ИЗРАДА ПРОЈЕКТА О ПРИВРЕМЕНОЈ РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈА ДОК ТРАЈУ РАДОВИ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за набавку услуга „Израда Пројекта о привременој регулацији саобраћаја док   трају   радови“.
Набавка је спорведена као јавна набавка мале вредности – наруџбеницом ЈНМВ 2.2.15Н/2020.

Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply