ЈНМВ 2.2.5Н/2019 Редован преглед ПП апарата, испитивање хидрантских црева и ванредно пуњење апарата, Позив и конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.5Н/2019 Редован преглед апарата, испитивање хидрантских црева и ванредно пуњење апарата уредила позив и конкурсну документаију коју можете преузети овде:2.2.5. Н 2020 ЈНМВ Конкурсна документацијаM

ЈНМВ 2.2.5Н/2019 Сервис виљушкара редовни и ванредни-Двогодишљи уговор. Обавештење о закључњном уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.5Н/2019 Сервис виљушкара редовни и ванредни-Двогодишњи уговор, уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:2.2.5 Н 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

ЈН ОП 1.1.1/2019 2.ПАРТИЈА, Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала-2.Партија-Остали машински материјал, Позив и Конкурсна документација

ЈН ОП 1.1.1/2019 Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала, 2. ПАРТИЈА-Остали машински материјал, Позив и Конкурсну документацију можете преузети овде:JНОП 1.1.1- 2019 2.ПАРТИЈА- КОНКУРСН АДОКУМЕНТАЦИЈА,JNOP 1.1.1. 2019 2. PARTIJA PozivZaPodnosenjePonude .

ЈНМВ 1.2.32/2019 Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.32/2019 Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС уредила Одлуку о додели уговора кују можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.32-2019 Одлука о додели уговора

ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињаваљ отпада, Обавештење о залљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињавања отпада, уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.28-2019 Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2.2.30Н/2019 Сервис опреме аутоматике, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.30Н/2019 Сервис опреме аутоматике уредила Обавештење о закљученом уговору који можете

преузети овде:ЈНМВ 2.2.30Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ2.1.3Н/2019 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.3Н/2019 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи уредила Обавештење о закљученом уговору , који можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.3Н- 2019 Обавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињавања отпада, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињавања отпада уредила Одлуку о додели уговора коју можете презуети овде:ЈНМВ1.2.28-2019 Одлука о додели уговора.

ЈНМВ 1.1.3/2019 Набавка диктир система за допуна, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.3/2019 Набавка диктир система за допуну уредила Обавештење о закљученом уговору који,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.3- 2019 Обавештење о закљученом уговору

ЈН 1.2.29-1/2019 Услуга штампања рачуна и образаца, Уговор-Наруџбеница бр.1 по Оквирном споразуму

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН 1.2.29-1/2019 Услуга штампања рачуна и образаца уредила Уговор Наруџбеницу бр.1 по оквирном споразуму коју можете преузети овде:ЈН-1.2.29-1-Обавештење о закљученом уговору .