Одржавања и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока – Oбавештење о покретању набавке на коју се закон о јавним набавкама не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н У 29/2022 Одржавања и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока,  уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује које можете преузети овде Н У 029/2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

 

Leave a Reply