ЈНМВ 2.2.1Н/2019 Превоз материјала из магацина на локацију-Поновљени поступак, Обавештење о закључењу уговора.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.1Н/2019 Превоз материјала из магацина на локацију-Поновљени поступак донела Обавештење о закљученом уговору који можете преузети: ЈНМВ 2.2.1Н-2019 Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2.1.4Н/2019 Набавка аутомата и воде за пиће, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожарвац је за ЈНМВ 2.1.4Н/2019 Набавка аутомата и воде за пиће донела Обавештење о закљученом уговору који,

можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.4Н- 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 1.1.9/2019 Набавка пословног софтвера MS OFFICE,Одлука о додели уговора.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.9/2019 Набавка пословног софтвера MS OFFICE донела Одлуку о додели уговора коју,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.9-2019 Одлука о додели уговора

ЈНМВ 1.1.9/2019-II, Набаввка пословног софтвера MS Office. Питање бр.2

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.9/2019-II,Набавка пословног софтвера MS Office одговорила на Питање бр .2, које

можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.9- 2019-II, 2. Појашњење

ЈНМВ 1.1.9/2019 Набавка пословног софтвера MS Office, 1.Појашњење

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМ 1.1.9/2019 Набавка пословног софтвера MS Office одговорила на 1.Појашњење.

Одговор можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.9- 2019, 1. Појашњење

ЈНМВ 1.1.9/2019 Набавка пословног софтвера MS OFFICE, Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.9/2019 Набавка Пословног софтвера MS OFFICE, израдила Позив за достављање понуда и  Конкурсну документацију који,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.9- 2019-Позив за подношење понуда ,ЈНМВ 1. 1. 9-2019 Kонкурсна документација.

ЈНМВ ОС 1.2.29/2019 Услуге штампање рачуна и образаца, Обавештење о закљученом оквирном споразуму

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ ОС 1.2.29/2019 Услуге штампања рачуна и образаца урадила Обавештење о закљученом оквирном споразума који можете преузети овде:ЈН МВ ОС 1.2.29 2019 Обавештење о закљученом Оквирном споразуму

ЈНМВ 2.2.1Н/2019-II Превоз материјала из магацина на локацију-Поновљени поступак, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.1Н/2019-II,Превоз материјала из магацина на локацију-Поновљени Поступак уредила Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.1.- 2019-II Конкурсна документација- Превоз материјала из магацина на локацију-Поновљени поступак.

ЈНМВ 2.2.1Н/2019 Превоз материјала из магацина на локацију, Обевештење о обустави поступка

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ  2.2.1Н/2019 Превоз материјала из магацина на локацију донело Обавештење о обустави поступка коју,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.1Н-2019 Oбавештеље о обустави поступка

ЈНМВ 2.1.4Н/2019 Набавка аутомата и воде за пиће, Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.4Н/2019 Набавка аутомата и воде за пиће, уредила Конкурсну документацију коју,

можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.4 Н 2019 Конкурсна документација