УСЛУГА ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаравац је потписала уговор за вршење услуга очитавања калориметара. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.14/2020.
Можете преузети овде  Oбавештење о закљученом уговору.

УСЛУГА ШТАМПАЊА РАЧУНА И ОБРАЗАЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала оквирни споразум ЈН МВ ОС 1.2.23/2020 Услуга штампања рачуна и образаца са једним пружаоцем услуга.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом оквирном споразуму.

НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –”Набавка поклопаца за ревизионе коморе”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.15/2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала 1. Појашњење на основу постављања питања од стране заинтересованог лица, за јавну набавку ЈНО ОС 1.1.5/2020 “Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње   ТС”,  
Можете преузети овде Појашњење 1.

 

УСЛУГЕ ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРА – ОДЛУКАО ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку  услуге “Услуга очитавања калориметара. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.14/2020.
Можете преузети овде Oдлука о додеи уговора.

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВКП, ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној мрежи и ТПС“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.13/ 2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација.

РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку радова “Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање“. Набавка је спроведена као јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 1.3.6/2020.
Можете преузети овде Oбавештење о закученом уговору

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – 1. ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОР ЗА МОНТАЖУ СПОЈНИЦА НА ТЕРЕНУ ТПС “МОШЕ ПИЈАДЕ 8” У ПОЖАРЕВЦУ

ЈПТ “Топлификација” Пожаревац је по потписаном оквирном споразуму  ЈН ОП ОС 1.1.13/2020 – “Набавка предизолованих цеви  за потребе изградње ТС, закључила 1. појединачни уговор -Монтажа спојница на терену ТПС “Моша Пијаде 8” у Пожаревцу.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом 1. појединачном уговору.

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТОПЛОПРЕДАЈНИМ СТАНИЦАМА 1. ПАРТИЈА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку  добара “Набавка опреме за мерење и управљање у топлопредајним станицама, 1. Партија . Набавка је спроведена као јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 1.1.16/2020.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о покретању јавне набавке добара ЈН ОП -ОС 1.1.5/2020  –“Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС”. Набавка се спроводи као јавна набавка у отвореном поступку, у циљу закључивања оквирног споразума са једним испоручиоцем.
Можете преузети овде  Позив за подношење понуда, Конкурсна документација.