Н-072/2021 Услуге физичко техничког обезбеђења, Обавештење о покретању набавке

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-072/2021 Услуге физичко техничког обезбеђења  (члан 27 став 1 тачка 3),

уредила Позив за достављање понуда, који можете преузети овде:Н 072-2021 Oбавештење о покретању

НАБАВКА ТЕХНИЧКИХ ГАСОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПО ПАРТИЈАМА -Партија 1 – Ацетилен и кисеоник –

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила  уговор за набавку на коју се законо јавним набавкама не примењује, набавка добара Н 009/2021 – Набавка техничких гасова по партијама  Партија 1 -Ацетилен икисеоник.  
Можете преузети овде Н 009-2021 Обавештење о закљученом уговору_

ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС НА ЛОКАЦИЈУ ИЗВОРСКА II – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ 8. ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр 8  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2020  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом 8. појединачном уговору.

Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка добара;
Н 001/2021 НАБАВКA КЛИМА УРЕЂАЈА
На основу усвојеног плана набавки на коју се закон о ЈН не примењује:
набавка по редним бројем 001 усвојеног 29. јануара 2021. године са бројем 509/2021,
и спроведеног поступка oбјављујемо у прилогу:
Н001 2021 Обавешт о закљученом Уговору набавка клима уређ.

ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТС 5 ЛОКАЦИЈА У ПОЖАРЕВЦУ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ 7. ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр.7  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2020  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система.
Можете преузети овде  Oбавештење о закљученом 7. појединачном уговору.

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС НА МАЛИМ ЛОКАЦИЈАМА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ 2. ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр.2  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2020  –“Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС”
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом 2.појединачном уговору.

СЕРВИС АУТОЕЛЕКТРИКЕ ВАН ГАРАНТНОГ РОКА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила Уговор за набавку услуге Сервис аутоелектрике ван гарантног рока Н 0062/2021.
Можете преузети овде Н 0062-2021 Обавештење о закљученом уговору_

Н-060/2021 Одржавање и сервис клима и расхладних уређаја ван гарантног рока, Обавештење о закљученом уговру.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-060/2021 Одржавање и сервис клима и расхладних уређаја ван гарантног рока,

уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:Н 060-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Обавештење о покретању поступка; Н 001/2021 Набавка клима уређаја

Објављујемо: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Н 001/2021 Набавка клима уређаја
На основу усвојеног плана набавки на коју се Закон о ЈН не примењује: 001 усвојеног 29. јануара 2021. године са бројем 509/2021.
Процењена вредност набавке на коју се закон о ЈН не примењује: 490.000,00 динара.
Критеријум за избор привредног субјекта: најнижа понуђена цена
Набавку спроводи лице запослено на пословима јавних набавки односно службеник за јавне набавке.
Контакт подаци: Слободан Живковић,
E-mail: szivkovic@toplifikacija.rs; телефон; 012 542 785 локал: 381,  факс:012 542 543.
Информације и упутство можете преузети:
Обавештење о покретању поступка Набавка клима уређаја