Н-67-у/2022 Израда стручних анализа електроенергетских и громобранских инсталација, Обавештење о покретање набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-69-у/2022 Израда стручних налаза електромагнетских и громобранских инсталација уредила,

Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује који ожете преузети овде:Н 67-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон ј.н не примењује

Leave a Reply