ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЋИРИКОВАЦ – ДЕСНА СТРАНА ОД ПУТА ПОЖАРЕВАЦ – КОСТОЛАЦ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за набавку радова  – „Изградња топлификационе мреже у насељу Ћириковац – десна страна од пута Пожаревац- Костолац“. Набавка је спроведена у отвореном поступку  јавне набавка  ЈНОП 1.3.4/2020.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.

Оставите одговор