МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧНИХ ТОПЛОВОДА НА ЛОКАЦИЈИ ТПС КУЧЕВАЧКА – ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о измени уговора за набавку радова на изградњи дистрибутивне мреже и прикључака Топловода на локацији ТПС Кучевачка – ЈНОП 1.3.35/2018.
Можете преузети овде Oдлука о измени уговора.

ЈНМВ 1.3.3/2019-2 ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТПС, по партијама, 2.ПАРТИЈА ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОПРЕМЕ АУТОМАТИКЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за набавку радова ЈНМВ 1.3.3/2019-2 -Електрорадови  на изградњи ТПС,  Партија 2- Електро радови на реконструкцији опреме аутоматике ТПС
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.

 

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНИХ СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ, ИЗВОДЉИВОСТИ И ИСТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ И ИЗВОДЉИВОСТИ ЗА ДАЉИНСКИ СИТЕМ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – НАРУЏБЕНИЦИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора,  за набавку услуге  –„Услуга израде претходних студија оправданости и изводљивости и студија оправданости и изводљивости за даљински систем града Пожаревца“.
Набавка се спроводи као набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује. – ЈНМВ 2.2.43Н/2019.
Можете преузети овде    Oбавештење о закљученом уговору- наруџбеници.

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНИХ СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ, ИЗВОДЉИВОСТИ И ИСТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ И ИЗВОДЉИВОСТИ ЗА ДАЉИНСКИ СИТЕМ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности -НАРУЏБЕНИЦОМ,  за набавку услуге  –„Услуга израде претходних студија оправданости и изводљивости и студија оправданости и изводљивости за даљински систем града Пожаревца.
Набавка се спроводи као набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује. – ЈНМВ 2.2.43Н/2019.
Можете преузети овде Позив и  Конкурсна документација

НАБАВКА ГОРИВА И ТНГ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за набавку добара ЈНМВ 1.1.6/2019 -Набавка горива и ТНГ. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности.
Можете преузети овде  Oбавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, 1. ПАРТИЈА- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за набавку добара ЈНОП 1.1.1/2019 -Набавка челичних цеви,  цевних елемената и материјала-Партија 1. Набавка је спроводена  кроз отворени поступак јавне набавке.
Можете преузети овде Oбавештење о закученом уговору

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала оквирни споразум  за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2019  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система”.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1.1.22/2019-2 НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

JП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.22/2019-2 – Набавка електроенергетског материјала, делова и опреме.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору

ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТПС, по партијама, 1.ПАРТИЈА ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ И АДАПТАЦИЈИ ТПС-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.3.3/2019 Електрорадови  на изградњи ТПС, Партија 1- Електро радови на изградњи и адаптацији ТПС.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТПС, по партијама, 1.ПАРТИЈА ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ И АДАПТАЦИЈИ ТПС-РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела Решење о исправци одлуке о додели уговора за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.3.3./2019-2 – Електрорадови  на изградњи ТПС, ОРН 45311200 – Електро-монтажни радови, ЈН МВ 1.3.3/2019-2, Партија 1- Електро радови на изградњи и адаптацији ТПС.
Можете преузети овде  Решење о исправци одлуке о додели уговора