ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ- OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку радоца  – “Хитне интервенције – машинкси и грађевински радови”. Набавка је спроведена кроз отворени поступак јавне набавке  ЈНОП 1.3.1/2020.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply