Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала- 3. Појашњење и 1. Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.1.1/2020 Набавка челичних цеви, цевних елемената уредила Појашњење бр.3.
Можете овде преузети Појашњење 3,  1.Измењена конкурсна документација

Leave a Reply