Набавке 2020

РБ ТИП ЈН
НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОКУМЕНТ
РОК
ОБАВЕШТЕЊА

ЈНМВ 1.2.21/2020

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРДНОСТИ
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЦЕНТРАЛНОГ СИСИТЕМА НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 1.2.21-2020,ЈНМВ 1.2.21 2020 Конкурсна документација

18.01.2021. год, до 10 сати

JНМВ 1.2.21-Oдлука о додели уговора,ЈНМВ 1.2.21-2020 Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ
1.2.17/2020

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СЕРВИС МОТОРНЕ АРМАТУРЕ Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
Измењена Kонкурсна документација

05.01.2021. год до 10 сати

1. Појашњење
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ
1.1.8-II/2020

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 1.1.8-II/2020 НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И СРОДНЕ ОПРЕМЕ – ПО ПАРТИЈАМА, 2. ПАРТИЈА – НАБАВКА ШТАМПАЧА, КОПИР АПАРАТА И ОПРЕМЕ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација

24.12.2020. год до 10 сати

Oдлука о додели уговора
1. Појашњење 
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору
ЈНМВ
1.1.8-I/2020
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 1.1.8-I/2020 НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И СРОДНЕ ОПРЕМЕ – ПО ПАРТИЈАМА, 1. ПАРТИЈА – НАБАВКА РАЧУНАРА И СРОДНЕ ОПРЕМЕ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

22.12.2020. год до 10 сати

Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 2.2.27Н/2020
Наруџбеница
СЕРВИС АУТОМАТИКЕ И ОПРЕМЕ Конкурсна документација

15.12.2020. год до 9 сати

Обавештење о закљученом уговору.
ЈНМВ 2.2.34Н/2020
Наруџбеница
СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА МАГАЦИНА, ДИРЕКЦИЈЕ ЈПТ И ТПС Конкурсна документација

15.12.2020. год до 9 сати

Обавештење о закљученом уговору
ЈНОП 1.1.1/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК НАБАВКА ЧЕЛИЧНБИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација

11.01.2021. год до 10 сати

1. Појашњење, 2.Појашњење
3.Појашњење
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 1.2.15/2020
Јавна набавка мале вредности
Сервис и баждарење калориметара
Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација Измењена  Kонкурсна документација

7.12.2020 до 10 сати

Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 2.2.40/2020
Наруџбеница
Ангажовање покретне дизалице са корпом
ЈНМВ 2.2.40. Н- 2020 Конкурсна документација

24.11.2020 до 10 сати

Обавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 1.1.6/2020
Јавна набавка мале вредности
Набавка Горива и ТНГ
ЈНМВ 1.1.6-2020 Позив за подношење понуда, JНМВ 1.1.6- 2020 Kонкурсна документација

06.11.2020 до 10 сати

ЈНМВ 1.1.6-2020 Одлука о додели уговора,ЈНМВ 1.1.6-2020 Обавештење о закљученом уговору
ЈНОП 1.3.1/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – МАШИНСКИ И  ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација

12.11.2020 године до 10 сати

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 2.2.56Н/2020
Наруџбеница
Оспособљавање запослених за указивање прве помоћи
ЈНМВ 2.2.56. Н 2020 Конкурсна документација

19.10.2020 године до 10 сати

2.2.56Н 2020 Oбавештење о закљученом уговору.
ЈНМВ 1.2.10/2020 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА И УНОСА У КАТАСТАР Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

19.10.2020. године до 10 сати

1. Појашњење
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1.2.3/2020 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација

11.09.2020 године до 10 сати

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 2.1.10Н/2020
Наруџбеница
Набавка телекомуникационе опреме структурне мреже
ЈНМВ 2.1.10 Н 2020 Конкурсна документација

09.09.2020 године до 10 сати

ЈНМВ 2.1.10Н- 2020 Oбавештење о закљученом уговору.
ЈНОП 1.3.22/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНИХ ТОПЛОВОДА НА ТОПЛИФИКАЦИОНИ СИСТЕМА – МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2020 Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација

