ЈНОП ПП 1112/2019 Набавка арматуре-ручне запорне, регулационе и секционе, Питања и одговори

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНОП ПП 1112/2019 Набавка арнматуре -ручне запорне, регулационе и секционе донела Одговор на питање,

који может преузети овде: 2.Одговор и појашњење на постављено питање.

ЈНМВ 2.2.41-II-Н/2019 Набавка угоститељских услуга по партијама: Партија 2-Угоститељске услуге-Прослава славе, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожареавац ја за јнмв 2.2.41-II-Н/2019 Набавка угоститељских услуга по партијама : Партија 2-Угоститељске услуге-Прослава славе је донела Обавештење о закљученом уговору који,

можете преузети овде: 2.2.41-II Н 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 2.2.24Н/2019 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и здравља на раду, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.24Н/2019 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и здравља на раду уредила Обавештење о закљученом уговору коју,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.24Н/ 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 2.2.41-I Н/2019 Набавка угоститељских услуга по партијама, Партија 1. Пословни ручак. Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.41-IН/2019 Набавка угоститељских услуга по партијама, Партија 1. пословни ручак, израдила је Обавештење о закљученом уговору који,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.41-IН -2019 Обавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 1.2.31Н/2019 Услуге одржавања рачунарске лиценце AUTOCAD LT, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.31Н/2019 Услуге одржавања рачунарске лиценце AUTOCAD LT, донела Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.31-2019 Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2.2.24Н/2019 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и здравља на раду, Конкурсна документација.

ЈП Топлификација пожаревац је за ЈНМВ 2.2.24Н/2019 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и здравља на раду израдила Конкурсну документацију коју,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.24. Н 2019  Конкурсна документација

ЈНМВ 2.2.41 Н-II/2019 Набавка угоститељских услуга-II-Партија -Прослава Славе, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.41 Н-II/2019 Набавка угоститењских услуга-II-Партија-Прослава славе, уредила Конкурсну документацију коју,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.41-II- Н 2019  Конкурсна документација

ЈНМВ 2.2.41-I-Н/2019 Набавка угоститељских услуга, I-Партија, Пословни ручак, Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.241-I/Н/2019 Набавка угоститељских услуга,I -Партија-Пословни ручак, донела конкурсну документацију коју,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.41-I- Н 2019  Конкурсна документација

ЈНМВ 2.1.12Н/2019 Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.12Н/2019 Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме је донела Обавештење о закљученом уговору који,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.1.12Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 1.1.7-I/2019 Набавка канцеларијског потрошног материјала I-Партија-Канцеларијски материјал, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-I/2019 Набавка канцеларијског потрошног материјала, I-Партија-Канцеларијски материјал, је донела Обавештење о закљученом уговору који.

можете преузети овде: ЈНМВ 1.1.7-I-2019 Обавештење о закљученом уговору