Н-69-У-2022 Услуга мобилног оператера, Обавештење о покретању поступка на које се закон о Ј.Н не односи

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-69-у/2022 Услуге мобилног оператера уредила

Обавештење о покретању поступка на који се закон о Ј.Н не примењује који

можете преузети овде:Н 69-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

Leave a Reply