Н-69-У-2022 Услуга мобилног оператера, Обавештење о покретању поступка на које се закон о Ј.Н не односи

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-69-у/2022 Услуге мобилног оператера уредила Обавештење о покретању поступка на који се закон о Ј.Н не примењује који можете преузети овде:Н 69-у-2022 Обавештење о покретању…ВишеН-69-У-2022 Услуга мобилног оператера, Обавештење о покретању поступка на које се закон о Ј.Н не односи

Набавке

Одржавања и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока – Oбавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је потписала уговор за Н У 029/2022 Одржавања и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока,  Можете преузети овдe Н У 029-2022 Обавештење о закљученом уговору.

Набавке

Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду – Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је потписала уговор за Н У 060/2022 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду,  Можете преузети овде Н У  060-2022 Обавештење о закљученом…ВишеУслуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду – Обавештење о закљученом уговору

Набавке

Н 47-У-2022 Услуге техничког прегледа редовног и ванредног, уредила Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 47-у/2022 Услуге техничког прегледа редовног и ванредног, уредила је Обавештење о закљученом уговору, који можете преузети овде:Н 047-2022 Обавештење о закљученом уговору.

Набавке

Н-32-У-2022 Услуге интернета и повезивања удаљених локација, ХОСТИНГ (ВОИП), Обавештење о закљученом уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је за Н-32-у/2022 Услуге интернета и повезивање удаљених локација, Хостинг (Воип), је уредила Обавештење о закљученом уговору, које можете преузети овде:Н 32-2022 Обавештење о закљученом уговору.

Набавке

Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду -1. Појашњење

ЈП Топлификација је добила од заинтересованог лица питање за набавку Н У 60/2022  “Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду”,  на које је дала 1. Појашњење…ВишеУслуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду -1. Појашњење

Набавке

Н-32-у/2022 Услуге интернета и повезивање удаљених локација.Хостинг (ВОИП), Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-32-у/2022 Услуге интернета и повезивања удаљених локација. Хостинг (ВОИП), уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује ,које можете преузети…ВишеН-32-у/2022 Услуге интернета и повезивање удаљених локација.Хостинг (ВОИП), Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује