РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку радова “Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање“. Набавка је спроведена као јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 1.3.6/2020.
Можете преузети овде Oбавештење о закученом уговору

ЈНМВ 2.1.18Н/2020 Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.18Н/2020 Набавка резервних делова и опреме за сервиси и одржавање уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:JНМВ 2.1.18Н-2020 Обавештење о закљученом уговору.

ЈН ОП 1.1.27/2020 Предизоловане цеви и цевни елеменати за потребе одржавања топлификационог система, Измењена конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.1.27/2020 Предизоловане цеви и цевни елементи за потребе одржавања топлификационог система је уредила Измењену конкурсну документацију, коју можете преузети овде:1.1.27 2020 Измењена конкурсна документација

ЈНОП 1.3.23/2020 Машински и грађ. радови на замени комплетне примарне и секундарне мреже, 4. Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.3.23/2020 Машински и грађевински радови на замени комплетне примарне и секундарне мреже уредила 4. Измењену конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈН ОП 1.3.23-2020 4.Измењена Конкурсна документација.

ЈНМВ 2.1.1Н/2020 Набавка клима уређаја, Обавештење о обустави поступка

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.1Н/2020 Набавка клима уређаја уредила Обавештење о обустави поступка који можете преузети овде:2.1.1Н-2020 Oбавештеље о обустави поступка

ЈНМВ 1.2.28/2020 Сервис редовни и ванредни за возила ван гарантног рока, Одлука о додели уговора.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.28/2020 Сервис редовни и ванредни за возила ван гарантног рока уредила Одлуку о додели уговора који можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.28-2020 Одлука о додели уговора

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – 1. ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОР ЗА МОНТАЖУ СПОЈНИЦА НА ТЕРЕНУ ТПС “МОШЕ ПИЈАДЕ 8” У ПОЖАРЕВЦУ

ЈПТ “Топлификација” Пожаревац је по потписаном оквирном споразуму  ЈН ОП ОС 1.1.13/2020 – “Набавка предизолованих цеви  за потребе изградње ТС, закључила 1. појединачни уговор -Монтажа спојница на терену ТПС “Моша Пијаде 8” у Пожаревцу.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом 1. појединачном уговору.

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТОПЛОПРЕДАЈНИМ СТАНИЦАМА 1. ПАРТИЈА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку  добара “Набавка опреме за мерење и управљање у топлопредајним станицама, 1. Партија . Набавка је спроведена као јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 1.1.16/2020.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

ЈНМВ 1.2.7/2020 Услуге физичко техничког обезбеђења објеката ЈПТ, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.7/2020 Услуге физичко техничког обезбеђења објеката ЈПТ, уредила Обавештење о закљученом уговору које можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.7. 2020 Oбавештење о закљученом уговору

ЈН ОП 1.3.23/2020 Машински и грађевински радови на замени комплетне примарне и секундарне мреже, Појашњење бр.1, и 2.Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.3.23/2020 Машински и грађевински радови на замени комплетне примарне и секундарне мреже уредила Појашњење бр.1 и 2.Измењена конкурсна документација коју можете преузети овде:JН ОП 1.3.23- 2020, 1. POJAŠNJENJE,ЈН ОП 1.3.23-2020 2.Измењена Конкурсна документација.