ЈНМВ 1.2.15/2020 Сервиси баждарење калориметара, Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.15/2020 Сервиси и баждарење калориметара, уредила Позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде: ЈНМВ 1.2.15-2020 Позив за подношење понуда, JНМВ 1.2.15- 2020 Kонкурсна документација

ЈНМВ 2.2.40Н/2020 Ангажовање покретне дизалице са корпом, Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.4Н/2020 Ангажовање покретне дизалице са корпом уредила Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.40. Н- 2020 Конкурсна документација

ЈНМВ 1.1.6/2020 Набавка горива и ТНГ, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.6/2020 Набавка горива и ТНГ  уредила Одлуку о додели уговора који можете преузети овде: ЈНМВ 1.1.6-2020 Одлука о додели уговора

ЈНМВ 1.1.6/2020 Набавка Горива и ТНГ, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација је за ЈНМВ 1.1.6/2020 Набавка Горива и ТНГ уредила позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде: ЈНМВ 1.1.6-2020 Позив, JНМВ 1.1.6- 2020 Kонкурсна документација

ЈНМВ 2.2.56Н/2020 Оспособљавање запослених за указивање прве помоћи, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.56Н/2020 Оспособљавање запослених за указивање прве помоћи уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:2.2.56Н 2020 Oбавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 2.2.56Н/2020 Оспособљавање запослених за указивање прве помоћи, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.56Н/2020 Оспособљавање запослених за указивање прве помоћи је уредила Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.56. Н 2020 Конкурсна документација

ЈНМВ 1.2.3/2020 Радиографска контрола заварених спојева на ТС, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.3/2020 Радиографска контрола заварених спојева на ТС уредила Одлуку о додели уговора коју можете преузети овде:JНМВ 1.2.3-2020 Одлука о додели уговора

ЈНМВ 2.1.10Н/2020 Набавка телекомуникационе опреме структурне мреже, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.10Н/2020 Набавка телекомуникационе опреме структурне мреже уредила Обавештење о закљученом уговору, који можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.10Н- 2020 Oбавештење о закљученом уговору.

ЈН ОП 1.3.13/2020 Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.3.13/2020 Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној мрежи и ТПС уредила Одлуку о додели уговора који можете преузети овде:JНОП  1.3.13-2020 Oдлука о додели уговорa

ЈН ОП-ОС 1.1.5/2020 Набавка арматуре и мерно-реглационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС, Обавештење о закљученом уговору-Оквирном споразуму.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП-ОС 1.1.5/2020 Набавка арматуре и мерно -регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС уредила Обавештење о закљученом Оквирном споразуму који можете преузети овде:JН ОП-ОС-1.1.5 2020 -Oбавештење о закљученом уговору