Н16/2022 Набавка аутомата и воде за пиће,Обавештење о покреању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 16/2022 Набавка аутомата и воде за пиће,је уредила

Обавештењ о покретању набавке на које се закон не примењује који можете

преузети  овде:Н 16-2022 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује.

Н-51-у/2022 Аутолимарске услуге за потребе возног парка, Обавештење о покретању набавке.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-51-у/2022 Аутолимарске услуге возног парка, уредила

Обавештење о покретању набавке коју можете преузети овде:Н 051-у-2022 Oбавештење о покретању

Н-76-д/2022 Набавка рачунарске и сродне опреме, Обавештење о покретању набавке.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-76-д/2022 Набавка рачунарске и сродне опреме уредила

Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује,

коју можете преузети ово:Н 76-д-2022 Oбавештење о покретању.

Н-65-у-2022 Израда процене од ризика катастрофа, Обавештење о покретању.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-65-у/2022 Израда процене од ризика катастрофа је уредила

Обавештење о покретању коју можете преузети овде:Н 65-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

Н-64-у/2022 Израда плана заштите и спасавања, Обавештење о покретању.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-64-у/2022 Израда плана заштите и спашавања уредила уредила

Обавештење о покретању који можете преузети овде:Н 64-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

Н-14-д/2022 Набавка за бифе-поновљен поступак, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-14-д/2022 уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује,

који можете преузети овде:Н 14-d-2022 Obaveštenje o pokretanju-ponovljeni postupak

Н 71-у-2022 Услуге увођења пословног система финансијског управљања и контроле (ФУК), Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 71-у/2022 уредила Обавештење о закљученом уговору који

можете преузети овде:Н 71-2022 Обавештење о закљученом уговору.