Н-0055-у/2021 Штампање пропагандног материјала, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-0055-у-2021 Штампање пропагандног материјала уредила

Обавештење о закљученом уговору на коју се закон о Ј.Н не примењује који можете преузети овде: Н 055u-2021 Обавештење о закљученом уговору на који се закон о Ј.Н не примењује.

Н-0055-2021 Штампање пропагандног материјала, Обавештење о покретању набавке.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-0055/2021 Штампање пропагандног материјала уредила

Обавештење о покретању поступка, који можете преузети овде:Н 055-2021 Oбавештење о покретању набавке.

 

Н-У 0077/2021 Радиографска контрола заварених спојева на ТС

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н у 0077/2021 Радиографска контрола заварених спојева на ТС, уредила Обавештење о закљученом уговору,

који можете преузети овде:Н У 0077-2021 Обавештење о закљученом уговору.

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСАНОМ 3. УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала 3. појединачни уговор потписан по оквирном  споразуму ЈНОП ОС 1.1.5/2020. 
Можете преузети овде Обавештење о потписаном 3. појединачном уговору.

РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН О ЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н У -077/2021 „Радиографска контрола зааврених спојева” дала Обавештење о покретању набавке на коју се закон о ЈН не примењује
Можете преузети овде Н 0077-2021 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

Н-003/2021 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 003/2021 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи уредила

Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:Н 003-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н-003/2021 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи, Обавештење о покретању набавке

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 003/2021 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи,

уредила Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује који можете преузети овде:Н 003-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује.

Н-021/2021 Аутолимарске услуге,Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-021/2021 Аутолимарске услуге уредила Обавештење о покретању набавке,

које можете преузети овде:Н 021-2021 Oбавештење о покретању

УСЛУГА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП Топлификација Пожаревац је за набавку на коју се закон о ЈН не примењује Н У -075/2021 „Услуга техничке заштите пословних објеката” ‘, дала обавештење о закључењу уговора. 
Можете преузети овде Н У 0075-2021 Обавештење о закљученом уговору_.