ЈНМВ 2.1.17Н/2019 Набавка алата, дренажних и потапајућих пумпи, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.17Н/2019 Набавка алата, дренажних и потапајућих пумпи уредила Обавештење о закљученом уговору које

можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.17Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 2.2.13Н/2019 Партија 1. Услуге испитивања стабилних система дојаве пожара објеката у власништву ЈП “Топлификација” Пожаревац, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.13Н/2019 Партија 1.-Услуге испитивања стабилних система дојеаве пожара објеката у власништву ЈП Топлификација Пожаревац, уредила Обавештење о закљученом уговору који

можете преузети овде:JНМВ 2.2.13н 2019 Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2.2.42Н/2019 Израда акта о процени ризика и заштите лица, имовине и пословања-Поновљени поступак, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.42Н/2019 Израда акта о процени ризика и заштите лица, имовине и пословања-Поновљени поступак, уредила Обавештење о закљученом уговору коју можете преузети овде:2.2.42Н 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 1.1.3/2019 Набавка диктир система за допуну, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.3/2019 Набавка диктир система за допуну уредила Позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:Позив ЈНМВ 1.1.3-2019-Набавка диктир система за допуну,1.1.3 2019 ЈНМВ Конкурсна документација- Набавка диктир систем за допуна 

ЈНМВ 2.1.2Н/2019 Ситан потрошни материјал, Измењена конкурсна документација, Појашњење бр.1

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.2Н/2019 Ситан потрошни материјал уредила Измењену конкурсну документацију и Појашњење бр.1 коју можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.12-N 2019, 1. Појашњење,ЈНМВ 2.1.2. Н 2019-Измењена Конкурсна документација

ЈН ОП-ОС 1.1.13/2019 Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификадија Пожаревац је за ЈН ОП-ОС 1.1.13/2019 Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система је уредила Позив и Конкурсна документацију коју ,

можете преузети овде:ЈН ОП-ОС 1.1.13-2019 Позив за подношење понуда,ЈН ОП-ОС 1.1.13-2019 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ЈНМВ 2.1.2Н/2019 Ситан потрошни материјал, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.2Н/2019 Ситан потрошни материјал уредила  Конкурсну документацију коју,

можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.2. Н 2019-Конкурсна документација

ЈН 1.1.5-6 Н/2019 Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС-Мале локација, Уговор бр.6, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН 1.1.5-6Н, по оквирном споразуму ,Уговор бр.6-Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова ( МРС) за потребе изградње ТС-мале локације уредила Обавештење о закљученом уговору које

можете преузети овде:JN 1.1.5-6 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

ЈНМВ 1.2.19/2019 Сервис и баждарење калориметара, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.19/2019 Сервис и баждарење калориметара уредила Позив и Конкурсну документацију коју ,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.19-2019 Позив за подношење понуда,JNMV 1.2.19- 2019 Kонкурсна документација

ЈНМВ 2.1.7Н/2019 Набавка санитарног материјала за одржавање хигијене, Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.7Н/2019 Набвка санитарног материјала за одржавање хигијене уредила Позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.7. Н 2019 Конкурсна документација