Обавештење о обустави поступка ЈНОП 111/2019; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121

Дана 12. септембра 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара број ЈНОП 111/2019 НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121, након донете и објављене одлуке о обустави поступка и њене коначности, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ”одбијене све неприхватљиве понуде.”  Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Obavestenje o obustavi postupk2

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС И УНОСА У КАТАСТАР – ПОЗИВ ЗАПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –”Геодетске услуге за потребе изградње ТС и уноса у катастар”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.13/2019.
Можете преузети овде Позив за достављање понуда Конкурсна документација

ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА И ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА- ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка набавке мале вредности – наруџбеницом, ЈНМВ 2.2.42Н/2019 Израда акта о процени ризика и заштити лица, имовине и пословања.
Можете преузети овде Oбавештење о обустави поступка.

РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКЕУМНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности – услуга –     “Радиографска контрола заварених спојева на ТС”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.3/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда  JNMV 1.2.3 2019 Kонкурсна документација.

ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА И ЗАШТИТИ ЛИЦА ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА -1. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је заинтересованом лицу дала 1. Појашњење на постављено питање за предметну јавну набавку  наруџбеницом  ЈНМВ 2.2.42Н/2019   – Изградња акта о процени ризика и заштити лица имовине и пословања”
Можете преузети овде 1. Појашњење

Одлука о обустави поступка ЈНОП 111/2019; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121

Дана 28. јавгуста 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке  добара у отвореном поступку:
ЈНОП
111/2019  НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121, по  донетој одлуци о обустави поступка јавне набавке добара, објављује се садржај на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени, нису се стекли услови за доделу уговора, објављујемо предметну Одлуку у прилог.
Прилог: Одлука о обустави

ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА И ЗАШТИТИ ЛИЦА ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПОЗИВОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга ЈНМВ 2.2.42Н/2019  –” Израда акта о процени ризика и заштите лица и имовине и пословања“. Набавка се спроводи као набавка на коју се Закон о јавним набавкама не промењује  – набавка наруџбеницом.
Можете преузети овде Конкурсна документација.

ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС „ИЛИЈЕ ГОЈКОВИЋА“ – 2. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је заинтересованом лицу дала 2. Појашњење на постављено питање за предметну јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП 1.3.23/2019   – Изградња топлификационе мреже на лоакцији ИТПС „Илије Гојковића”
Можете преузети овде 2. Појашњење

ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС „ИЛИЈЕ ГОЈКОВИЋА“ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је заинтересованом лицу дала 1. Појашњење на постављено питање за предметну јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП 1.3.23/2019   – Изградња топлификационе мреже на лоакцији ИТПС „Илије Гојковића”
Можете преузети овде 1. Појашњење

НАБАВКА ПОСЛОВНОГ СОФТВЕРА MS OFFICE -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор  за ЈНМВ 1.1.9/2019  Набавка пословног софтвера Ms office. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору.