ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 209 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка јавне набавке  радова – Изградња дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 209 у отвореном поступку ЈНОП 1.3.21/2020.
Можете преузети овде Oдлука о обустави поступка.

Leave a Reply