СЕРВИС И БАЖДАРЕЊЕ КАЛОРИМЕТАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку услуга  – “Сервис и баждарење калориметара”. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности  ЈНМВ 1.2.15/2020.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply