Н-060/2021 Одржавање и сервис клима и расхладних уређаја ван гарантног рока, Обавештење о закљученом уговру.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-060/2021 Одржавање и сервис клима и расхладних уређаја ван гарантног рока,

уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:Н 060-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н-009-II-2021 Набавка техничких гасова-2.Партија-Пропан Бутан, Обавештење о покретању набавке

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 009-II-2021 Набавка техничких гасова-2.Партија-Пропан Бутан , уредила

Обавештење о покретању набаваке који можете преузети овде:Н 009-II-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује.

Н 009-I-/2021 Набавка течних гасова 1. Партија-Ацетилен и Кисеоник,Обавештење о покретању

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-009-I-2021 , 1. Партија-Ацетилен и Кисеоник уредила Обавештење о покретању набавке, 

који можете преузети овде:Н 009-I-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује.

Н-012/2021 Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме. Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-012/2021 Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме уредила

Обавештење о закљученом уговору, који можете преузети овде:Н 012-2021 Обавештење о закљученом уговору.

N 054-I/2021 Партија 1. Угоститељске услуге-Пословни ручак, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 054-2021 Партија 1. Угоститељске услуге-Пословни ручак,

Уредила Обавештење о закљућеном уговору који можете преузети овде:Н 054-I-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н-015/2021 Набавка за Бифе, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-015/2021 Набавка за Бифе донела Обавештење о закљученом уговору који

можете преузети овде:Н 015-2021 Обавештење о закљученом уговору на који се закон о Ј.Н не примењује

Н-060/2021 Одржавање и сервис клима и расхладних уређаја ван гарантног рока, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-060/2021 Одржавање и сервис клима и расхладних уређаја ван гарантног рока уредила

Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује који можете преузети овде:Н 060-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н-012/2021 Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме, Обавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-012/2021 Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме,

урдила Обавештење о покретању набавке које можете преузети овде:Н 012-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује