Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТПС на локацији “Немање Томића 18” у Пожаревцу – Обавештење о закљученом 4. појединачном уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила 4. појединачни уговор по оквирном споразуму ЈНОП ОС 1.1.5/2020 за набавку арматуре и мерно  -регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТПС на локацији “Немање Томића 18” у Пожаревцу.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом 4. појединачном уговору.

Leave a Reply