Н-14-д/2022 Набавка за бифе-поновљен поступак, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-14-д/2022 уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује,

који можете преузети овде:Н 14-d-2022 Obaveštenje o pokretanju-ponovljeni postupak

Н 71-у-2022 Услуге увођења пословног система финансијског управљања и контроле (ФУК), Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 71-у/2022 уредила Обавештење о закљученом уговору који

можете преузети овде:Н 71-2022 Обавештење о закљученом уговору.

Н-54-у/2022 Угоститељске услуге за потребе Пословног ручка, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 54-у/2022 уредила Обавештење о закљученом уговору,

који можете преузети овде:Н 054-u-2022 Обавештење о закљученом уговору.

Н-14-д/2022 Набавка за Бифе, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-14-д/2022 Набавка за Бифе, је уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује,

које можете прузети овде:Н 14-д-2022 Oбавештење о покретањu

Н-53-у/2022 Прослава славе ЈПТ, Обавештење о покретању набавке

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-53-у/2022 Прослава славе ЈПТ, Обавештење  о покретању набавке

можете преузети овде:Н 53-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује