НАБАВКА ЕЛЕКТРОМОТОРНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ АРМАТУРЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН О ЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н Д 022/2022 Набавка електромоторне регулационе арматуре уредила
Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује који можете преузети  овде Н Д 022-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује.

Leave a Reply