Н 053/2021 Одржавање и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока, Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 053/2021 Одржаање и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока уредила Обавештење о покретању набавке , које можете преузети овде:Н 053-2021 Обавештење о покретањu

Н-013/2021 Набавка делова за аутоелектричарске поправке, Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 013/2021 Набавка делова за аутоелектричарске поправке уредила Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује који можете преузети овде:Н 013-2021 Oбавештење о покретању

Н 023/2021 Услуге мобилне телефоније, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 023/2021 Услуге мобилне телефоније, уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:Н 023-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н-063/2021 Услуге техничког прегледа редовног и ванредног, Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н -063/2021 , Услуге техничког прегледа редовног и ванредног уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује који можете преузети овде:Н 063-2021 Oбавештење о покретањu

Н-007/2021 Набавка санитарног материјала и опреме за рад чистачица, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за набавку Н-007/2021 Набавка санитарног материјала и опреме за рад чистачица уредила Обавештење о закљученом уговору , које можете преузети овде:Н 007-2021 Обавештење о закљученом уговору.

јнмв 1.2.21/2020 Услуге одржавања софтвера централног система надзора и управљања топлопредајним станицама ЈП “Топлификација” Пожарвац,Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.21/2020 уредила Обавештење о закљученом уговору , који можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.21-2020 Обавештење о закљученом уговору

Н-007/2021 Набавка санитарног материјала и опреме за рад чистачица, Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 007/2021 Набавка санитарног материјала и опреме за рад чистатица , донела Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује коју можете пеузети овде:Н 007-2021 Obaveštenje o pokretanju

Н 032/2021 Услуге мобилне телефоније, Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Набавку 032/2021 Услуге мобилне телефоније уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон не односи, који можете преузети овде:Н 023-2021 Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењујеu

ЈНМВ 1.2.21/2020 Услуга одржавања централног система надзора и управљања топлопредајних станица, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација је за ЈНМВ 1.2.21/2020 ” Услуге одржавања централног система надзора и управљања топлопредајних станица”  Уредила Одлуку о додели уговора, коју можете преузети овде:JНМВ 1.2.21-Oдлука о додели уговора

ЈНМВ 1.2.21. Услуге одржавања централног система надзора и управљања. позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.21/2020 Уредила позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ПОЗИВ 1.2.21-2020,ЈНМВ 1.2.21 2020 Конкурсна документација