ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НОВИХ ОБЈЕКАТА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела  Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку  услуга – Технички преглед  нових објеката ТС.  Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.4/2018.
Можете преузети овде JN 1.2.4 2018 Obavestenje O Zakljucenom ugovoru

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ 1. ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 1  -ЈН 1.1.5-1/2018 који је закључен на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2018  –“Набавка арматура и  мерно – регулационих сетова за потребе изградње топлификационог система. 
Можете преузети овде   JN 1.1.5-1 Obavestenje OZakljucenomUgovoru

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ – СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НОВОГОДИШЊИХ И БОЖИЋНИХ ПРАЗНИКА – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне мале вредности ЈНМВ 1.2.30/2018 за набавку услуга  –” Угоститељске услуге- свечано обележавање новогодишњих и божићних празник”. 
Можете преузети овде PozivZaPodnosenjePonude pdf. ЈНМВ 1.2.30 2018 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧНИХ ТОПЛОВОДА НА ЛОКАЦИЈИ ТПС КУЧЕВАЧКА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци радова – Машински и грађевиснки радови на изградњи дистрибутивне мреже и прикључних топловода н алокацији ТПС Кучевачка.
Уговор је потписан на основу спроведеног преговарачког поступка  са преговарањем ЈНПП 1.3.35/2018. 
Можете преузети овде ЈНПП 1.3.35 2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  услуга  Услуге мобилне телефоније.
Набавка се спроводи као јавна набавка мале вреднсоти у поновљеном поступку ЈНМВ 1.2.26-2/2018.
Можете преузети овде 1. IZMENJENA JNMV 1 2 26-2 2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA 1. POJASNJENJE 1. JNMV 1.2.26-2 2018

 

 

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА О ПРИВРЕМЕНОЈ РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈА ДОК ТРАЈУ РАДОВИ – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности – наруџбеницом- ЈНМВ 2.2.21Н/2018  –” „Израда Пројекта о привременој регулацији саобраћаја док  трају   радови”  Набавка се спроводи ради закључења Наруџбенице са једним вршиоцем услуга.
Можете преузети овде Kонкурсна документација.

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању поновљеног поступка јавне набавке услуга  –” Услуге мобилне телефоније”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности  број ЈНМВ 1.2.26-2/2018.
Можете преузети овде  POZIV 1.2.26-2 2018 MOBILNA TELEFONIJA JNMV 1 2 26-2 2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКЦИЈИ ТПС МИЛОША ОБИЛИЋА 36А – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о јавној набавци ЈНОП  1.3.16/2018, Машиснки и грађевински радови на локацији ТПС Милоша Обилића 36а.
Набавка је спроведена кроз отворени поступак.
Можете преузети овде ЈНОП 1.3.16 2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

НАБАВКА АРМАТУРА И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала Оквирни споразум  по спроведеном отвореном поступку ЈН ОП ОС 1.1.5/2018 – Набавка арамтуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС, у циљу закључивања оквирног споразума са једним понуђачем.
Можете преузети овде JN OP OS 1.1.5 2018 ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКАТА – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку услуга – мале вредности ЈНМВ 1.2.4/2018 – “Технички преглед објеката ТС”. 
Можете преузети овде JNMV 1.2.4 2018 ODLUKA O DODELI