ЈНМВ 1.1.7-I/2019 Набавка канцеларијког потрошног материјала по партијама, I. Партија:Канцеларијски материјал, Конкурсна документација и Позив.

Ј.П Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-I/2019, I Партија: Канцеларијски материјал израдила Позив  и Конкурсну документацију коју,

можете преузети овде:Позив ЈНМВ 1.1.7-I-2019-Канцеларијски материјал, ЈНМВ 1 1 7-I 2019 kонкурсна документацијa

ЈНМВ 2.2.39Н/2019 Одржавање и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока, Обавештење о закљученом уговору

Ј.П Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.39Н/2019 Одржавање и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока израдило Обавештење о закљученом уговору које ,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.39Н 2019 Oбавештење на закљученом уговору

ЈНМВ 2.1.12 Н/2019 Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме, Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.12Н/2019 Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме, уредила Измењену конкурсну документацију,

који можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.12. Н 2019-Измењена Конкурсна документација

ЈНМВ 2.1.12Н/2019 Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме. Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.12Н/2019 Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме израдила конкурсну документацију коју можете преузети овде: ЈНМВ 2.1.12. Н 2019-Конкурсна документација

ЈНМВ 2.2.40Н/2019 Израда стручних налаза електричних и громобранских инсталација, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.40Н/2019 Израда стручних електричних и громобранских инсталација и израдила Конкурсну документацију коју,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.40. Н-2019 Конкурсна документација

ЈНМВ 2.2.22Н/2019 Услуге одржавања штампача , копир апарата и опреме ван гарантног рока, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.22Н/2019 Услуге одржавањ аштампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока донела Обавештење о закљученом уговору који ,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.22 Н 2019 Обавешење о зак .угово

ЈНМВ 2.2.34Н/2019 Услуге електронског надзора праћења присутних запослених, Појашњење бр 1.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.34Н/2019 Услуге електронског праћења присутних запослених уредило Појашњење бр 1. које,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.34н/2019 1. ПОЈАШЊЕЊE

ЈНМВ 2.2.6-Н/2019 Редован преглед ПП апарата испитивање хидрантских црева и ванредно пуњење апарата, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.6Н-2019 Редован преглед ПП апарата испитивање џидрантских црева и ванредно пуњење апарата, а Обавештење о закљученом уговору,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.6Н-2019 Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 2.2.34Н/2019 Услуге електронског надзора праћења присуства запослених,Двогодишњи уговор-Исправљена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.34Н/2019 Услуге електронског надзора праћења присуства запослених за 2019/2020 извршила Измену конкурсне документације коју

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.34. Н 2019 Измењена Конкурсна документација

ЈНМВ 2.2.34Н/2019 Услуге електронског надзора праћења присуства запослених, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.34Н/2019 Услуге електронског надзора праћења присуства запослених уредила Конкурсну документација коју,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.34. Н 2019 Конкурсна документација