НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела поновљену одлуку о закључењу Уговора за ЈНМВ  1.1.15/2020  Набавка поклопаца за ревизионе коморе.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 209- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела поновљену одлуку о закључењу Уговора за ЈНПП  1.3.17/2020  Изградња дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 209.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЋИРИКОВАЦ – ДЕСНА СТРАНА ОД ПУТА ПОЖАРЕВАЦ – КОСТОЛАЦ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је добила Захтев за заштиту права од учесника у јавној набавци ЈНОП 1.3.4/2020  “Изградња топлификационе мреже у насељу Ћириковац – десна страна од пута Пожаревац- Костолац”.  На основу истог, ЈП “Топлификација” као наручилац задржава све даље активности у поступку јавне набавке.
Можете преузети овде Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права.

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА И УНОСА У КАТАСТАР – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о закључењу Уговора за ЈНМВ  1.2.10/2020  Геодетске услуге за потребе изградње топлификационог система и уноса у катастар.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА И УНОСА У КАТАСТАР – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈП Топлификација Пожаревац је дала 1. Појашњење на основу питања постављеног од стране заинтересованог лица у вези  јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.10/2020 Геодетске услуге за потребе изградње топлификационог система и уноса у катастар.
Можете преузети овде Појашњење 1

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација Пожаревац је покренула отворени поступак  јавне набавке ЈНОП 1.3.1/2020 Хитне интервенције – машински и грађевински радови.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација.

ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЋИРИКОВАЦ – ДЕСНА СТРАНА ОД ПУТА ПОЖАРЕВАЦ-КОСТОЛАЦ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о закључењу Уговора за ЈНОП  1.3.4/2020  Изградња топлификационе мреже у насељу Ћириковац – десна страна од пута Пожаревац-Костолац.
Можете преузети овде Oдлука о  додели уговора

ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНИХ ТОПЛОВОДА НА ТОПЛИФИКАЦИОНИ СИСТЕМ – МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2020 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку радова  “Изградња прикључних топловода на топлификациони систем – Мале локације 2020“. Набавка је спроведена као отворени поступак јавне набавка ЈНОП 1.3.22/2020.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА И УНОСА У КАТАСТАР – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација Пожаревац је покренула јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.10/2020 Геодетске услуге за потребе изградње топлификационог система и уноса у катастар.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Конкурсна документација

РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку услуга “Радиографска контрола зааврених спојева на ТС”. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.3/2020.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору