НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација Пожаревац је покренула отворени поступак  јавне набавке ЈНОП 1.1.1/2020 Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација

Leave a Reply