Периодични преглед и сервис опреме ПП заштите, I-Партија- Услуге техничког обезбеђења – Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је потписала уговор за ЈНМВ 2.2.20Н-I/2019 Периодични преглед и сервис опреме ПП заштите, I-Партија- Услуге техничког обезбеђења
Можете преузети овде Oбавештеље о закљученом уговору.

Услуге физичко техничког обезбеђења објеката ЈПТ – Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вердности ЈНМВ 1.2.8/2019 – Услуге физичко техничког обезбеђења ЈПТ.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР.7

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 7  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2018  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом појединачном  уговору бр 7

ИЗРАДА ПРИКЉУЧНИХ ТОПЛОВОДА И ОПРЕМАЊЕ ТПС У ЦИЉУ ПРОШИРЕЊА ТОПЛОТНИХ КАПАЦИТЕТА НА ВЕЋ ИЗГРАЂЕНИМ ДИСТРИБУТИВНИМ ЗОНАМА: ТПС “СУВОБОРСКА 12”. ТПС “УЖИЧКА 31-33” И ТПС “МОШЕ ПИЈАДЕ” – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ, 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ОТВАРАЊ ЕПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је на осносу сугестије заинтересованог лица извршила измену конкурсне документације и   померање рока за достављање понуда за набавку радова –” Израда прикључних топловода и опремање ТПС у циљу проширења топлотних капацитета на већ изграђеним дистрибутивним зонама: ТПС „Сувоборска 12“; ТПС „Ужичка 31-33“ и ТПС „Моше Пијаде“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.31/2019.
Можете преузети овде  1. Појашњење1. Измењена конкурсна документација Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС ПЕЋКЕ- II, ИТПС ПЕЋКА-III, ИТПС ПЕЋКА-IV-1 и ИТПС ПЕЋКА–IV-2 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала уговор за јавне набавке радова  –” Изградња топлификационе мреже на локацији ИТПС ПЕЋКЕ- II, ИТПС ПЕЋКА-III, ИТПС ПЕЋКА-IV-1 и  ИТПС ПЕЋКА–IV-2“. Набавка је спроведена у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.32/2019.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о покретању јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.15/2019 – Набавка поклопаца за ревизионе коморе.
Может епреузети овде Позив за подношење понуда,  Конкурсна документација

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА, 2. ПАРТИЈА ОРИГИНАЛНИ ТОНЕРИ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.7-/2019 Набавка канцеларијског материјала, 2. Партија – Оригинални тонери.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

ИЗГРАДЊА ТПС “МОРАВСКА 22” – 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је на основи уочене техничке грешке извршила 1. измену конкурсне документације и продужила рок за подношење понуда.
Можете преузети овде   1.Измењена конкурсна документација

ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС ПЕЋКЕ- II, ИТПС ПЕЋКА-III, ИТПС ПЕЋКА-IV-1 и ИТПС ПЕЋКА–IV-2 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – Изградња топлификационе мреже на локацији ИТПС ПЕЋКЕ- II, ИТПС ПЕЋКА-III, ИТПС ПЕЋКА-IV-1 и  ИТПС ПЕЋКА–IV-2. Набавка је спроведена у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.32/2019.
Можете  преузети овде Одлука о додели уговора

ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧАКА НА ТС ЗА “МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2019”, БАЛОН ХАЛУ И ТРИ ТПС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –”Изградња прикључака на ТС за “Мале локације 2019″, Балон халу и 3 ТПС”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.6/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда Kонкурсна документација