Набавке 2020

 

РБ ТИП ЈН
НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОКУМЕНТ
РОК
ОБАВЕШТЕЊА
ЈНОП 1.1.16/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТОПЛОПРЕДАЈНИМ СТАНИЦАМА
1. ПАРТИЈА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТОПЛОПРЕДАЈНИМ СТАНИЦАМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација

03.07.2020 године до 10 сати

 
ЈНМВ 1.2.7/2020
Јавна набавка мале вредности

Услуге физичко техничког обезбеђења објеката

ЈНМВ 1.2.7-2020 Позив за достављање документације,1.2.7-2020 ЈНМВ- Конкурсна документацијА

17.06.2020 године до 10 сати

JНМВ 1.2.7- 2020, 1. ПОЈАШЊЕЊE
ЈНМВ 2.3.2.Н/2020
Наруџбеница

Електрорадови на изградњи телекомуникационе мреже.

ЈНМВ 2.3.2 Н 2020-Kонкурсна документација

05.06.2020. године до 10 сати.

 
ЈНМВ 1.3.3/2020
Јавна набавка мале вредности

ЕЛЕКТРО РАДОВИ СА ИСПОРУКОМ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ ТПС
 Партија 1- Електро радови са испоруком материјала за инвестиције и одржавање ТПС

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација

03.06.2020. године до 10 сати

1. Појашњење
ЈНМВ 1.1.17/2020
Јавна набавка мале вредности

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА И СПОЈНЕ ОПРЕМЕ

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација

29.05.2020. године до 10 сати

1. Појашњење
Oдлука о додели уговора
ЈНМВ2.2.23-I Н/2020
Наруџбеница

Техничка заштита објеката по партијама, I-Партија:Електронска заштита

ЈНМВ 2.2.23. Н 2020 Конкурсна документација

28.05.2020. године до 10 сати

 
ЈНМВ 1.1.9/2020
Јавна набавка мале вредности

Набавка пословног софтвера MS OFFICE и др. софтвера

ЈНМВ 1.1.9 2020-Позив за подношење понудаЈНМВ 1. 1. 9-2020 Kонкурсна документација

02.06.2020.године  до 10 сати

JНМВ 1.1.9- 2020, 1. Појашњење,ЈНМВ 1. 1. 9-2020 Измењена Kонкурсна документација,ЈНМВ 1.1.9-2020 Одлука о додели уговора
ЈНОП 1.3.6/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ

 

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

15.06.2020. године

 

ЈНМВ 1.2.11/2020

Јавна набавка Мале вредности

СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација

25.05.2020. до 10 сати

1.Појашњење
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о додели уговора

ЈНМВ 2.2.15Н/2020

Наруџбеница

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА О ПРИВРЕМЕНОЈ РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈА ДОК ТРАЈУ РАДОВИ

Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација

19.05.2020. до 10 сати

Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1.2.18/2020

Јавна набавка Мале вредности

КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА

 

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација

13.05.2020. до 10 сати

Oдлука о додели уговора

ЈНПП 1.2.26/2020

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА -ПОСЛОВНИ СИСТЕМ Аpolo СА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ МОДУЛИМА

Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Kонкурсна документација

05.05.2020. до 10 сати

Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1.2.6/2020

Јавна набавка Мале вредности

Услуге осигурања имовине и запослених

1.2.6-2020 Kонкурсна документациja,1.2.6-2020-Позив за подношење понуда

12.05.2020 до 10 сати

ЈНМВ 1.2.6-2020 Одлука о додели уговора,ЈНМВ-1.2.6.-2020-Oбавештење-о-закљученом-угопвору

ЈНМВ 2.1.9-II-Н/2020

Наруџбеница

Набавка техничких гасова за одржавање 2.Партија-Пропан-бутан ( ТНГ-течни нафтни гас)

2.1.9-II- Н 2020 ЈНМВ Конкурсна документација

29.04.2020 до 10 сати

2.1.9-II- Н 2020 ЈНМВ Измењена Конкурсна документација,JНМВ 2.1.9-Н-II- 2020, 1. Појашњење.JНМВ 2.1.9-II -Н -2020 Обавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 2.1.9-I-Н/2020

Наруџбеница

  Набавка техничких гасова за одржавање,                 1.ПАРТИЈА-Ацетилен и Кисеоник

ЈНМВ 2.1.9-I- Н 2020  Конкурсна документација

29.04.2020 до 10 сати

2.1.9-I -Н -2020 Обавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ  2.2.49Н/2020

Наруџбеница

Вулканизерске услуге за потребе возног парка

2.2.49. Н 2020 Конкурсна документација

24.04.2020 до 10 сати

ЈНМВ 2.2.49 Н 2020 Oбавештење о закљученом уговору.

   ЈНОП 1.3.21/2020

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ИЗГРАДЊА  ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ  9/85 ШЕСТА ЛИЧКА 85

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација

12.05.2020. до 10 сати

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о обустави поступка
ЈН ОП ОС  1.1.13/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК/ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација

08.05.2020. до 10 сати

Појашњење
 Појашњење
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење
Oдлука о закључењу оквирног споразума
ЈНМВ 2.2.37-I-Н/2020
Наруџбеница

Набавка угоститељских услуга по партијама,                                  1. Партија-Пословни ручак

ЈНМВ 2.2.37-I- Н 2020 Конкурсна документација

23.3.2020. до 10 сати

2.2.37-I -Н -2020 Обавештење о закљученом уговору.
ЈНМВ 2.1.6Н/2020
Наруџбеница

Набавка биротехничке и друге опреме

ЈНМВ 2.1.6. Н 2020-Kонкурсна документација

13.3.2020. до 10 сати

Oбавештење о закљученом уговору
ЈНОП 1.3.20/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 6/76 ЦАНЕ БАБОВИЋ 39

