Н 020/2021 Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 020/2021 Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила,

уредила Обавештење о додели уговора које можете овде преузети:Н 020-2021 Обавештење о закљученом уговору.

ИСПИТИВАЊЕ СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП Топлификација Пожаревац је закључила уговор за наваку на коју се закон о јавнимнабавкама не примењујее, набавка услуга Н У 0032/2021 Испитивање стабилних система дојаву пожара..
Можете преузети овде Н 0032-2021 Обавештење о закљученом уговору_

Н-026/2021 Услуге сервиса виљушкара редовног и ванредног, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-026/2021 Услуге сервиса виљушкара редовног и ванредног уредила

Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује,

који можемо преузети овде:Н 026-2021 Обавештење о покретању поступка на који се закон Ј.Н не примењује

Н-029/2021 Превентивно и периодично испитивање радне околине, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 029/2021 Превентивно и периодично испитивање радне околине уредила Обавештење о покретању набаке,

који можете преузети овде:Н 029-2021 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

Н-005/2021 набавка аутомата и воде за пиће, Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-005/2021 Набавка аутомата и воде за пиће уредила

Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује, који можете преузети овде:Н 005-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује.

Н-020/2021 Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила, Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-020/2021 Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила, уредила

Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује, који можете преузети овде:Н 020-2021 Oбавештење о покретању

УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБАЗБЕЂЕЊА- OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку  на које се закон о јавним набавкама не примењује, набавку услуга Н0072/2021 “Физичко техничко обезбеђење”.
Можете преузети овде Н 0072-2021 Обавештење о закљученом уговору_

ИСПИТИВАЊЕ СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н У 0032/2021 Испитивање стабилних система дојаву пожара је уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује.
Можете преузети овде Н У 0032-2021 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује.

УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕНЊ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку на коју се закон о јавним набавкама не примењује, набавка услуге – “Услуге физичко- техничког обезбеђења” Н 0072/2021.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора Н 0072 2021.

Н-072/2021 Услуге физичко техничког обезбеђења, Обавештење о покретању набавке

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-072/2021 Услуге физичко техничког обезбеђења  (члан 27 став 1 тачка 3),

уредила Позив за достављање понуда, који можете преузети овде:Н 072-2021 Oбавештење о покретању