СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.32/2019 – Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС.
Можете преузети овде  Обавештење о закљученом уговору.

 

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ МОДУЛА ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛЕРЕ- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.21/2019 – Набавка телекомуникационог модула за мерење и контролере.
Можете преузети овде Oдлука о додлеи уговора.

РАДОВА НА МОНТАЖИ ПРИМАРНОГ ДЕЛА ТПС „ТРИАНГЛ“ СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПОСТОЈЕЋЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ“- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор  за предметну јавну набавку радова ЈНОП 1.3.33/2019 – „Радови на монтажи примарног дела ТПС „ТРИАНГЛ“ са повезивањем на постојеће примарне и секундарне инсталације”.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ МОДУЛА ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛЕРЕ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ И 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац једала појашњење и извршила 2. измену конкурсне документације и у складу са Законом о јавним набавкама продужила рок за отварање понуда за набавку добара ЈНМВ 1.1.29/2019 „НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ МОДУЛА ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛЕРЕ”
Можете преузети овде Појашњење 1, 2. Измењена конкурсна документација, Oбавештење о продужењу рока за подошење понуда.

 

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ МОДУЛА ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛЕРЕ – 1.ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је након накнадне провере објављене конкурсне документације за ЈНМВ 1.1.21/2019 НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ МОДУЛА ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛЕРЕ“,  извршила 1. измену конкурсне документације. 
Можете преузети овде  1. Измењена конкурсна документација

СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је на основу уочене техничке грешке у објављеној конкурсној документацији за ЈНМВ 1.2.32/2019 Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС, извршила измену конкурсне документације и на основу закона о јавним набавкама продужила рок за подношење понуда.
Можете преузети овде Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда, 1. Измењена конкурсна документација

„НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ МОДУЛА ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛЕРЕ“ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  – „НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ МОДУЛА ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛЕРЕ“. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.21/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понуде, Конкурсна документација.

РАДОВИ НА МОНТАЖИ ПРИМАРНОГ ДЕЛА ТПС „ТРИАНГЛ“ СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПОСТОЈЕЋЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за јавну набавку радова  –” „Радови на монтажи примарног дела ТПС „ТРИАНГЛ“ са повезивањем на постојеће примарне и секундарне инсталације”. Набавка је спроведена у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.33/2019.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора.

СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –”Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 1.2.32/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација

 

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧНИХ ТОПЛОВОДА НА ЛОКАЦИЈИ ТПС КУЧЕВАЧКА – ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о измени уговора за набавку радова на изградњи дистрибутивне мреже и прикључака Топловода на локацији ТПС Кучевачка – ЈНОП 1.3.35/2018.
Можете преузети овде Oдлука о измени уговора.