НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИС АУТОМАТИКЕ И ОПРЕМЕ-ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Одлука о покретању Јавне набавке Услуга ЈНМВ 1.2.3/2017-Сервис аутоматике и опреме
Можете преузети овде:POZIV 1.2.3-2017 SERVIS AUTOMATIKE I OPREME 1.2.3-2017 SERVIS AUTOMATIKE i OPREME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга – Хитне интервенције – грађевински радови. Набавка се спроводи у отвореном поступку ЈНОП 1.3.2/2017

Можете преузети овде JN OP 1.3.2 2017 POZIV HITNE INTERVENCIJE GRAĐEVINSKI  и ЈНОП 1 3 2 2017 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈНМВ 2.2.30 Н/2016 Услуге електро надзора праћења присуства запослених-обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација је донела Обавештење о додели уговора за ЈНМВ 2.2.30/2016 Услуге електро надзора праћења присуства запослених,

можете видети овде2.1.30n 2016 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци радова на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање, спроведену кроз отворени поступак ЈНОП 1.3.16/2016.

Можете преузети овде 1.3.162016 Obavestenje OZakljucenomUgovoru

НАБАВКА ЕЛЕКТРО РАДОВА ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТИМА ТС, ПО ПАРТИЈАМА, 1. ПАРТИЈА ЕЛЕКТРО РАДОВИ РЕКОНСКРТУКЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОРМАНА АУТОМАТИКА- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци извођења електро радова на топлификационом систему град Пожаревца и одржавање на објактима топлификационог система, по партијама.
1. Партија – Електро радови реконструкције постојећих ормана аутоматике. Набавка је спроведена кроз поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.3.6/2016.

Можете преузети овде  1.Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru 1.3.6-1 partija

ЈНМВ 2.2.9Н/2016 СЕРВИС ВИЉУШКАРА-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.2.9Н/2017-Сервис Виљушкара.

Конкурсну документацију можете преузети овде: 2.2.9. N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUM

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ -ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке у отвореном поступку ЈНОП 1.1.18/2017  “НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ”.

Можете преузети овде    Јавни позив, Конкурсна документација, Прилог1, Прилог2

НАБАВКА ЕЛЕКТРО РАДОВА ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТИМА ТС – ПО ПАРТИЈАМА -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА 2. И 3. ПАРТИЈУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговоре о набавци електро радова ТС града Пожаревца и одржавање на објектима ТС, по партијама.
– 2. Партија – Електро  радови на изградњи ТПС у 2016/2017. години и  3. Партија Радови на полагању ТК вода.

Можете преузети овде  2.Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru 1.3.6-2 partija 3. Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru 1.3.6-3 partija

НАБАВКА ЕЛЕКТРО РАДОВА ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА НА ОБЈЕКТИМА ТС, ПО ПАРТИЈАМА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.3.6/2016, набавка радова – Електро радови ТС града Пожаревца и одржавање на објектима ТС – по партијама.
Донета је Одлука о додели уговора за Партију 1. – Електро радови реконструкције постојећих ормана аутоматике.

Можете преузети овде JNMV 1.3.6 2016 1.PARTIJA

НАБАВКА ЕЛЕКТРО РАДОВА ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТИМА ТС – ПО ПАРТИЈАМА- ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.3.6/201, набавка радова – Електро радови ТС града Пожаревца и одржавање на објектима ТС – по партијама.
Донета је Одлука о додели уговора за Партију 2. – Електро радови на изградњи ТПС у 2016/2017 години и за Партију 3.  – Радови на полагању ТК вода.

Можете преузети овде  JNMV 1.3.6 2016 2.PARTIJA ODLUKA O DODELI JNMV 1.3.6 2016 3. PARTIJA ODLUKA O DODELI