РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за јавну набавку ЈНОП 1.3.7/2019 Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање. Набавка је спроведена у отвореном поступку јавне набавке.
Можете преузети овде  Одлука о додели уговора

УСЛУГЕ ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.18/2019 Услуге очитавања калориметара.
Можете преузети овде Oбавештење  о закљученом  уговору

ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ бр.10

JП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 10  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2018  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
Можете преузети овдe Oбавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС „ИЛИЈЕ ГОЈКОВИЋА“ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  – Изградња топлификационе мреже на лоакцији ИТПС „Илије Гојковића”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.23/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понудаКонкурсна документација

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА ТПС КУЧЕВАЧКА – ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о измени уговора за јавну набавку у отвореном поступку  ЈНОП 1.3.34/2018 “Машински и грађевински радови на изградњи прикључног   топловода ТПС Кучевачка”
Можете преузети овде Oдлука о измени уговора

ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ бр 9

JП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 9  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2018  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 9

УСЛУГА ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.18/2019 – Услуге очитавања калориметара. 
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 8  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2018  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
Можете преузети овде Обавештење о закљученом појединачном уговору.

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВКП, ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП Топлификација Пожаревац је потписала угово за ЈН ОП 1.3.16/2019-2 Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС. Набавка је спороведена кроз отворени поступак.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧАКА НА ТС ЗА “МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2019”, БАЛОН ХАЛУ И ТРИ ТПС – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКАА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка  јавне набавке радова  –”Изградња прикључака на ТС за “Мале локације 2019″, Балон халу и 3 ТПС”. Набавка је спроведена у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.6/2019.
Можете преузети овде Oдлука о обустави поступка