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
2. Измењена конкурсна документација
3.Измењена конкурсна документација
4.Измењена конкурсна документација

12.05.2020. до 10 сати

1. Појашњење
Oбавештење о продужењу рока за подношења понуда
2.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
3.Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о додели уговора

ЈНОП 1.3.7/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ЈПТ

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
2. Измењена конкурсна документације
3.Измењена конкурсна документација

11.05.2020. до 10 сати

1. Појашњење 
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
2. Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
ЈНМВ 2.2.46Н/2020
Наруџбеница

Услуге интернета и повезивања удаљених локација. Хостинг  (ВОИП)

ЈНМВ 2.2.46. Н 2020 JNMV Kонкурсна документација

10.3.2020 до 10 сати

Oбавештење о закљученом уговору
ЈНОП 1.3.17/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 209

 Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
2. Измењена конкурсна документација

08.5.2020. до 10 сати

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
2.Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о обустави поступка
ЈНМВ 1.1.7-I/2020
Јавна набавка мале вредности

Набавка канцеларијског потрошног материјала, I-Партија: Канцеларијски материјал

ЈНМВ 1.1.7-I-2020. Позив-Набавка канцеларијског потрошног материјала,1 1 7-I 2020 koнкурсна документацијa

6.3.2020. до 10 сати

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ЈНОП 1.3.15/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 45А

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација 1. Измењена конкурсна документација
2. Измењена конкурсна документација

11.5.2020. до 10 сати

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
2 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
ЈНОП 1.3.16/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 146

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација

23.3.2020. до 10 сати

Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
     ЈНМВ 2.2.50Н/2020
Наруџбеница

Услуге прања возила

ЈНМВ 2.2.50. Н 2020 Конкурсна документација

27.2.2020. до 10 сати

ЈНМВ 2.2.50 Н- 2020 Oбавештење о закљученом уговору.
ЈНОП 1.3.12/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 45А, ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 146 И ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 209

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
23.3.2020. до 10 сати 1.  Појашњење
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2.1.12Н/2020

Наруџбеница

Набавка гума за аутомобиле, акумулаторе и остала опрема

ЈНМВ 2.1.12. Н 2020-Kонкурсна документација 27.2.2020. до 10 сати
JНМВ 2.1.12Н-2020 Обавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 2.2.22Н/2020

Наруџбеница

Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду

ЈНМВ 2.2.22. Н/ 2020 Конкурсна документација 26.02.2020 до 10 сати
2.2.22Н 2020 Oбавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 2.2.20Н/2020

Наруџбеница

Услуге одржавања штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока

ЈНМВ 2.2.20Н-2020 К.Документација 25.02.2020 до 10 сати
2.2.20 Н 2020 Oбавештење о закљученом уговору.

 

ЈНМВ 1218/2020

 

Јавна набавка мале вредности

 

КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА,
ОРН: 773312100

Позив за достављање понуда ЈНМВ 1218 2020 Кошење ВКП
Конкурсна документација ЈНМВ 1218 2020. Кошење ВКП
20.2.2020. до 9 сати

Одлука о обустави поступка Кошење
Обавештење о обустави поступка

 

ЈНОП 1.3.5/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС МОРАВСКА 22

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
11.03.2020. до 10 сати 1. Појашњење
2.  Појашњење 
3. Појашњење
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ЈНОП 1.3.8/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 5/65 И 10/65 ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА бб

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
1. Измењена конкурсна документација
2. Измењена конкурсна документација
11.03.2020. до 10 сати 1. Појашњење
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 1.1.7-II/2020,
Јавна набавка мале вредности

Набавка канцеларијског потрошног материјала: II -Партија- Оригинални тонери

ЈНМВ 1.1.7-II-2020. Позив-Оригинални тонери,ЈНМВ 1 1 7-II 2020 конкурсна документација. 18.02.2020 до 10 сати
JНМВ 1.1.7-II- 2020, 1. Појашњење,JНМВ 1.2.7-II- 2020, 2. ПојашњењеЈНМВ 1.1.7-II-2020Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.,ЈНМВ 1 1 7-II 2020 Измењена конкурсна документација.JНМВ 1.1.7-II-2020 Oдлука о додели уговора, 1.1.7-II-2020 Обавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 2.1.16Н/2020
Наруџбеница
Набавка за бифе ЈПТ
ЈНМВ 2.1.16. Н 2020 Конкурсна документација 12.02.2020 до 10 сати
2.1.16Н 2020 Oбавештење о закљученом уговору.
ЈНОП 1.1.18/2020 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
02. 03.2020 до 10 сати Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 2.2.47Н/2020
Наруџбеница
Сервис ауто-електрике ван гарантног рока
2.2.47- Н-2020 Конкурсна документација 07.02.2020 до 10 сати
ЈНМВ 2.2.47 Н 2020 Обавештење о закљученом уговору.
ЈНМВ 1.2.24/2020
Јавна набавка мале вредности
Услуге проценитеља имовине
JНМВ 1.2.24- 2020 Позив за подношење понуда,ЈНМВ 1.2.24-2020 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 13.02.2020 до 10 сати
JНМВ 1.2.24- 2020, 1. Појашњење,ЈНМВ 1.2.24-2020 Измењена конкурсна документацијА,Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.ЈНМВ 1.2.24-2020, 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАJНМВ 1.2.24- 2020, 2. Појашњење,ЈНМВ 1.2.24-2020 Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2.2.5Н/2020 Наруџбеница Редован преглед ПП апарата, испитивање хидрантских црева и ванредно пуњење апарата 2.2.5. Н 2020 ЈНМВ Конкурсна документација. 24.01. 2020 до 10 сати ЈНМВ 2.2.5Н-2020 Обавештење о закљученом уговору