ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 45А, ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 146 И ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 209 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  – “Изградња топлопредајне станице Ратарска 45 а, топлопредајне станице Ратарска 146 и топлопредајне станице Ратарска 209″. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.12/2020.
Можете преузети овде  Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација.

ЈНМВ 2.1.12Н/2020 Набавка гума за аутомобиле, акумулаторе и остала опрема, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.12Н/2020 Набавка гума за аутомобиле, акумулаторе и остала опрему уредила позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.12. Н 2020-Kонкурсна документација

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС НА ЛОКАЦИЈИ ТПС “РАТАРСКА 45А”, ТПС “РАТАРСКА 146” И ТПС “РАТАРСКА 209”-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР. 9

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 9  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2018  –“Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС” за локације ТПС “Ратарска 45а”, ТПС “Ратарска 146” и ТПС “Ратарска 209”.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 9

ЈНМВ 2.2.22Н/2020 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.22Н/2020 Услуге ангажовања лица за обављање безбедности и заштите на раду уредила Позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.22. Н 2020 Конкурсна документација

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ПРЕНОСНУ МРЕЖУ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР. 4

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 4  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2019  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за преносну мрежу у Ратарској улици. 
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр 4.

ЈНМВ 2.2.47Н/2020 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.47Н/2020 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.47 Н 2020 Обавештење о закљученом уговору.

ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 5/65 И 10/65 ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ- 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је на основу уочених ненамерних пропуста извршила 1. измену конкурсне документације за јавну набавку радова ЈН ОП 1.3.8/2020″ Изградња топлопредајне станице 5/65 и 10/65 Влајка Павловића бб“.
Можете преузети овде 1. Измењена конкурсна документација

ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС МОРАВСКА 22 – 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је на основу уочених ненамерних пропуста извршила 1. измену конкурсне документације за јавну набавку радова ЈН ОП 1.3.5/2020″ Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији TПС Моравска 22″.
Можете преузети овде 1. Измењена конкурсна документација

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС НА ЛОКАЦИЈИ МОРАВСКА 22 -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР. 8

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 8  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2018  –“Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС” на локацији Моравска 22.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом појединачном  уговору бр. 8.

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ЛОКАЦИЈ ИМОРАВСКА 22 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР. 3

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 3  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2019  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за локацију Моравска 22. 
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 3.