ЈНМВ 1.1.6/2020 Набавка горива и тнг, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.6/2020 Набавка Горива и ТНГ уредила обавештење о закљученом уговору, који можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.6-2020 Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1.2.15/2020 Сервиси и баждарење калориметара, Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.15/2020 Сервиси  баждарење калориметара уредила Измену конкурсне документације коју можете преузети овде:JНМВ 1.2.15- 2020 Измењена Kонкурсна документација

ЈНМВ 1.2.15/2020 Сервиси баждарење калориметара, Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.15/2020 Сервиси и баждарење калориметара, уредила Позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде: ЈНМВ 1.2.15-2020 Позив за подношење понуда, JНМВ 1.2.15- 2020 Kонкурсна документација

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели Уговора за ЈНОП  1.3.1/2020 Хитне интервенције – машински и грађевински радови.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку добара поклопаца за ревизионе коморе”. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности  ЈНМВ 1.1.15/2020.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору.

 

ЈНМВ 2.2.40Н/2020 Ангажовање покретне дизалице са корпом, Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.4Н/2020 Ангажовање покретне дизалице са корпом уредила Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.40. Н- 2020 Конкурсна документација

ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 209 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку радова “Изградња дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 209,”. Набавка је спроведена као јавна набавка у  преговарачком поступку јавне набавке са објављивањем позива за подношење понуда  ЈНПП 1.3.17/2020.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1.1.6/2020 Набавка горива и ТНГ, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.6/2020 Набавка горива и ТНГ  уредила Одлуку о додели уговора који можете преузети овде: ЈНМВ 1.1.6-2020 Одлука о додели уговора

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА И УНОСА У КАТАСТАР- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку услуга  “еодетске услуге за потребе изградње топлификационог система и уноса у катастар,”. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.10/2020.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС НА ЛОКАЦИЈИ – МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ 13. ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 13  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2018  –“Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС .
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом 13. појединачном уговору