Набавке 2020

 

РБ ТИП ЈН
НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОКУМЕНТ
РОК
ОБАВЕШТЕЊА
ЈНМВ 1.1.7-I/2020
Јавна набавка мале вредности

Набавка канцеларијског потрошног материјала, I-Партија: Канцеларијски материјал

ЈНМВ 1.1.7-I-2020. Позив-Набавка канцеларијског потрошног материјала,1 1 7-I 2020 koнкурсна документацијa

6.3.2020. до 10 сати

 
ЈНОП 1.3.15/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 45А

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација

25.3.2020. до 10 сати

 
ЈНОП 1.3.16/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 146

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација

23.3.2020. до 10 сати

 
     ЈНМВ 2.2.50Н/2020
Наруџбеница

Услуге прања возила

ЈНМВ 2.2.50. Н 2020 Конкурсна документација

27.2.2020. до 10 сати

 
ЈНОП 1.3.12/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 45А, ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 146 И ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 209

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
20.3.2020. до 10 сати  

ЈНМВ 2.1.12Н/2020

Наруџбеница

Набавка гума за аутомобиле, акумулаторе и остала опрема

ЈНМВ 2.1.12. Н 2020-Kонкурсна документација 27.2.2020. до 10 сати
 

ЈНМВ 2.2.22Н/2020

Наруџбеница

Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду

ЈНМВ 2.2.22. Н/ 2020 Конкурсна документација 26.02.2020 до 10 сати
 

ЈНМВ 2.2.20Н/2020

Наруџбеница

Услуге одржавања штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока

ЈНМВ 2.2.20Н-2020 К.Документација 25.02.2020 до 10 сати
 

 

ЈНМВ 1218/2020

 

Јавна набавка мале вредности

 

КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА,
ОРН: 773312100

Позив за достављање понуда ЈНМВ 1218 2020 Кошење ВКП
Конкурсна документација ЈНМВ 1218 2020. Кошење ВКП
20.2.2020. до 9 сати
 
ЈНОП 1.3.5/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС МОРАВСКА 22

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
11.03.2020. до 10 сати  
ЈНОП 1.3.8/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 5/65 И 10/65 ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА бб

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
09.03.2020. до 10 сати  
ЈНМВ 1.1.7-II/2020,
Јавна набавка мале вредности

Набавка канцеларијског потрошног материјала: II -Партија- Оригинални тонери

ЈНМВ 1.1.7-II-2020. Позив-Оригинални тонери,ЈНМВ 1 1 7-II 2020 конкурсна документација. 18.02.2020 до 10 сати
JНМВ 1.1.7-II- 2020, 1. Појашњење,JНМВ 1.2.7-II- 2020, 2. ПојашњењеЈНМВ 1.1.7-II-2020Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.,ЈНМВ 1 1 7-II 2020 Измењена конкурсна документација.JНМВ 1.1.7-II-2020 Oдлука о додели уговора
ЈНМВ 2.1.16Н/2020
Наруџбеница
Набавка за бифе ЈПТ
ЈНМВ 2.1.16. Н 2020 Конкурсна документација 12.02.2020 до 10 сати
 
ЈНОП 1.1.18/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
02. 03.2020 до 10 сати  
ЈНМВ 2.2.47Н/2020
Наруџбеница
Сервис ауто-електрике ван гарантног рока
2.2.47- Н-2020 Конкурсна документација 07.02.2020 до 10 сати
ЈНМВ 2.2.47 Н 2020 Обавештење о закљученом уговору.
ЈНМВ 1.2.24/2020
Јавна набавка мале вредности
Услуге проценитеља имовине
JНМВ 1.2.24- 2020 Позив за подношење понуда,ЈНМВ 1.2.24-2020 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 13.02.2020 до 10 сати
JНМВ 1.2.24- 2020, 1. Појашњење,ЈНМВ 1.2.24-2020 Измењена конкурсна документацијА,Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.ЈНМВ 1.2.24-2020, 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАJНМВ 1.2.24- 2020, 2. Појашњење,ЈНМВ 1.2.24-2020 Одлука о додели уговора
ЈНМВ 2.2.25Н/2020 Наруџбеница Редован преглед ПП апарата, испитивање хидрантских црева и ванредно пуњење апарата 2.2.5. Н 2020 ЈНМВ Конкурсна документација. 24.01. 2020 до 10 сати ЈНМВ 2.2.5Н-2020 Обавештење о закљученом уговору