ЈНМВ2.1.3Н/2019 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.3Н/2019 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи уредила Обавештење о закљученом уговору ,

који можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.3Н- 2019 Обавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињавања отпада, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињавања отпада уредила Одлуку о додели уговора коју можете презуети овде:ЈНМВ1.2.28-2019 Одлука о додели уговора.

ЈНМВ 1.1.3/2019 Набавка диктир система за допуна, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.3/2019 Набавка диктир система за допуну уредила Обавештење о закљученом уговору који,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.3- 2019 Обавештење о закљученом уговору

ЈН 1.2.29-1/2019 Услуга штампања рачуна и образаца, Уговор-Наруџбеница бр.1 по Оквирном споразуму

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН 1.2.29-1/2019 Услуга штампања рачуна и образаца уредила Уговор Наруџбеницу бр.1 по оквирном споразуму коју можете преузети овде:ЈН-1.2.29-1-Обавештење о закљученом уговору .

ЈНМВ 1.2.8/2019 Услуга трајног збрињавања отпада, Појашњење бр.2

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.8/2019 Услуга трајног збрињавања отпада уредила Појашњење бр.2,које

можете преузети овде: ЈНМВ 1.2.28- 2019, 2. Појашњење

ЈНМВ 2.2.30Н/2019 Сервис опреме аутоматике за ТПС, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.30Н/2019 Сервис опреме аутоматике за ТПС уредила Конкурсну документацију коју ,

можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.30 Н/ 2019 Конкурсна документација

ЈНМВ 2.1.3Н/2019 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.3Н/2019 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи уредила Конкурсну документацију коју,

можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.3. Н 2019 Конкурсна документација

ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињавања отпада, Појашњење бр.1

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињавања отпада уредила Одговор на постављено питање који 

можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.28- 2019, 1. Појашњење

ЈНМВ 1.2.19/2019 Услуга сервиса и баждарења калориметара, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.19/2019 Услуге сервиса и баждарење калориметара уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.19 2019 Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињавања отпада, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињавања отпада уредила Позив и конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.28-2019 Позив за подношење понуда,JNMV 1.2.28- 2019 Kонкурсна документација