Набавке 2021

РБ ТИП ЈН
НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОКУМЕНТ
РОК
ОБАВЕШТЕЊА
1.

Набавка на које се закон о ЈН  не примењује

Услуге мобилне телефоније Н 023-2021 Обавештење о покретању набавке на коју се закон не односиu 12.02.2021 до 10 сати Н 023-2021 Обавештење о закљученом уговору.
2. Набавке на које се закон о ЈН не примењује
Набавка санитарног материјала и опреме за рад чистачица
Н 007-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон не односиu 11.02.2021 до 10 сати
Н 007-2021 Обавештење о закљученом уговору.

 

3.

Набавке на које се закон о ЈН не примењује

 

Н 038/2021
РЕДОВАН ПРЕГЛЕД И СЕРВИС ПП АПАРАТА, ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ СА НАБАВКОМ ИСТЕ И ОСНОВНОМ ОБУКОМ ЗАПОСЛЕНИХ

Обавештење о покретању поступка

 

25.2.2021.
до 9 сати

 

 

4.


Набавке на које се закон о ЈН не примењује


Н 008/2021
НАБАВКА ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ
COVID 19 ЗАШТИТЕ

 


Н 008 2021 Обавештење о покретању поступка


26.2.2021.
до 9 сати

 

5.

Набавка на које се закон о ЈН не примењује

Н 063/2021 Услуге техничког прегледа редовног и ванредног

Н 063-2021 Oбаваштење о покретању набавке на коју се закон не примењује

8.03.2021 до 10 сати

 

6.

Набавка на коју се закон о ЈН не примењује

Н 013/2021 Набавка делова за аутоелектричарске поправке

Н 013-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон не примењујеу

09.03.2021 до 10 сати

 

7.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н 053/2021 Одржавање и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока

Н 053-2021 Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује

10.03.2021 до 10 сати

 

8.

Набавка на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н-042/2021 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду.

Н 042-2021 Обавештење о покретању поступка на који се закон ј.н не примењује

11.03.2021 до 10 сати