22.09.2020. године до 10 сати

Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
ЈНОП 1.3.4/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЋИРИКОВАЦ – ДЕСНА СТРАНА ОД ПУТА ПОЖАРЕВАЦ – КОСТОЛАЦ Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација

21.09.2020. године до 10 сати

Oдлука о додели уговора
Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 1.1.11/2020 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА И ДОГРАДЊА УЛТРАЗВУЧНИХ МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација

24.08.2020. године до 10 сати

1. Појашњење
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 1.1.15/2020 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕ Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација

13.08.2020. године до 10 сати

Oдлука о додели уговора
Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
ЈНОП 1.3.13/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВКП, ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ МРЕЖИ И ТПС Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација

28.08.2020. године до 10 сати

Одлука о додели уговорa
Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2.1.4Н/2020
Наруџбеница
Набавка аутомата и воде за пиће
ЈНМВ 2.1.4 Н 2020 Конкурсна документација

20.07.2020 до 10 сати

ЈНМВ 2.1.4Н- 2020 Oбавештење о закљученом уговору.
ЈН ОП-ОС 1.1.5/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

06.08.2020. године до 10 сати

JN 1.1.5-3 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
1. Појашњење
Oдлука о закључењу оквирног споразума
Oбавештење о закљученом Оквирном споразуму
Oбавештење о закљученом 1. појединачном уговору
Oбавештење о закљученом 2. појединачном уговору
Обавештење о закљученом 3. појединачном уговору
Обавештење о закљученом 4. појединачном уговору

ЈНМВ 1.2.14/2020
Јавна набавка мале вредности
Услуге очитавања калориметара
ПОЗИВ 1.2.14-2020 Услуге очитавања калориметара,ЈНМВ 1.2.14 2020 Kонкурсна документација

17.07.2020 до 10 сати

Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 2.1.1.Н/2020
Наруџбеница
Набавка клима уређаја
2.1.1. Н 2020-Kонкурсна документација

13.07.2020 до 10 сати

2.1.1Н-2020 Oбавештеље о обустави поступка
ЈНМВ 1.2.28/2020
Јавна набавка мале вредности
Сервис редовни и ванредни за возила ван гарантног рока
1.2.28-2020 Позив за подношење понуда.JНМВ 1.2.28-2020 Конкурсна документацијаЈНМВ 1.2.28-2020 Одлука о додели уговора

14.07.2020 до 10 сати

ЈНМВ 1.2.28. 2020 Oбавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 2.1.18Н/2020
Наруџбеница
Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање
2.1.18. Н 2020-Kонкурсна документација

14.07.2020 до 10 сати

JНМВ 2.1.18Н-2020 Обавештење о закљученом уговору.
ЈНМВ О.С 1.2.23/2020
Јавна набавка мале вредности-Оквирни споразум
Услуге штампања рачуна и обрасца
Позив-за-подношење-понуда
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

13.07.2020. до 10 сати

Одлука закључењу оквирног споразума
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом 1. појединачном уговору
Oбавештење о закљученом 2. појединачном уговору
ЈНОП 1.3.23/2020
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Машински  и грађевински радови на замени комплетне примарне и секундарне мреже JNOP 1.3.23 2020 PozivZaPodnosenjePonude. pdf,ЈН ОП 1.3.23-2020 Конкурсна документација,ЈН ОП 1.3.23-2020 Измењена Конкурсна документација.JН ОП 1.3.23- 2020, 1. POJAŠNJENJEЈН ОП 1.3.23-2020 2.Измењена Конкурсна документација.ЈН ОП 1.3.23-2020 4.Измењена Конкурсна документација.JН ОП 1.3.23- 2020, 2. Појашњење,ЈН ОП 1.3.23-2020 5.Измењена Конкурсна документација.

