ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 9/85 ШЕСТА ЛИЧКА 85 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка јавне набавке  радова – Изградња топлопредајне станице 9/85 Шеста личка 85. Набавка се спроводи у отвореном поступку ЈНОП 1.3.21/2020.
Можете преузети овде Oдлука о обустави поступка.

Leave a Reply