ЈНОП 1.3.15/2020 ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 45А- 2. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је као наручилац продужила рок за отварање понуда и сходно томе изврпшила 2. измену конкурсне документације за јавну набавку  радова  ”Изградња дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 45а”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.15/2020.
Можете преузети овде 2. Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда, 2 Измењена конкурсна документација.

ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 209 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је као наручилац продужила рок за отварање понуда и сходно томе извршила 2. измену конкурсне документацијеа за јавну набавку  радова  ”Изградња дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 209″. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.17/2020.
Можете преузети овде 2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 2. Измењена конкурсна документација.

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА- 2. ПОЈАШЊЕЊЕ, ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је добила питање од потенцијалног понуђача за  јавну набавку  добара  ”Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система”. Наручилац је сходно томе дао  Појашњење, извршио 1. Измену конкурсне документације и продужио рок за подношење понуда. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП ОС 1.1.13/2020.
Можете преузети овде Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда,  2. Појашњење, 1. Измењена конкурсна документација.

НАБАВКА БИРОТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ОПРЕМЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку добара наруџбеницом ЈН МВ 2.1.6Н/2020 –“Набавка биротехничке и друге опреме”.
Можете преузети овде  Обавештење о закљученом уговору.

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 6/76 ЦАНЕ БАБОВИЋ 39 – 2. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 3. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 ЈП „Топлификација“ Пожаревац је као наручилац продужила рок за отварање понуда и сходно томе изврпшила 3. измену конкурсне документацијеа за јавну набавку  радова  ”Изградња објекта топлопредајне станице 6/76 Цане Бабовић 39″. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.20/2020.
Можете преузети овде 2. Oбевштење о продужењу рока за подношење понуда, 3. Измењена конкурсна документација.

УСЛУГЕ ПРОЦЕНИТЕЉА ИМОВИНЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку  услуга  ЈНМВ 1.2.24/2020 “Услуге проценитеља имовине”.. 
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ЈПТ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 ЈП „Топлификација“ Пожаревац је као наручилац продужила рок за отварање понуда и сходно томе изврпшила  2. измену конкурсне документације за јавну набавку  радова  ” Грађевински радови на текућем одржавању објеката ЈПТ”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.7/2020.
Можете преузети овде Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 2.Измењена конкурсна документација.

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 6/76 ЦАНЕ БАБОВИЋ 39 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 ЈП „Топлификација“ Пожаревац је као наручилац продужила рок за отварање понуда и сходно томе изврпшила 2. измену конкурсне документацијеа за јавну набавку  радова  ”Изградња објекта топлопредајне станице 6/76 Цане Бабовића 39″. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.20/2020.
Можете преузети овде Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда,  2. Измењена конкурсна документација.

ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 209- ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП  „Топлификација“ Пожаревац је као наручилац продужила рок за отварање понуда и сходно томе изврпшила 1. измену конкурсне документацијеа за јавну набавку  радова  ”Изградња дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 209″. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.17/2020.
Можете преузети овде Обавешђтење о продужењу рока за подношење понуда и  1. Измењена конкурсна документација.

ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 45А – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 1.ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је као наручилац продужила рок за отварање понуда и сходно томе изврпшила 1. измену конкурсне документацијеа за јавну набавку  радова  ”Изградња дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 45а. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.15/2020.
Можете преузети овде Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда, 1. Измењена конкурсна документација