Category: Набавке

Набавке

Услуге сервиса и замене стабилних система дојаве пожара – Обавештење о закљученом уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку  Н 043/2022 Услуге сервиса и замене стабилних система дојаве пожара и о томе сачинила Обавештење. Можете преузети овде  Н 043-2022 Обавештење о…ВишеУслуге сервиса и замене стабилних система дојаве пожара – Обавештење о закљученом уговору

Набавке

НАБАВКА ЕЛЕКТРОМОТОРНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ АРМАТУРЕ -Обавештење о закљученом уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку на коју се Закон о јавним набавкама не примењује Н Д 022/2022 Набавка електромоторне регулационе арматуре. Можете преузети овде  Н У 022-2022…ВишеНАБАВКА ЕЛЕКТРОМОТОРНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ АРМАТУРЕ -Обавештење о закљученом уговору

Набавке

НАБАВКА ИЗОЛАЦИОНЕ МИНЕРАЛНЕ ВУНЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је покренула набавку добара на коју се Закон о јавним набавкама не примењује – Н Д 079/2022 Набавка изолационе минералне вуне. Можете преузети овде Н Д  079-2022…ВишеНАБАВКА ИЗОЛАЦИОНЕ МИНЕРАЛНЕ ВУНЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Набавке

НАБАВКА ЕЛЕКТРОМОТОРНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ АРМАТУРЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН О ЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н Д 022/2022 Набавка електромоторне регулационе арматуре уредила Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује који можете преузети  овде Н Д 022-2022 Обавештење…ВишеНАБАВКА ЕЛЕКТРОМОТОРНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ АРМАТУРЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН О ЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Набавке

Н16/2022 Набавка аутомата и воде за пиће,Обавештење о покреању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 16/2022 Набавка аутомата и воде за пиће,је уредила Обавештењ о покретању набавке на које се закон не примењује који можете преузети  овде:Н 16-2022 Oбавештење…ВишеН16/2022 Набавка аутомата и воде за пиће,Обавештење о покреању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује

Набавке

Н-51-у/2022 Аутолимарске услуге за потребе возног парка, Обавештење о покретању набавке.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-51-у/2022 Аутолимарске услуге возног парка, уредила Обавештење о покретању набавке коју можете преузети овде:Н 051-у-2022 Oбавештење о покретању

Набавке

Н-76-д/2022 Набавка рачунарске и сродне опреме, Обавештење о покретању набавке.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-76-д/2022 Набавка рачунарске и сродне опреме уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује, коју можете преузети ово:Н 76-д-2022 Oбавештење…ВишеН-76-д/2022 Набавка рачунарске и сродне опреме, Обавештење о покретању набавке.

Набавке

Н-65-у-2022 Израда процене од ризика катастрофа, Обавештење о покретању.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-65-у/2022 Израда процене од ризика катастрофа је уредила Обавештење о покретању коју можете преузети овде:Н 65-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн…ВишеН-65-у-2022 Израда процене од ризика катастрофа, Обавештење о покретању.

Набавке

Н-64-у/2022 Израда плана заштите и спасавања, Обавештење о покретању.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-64-у/2022 Израда плана заштите и спашавања уредила уредила Обавештење о покретању који можете преузети овде:Н 64-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн…ВишеН-64-у/2022 Израда плана заштите и спасавања, Обавештење о покретању.