ЈНМВ 1.2.1-5/2017 Сервис агрегата,уређаја и алата по партијама-Партија 5.-Сервис постројења за повишење притиска-Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација је донела одлуку о покретању ЈНМВ 1.2.1-5/2017 Сервис агрегата, уређаја и алата по партијама- Партија 5.Сервис постројења за повишеља притиска,Позив и конкурсна документација;

Можете преузети овде:POZIV 1.2.1-5-2017-Servis postrojenja,1.2.1-5-2017 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-Партија 5

НАБАВКА АЛАТА И УРЕЂАЈА ПО ПАРТИЈАМА,2.ПАРТИЈА-ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТИ-ОБАВЕШТЕЉЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП Топлификација је донела Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.1.2-II/2017-Набавка алата и уређаја по партијама, 2.партија-Електрични алати,

Можете преузети овде:1.1.2-II. 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС-ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара-“Набавка арматзре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС.Набавка се спроводи кроз отворени поступак ЈН ОП 1.1.5/2017

Можете преузети овде:PozivZaPodnosenjePonude. pdf ЈN OP 1.1.5/2017 и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЈН ОП 1.1.5-2017

Обавештење о закљученом уговору: САНАЦИЈА ЧВРСТИХ ТАЧАКА

Дана 21. јуна 2017. године по спроведеном отвореном поступку јавне набавке радова ЈНОП 1329/2017 Санација чврстих тачака,
а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем,
Mijat Kuzmanović PR ZR Welding, V.Plana, Despota Stefana 42,
PIB: 102658445; MB: 55867631

Објављујемо обавештење у прилогу:
Обавештење о закљученом уговору; Санација чврстих тачака

Обавештење о потписаном уговору; НАБАВКА АЛАТА И УРЕЂАЈА Партија 1

Дана 21. јуна 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности по партијама  ЈНМВ 112/2017 Набавка алата и уређаја – Партија 1,
а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем,
ПД Елмот доо, Пожаревац, Косовска бр. 78, ПИБ: 106450887; МБ: 20604255
Објављујемо обавештење у прилогу:
Обавештење о додели уговора Набавка алата и уређаја Партија – 1

ЈАВНИ ПОЗИВ РАДОВИ НА ДОГРАДЊИ ДИСТРИБУТИВНЕ И ПРИКЊУЧНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ “СЕЛО ЋИРИКОВАЦ”

ЈП Топлификација је донела одлуку о покретању ЈНОП 1.3.12/2017 Радови на доградњи дистрибутивне и прикључне мреже на локацији “село Ћириковац” у Ћириковцу, можете преузети овде:

PozivZaPodnosenjePonude.1.3.12,KONKURSNA DOKUMENTACIJA 1.3.12 коначно

НАБАВКА САНИТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈ И ПОЗИВ

ЈП Топлификација Пожаревац је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.1.8/2017 Наруџбеницом, Набавка санитарног материјала за одржавање хигијене;

Можете преузети овде: 2..1.8. N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUM

Одлука о додели уговора: САНАЦИЈА ЧВРСТИХ ТАЧАКА

Дана 19. јуна 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке радова у отвореном поступку ЈНОП 1329/2017 Набавка радова санација чврстих тачака, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспеле понуде у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора понуђачу;
Mijat Kuzmanović PR ZR Welding, V.Plana, Despota Stefana 42,
PIB: 102658445; MB: 55867631

Одлука о додели у прилогу:
Одлука о додели уговора Санација чврстих тачака

ЈНМВ 2.2.28 Н/2017 ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД И СЕРВИС ОПРЕМЕ ПП ЗАШТИТЕ-Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Обавештење о додоели уговора за ЈНМВ 2.2.28/2017-Наруџбеницом-Периодични преглед и сервис опреме ПП заштите,

Можете преузети овде:2.2.28n 2017 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

Одлука о додели уговора; НАБАВКА АЛАТА И УРЕЂАЈА – Партија I

Дана 15. јуна 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке добара у поступку јавне набавке мале вредности по партијама- Партија 1 ЈНМВ 112/2017 Набавка алата и уређаја-Партија 1, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци о додели уговора понуђачу:
ПД Елмот доо, Пожараевац, Косовска бр.78, ПИБ: 106450887; МБ: 20604255
Одлука о додели у прилогу:
Одлука о додели уговора: Набавка алата и уређаја Партија I