ЈНМВ 1.2.3/2020 Радиографска контрола заварених спојева на ТС, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.3/2020 Радиографска контрола заварених спојева на ТС уредила Одлуку о додели уговора коју можете преузети овде:JНМВ 1.2.3-2020 Одлука о додели уговора

ЈНМВ 2.1.10Н/2020 Набавка телекомуникационе опреме структурне мреже, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.10Н/2020 Набавка телекомуникационе опреме структурне мреже уредила Обавештење о закљученом уговору, који можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.10Н- 2020 Oбавештење о закљученом уговору.

ЈН ОП 1.3.13/2020 Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.3.13/2020 Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној мрежи и ТПС уредила Одлуку о додели уговора који можете преузети овде:JНОП  1.3.13-2020 Oдлука о додели уговорa

ЈН ОП-ОС 1.1.5/2020 Набавка арматуре и мерно-реглационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС, Обавештење о закљученом уговору-Оквирном споразуму.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП-ОС 1.1.5/2020 Набавка арматуре и мерно -регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС уредила Обавештење о закљученом Оквирном споразуму који можете преузети овде:JН ОП-ОС-1.1.5 2020 -Oбавештење о закљученом уговору

Набавка предизолованих цеви за набавку система предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог сиситема на локацији”МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ” 3. Фаза, Обавештење у закљученом појединачном уговору бр.3

ЈП Топлификација Пожаревац је закључила појединачни уговор бр.3 на основу потписаног оквирног споразума за предметну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2020 “Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система на локацији “Мале локације” 3 фаза,

Можете преузети овде:JN-1.1.13-3 2020 -Obavestenje-OZakljucenomUgovoru

ЈНМВ 1.1.11/2020 Набавка и доградња ултразвучних мерила топлотне енергије, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.11/2020 Набавка и доградња ултразвучних мерила топлотне енергије уредила Одлуку о додели уговора коју можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.11-2020 Одлука о додели уговора

ЈН ОП 1.3.23/2020 Извођење машинских и грађевинских радова на замени комплетне примарне и секундарне мреже, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.3.23/2020 Извођење машинских и грађевинских радова на замени комплетне примарне и секундарне мреже уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:ЈН-OП-1.3.23-2020-Oбавештење-о-закљученом-уговору

ЈН ОП 1.1.27/2020 Набавка предизолованих цеви и цевних елемената за замену цевовода од РК 206 до РК 208, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.1.27/2020 Набавка предизолованих цеви и цевних елемената за замену цевовода од РК 206 до РК 208 уредила Одлуку о закључењу уговора који можете преузерти овде:ЈН OП-1.1.27-2020-Oбавештење-о-закљученом-уговору

РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација Пожаревац је донела одлуку о покретању јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.3/2020 Радиографска контрола заварених спојева на ТС.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Конкурсна документација.

НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕ – OБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ЈП Топлификација је као наручилац добила Захтев за заштиту права од Понуђача за набавку добара -Набавка поклопаца за ревизионе коморе. 
Можете преузети овде Овавештење о поднетом захтевз за заштиту права.