ИЗРАДА ПРОЈЕКТА О ПРИВРЕМЕНОЈ РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈА ДОК ТРАЈУ РАДОВИ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за набавку услуга „Израда Пројекта о привременој регулацији саобраћаја док   трају   радови“.
Набавка је спорведена као јавна набавка мале вредности – наруџбеницом ЈНМВ 2.2.15Н/2020.

Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору.

ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 9/85 ШЕСТА ЛИЧКА 85 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка јавне набавке  радова – Изградња топлопредајне станице 9/85 Шеста личка 85. Набавка се спроводи у отвореном поступку ЈНОП 1.3.21/2020.
Можете преузети овде Oдлука о обустави поступка.

ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 209 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка јавне набавке  радова – Изградња дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 209 у отвореном поступку ЈНОП 1.3.21/2020.
Можете преузети овде Oдлука о обустави поступка.

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 6/76 ЦАНЕ БАБОВИЋ 39- OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку радова  ЈНОП 1.3.20/2020 Изградња објекта топлопредајне станице 6/76 Цане Бабовић 39.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈАКАТЕ ЈПТ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку радова  ЈНОП 1.3.7/2020 Грађевински радови на текућем одржавању објеката ЈПТ.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 45А – OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку радова  ЈНОП 1.3.15/2020 -Изградња дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 45а.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

ЈНМВ 2.3.2Н/2020 Електрорадови на изградњи телекомуникационе мреже, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац ј е за ЈНМВ 2.3.2Н/2020 Електрорадови на изградњи телекомуникационе мреже уредила Конкурсну документацију коју можете преузети овде: ЈНМВ 2.3.2 Н 2020-Kонкурсна документација

ЕЛЕКТРО РАДОВИ СА ИСПОРУКОМ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ ТПС – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је добила питање од потенцијалног понуђача за  јавну набавку  услуга  ”Електро радови са испоруком материјала за инвестиције и одржавање ТПС, 1) Партија 1- Електро радови са испоруком материјала за инвестиције и одржавање ТПС.
Наручилац је сходно томе дао  1. Појашњење.  Набавка се спроводи као јавна набавк амале вредности  ЈНМВ 1.3.3/2020.

Можете преузети овде 1. Појашњење.

 

 

 

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА И СПОЈНЕ ОПРЕМЕ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је добила питање од потенцијалног понуђача за  јавну набавку  добара – „Набавка телекомуникационог кабла и спојне опреме“. Наручилац је сходно томе дао  1. Појашњење и извршио конкурсну документацију.  Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 1.1.17/2020.
Можете преузети овде  1. Појашњење, 1.Измењена конкурсна документација.

ЈНМВ 1.1.9/2020 Набавака пословног софтвера MS Office и др.софтвера, Појашњење бр.1, Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.9/2020 Набавка пословног софтвера MS Office и др. софтвера уредила Појашњење бр.1 и Измењену конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 1. 1. 9-2020 Измењена Kонкурсна документација,JНМВ 1.1.9- 2020, 1. Појашњење