Н-003/2021 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи, Обавештење о покретању набавке

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 003/2021 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи,

уредила Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује који можете преузети овде:Н 003-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује.

Н-021/2021 Аутолимарске услуге,Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-021/2021 Аутолимарске услуге уредила Обавештење о покретању набавке,

које можете преузети овде:Н 021-2021 Oбавештење о покретању

Н 005/2021 Набавка аутомата и воде за пиће, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 005/2021 Набавка аутомата и воде за пиће уредила Обавештење о закљученом уговору,

који можете преузети овде:Н 005-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н-029/2021 Превентивно и периодично испитивање радне околине, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификације Пожаревац је за Н 029/2021 Превентивно и периодично испитивање радне околине уредила Обавештење о закључном уговору ,

који можете преузети овде:Н 029-2021 Обавештење о закљученом уговору.

N 026/2021 Услуге сервиса виљушкара редовног и ванредног, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 026/2021 Услугњ сервиса редовног и ванредног уредила Обавештење о закљученом уговору,

који можете преузети  овде:Н 026-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н 020/2021 Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 020/2021 Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила,

уредила Обавештење о додели уговора које можете овде преузети:Н 020-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н-026/2021 Услуге сервиса виљушкара редовног и ванредног, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-026/2021 Услуге сервиса виљушкара редовног и ванредног уредила

Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује,

који можемо преузети овде:Н 026-2021 Обавештење о покретању поступка на који се закон Ј.Н не примењује

Н-029/2021 Превентивно и периодично испитивање радне околине, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 029/2021 Превентивно и периодично испитивање радне околине уредила Обавештење о покретању набаке,

који можете преузети овде:Н 029-2021 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

Н-005/2021 набавка аутомата и воде за пиће, Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-005/2021 Набавка аутомата и воде за пиће уредила

Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује, који можете преузети овде:Н 005-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује.