МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ДЕЛА КРАКА ОД МАЛЕ ПУМПЕ ДО ЛОЛЕ РИБАРА (СИНЂЕЛИЋЕВА УЛИЦА)- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за  јавну набавку радова  –” : Машински и грађевински радови на замени дела крака од мале пумпе до Лоле Рибара (Синђелићева улица)“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.5/2019.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

 

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ МОРАВСКА 56 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци радова – Машински и грађевински радови на  локацији Моравска 56.  Уговор је потписан на основу спроведеној отвореног поступка ЈН ОП 1.3.24/2018.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Електроенергетског материјала и опреме. Набавка је  спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.24/2018.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –” Набавка електричне енергије”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.1.18/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда,  Конкурсна документација

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ДЕЛА КРАКА ОД МАЛЕ ПУМПЕ ДО ЛОЛЕ РИБАРА (СИНЂЕЛИЋЕВА УЛИЦА)- 3. ПОЈАШЊЕЊЕ И 3. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 3   на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП 1.3.5/2019 – Машински и грађевински радови на замени дела крака од мале пумпе до Лоле Рибара (Синђелићева улица).
Такође је на основу уоченог пропуста извршила  3. измену конкурсне документације.
Можете преузети овде POJAŠNJENJE 33. IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 1 3 5 2019

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ДЕЛА КРАКА ОД МАЛЕ ПУМПЕ ДО ЛОЛЕ РИБАРА (СИНЂЕЛИЋЕВА УЛИЦА) – 2. ПОЈАШЊЕЊЕ И 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 2   на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП 1.3.5/2019 – Машински и грађевински радови на замени дела крака од мале пумпе до Лоле Рибара (Синђелићева улица).
Такође је на основу уоченог пропуста извршила  2. измену конкурсне документације.
Можете преузети овде POJAŠNJENJE 2 2. IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 1 3 5 2019

 

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ДЕЛА КРАКА ОД МАЛЕ ПУМПЕ ДО ЛОЛЕ РИБАРА (СИНЂЕЛИЋЕВА УЛИЦА) – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1  на основу уочене  ненамерне техничке грешке у објављенојконкурсној документацији. Иста је исправљена и као таква објављена у 1. Измењеној конурсној документацији. Набавка се спроводи кроз отворени поступак јавне набавке ЈНОП 1.3.5/2019   Машински и грађевински радови на замени дела крака од мале пумпе до Лоле Рибара (Синђелићева улица).
Можете преузети овде Појашњење 1 , 1. Измењена конкурсна документација

ЈН ОП 1.3.24/2018 Машински и грађевински радови на локацији Моравска 56, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.3.24/2018 Машински и грађевински радови на локацији Моравска 56 донела Одлуку о додели уговора коју,

можете преузети овде: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА,  Моравска 56

НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка електроенергетског материјала и опреме.  Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.24/2018.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

ЈНМВ 2.2.6Н/2018 Редован преглед ПП апарата, испитивање хидрантних црева и ванредно пуњење апарата, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.6Н/2018 Редован преглед ПП апарата, испитивање хидрантних црева и ванредно пуњење апарат израдила конкурсну документацију коју, 
Можете преузети овде:  Конкурсна документација