Н-76-д/2022 Набавка рачунарске и сродне опреме, Обавештење о покретању набавке.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-76-д/2022 Набавка рачунарске и сродне опреме уредила

Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује,

коју можете преузети ово:Н 76-д-2022 Oбавештење о покретању.

Leave a Reply