НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1.  на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП ОС 1.1.5/2017 – “Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС”.
Можете преузети овде Појашњење 1.

2.1.8.Н/2017 Набавка санитарног материјала за одржавање хигијене-Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација је донела Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 2.1.8н/2017- Набавка санитарног материјала за одржавање хигијене, Обавештење о закљученом уговору,

Можете преузети овде:2.1.8n 2017 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЛОКАЦИЈИ: ТОПЛИФИКАЦИЈА СЕЛА ЋИРИКОВАЦ – 6. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 6.  на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП 1.1.12/2017 – Машински и грађевински радови на локацији: топлификација села Ћирикова.

Можете преузети овде Појашњење 6

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 02/65: МОРАВСКА 56 У ПОЖАРЕВЦУ – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на локацији ТПС 02/56 у Пожаревцу”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.6/2017.

Можете преузети овде PozivZaPodnosenjePonude.1.3.6 KONKURSNA DOKUMENTACIJA 1.3.6

ЈНМВ 1.2.9/2017-Услуге физичко техничког обезбеђења објеката ЈПТ-Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.9/2017 Услуге физичко техничког обезбеђења објеката, Обавештење о закљученом уговору,

Можете преузети овде:1.2.9. 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru.

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЛОКАЦИЈИ:ТОПЛИФИКАЦИЈА СЕЛА ЋИРИКОВАЦ – 5. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 5  на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП 1.1.12/2017 – Машински и грађевински радови на локацији: топлификација села Ћирикова.

Можете преузети овде Појашњење 5

 

ЈНМВ 1.1.7/2017 По Партијама-2.Партија-Оригинални тонери, Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација је донела Одлуку о покретању ЈНМВ 1.1.7, по Партијама, 2.Партија-Оригинални тонери,Позив и Конкурсну документацију за  Ј.Н,

Можете преузети овде:POZIV 1.2.7-II-2017-Originalni toneri, 1 1 7-II 2017 k.d Originalni toneri.

ЈНМВ 1.1.7/2017 По партијама, 1. Партија-Канцеларијски материјал,Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Одлуку о покретању ЈНМВ 1.1.7/2017 По Партијама -1.Партија-Канцеларијски материјал, Одлуку о покретању и Конкурсну документацију за предметну јавну набавку.

Можете преузети овде:POZIV 1.1.7-I-2017-Kancelarijski materijal,1 1 7-I 2017 konkursna dokumentacija

НАБАВКА ОПРЕМЕ АУТОМАТИКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка опреме аутоматике за потребе изградње и одржавања топлификационог система Град Пожаревца. Набавка је спроведена у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.1.16/2017.

Можете преузети овде ODLUKA O DODELI JNOP 1.1.16 2017

ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ (ТС) – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ, ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2017-2 –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС), на основу којег је извршена измена конкурсне документације и продужен је рок за достављање понуда.
Набавка се спроводи кроз отворени поступак јавне набавке број ЈН ОП ОС 1.1.13/2017-2  у циљу закључења оквирног споразума.

Можете преузети овде  ЈН ОП ОС 1.1.13 217-2 Појашњење 1 JNOP OS 1.1.13 2017-2 IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNOP OS 1.1.13 2017-2 ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.