30.07.2020 до 10 сати

Oдлука о додели уговораЈН-OП-1.3.23-2020-Oбавештење-о-закљученом-уговору
ЈНОП 1.1.27/2020
Отворени поступак

Набавка предизолованих цеви и цевних елемената за потребе одржавања топлификационог сиситема

JНОП 1.1.27 2020 Позив за подношење понуда. pdf,1.1.27 2020 Конкурсна документацијаi1.1.27 2020 Измењена конкурсна документација

27.07.2020 до 10 сати

JН ОП 1.1.27-2020 Одлука о додели уговора,ЈН OП-1.1.27-2020-Oбавештење-о-закљученом-уговору
ЈНОП 1.1.16/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТОПЛОПРЕДАЈНИМ СТАНИЦАМА
1. ПАРТИЈА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТОПЛОПРЕДАЈНИМ СТАНИЦАМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација

03.07.2020 године до 10 сати

Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 1.2.7/2020
Јавна набавка мале вредности

Услуге физичко техничког обезбеђења објеката

Позив за достављање документације
Конкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација

22.06.2020 године до 10 сати

1. ПОЈАШЊЕЊE
2. ПОЈАШЊЕЊЕ
Oбавештење о продужењу рока за подношење понудаЈНМВ 1.2.7-2020 Oдлука о додели уговораЈНМВ 1.2.7. 2020 Oбавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 2.3.2.Н/2020
Наруџбеница

Електрорадови на изградњи телекомуникационе мреже.

ЈНМВ 2.3.2 Н 2020-Kонкурсна документација

05.06.2020. године до 10 сати.

2.3.2 -Н -2020 Обавештење о закљученом уговору.
ЈНМВ 1.3.3/2020
Јавна набавка мале вредности

ЕЛЕКТРО РАДОВИ СА ИСПОРУКОМ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ ТПС
 Партија 1- Електро радови са испоруком материјала за инвестиције и одржавање ТПС

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација

03.06.2020. године до 10 сати

1. Појашњење
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 1.1.17/2020
Јавна набавка мале вредности

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА И СПОЈНЕ ОПРЕМЕ

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација

29.05.2020. године до 10 сати

1. Појашњење
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 2.2.23-I Н/2020
Наруџбеница

Техничка заштита објеката по партијама, I-Партија:Електронска заштита

ЈНМВ 2.2.23. Н 2020 Конкурсна документација

28.05.2020. године до 10 сати

2.2.23-I-n 2020 Oбавештеље о закљученом уговору.
ЈНМВ 1.1.9/2020
Јавна набавка мале вредности

Набавка пословног софтвера MS OFFICE и др. софтвера

ЈНМВ 1.1.9 2020-Позив за подношење понудаЈНМВ 1. 1. 9-2020 Kонкурсна документација

02.06.2020.године  до 10 сати

JНМВ 1.1.9- 2020, 1. Појашњење,
Измењена Kонкурсна документација,
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
ЈНОП 1.3.6/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ

 

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

15.06.2020. године

Oдлука о додели уговора
1.3.6 2020 ASFALT. Oбавштење о закљученом уговору

ЈНМВ 1.2.11/2020

Јавна набавка Мале вредности

СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација

25.05.2020. до 10 сати

1.Појашњење
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2.2.15Н/2020

Наруџбеница

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА О ПРИВРЕМЕНОЈ РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈА ДОК ТРАЈУ РАДОВИ

Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација

19.05.2020. до 10 сати

Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1.2.18/2020

Јавна набавка Мале вредности

КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА

 

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација

13.05.2020. до 10 сати

Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНПП 1.2.26/2020

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА -ПОСЛОВНИ СИСТЕМ Аpolo СА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ МОДУЛИМА

Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Kонкурсна документација

05.05.2020. до 10 сати

Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1.2.6/2020

Јавна набавка Мале вредности

Услуге осигурања имовине и запослених

1.2.6-2020 Kонкурсна документациja,1.2.6-2020-Позив за подношење понуда

12.05.2020 до 10 сати

ЈНМВ 1.2.6-2020 Одлука о додели уговора,ЈНМВ-1.2.6.-2020-Oбавештење-о-закљученом-уговору

ЈНМВ 2.1.9-II-Н/2020

Наруџбеница

Набавка техничких гасова за одржавање 2.Партија-Пропан-бутан ( ТНГ-течни нафтни гас)

