Н-0055-у/2021 Штампање пропагандног материјала, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-0055-у-2021 Штампање пропагандног материјала уредила

Обавештење о закљученом уговору на коју се закон о Ј.Н не примењује који можете преузети овде: Н 055u-2021 Обавештење о закљученом уговору на који се закон о Ј.Н не примењује.

Н-0055-2021 Штампање пропагандног материјала, Обавештење о покретању набавке.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-0055/2021 Штампање пропагандног материјала уредила

Обавештење о покретању поступка, који можете преузети овде:Н 055-2021 Oбавештење о покретању набавке.

 

Н-У 0077/2021 Радиографска контрола заварених спојева на ТС

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н у 0077/2021 Радиографска контрола заварених спојева на ТС, уредила Обавештење о закљученом уговору,

који можете преузети овде:Н У 0077-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н-003/2021 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 003/2021 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи уредила

Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:Н 003-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н-003/2021 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи, Обавештење о покретању набавке

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 003/2021 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи,

уредила Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује који можете преузети овде:Н 003-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује.

Н-021/2021 Аутолимарске услуге,Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-021/2021 Аутолимарске услуге уредила Обавештење о покретању набавке,

које можете преузети овде:Н 021-2021 Oбавештење о покретању

Н 005/2021 Набавка аутомата и воде за пиће, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 005/2021 Набавка аутомата и воде за пиће уредила Обавештење о закљученом уговору,

који можете преузети овде:Н 005-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н-029/2021 Превентивно и периодично испитивање радне околине, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификације Пожаревац је за Н 029/2021 Превентивно и периодично испитивање радне околине уредила Обавештење о закључном уговору ,

који можете преузети овде:Н 029-2021 Обавештење о закљученом уговору.

N 026/2021 Услуге сервиса виљушкара редовног и ванредног, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 026/2021 Услугњ сервиса редовног и ванредног уредила Обавештење о закљученом уговору,

који можете преузети  овде:Н 026-2021 Обавештење о закљученом уговору.