Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала- 3. Појашњење и 1. Измењена конкурсна документација