2.1.9-II- Н 2020 ЈНМВ Конкурсна документација

29.04.2020 до 10 сати

2.1.9-II- Н 2020 ЈНМВ Измењена Конкурсна документација,JНМВ 2.1.9-Н-II- 2020, 1. Појашњење.JНМВ 2.1.9-II -Н -2020 Обавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 2.1.9-I-Н/2020

Наруџбеница

  Набавка техничких гасова за одржавање,                 1.ПАРТИЈА-Ацетилен и Кисеоник

ЈНМВ 2.1.9-I- Н 2020  Конкурсна документација

29.04.2020 до 10 сати

2.1.9-I -Н -2020 Обавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ  2.2.49Н/2020

Наруџбеница

Вулканизерске услуге за потребе возног парка

2.2.49. Н 2020 Конкурсна документација

24.04.2020 до 10 сати

ЈНМВ 2.2.49 Н 2020 Oбавештење о закљученом уговору.

   ЈНОП 1.3.21/2020

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ИЗГРАДЊА  ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ  9/85 ШЕСТА ЛИЧКА 85

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација

12.05.2020. до 10 сати

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору
ЈН ОП ОС  1.1.13/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК/ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација

08.05.2020. до 10 сати

Појашњење
 Појашњење
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење
Oдлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Oбавештење о закљученом 1. појединачном уговору
Oбавештење о закљученом 2. појединачном уговору Oбавештење о закљученом 3.појединачном уговорu
Oбавештење о закљученом 4. појединачном уговору
Oбавештење о закљученом 5. појединачном уговору
Oбавештење о закљученом 6. појединачном уговору 
Oбавештење о закљученом 7. појединачном уговору
Обавештење о закљученом 8. појединачном уговору
ЈНМВ 2.2.37-I-Н/2020
Наруџбеница

Набавка угоститељских услуга по партијама,                                  1. Партија-Пословни ручак

ЈНМВ 2.2.37-I- Н 2020 Конкурсна документација

23.3.2020. до 10 сати

2.2.37-I -Н -2020 Обавештење о закљученом уговору.
ЈНМВ 2.1.6Н/2020
Наруџбеница

Набавка биротехничке и друге опреме

ЈНМВ 2.1.6. Н 2020-Kонкурсна документација

13.3.2020. до 10 сати

Oбавештење о закљученом уговору
ЈНОП 1.3.20/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 6/76 ЦАНЕ БАБОВИЋ 39

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
2. Измењена конкурсна документација
3.Измењена конкурсна документација
4.Измењена конкурсна документација

12.05.2020. до 10 сати

1. Појашњење
Oбавештење о продужењу рока за подношења понуда
2.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
3.Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о додели уговора,ЈНОП 1.3.20 2020 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈНОП 1.3.7/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ЈПТ

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
2. Измењена конкурсна документације
3.Измењена конкурсна документација

11.05.2020. до 10 сати

1. Појашњење 
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
2. Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 2.2.46Н/2020
Наруџбеница

Услуге интернета и повезивања удаљених локација. Хостинг  (ВОИП)

ЈНМВ 2.2.46. Н 2020 JNMV Kонкурсна документација

10.3.2020 до 10 сати

Oбавештење о закљученом уговору
ЈНОП 1.3.17/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 209

 Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
2. Измењена конкурсна документација

08.5.2020. до 10 сати

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
2.Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1.1.7-I/2020
Јавна набавка мале вредности

Набавка канцеларијског потрошног материјала, I-Партија: Канцеларијски материјал

ЈНМВ 1.1.7-I-2020. Позив-Набавка канцеларијског потрошног материјала,1 1 7-I 2020 koнкурсна документацијa

6.3.2020. до 10 сати

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ЈНОП 1.3.15/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 45А

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација 1. Измењена конкурсна документација
2. Измењена конкурсна документација

11.5.2020. до 10 сати

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
2 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ЈНОП 1.3.16/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 146

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација

23.3.2020. до 10 сати

Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
     ЈНМВ 2.2.50Н/2020
Наруџбеница

