ЈН ОП 1.1.11/2020 Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала, Појашњење бр.2

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП Набавка челичних цеви, цевних елемената уредила Појашњење бр.2 које можете овде преузети:JN OP 1.1.1 2020 Појашњење 2

Leave a Reply