ЈНМВ 1.1.8-II/2018 Набавка рачунарске опреме-поп партијама, 2. Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме. Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.8-II/2018 Набавка рачунарске опреме -по партијама, 2. Партија: Набавка штампача, копир апарата и опрема донела Обавештење о закљученом уговору који,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.8-II.Н-2018 Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2.2.9-II Н/2018 Сервис виљушкара редовни и ванредни-Поновљени поступак, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за јнмв 2.2.9 н/2018 Сервис виљушкарарадовни и ванредни-Поновљени поступак израдила Конкурсну документацију коју,

можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.9-II. Н 2018 Конкурсна документација

ЈН ОП 1.3.16/2018 Машински и грађевински радови на локацији ТПС Милоша Обилића 36а, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за Машинске и грађевинске радове на локацији ТПС Милоша Обилића 36а, донела Одлуку о додели уговора коју,

можете преузети овде:JН ОП 1.3.16-2018 Одлука о додели уговора.

ЈНМВ 1.1.8-II/2018Набавка рачунарске опреме по партијама,II Партија:Набавка штампача, копир апарата и опреме, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.8-II/2018 Набавка рачунарске опреме по партијама,II партија:Набавка штампача, копир апарата и  опреме, донела Одлуку о додели уговора коју,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.8-II-2018 Одлука о додели уговора

ЈНМВ 2.2.38Н/2018 Услуге техничког прегледа редовног и ванредног, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.38Н/2018 Услуге техничког прегледа редовног и ванредног донела Обавештење о закљученом уговору који,

можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.38Н 2018 Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2.2.12Н/2018 Корективна процена ризика радних места, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.12Н/2018 Корективна процена ризика радних места је донела Обавештеље о закљученом уговору који,

можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.12Н 2018 Обавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 1.1.8-II/2018 Набавка рачунарске и сродне опреме 2.Партија-Набавка штампача копир апарата и опреме, 2.Измењена к.документација, Обавеште о продужењу рока за подношење понуда

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.8-II Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме донела 2. Измењену конкурсну документацију и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда који,

можете преузети овде:2. ЈНМВ 1. 1. 8-2018 Измењена Koнкурсна документација 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме.1.1.8-II-2018-Oбавештење-о-продужетку-рока-за-достављање-понуда-2.

ЈНМВ 1.1.8 Набавка рачунарске и сродне опреме по партијама, 2. Партија: Набавка штампача, копир апарата и опреме, 2.Појашњење, Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.8/2018 Набавка рачунарске и сродне опреме по партијама, 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме донела: 2.Појашњење, Обавештење о продужењу рока за подношење понуда и Измењену конкурсну документацију коју,

можете преузети овде:JНМВ 1.1.8-II- 2018, 2. ПОЈАШЊЕЊЕ,1.1.8-II 2018 Oбавештење о продужетку рока за достављање понуда,ЈНМВ 1. 1. 8-2018 Измењена Koнкурсна документација 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме.

ЈНМВ 2.2.12Н/2018 Корективна процена ризика радних места, Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.12Н/2018 Корективна процена ризика радних места уредила позив и Конкурсну документацију коју ,

можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.12. Н 2018 Конкурсна документација

ЈНМВ 1.1.8/2018 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме, Појашњење бр.1

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.8-II/2018 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме донела Појашњење бр.1 које,

можете преузети овде:JНМВ 1.1.8-Н-II- 2018, 1. ПОЈАШЊЕЊЕ.