ЈН ОП 1.3.23/2020 Машински и грађевински радови на замени комплетне примарне и секундарне мреже, Појашњење бр.1, и 2.Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.3.23/2020 Машински и грађевински радови на замени комплетне примарне и секундарне мреже уредила Појашњење бр.1 и 2.Измењена конкурсна документација коју можете преузети овде:JН ОП 1.3.23- 2020, 1. POJAŠNJENJE,ЈН ОП 1.3.23-2020 2.Измењена Конкурсна документација.

ЈНМВ 2.1.4Н/2020 Набавка аутомата и воде за пиће, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.4Н/2020 Набавка аутомата и воде за пиће уредила Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.4 Н 2020 Конкурсна документација

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о покретању јавне набавке добара ЈН ОП -ОС 1.1.5/2020  –“Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС”. Набавка се спроводи као јавна набавка у отвореном поступку, у циљу закључивања оквирног споразума са једним испоручиоцем.
Можете преузети овде  Позив за подношење понуда, Конкурсна документација.

ЈНМВ 1.2.14/2020 Услуге очитавања калориметара (Две године)-Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.14/2020 Услуге очитавања калориметара уредила Позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ПОЗИВ 1.2.14-2020 ОЧИТАВАЊЕ КАЛОРИМЕТАРА,ЈНМВ 1.2.14 2020 Kонкурсна документација

ЈНМВ 2.1.1Н/2020 Набавка клима уређаја-Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.1Н/2020 Набавка клима уређаја уредила конкурсну документацију, коју можете преузети овде:2.1.1. Н 2020-Kонкурсна документација

ЈНМВ 1.2.28/2020 Сервис редовни и ванредни за возила ван гарантног рока, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.28/2020 Сервис редовни и ванредни за возила ван гарантног рока уредила Позив и конкурсну документацију коју можете преузети овде:1.2.28-2020 Позив,JНМВ 1.2.28-2020 Конкурсна документација

ЈНМВ 2.1.18Н/2020 Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.18Н/2020 Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање уредила Конкурсну документацију коју можете преузети овде:2.1.18. Н 2020-Kонкурсна документација

РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку радова “Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање“. Набавка је спроведена као јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 1.3.6/2020.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

ЈНМВ ОС 1.2.23/2020 Услуга штампања рачуна и образаца, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ ОС 1.2.23/2020 Услуга штампања рачуна и образаца уредила Позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:JНМВ-ОС-1.2.23-2020-Позив-за-подношење-понуда,ЈНМВ OС 1. 2. 23- 2020 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈН ПП 1.3.17/2020 Израда дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 209. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ПП Изградња дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 209, Обавештење  о поднетом захтеву за заштиту права који можете видети ове:ObavestenjeOPodnetomZahtevuZaZastituPrava.