ЈНМВ 1.2.21. Услуге одржавања централног система надзора и управљања. позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.21/2020 Уредила позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ПОЗИВ 1.2.21-2020,ЈНМВ 1.2.21 2020 Конкурсна документација

ЈН ОП 1.1.11/2020 Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала, Појашњење бр.2

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП Набавка челичних цеви, цевних елемената уредила Појашњење бр.2 које можете овде преузети:JN OP 1.1.1 2020 Појашњење 2

ЈНМВ 1.2.17/2020 Сервис моторне арматуре,Појашњење и Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.17/2020 Сервис моторне арматуре уредила 1.Појашњење и Измењену конкурсну документацију коју можате преузети овде:JНМВ  1.2.17 2020 Појашњење,ЈНМВ 1. 2. 17 2020 Измењена Kонкурсна документација

НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈП Топлификација Пожаревац је на добијено питање од потенцијалног понуђача дала одговор за ЈНОП 1.1.1/2020 Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала.
Можете преузети овде Појашњење 1

СЕРВИС МОТОРНЕ АРМАТУРЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација Пожаревац је покренула јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.17/2020 набавка услуге сервиса моторне арматуре.
Можете преузети овдеПозив за подношење понуда, Kонкурсна документација. 

АНГАЖОВАЊЕ ПОКРЕТНЕ ДИЗАЛИЦЕ СА КОРПОМ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку услуге ангажоваља покретне дизалице са корпом”. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности – наруџбеницом ЈНМВ 2.2.40/2020.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И СРОДНЕ ОПРЕМЕ – ПО ПАРТИЈАМА – 2. ПАРТИЈА – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ, 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПРИСТУТАЊЕ ПОНУДА

ЈП Топлификаци ја на добијено питање од потенцијалног понуђача дала 1. Појашњење. На основу њега и  уоче ненамерно настале техничке грешаке, изменила конкурсну документациу  за предметну  јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.8/2020 Набавка рачунарске и сродне опреме – по партијама. За партија 2. – Набавка штампача, копир апарата и опреме. Рок за подношење понуда  је продужен.
Можете преузети овде 1. Појашњење,  1. Измењена конкурсна документација- II партија, Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда- II партија.

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И СРОДНЕ ОПРЕМЕ – ПО ПАРТИЈАМА – ПОЗИВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈП Топлификација Пожаревац је покренула јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.8/2020 набавка рачунарске и сродне опреме – по партијама. Набавка је подељена у две партије: Партија 1.  – Набавка рачунара и сродне опреме и  Партија 2. – Набавка штампача, копир апарата и опреме.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда 1. партија, Конкурсна документација – 1. партија, Позивза подношење понуда 2. партија, Конкурсна документација 2. партија

СЕРВИС И БАЖДАРЕЊЕ КАЛОРИМЕТАРА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели Уговора за јавну набавку мале вредности услуга – ЈНМВ  1.2.15/2020 Сервис и баждарење калориметара.
Можете преузети овде   Одлука о додели уговора.

СЕРВИС СУТОМАТИКЕ И ОПРЕМЕ – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПОЗИВОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈП Топлификација Пожаревац је покренула поступак набавке наруџбеницом ЈНМВ 2.2.27Н/2020 за набавку услуга -Сервис аутоматике и опреме.
Можете преузети овде Конкурсна документација