Н-060/2021 Одржавање и сервис клима и расхладних уређаја ван гарантног рока, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-060/2021 Одржавање и сервис клима и расхладних уређаја ван гарантног рока уредила

Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује који можете преузети овде:Н 060-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује

Сервис аутоелектрике ван гарантног рока – Обавештење о покретању набавке на коју се закон о јавним набавкама не примењује

ЈП “Топлификација” је покренула набавку Н 0062/2021 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока.
Можете преузети овде   Н 0062-2021 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

Обавештење 20.04.2021.

Дана 20.04. око 08.30 часова доћи ће до обуставе испоруке топлотне енергије на локацији ТПС “Ђура Јакшић”, због радова на секундарној топловодној мрежи. Без грејања ће остати корисницина у улици: Чеде Васовића бр. 6,8,10,12; Вардарска 19, и Мачванска 18.

Н-012/2021 Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме, Обавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-012/2021 Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме,

урдила Обавештење о покретању набавке које можете преузети овде:Н 012-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује

Н-061/2021 Услуге интернета и повезивање удаљених локација ХОСТИНГ (ВОИП), Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-061/2021 Услуге интернета и повезивање удаљених локација ХОСТИНГ (ВОИП),

УРЕДИЛА оБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ КОЈИ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ:Н 061-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н-054/I/2021 Угоститељске услуге,I-Партија-Пословни ручак, Обавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-054/I/2021 Угоститељске услуге-1. Партија: Пословни ручак, уредила

Обавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује који можете преузети овде:Н 054-2021 Oбавештење о покретањu

Н-46 Услуге електронског надзора праћење присуства запослених, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н -046 Услуге електронског надзора праћења присуства запослених уредила

Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:Н 046-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н-061/2021 Услуге интернета и повезивања удаљених локација . Хостинг (ВОИП),

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 061/2021 Услуге интернета и повезивања удаљених локација, Хостинг (ВОИП),

уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује, коју можете преузети овде:Н 061-2021 Obaveštenje o pokretanju