Н-69-У-2022 Услуга мобилног оператера, Обавештење о покретању поступка на које се закон о Ј.Н не односи