ЈНМВ 1.2.21. Услуге одржавања централног система надзора и управљања. позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.21/2020 Уредила позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ПОЗИВ 1.2.21-2020,ЈНМВ 1.2.21 2020 Конкурсна документација

Leave a Reply