Н 020/2021 Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 020/2021 Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила,

уредила Обавештење о додели уговора које можете овде преузети:Н 020-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н-026/2021 Услуге сервиса виљушкара редовног и ванредног, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-026/2021 Услуге сервиса виљушкара редовног и ванредног уредила

Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује,

који можемо преузети овде:Н 026-2021 Обавештење о покретању поступка на који се закон Ј.Н не примењује

Н-029/2021 Превентивно и периодично испитивање радне околине, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 029/2021 Превентивно и периодично испитивање радне околине уредила Обавештење о покретању набаке,

који можете преузети овде:Н 029-2021 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

Н-005/2021 набавка аутомата и воде за пиће, Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-005/2021 Набавка аутомата и воде за пиће уредила

Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује, који можете преузети овде:Н 005-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује.

Н-020/2021 Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила, Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-020/2021 Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила, уредила

Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује, који можете преузети овде:Н 020-2021 Oбавештење о покретању

Н-072/2021 Услуге физичко техничког обезбеђења, Обавештење о покретању набавке

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-072/2021 Услуге физичко техничког обезбеђења  (члан 27 став 1 тачка 3),

уредила Позив за достављање понуда, који можете преузети овде:Н 072-2021 Oбавештење о покретању

Н-060/2021 Одржавање и сервис клима и расхладних уређаја ван гарантног рока, Обавештење о закљученом уговру.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-060/2021 Одржавање и сервис клима и расхладних уређаја ван гарантног рока,

уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:Н 060-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н-009-II-2021 Набавка техничких гасова-2.Партија-Пропан Бутан, Обавештење о покретању набавке

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 009-II-2021 Набавка техничких гасова-2.Партија-Пропан Бутан , уредила

Обавештење о покретању набаваке који можете преузети овде:Н 009-II-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује.

Н 009-I-/2021 Набавка течних гасова 1. Партија-Ацетилен и Кисеоник,Обавештење о покретању

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-009-I-2021 , 1. Партија-Ацетилен и Кисеоник уредила Обавештење о покретању набавке, 

који можете преузети овде:Н 009-I-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује.