НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку и отвореном поступку ЈН ОП ОС 1.1.13/2017  – Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).

Можете преузети овде  JN OP OS 1.1.13 2017 Појашњење 1

 

НАБАВКА РАДОВА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМАНА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ – ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.15/2017

Можете преузети овде JN OP 1.3.15 2017 Poziv Za Podnosenje Ponude 1.3.16 JNOP 1.3.15 2017 КONKURSNA DOKUMENTACIJA

НАБАВКА ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА И ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела је Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка електроматеријала и електроопреме. Набавка је спроведена кроз поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.19/2017

Можете преузети овде JNMV 1.1.19 2017 ODLUKA O DODELI

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТС ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела је Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца. Набавка је спроведена кроз отворени поступак ЈНОП 1.1.4/2017

Можете преузети овде  JNOP 1.1.4 2017 ODLUKA O DODELI

НАБАВКА АЛАТА И УРЕЂАЈА ПО ПАРТИЈАМА, 2.ПАРТИЈА-ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ,ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП Топлификација је донела Одлуку о покретању предметне ЈНМВ 1.1.2/2017 Набавка алата и уређаја-по партијама, 2.Партија-Електрични алати.

Позив и конкурсну документацију можете преузети овде:POZIV 1.1.12-II/2017,JN MV 1. 1. 12-II-2017, II partija-Konkursna dokumentacija

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ ПО ПАРТИЈАМА, 2.ПАРТИЈА-УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ-ПРОСЛАВА СЛАВЕ,ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП Топлификација је донела Обавештење о закљученом уговору за предметну ЈНМВ 1.2.7-II,Угоститељске услуге по партијама,  2.Партија-Угоститељске услуге-Прослава славе.

можете преузети овде:1.2.7-II. 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ ПО ПАРТИЈАМА, 1.ПАРТИЈА-УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ -ПОСЛОВНИ РУЧАК,ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП Топлификација је донела Обавештење о закљученом уговору за предметну ЈНМВ Угоститељске услуге по Партијама- 1. Партија:Угоститељске услуге-Пословни ручак:

Можете преузети овде: 1.2.7-I. 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД И СЕРВИС ОПРЕМЕ ПП ЗАШТИТЕ-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација је донела Одлуку о покретању поступка ЈНМВ 2.2.28Н/2017 Наруџбеницом -Периодични преглед и сервис опреме  ПП Заштите,

Конкурсну документацију можете преузети овде:2.2.28. N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUM

ЈНМВ 1.1.9-II/2017-НАБАВКА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА 2. ПАРТИЈА-НАБАВКА АНТИВИРУС ПРОГРАМА-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП Топлификација је донела Одлуку о додели уговра за предметну ЈНМВ 1.1.9-II/2017-Набабвка рачунарских лиценци софтвера , 2.Партија-Набавка антивирус програма

Можете преузети овде:Odluka o dodeli Ugovora 1.1.9-II-2017

НАБАВКА УСЛУГЕ РАДИОГРАФСКЕ КОНТРОЛЕ ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОР

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци  Услуге за радиографску контролу заварених спојева на топлификационом систему спроведену као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.4/2017

Можете преузети овде 1.2.4 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru