Author: Natasa Likar

Набавке

Услуге сервиса и замене стабилних система дојаве пожара – Обавештење о закљученом уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку  Н 043/2022 Услуге сервиса и замене стабилних система дојаве пожара и о томе сачинила Обавештење. Можете преузети овде  Н 043-2022 Обавештење о…ВишеУслуге сервиса и замене стабилних система дојаве пожара – Обавештење о закљученом уговору

Набавке

НАБАВКА ЕЛЕКТРОМОТОРНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ АРМАТУРЕ -Обавештење о закљученом уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку на коју се Закон о јавним набавкама не примењује Н Д 022/2022 Набавка електромоторне регулационе арматуре. Можете преузети овде  Н У 022-2022…ВишеНАБАВКА ЕЛЕКТРОМОТОРНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ АРМАТУРЕ -Обавештење о закљученом уговору

Набавке

НАБАВКА ИЗОЛАЦИОНЕ МИНЕРАЛНЕ ВУНЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је покренула набавку добара на коју се Закон о јавним набавкама не примењује – Н Д 079/2022 Набавка изолационе минералне вуне. Можете преузети овде Н Д  079-2022…ВишеНАБАВКА ИЗОЛАЦИОНЕ МИНЕРАЛНЕ ВУНЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Набавке

НАБАВКА ЕЛЕКТРОМОТОРНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ АРМАТУРЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН О ЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н Д 022/2022 Набавка електромоторне регулационе арматуре уредила Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује који можете преузети  овде Н Д 022-2022 Обавештење…ВишеНАБАВКА ЕЛЕКТРОМОТОРНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ АРМАТУРЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН О ЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Набавке

Одржавања и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока – Oбавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је потписала уговор за Н У 029/2022 Одржавања и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока,  Можете преузети овдe Н У 029-2022 Обавештење о закљученом уговору.

Набавке

Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду – Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је потписала уговор за Н У 060/2022 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду,  Можете преузети овде Н У  060-2022 Обавештење о закљученом…ВишеУслуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду – Обавештење о закљученом уговору

Набавке

Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду -1. Појашњење

ЈП Топлификација је добила од заинтересованог лица питање за набавку Н У 60/2022  “Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду”,  на које је дала 1. Појашњење…ВишеУслуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду -1. Појашњење