Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС – Oбавештење о закљученом уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку радова  – Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС”. Јавна набавка је спроведена у отвореном поступку  ЈНОП 1.3.13/2020.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply