Набавке 2021

РБ ТИП ЈН
НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОКУМЕНТ
РОК
ОБАВЕШТЕЊА
1.

Набавка на које се закон о ЈН  не примењује

Услуге мобилне телефоније Н 023-2021 Обавештење о покретању набавке на коју се закон не односиu 12.02.2021 до 10 сати Н 023-2021 Обавештење о закљученом уговору.
2. Набавке на које се закон о ЈН не примењује
Набавка санитарног материјала и опреме за рад чистачица
Н 007-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон не односиu 11.02.2021 до 10 сати
Н 007-2021 Обавештење о закљученом уговору.

 

3.

Набавке на које се закон о ЈН не примењује

Н 038/2021 РЕДОВАН ПРЕГЛЕД И СЕРВИС ПП АПАРАТА, ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ СА НАБАВКОМ ИСТЕ И ОСНОВНОМ ОБУКОМ ЗАПОСЛЕНИХ

Обавештење о покретању поступка

25.2.2021.
до 9 сати

Обавештење о закљученом Уговору

 

4.

Набавке на које се закон о ЈН не примењује


Н 008/2021
НАБАВКА ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID 19 ЗАШТИТЕ

 

Н 008 2021 Обавештење о покретању поступка

26.2.2021.
до 9 сати

Н008 2021 Обавештење о закљученом Уговору Ковид 19

5.

Набавка на које се закон о ЈН не примењује

Н 063/2021 Услуге техничког прегледа редовног и ванредног

Н 063-2021 Oбаваштење о покретању набавке на коју се закон не примењује

8.03.2021 до 10 сати

Н 063-2021 Обавештење о закљученом уговору.

6.

Набавка на коју се закон о ЈН не примењује

Н 013/2021 Набавка делова за аутоелектричарске поправке

Н 013-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон не примењујеу

09.03.2021 до 10 сати

Н 013-2021 Обавештење о закљученом уговору.

7.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н 053/2021 Одржавање и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока

Н 053-2021 Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује

10.03.2021 до 10 сати

Н 053-2021 Обавештење о закљученом уговору.

8.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н-042/2021 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду.

Н 042-2021 Обавештење о покретању поступка на који се закон ј.н не примењује

11.03.2021 до 10 сати

Н-042- 2021, 1. Појашњење,Н 042-2021 Обавештење о закљученом уговору.

9.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н 004/2021 Набавка мобилних апарата

Н 004-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује.

11.03.2021 до 11 сати

Н 004-2021 Обавештење о закљученом уговору.

10.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н-040/2021 Услуге одржавања штампача, копир апарата и ореме ван гарантног рока

Н 040-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењујеu

04.03.2021 до 10 сати

Н 040-2021 Обавештење о закљученом уговору.

11.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н 046/2021 Услуга електронског надзора праћења присуства запослених

Н 046-2021 Oбавештењ о покретању набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује.

12.03.2021 до 10 сати

Н 046-2021 Обавештење о закљученом уговору.

12.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н 018/2021 Набавка канцеларијског потрошног материјала

Н 018-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује.

10.03.2021 до 11 сати

Н 018-2021 Обавештење о закљученом уговору.

13.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н 061/2021 Услуге интернета и повезивање удаљених локација. Хостинг (ВОИП)

Н 061-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује

07.04.2021 до 10 сати

Н 061-2021 Обавештење о закљученом уговору. 

14.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н 015/2021 Набавка за бифе

Н 015-2021 Oбавештење o покретању набавке на коју се закон не примењујеu

16.04.2021 до 10 сати

Н 015-2021 Обавештење о закљученом уговоруе 

15.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н-054/I/2021 Угоститељске услуге, 1. Партија-Пословни ручак

Н 054-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује.

16.04.2021 до 10 сати

Н 054-I-2021 Обавештење о закљученом уговору. 

16.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н-064/2021 Услуге прања возила

Н 064-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује

19.04.2021 до 10 сати

Н 064-2021 Обавештење о закљученом уговору. 

17.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н-012/2021 Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме

Н 012-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује

21.04.2021 до 10 сати

Н 012-2021 Обавештење о закљученом уговору. 

18.

Набавка на коју се закон о Ј.Н. не примењује

Н 0062/2021 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока

Н 0062-2021 Обавештење о покретању набавке на који се закон о Ј.Н. не примењује

28.04.2021. год до 10,00 сати

Н 0062-2021 Обавештење о закљученом уговору_ 

19.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н-060/2021 Одржавање и сервис клима и расхладних уређаја ван гарантног рока

Н 060-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује

28.04.2021 до 10 сати

Н 060-2021 Обавештење о закљученом уговору. 

20.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н-009-I-2021 Набавка техничких гасова, 1. Партија Ацетилен и Кисеоник

Н 009-I-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује.

13.05.2021.год  до 10 сати.

Н 009-2021 Обавештење о закљученом уговору_ 

21.

Набавке на које се закон о Ј.Н не примењује

Н-009-II-2021 Набавка техничких гасова, 2 .Партија Пропан и Бутан

Н 009-II-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује.

13.05.2021.год  до 10 сати

Н 0009-II-2021 Обавештење о закљученом уговору. 

22.

 


Набавке на које се закон о ЈН не примењује

 

 

Н 001/2021 Набавка клима уређаја

Обавештење о покретању поступка

Набавка клима уређаја 

18.5. 2021.

до 9 сати

Н001 2021 Обавешт о закљученом Уговору набавка клима уређ 

23.

Набавка на које се закон не примењује (Члан 27, став 1, тачка 3, прилог 7, ред 12.)

Н 072/2021 Услуге физичко техничког обезбеђења

Н 072-2021 Oбавештење о покретању

30.06.2021 до 10 сати

Oдлука о додели Н 0072 2021
Обавештење о закљученом уговору_
 

24.

Набавка на које се закон о ЈН не примењује

Н У  0032/2021 Испитивање стабилних система дојаву пожара

Н У 0032-2021 Обавештење о покретању 

14.07.2021. год
до 10,00 сати

Н 0032-2021 Обавештење о закљученом уговору_ 

25.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н 020/2021 Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила

Н 020-2021 Oбавештење о покретању

19.07.2021 до 10 сати

Н 020-2021 Обавештење о закљученом уговору. 

26.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н-005/2021 Набавка аутомата и воде за пиће

Н 005-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон ј.н

не примењује.

21.07.2021.год до 10 сати

Н 005-2021 Обавештење о закљученом уговору. 

27

Набавка на кој усе закон о Ј.Н не примењује

Н-029/2021 Превентивно и периодично испитивање радне околине

Н 029-2021 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

22.07.2021 до 10 сати

Н 029-2021 Обавештење о закљученом уговору. 

28

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н 026/2021 услуге сервиса виљушкара редовног и ванредног

Н 026-2021 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

23-07.2021 до 10 сати

Н 026-2021 Обавештење о закљученом уговору. 

29

Набавка на коју се закон о ЈН не примењује

Н У 0074/2021 Израда Пројекта о привременој регулацији саобраћаја

Н  У  0074-2021 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

03.08.2021. год. до 10,00 сати

Н У 0074-2021 Обавештење о закљученом уговору_ 

30

Набавка на коју се закон о ЈН не примењује

Н У 0075/2021 Услуга техничке заштите oбјеката

Н У 0075-2021 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

10.08.2021. год. до 10,00 сати

Н У 0075-2021 Обавештење о закљученом уговору_ 

31

Набавка на коју се закон о ЈН не примењује

Н 021/2021 Аутолимарске услуге

Н 021-2021 Oбавештење о покретању

07.09.2021 године до 10 сати

Н 021-2021 Обавештење о закљученом уговору. 

32

Набавка на коју се закон о ЈН не примењује

Н 076/2021 Услуге ревизије финансијског извештаја завршног рачуна и правилности пословања

Н 076-2021 Oбавештење о покретању

27.09.2021 године до 10 сати

Н 076-2021 Обавештење о закљученом уговору. 

33

Набавка на коју се закон о ЈН не примењује

Н 003/2021Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи

Н 003-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује.

14.10.2021 године до 10 сати

Н 003-2021 Обавештење о закљученом уговору. 

34

Набавка на коју се закон о ЈН не примењује

Н 0077/2021 РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА

Н 0077-2021 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

05.11.2021 године до 10,00 сати

Н У 0077-2021 Обавештење о закљученом уговору. 

35

Набавка на коју се закон о ЈН не примењује

Н 0055/2021 Штампање пропагандног материјала

Н 055-2021 Oбавештење о покретању набавке на који се закон Ј.Н не примењује

20.12.2021 године до 10 сати

Н 055u-2021 Обавештење о закљученом уговору на који се закон о Ј.Н не примењује.