УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.26/2018 – “Услуга мобилне телефоније”.
Можете преузети овде ODLUK AO DODELI JNMV 1.2.26 2018

НАБАВКА ГОРИВА И ТНГ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Набавка горива и ТНГ. Уговор је потписан на основу спроведене јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.6/2018.
Можете преузети овде 1.1.6- 2018 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НОВИХ ОБЈЕКАТА ТС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.4/2018   –”Технички преглед нових објеката ТС”.
Можете преузети овде JNMV 1.2.4 2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV 1.2.4 2018 Poziv Za Podnosenje Ponude

 

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ, ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  мале вредности ЈНМВ  1.2.26/2018 – Услуге мобилне телефоније, на основу кога је извршена 1. измена конкурсне документације и у складу са законом о јавним набавкама извршила продужење рока за подношење понуда.
Можете преузети овде  POJASNJENJE 1. JNMV 1.2.26 2018 ЈНМВ 1.2.26 2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 1. IZMENJENA KONKURSNA 1 2 26 2018

РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку услуга – Радиографска контрола заварених спојева на ТС.
Набавка је спорведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.3/2018.
Можете преузети овде JNMV 1.2.3 2018 ODLUKA O DODELI

 

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧНИХ ТОПЛОВОДА НА ЛОКАЦИЈИ ТПС КУЧЕВАЧКА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова –  Машински и грађевински радови на изградњи дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС Кучевачка. Набавка је спроведена кроз преговарачки поступак  јавне набавке са објављивањем позива за подношење понуда ЈНПП 1.3.35/2018.
Можете преузети овде JNPP 1.3.35 2018 ODLUKA O DODELI

 

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о закључењу оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2018 –“Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС. 
Набавка је спровене кроз отворени поступак јавне набавке број ЈН ОП ОС 1.1.5/2018  у циљу закључеља оквирног споразума са једним понуђачем.
Можете преузети овде JNOP OS 1.1.5 2018 ODLUKA O DODELI

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –” Услуге мобилне телефоније”.  Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.26/2018.
Можете преузети овде POZIV 1.2.26-2018 MOBILNA TELEFONIJAKONAČNA KONKURSNA 1 2 26 2018

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА З АКОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ БР. 2

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор бр. 2 по  ЈН 1.1.13-1/2018 који је закључен на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2018  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
Можете преузети овде JN-1.1.13-2-Obavestenje-OZakljucenomUgovoru.pdf .

РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –” Радиографска контрола заварених спојева на ТС”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.3/2018.
Можете преузети овде JNMV- 1.2.3 2018 Poziv Za Podnosenje PonudeJNMV 1.2.3 2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA