УСЛУГА ШТАМПАЊА РАЧУНА И ОБРАЗАЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала оквирни споразум ЈН МВ ОС 1.2.23/2020 Услуга штампања рачуна и образаца са једним пружаоцем услуга.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом оквирном споразуму.

ЈНОП 1.1.27/2020 Набавка предизолованих цеви и цевних елемената за потребе одржавања топлификационог система, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.1.27/2020 Набавка предизолованих цеви и цевних елемената за потребе одржавања топлификационог сиситема уредила Одлуку о додели уговора коју можете преузети овде: JН ОП 1.1.27-2020 Одлука о додели уговора

ЈНМВ 2.1.4Н/2020 Набавка аутомата и воде за пиће, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.4Н/2020 Набавка аутомата и воде за пиће уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.4Н- 2020 Oбавештење о закљученом уговору.

НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –”Набавка поклопаца за ревизионе коморе”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.15/2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала 1. Појашњење на основу постављања питања од стране заинтересованог лица, за јавну набавку ЈНО ОС 1.1.5/2020 “Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње   ТС”,  
Можете преузети овде Појашњење 1.

 

УСЛУГЕ ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРА – ОДЛУКАО ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку  услуге “Услуга очитавања калориметара. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.14/2020.
Можете преузети овде Oдлука о додеи уговора.

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВКП, ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној мрежи и ТПС“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.13/ 2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација.

ЈН ОП 1.3.23/2020 Машински и грађевински радови на замени комп. примарне и секундарне мреже, Појашњење бр.2, Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.3.23/2020 Уредила Измењену конкурсну документацију и Појашњење бр.2 које можете преузети овде:JН ОП 1.3.23- 2020, 2. ПојашњењE,ЈН ОП 1.3.23-2020 5.Измењена Конкурсна документација.

ЈНМВ ОС 1.2.23/2020 Услуге штампања рачуна и образаца, Одлука о додели оквирног споразума

ЈП Топлификација Пожаревац  је за ЈНМВ ОС 1.2.23/2020 Услуге штампања рачуна и образаца уредила Одлуку о додели оквирног споразума који можете преузети овде:ЈН МВ OС 1.2.23-2020 Одлука о закључења оквирног споразума

РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку радова “Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање“. Набавка је спроведена као јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 1.3.6/2020.
Можете преузети овде Oбавештење о закученом уговору