УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ – ОБАВЕШЕТЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за јавну набавку мале вредностзи ЈНМВ 1.2.7/2019 – Услуга осигурања имовине и запослених.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ ОС 1.2.29/2019 Штампање рачуна и образаца-Поновљени поступак, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација је за ЈНМВ ОС 1.2.29/2019 Штампање рачуна и образаца-Поновљени поступак уредила Позив за достављање понуда и Конкурсну документацију коју,

можете преузети овде:JНМВ-ОС-1.2.29-2019-Позив-за-подношење-понуда-Поновљени поступак,ЈНМВ ОС 1. 2. 29 – 2019 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

ЈН МВ -ОС 1.2.29/2019 Штампање рачуна и образаца, Обавештење о обустави поступка.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН МВ -ОС Штампање рачуна и образаца израдило Обавештење о обустави поступка који,

можете преузети овде: ЈН МВ-ОС 1.2.29 2019 Oбавештење о обустави поступка

ЈНМВ 2.2.20Н-I Партија-Услуге техничког обезбеђења, Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.20Н-I/2019 Периодични преглед и сервис опреме ПП заштите, I-Партија- Услуге техничког обезбеђења, уредила конкурсну документацију коју,

можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.20-I-Н 2019 Конкурсна документација

 

ЈНМВ ОС1.2.29/2019 Штампање рачуна и образаца, Одлука о обустави поступка.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ ОС 1.2.29/2019 Штампање рачуна и образаца донела Одлуку о обустави поступка, који можете преузети овде:

ЈНМВ OС 1.2.29 2019 Одлука о обустави поступка

JНМВ 1.2.8/2019 Услуге физичко техничког обезбеђења објеката ЈПТ, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.8/2019 Услуге физичко техничког обезбеђења ЈПТ је уредила Позив за достављање понуда и Конкурсну документацију које ,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.8-2019 Позив за достављање документације 1.2.8-2018 Физичко техничко обезбеђење објеката ЈПТ,ЈНМВ 1.2.8-2019 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈНМВ 1.2.7/2019 Услуге осигурања имовине и запослених, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.7/2019 Услуге осигурања имовине и запослених донела Одлуку о додели уговора који

можете преузети овде: ЈНМВ 1.2.7-2019 Одлука о додели уговорао

ЈНМВ ОС 1.2.29/2019 Штампање рачуна и образаца, Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ ОС 1.2.29/2019 Штампање рачуна и образаца, Позив и Конкурсну документацију

можете преузети овде:JН МВ ОС 1.2.29- 2019 Позив за подношење понудаJНМВ-ОС-1.2.29-2019-Позив-за-подношење-понуда,ЈНМВ ОС 1.2. 29- 2019 Конкурсна документацијА

ЈНМВ 2.2.31Н/2019 Аутолимарске услуге за потребе возног парка-2 године, Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.31Н/2109 Аутолимарске услуге за потребе возног парка-2.године израдила Конкурсну документацију коју

можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.31. Н 2019-Конкурсна документација

ЈНМВ 1.1.7-II/2019 Набавка канцеларијског потрошног материјала II-Партија-Оригинални тонери , Појашњење бр.1.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-II/2019 Набавка канцеларијског потрошног материјала II-Партија-Оригинални тонери уредила Појашњење бр.1, које можете преузети овде:

ЈНМВ 1.1.7-II- 2019, 1. Појашњење