Н 042/2021 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 042/2021 Услуге ангажовања лица за обављање безбедности и заштите на раду

уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:Н 042-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н 053/2021 Одржавање и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за н 053/2021 Одржавање и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:Н 053-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н-004/2021 Набавка мобилних апарата, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за  Н 004/2021 Набавка мобилних апарата уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:Н 004-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н 018/2021 Набавка канцеларијског потрошног материјала, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 018/2021 Набавка канцеларијског потрошног материјала уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:Н 018-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н 040/2021 Услуге штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 040/2021 Услуге штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока уредила Обавештење о закљученом уговору коју можете преузтети овде:Н 040-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Обавештење о закљученом уговору; Н 008/2021 НАБАВКА ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID 19 ЗАШТИТЕ

Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка добара;
Н 008/2021 НАБАВКА ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID 19 ЗАШТИТЕ
На основу усвојеног плана набавки на коју се закон о ЈН не примењује: набавка по редним бројем 008 усвојеног 29. јануара 2021. године са бројем 509/2021и спроведеног поступка oбјављујемо у прилогу:
Н008 2021 Обавештење о закљученом Уговору Ковид 19

Н 013/2021 Набавка делова за аутоелектричарске поправке, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 013/2021 Набавка делова за аутоелектричарске поправке је донела Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:Н 013-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н 063/2021 Услуге техничког прегледа редовног и ванредног, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 063/2021 Услуге техничког прегледа редовног и ванредног донела Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:Н 063-2021 Обавештење о закљученом уговору.

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ЛОКАЦИЈИ МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР.5

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр.5  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2020  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 5

Н-042/2021 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду, Појашњење бр.1

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-042/2021 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду уредила Појашњење бр. 1, које можете преузети овде:Н-042- 2021, 1. Појашњење