НАБАВКА ГОРИВА И ТНГ -ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –” Набавка горива и ТНГ”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.6/2019..
Можете преузети овде Позив за подношење понуда ,Kонкурсна документација

НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА – 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација је извршила 1. Измену конкурсне документације за набавку  добара: Набавка челичних цеви,  цевних елемената и материјала, по партијама – Партија 1- Набавка челичних цеви,  цевних елемената и материјала. Набавка се спроводи кроз отворени поступка јавне набавке ЈНОП 1.1.1/2019.
Можете преузети овде 1. Измењена конкурсна документација

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је на осносу постављеног питања заинтересованог лица извршила измену конкурсне документације за набавку радова –” Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система,“ Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.31/2019 закључењем оквирног споразума.
Можете преузети овде Појашњење 11 Измењена конкурсна документација

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС И УНОСА У КАТАСТАР – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

JП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.13/2019 Геодетске услуге за потреб изградње ТС и уноса у катастар.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС “ИЛИЈЕ ГОЈКОВИЋА” – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

JП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за  радове Изградњу топлификационе мреже на локацији ИТПС “Илије Гојковића”. Набавка је спроведена кроз отворени поступак јавне набавке ЈНОП 1.3.23/2019.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка набавке мале вредности – ЈНМВ 1.1.22/2019 набавка електроенергетског материјала, делова и опреме.
Можете преузети овде Oдлука о обустави поступка

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС И УНОСА У КАТАСТАР – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.13/2019  “Геодетске услуге за потребе изградње ТС и уноса у катастар”.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора.

УСЛУГЕ ВПН КАБЛОВСКОГ ПОВЕЗИВАЊА УДАЉЕНИХ ЛОКАЦИЈА – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –” Услуге ВПН кабловског повезивања удаљених локација . Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.17/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понудаKонкурсна документација

ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧАКА НА ТС ЗА “МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2019, БАЛОН САЛУ И 3 ТПС” -ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Изградња прикључака на ТС за “Мале локације 2019″, Балон халу и 3 ТПС”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.6/2019.
Можете преузети овде Пoзив за подношење понуда,  Конкурсна докуементација

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС МИЛОША ОБИЛИЋА 36а – АНЕКС 1

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила Анекс 1 – на Уговор који је потписан по спроведеној  ЈН ОП 1.3.16/2018 –“Машински и грађевински радови на локацији “ТПС Милоша Обилића 36а”.
Можете преузети овде Oдлука о измени уговора о ЈН