Услуге прања возила

ЈНМВ 2.2.50. Н 2020 Конкурсна документација

27.2.2020. до 10 сати

ЈНМВ 2.2.50 Н- 2020 Oбавештење о закљученом уговору.
ЈНОП 1.3.12/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 45А, ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 146 И ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 209

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
23.3.2020. до 10 сати 1.  Појашњење
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2.1.12Н/2020

Наруџбеница

Набавка гума за аутомобиле, акумулаторе и остала опрема

ЈНМВ 2.1.12. Н 2020-Kонкурсна документација 27.2.2020. до 10 сати
JНМВ 2.1.12Н-2020 Обавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 2.2.22Н/2020

Наруџбеница

Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду

ЈНМВ 2.2.22. Н/ 2020 Конкурсна документација 26.02.2020 до 10 сати
2.2.22Н 2020 Oбавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 2.2.20Н/2020

Наруџбеница

Услуге одржавања штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока

ЈНМВ 2.2.20Н-2020 К.Документација 25.02.2020 до 10 сати
2.2.20 Н 2020 Oбавештење о закљученом уговору.

 

ЈНМВ 1218/2020

 

Јавна набавка мале вредности

 

КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА,
ОРН: 773312100

Позив за достављање понуда ЈНМВ 1218 2020 Кошење ВКП
Конкурсна документација ЈНМВ 1218 2020. Кошење ВКП
20.2.2020. до 9 сати

Одлука о обустави поступка Кошење
Обавештење о обустави поступка

 

ЈНОП 1.3.5/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС МОРАВСКА 22

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
11.03.2020. до 10 сати 1. Појашњење
2.  Појашњење 
3. Појашњење
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ЈНОП 1.3.8/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 5/65 И 10/65 ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА бб

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
2. Измењена конкурсна документација
11.03.2020. до 10 сати 1. Појашњење
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 1.1.7-II/2020,
Јавна набавка мале вредности

Набавка канцеларијског потрошног материјала: II -Партија- Оригинални тонери

ЈНМВ 1.1.7-II-2020. Позив-Оригинални тонери,ЈНМВ 1 1 7-II 2020 конкурсна документација. 18.02.2020 до 10 сати
JНМВ 1.1.7-II- 2020, 1. Појашњење,JНМВ 1.2.7-II- 2020, 2. ПојашњењеЈНМВ 1.1.7-II-2020Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.,ЈНМВ 1 1 7-II 2020 Измењена конкурсна документација.JНМВ 1.1.7-II-2020 Oдлука о додели уговора, 1.1.7-II-2020 Обавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 2.1.16Н/2020
Наруџбеница
Набавка за бифе ЈПТ
ЈНМВ 2.1.16. Н 2020 Конкурсна документација 12.02.2020 до 10 сати
2.1.16Н 2020 Oбавештење о закљученом уговору.
ЈНОП 1.1.18/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
02. 03.2020 до 10 сати Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 2.2.47Н/2020
Наруџбеница
Сервис ауто-електрике ван гарантног рока
2.2.47- Н-2020 Конкурсна документација 07.02.2020 до 10 сати
ЈНМВ 2.2.47 Н 2020 Обавештење о закљученом уговору.
ЈНМВ 1.2.24/2020
Јавна набавка мале вредности
Услуге проценитеља имовине
JНМВ 1.2.24- 2020 Позив за подношење понуда,ЈНМВ 1.2.24-2020 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 13.02.2020 до 10 сати
JНМВ 1.2.24- 2020, 1. Појашњење,ЈНМВ 1.2.24-2020 Измењена конкурсна документацијА,Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.ЈНМВ 1.2.24-2020, 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАJНМВ 1.2.24- 2020, 2. Појашњење,ЈНМВ 1.2.24-2020 Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2.2.5Н/2020 Наруџбеница Редован преглед ПП апарата, испитивање хидрантских црева и ванредно пуњење апарата 2.2.5. Н 2020 ЈНМВ Конкурсна документација. 24.01. 2020 до 10 сати ЈНМВ 2.2.5Н-2020 Обавештење о закљученом уговору