JНМВ 2.2.37Н/2020 Набавка угоститељских услуга по партијама, 1.Партија-Пословни ручак, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.37Н/2020 Набавка угоститељских услуга по партијама, 1.Партија-Пословни ручак, уредила конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.37-I- Н 2020 Конкурсна документација

ЈНМВ 1.1.7-I/2020 Набавка канцеларијког потрошног материјала, 1. Партија-Канцеларијски материјал

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-I/2020Набавка канцеларијког потрошног материјала, 1. Партија-Канцеларијски материјал, уредила Одлуку о додели уговора коју можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.7-I-2020 Одлука о додели уговора

JНМВ 2.2.20Н/2020 Услуге одржавања штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.20Н/2020 Услуге штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока уредила Обавештење о закљученом уговору коју можете преузети овде:2.2.20 Н 2020 Oбавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 1.1.7-II/2020 , 2.Партија: Оригинални тонери, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-II/2020 , 2.Партија:Оригинални тонери уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде-1.1.7-II-2020, 2.Партија-Оригинални тонери Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2.1.6Н/2020 Набавка Биротехничке и друге опреме, Позив и Конурсна документације

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ  2.1.6Н/2020 Набавка Биротехничке и друге опреме уредила позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.6. Н 2020-Kонкурсна документација

ЈНМВ 2.2.22 Н/2020 Услуге ангажовања лица за обављања послова безбедности и заштите на раду, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.22Н/2020 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштитие на раду уредила Обавештење  о закљученом уговору који можете преузети овде:2.2.22Н 2020 Oбавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 2.1.16Н/2020 Набавка за Бифе, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.16Н/2020 Набавка за Бифе уредила Обавештење о закљученом уговору коју можете преузети овде:2.1.16Н 2020 Oбавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 2.1.12Н/2020 Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме. Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.12Н/2020 Набавка ауто гума, акумулатора и остале опреме уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:JНМВ 2.1.12Н-2020 Обавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 2.2.50Н/2020 Услуге прања возила, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.50Н/2020 Услуге прања возила уредила Обавештење о закљученом уговору које можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.50 Н- 2020 Oбавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 2.2.46Н/2020 Услуге интернета и повезивање удаљених локација Хостинг (ВОИП), Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.46Н/2020 Услуге интернета и повезивање удаљених локација ХОСТИНГ (ВОИП) уредила конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.46. Н 2020 Kонкурсна документација