Услуге сервиса и замене стабилних система дојаве пожара – Обавештење о закљученом уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку  Н 043/2022 Услуге сервиса и замене стабилних система дојаве пожара и о томе сачинила Обавештење.
Можете преузети овде  Н 043-2022 Обавештење о закљученом уговору.

НАБАВКА ЕЛЕКТРОМОТОРНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ АРМАТУРЕ -Обавештење о закљученом уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку на коју се Закон о јавним набавкама не примењује Н Д 022/2022 Набавка електромоторне регулационе арматуре.
Можете преузети овде  Н У 022-2022 Обавештење о закљученом уговору.

НАБАВКА ИЗОЛАЦИОНЕ МИНЕРАЛНЕ ВУНЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је покренула набавку добара на коју се Закон о јавним набавкама не примењује – Н Д 079/2022 Набавка изолационе минералне вуне. Можете преузети овде Н Д  079-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

НАБАВКА ЕЛЕКТРОМОТОРНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ АРМАТУРЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН О ЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н Д 022/2022 Набавка електромоторне регулационе арматуре уредила
Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује који можете преузети  овде Н Д 022-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује.

УСЛУГА ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА ЈПТ – Обавештење о закљученом уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за набавку Н У 077/2022  Услуга физичког обезбеђења објеката ЈПТ.
Можете преузети овде N U 077-2022 Обавештење о закљученом уговору.

Одржавања и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока – Oбавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је потписала уговор за Н У 029/2022 Одржавања и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока
Можете преузети овдe Н У 029-2022 Обавештење о закљученом уговору.

Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду – Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је потписала уговор за Н У 060/2022 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду
Можете преузети овде Н У  060-2022 Обавештење о закљученом уговору.

Одржавања и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока – Oбавештење о покретању набавке на коју се закон о јавним набавкама не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н У 29/2022 Одржавања и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока,  уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује које можете преузети овде Н У 029/2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

 

Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТПС на локацији “Немање Томића 18” у Пожаревцу – Обавештење о закљученом 4. појединачном уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила 4. појединачни уговор по оквирном споразуму ЈНОП ОС 1.1.5/2020 за набавку арматуре и мерно  -регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТПС на локацији “Немање Томића 18” у Пожаревцу.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом 4. појединачном уговору.

Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду -1. Појашњење

ЈП Топлификација је добила од заинтересованог лица питање за набавку Н У 60/2022  “Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду”,  на које је дала 1. Појашњење .
Можете преузети овде Н У 60 2022 1. Појашњење