УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.26/2018 – “Услуга мобилне телефоније”.
Можете преузети овде ODLUK AO DODELI JNMV 1.2.26 2018

Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ Н 2110/2018: Набавка техничких гасова за потребе ЈПТ по партијама, Партија 1

Дана 15. новембра 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности – наруџбеницом добара по партијама за: ЈНМВ Н 2110/2018- Набавка техничких гасова по партијама, Партија I –  Набавка Кисеоника и Ацетилена у боцама за потребе – ЈПТ ОРН: 09122000 – Пропан и бутан, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем: Messer Tehnogas ad, Beograd, Banjički put bb, PIB:100002942, самостално извршење Уговора.
Објављујемо обавештење у прилогу;
Обавештење о закљученом Уговору Партија 1

Обавештење о закљученом Уговору Партија 2 ЈНМВ Н 2110/218; Набавка техничких гасова по партијама

Дана 14. новембра 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности – наруџбеницом добара по партијама за: ЈНМВ Н 2110/2018- Набавка техничких гасова по партијама, Партија II – Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈПТ ОРН: 09122000 – Пропан и бутан, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем: СТР Профил Иван Ивић ПР Пожаревац, Моравска 121. Пожаревац, PIB: 103275762, самостално извршење Уговора.
Објављујемо обавештење у прилогу;
Обавештење о закљученом Уговору Партија 2

НАБАВКА ГОРИВА И ТНГ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Набавка горива и ТНГ. Уговор је потписан на основу спроведене јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.6/2018.
Можете преузети овде 1.1.6- 2018 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

ЈНМВ 2.2.12Н/2018 Корективна процена ризика радних места, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.12Н/2018 Корективна процена ризика радних места је донела Обавештеље о закљученом уговору који,

можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.12Н 2018 Обавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 1.1.8-II/2018 Набавка рачунарске и сродне опреме 2.Партија-Набавка штампача копир апарата и опреме, 2.Измењена к.документација, Обавеште о продужењу рока за подношење понуда

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.8-II Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме донела 2. Измењену конкурсну документацију и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда који,

можете преузети овде:2. ЈНМВ 1. 1. 8-2018 Измењена Koнкурсна документација 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме.1.1.8-II-2018-Oбавештење-о-продужетку-рока-за-достављање-понуда-2.

Одлука о додели Уговора ЈНМВ Н 2110/2018 Партија II- НАБАВКА ТЕХНИЧКИХ ГАСОВА ЗА ПОТРЕБЕ ЈПТ

Дана 7. октобра 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности-наруџбеницом , ЈНМВ Н 2110/218 Набавка техничких гасова по партијама; Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
                    Партија II – Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈПТ
ОРН: 09122000 – Пропан и бутан, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учесника у поступку јавне набавке односно понуђача за
Партија II-СТР Профил Иван Ивић ПР Пожаревац, Моравска 121. Пожаревац, PIB: 103275762, самостално без подизвођача и чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора. Одлука о додели уговора у прилогу:
Одлука о додели Уговора Набавка техничких гасова Партија 2

Одлука о додели Уговора ЈНМВ Н 2110/2018 Партија I; НАБАВКА ТЕХНИЧКИХ ГАСОВА ЗА ПОТРЕБА ЈПТ

Дана 7. октобра 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности-наруџбеницом , ЈНМВ Н 2110/218 Набавка техничких гасова по партијама; Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
                    Партија II – Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈПТ
ОРН: 09122000 – Пропан и бутан, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учесника у поступку јавне набавке односно понуђача за
Партија I-Messer Tehnogas ad, Beograd, Banjički put bb, PIB:100002942,
самостално без подизвођача и чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора. Одлука о додели уговора у прилогу:
Одлука о додели Уговора Набавка техничких гасова Партија 1

ЈНМВ 1.1.8 Набавка рачунарске и сродне опреме по партијама, 2. Партија: Набавка штампача, копир апарата и опреме, 2.Појашњење, Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.8/2018 Набавка рачунарске и сродне опреме по партијама, 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме донела: 2.Појашњење, Обавештење о продужењу рока за подношење понуда и Измењену конкурсну документацију коју,

можете преузети овде:JНМВ 1.1.8-II- 2018, 2. ПОЈАШЊЕЊЕ,1.1.8-II 2018 Oбавештење о продужетку рока за достављање понуда,ЈНМВ 1. 1. 8-2018 Измењена Koнкурсна документација 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НОВИХ ОБЈЕКАТА ТС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.4/2018   –”Технички преглед нових објеката ТС”.
Можете преузети овде JNMV 1.2.4 2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV 1.2.4 2018 Poziv Za Podnosenje Ponude