Н-53-у/2022 Прослава славе ЈПТ, Обавештење о покретању набавке

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-53-у/2022 Прослава славе ЈПТ, Обавештење  о покретању набавке

можете преузети овде:Н 53-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

Н-67-у/2022 Израда стручних анализа електроенергетских и громобранских инсталација, Обавештење о покретање набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-69-у/2022 Израда стручних налаза електромагнетских и громобранских инсталација уредила,

Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује који ожете преузети овде:Н 67-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон ј.н не примењује

Н-69-У-2022 Услуга мобилног оператера, Обавештење о покретању поступка на које се закон о Ј.Н не односи

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-69-у/2022 Услуге мобилног оператера уредила

Обавештење о покретању поступка на који се закон о Ј.Н не примењује који

можете преузети овде:Н 69-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

Одржавања и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока – Oбавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је потписала уговор за Н У 029/2022 Одржавања и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока
Можете преузети овдe Н У 029-2022 Обавештење о закљученом уговору.

Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду – Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је потписала уговор за Н У 060/2022 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду
Можете преузети овде Н У  060-2022 Обавештење о закљученом уговору.

Н 47-У-2022 Услуге техничког прегледа редовног и ванредног, уредила Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 47-у/2022 Услуге техничког прегледа редовног и ванредног, уредила је Обавештење о закљученом уговору,

који можете преузети овде:Н 047-2022 Обавештење о закљученом уговору.

Н-32-У-2022 Услуге интернета и повезивања удаљених локација, ХОСТИНГ (ВОИП), Обавештење о закљученом уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је за Н-32-у/2022 Услуге интернета и повезивање удаљених локација, Хостинг (Воип),

је уредила Обавештење о закљученом уговору, које можете преузети овде:Н 32-2022 Обавештење о закљученом уговору.

Одржавања и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока – Oбавештење о покретању набавке на коју се закон о јавним набавкама не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н У 29/2022 Одржавања и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока,  уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује које можете преузети овде Н У 029/2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

 

Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТПС на локацији “Немање Томића 18” у Пожаревцу – Обавештење о закљученом 4. појединачном уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила 4. појединачни уговор по оквирном споразуму ЈНОП ОС 1.1.5/2020 за набавку арматуре и мерно  -регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТПС на локацији “Немање Томића 18” у Пожаревцу.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом 4. појединачном уговору.

Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду -1. Појашњење

ЈП Топлификација је добила од заинтересованог лица питање за набавку Н У 60/2022  “Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду”,  на које је дала 1. Појашњење .
Можете преузети овде Н У 60 2022 1. Појашњење